Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienia publiczne opublikowane do dnia 07 maja 2019 r

Tytuł Data publikacji
Wykonanie nakładek asfaltowych i chodników w ramach zadania pn. Modernizacja poboczy dróg chodniki i nakładki asfaltowe
Minął termin składania ofert
2019-05-07 15:12:28
Trzykrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Minął termin składania ofert
2019-04-30 12:25:25
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce
Minął termin składania ofert
2019-04-18 13:28:05
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2019-04-18 12:40:01
Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej etap I
Minął termin składania ofert
2019-03-27 12:27:14
Przeprowadzenie prac planistycznych, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2019-03-22 11:43:50
Budowa boisk do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2019-03-12 13:26:54
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2020r.
Minął termin składania ofert
2019-03-12 09:47:31
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- Zabrodzie - dodatkowe odcinki
Minął termin składania ofert
2019-02-22 12:21:21
Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2019-02-20 15:15:50
Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej - etap I
Minął termin składania ofert
2019-02-13 12:05:57
Zakup kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019, wraz z transportem
Minął termin składania ofert
2019-02-06 12:09:10
Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2019-02-05 14:27:07
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- Zabrodzie-dodatkowe odcinki
Minął termin składania ofert
2019-01-30 14:42:53
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2019-01-18 14:31:46
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019, wraz z transportem
Minął termin składania ofert
2019-01-10 14:23:21
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019
Minął termin składania ofert
2019-01-10 10:51:13
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019
Minął termin składania ofert
2018-12-28 12:20:20
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Katy Wrocławskie w roku 2019
Minął termin składania ofert
2018-12-10 14:46:21
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Minął termin składania ofert
2018-12-06 14:53:07
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2018-12-06 14:34:59
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kąty Wrocławskie w roku 2019 - 2020
Minął termin składania ofert
2018-11-07 12:44:38
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego - parking
Minął termin składania ofert
2018-10-26 13:39:36
Wykonanie nakładek asfaltowych w Wojtkowicach i Gniechowicach w ramach zadania pn. Modernizacja poboczy dróg chodniki i nakładki asfaltowe
Minął termin składania ofert
2018-10-25 14:49:35
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Budowa chodnika przy drodze 2020 D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2018-10-18 14:02:58
Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-10-18 09:58:24
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego - parking
Minął termin składania ofert
2018-10-09 10:29:17
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2018-10-02 14:45:08
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2018-09-20 10:47:28
Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2018r.
Minął termin składania ofert
2018-09-17 08:34:16
Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach
Minął termin składania ofert
2018-08-31 11:05:29
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Głównej w miejscowości Samotwór
Minął termin składania ofert
2018-08-27 10:23:14
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I
Minął termin składania ofert
2018-08-23 08:28:12
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dębowej w miejscowości Czerńczyce
Minął termin składania ofert
2018-08-14 10:32:44
Wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach
Minął termin składania ofert
2018-08-02 10:26:49
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dębowej w miejscowości Czerńczyce
Minął termin składania ofert
2018-07-23 10:13:43
Budowa świetlicy wiejskiej w Pełcznicy
Minął termin składania ofert
2018-07-17 11:14:37
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I
Minął termin składania ofert
2018-07-12 12:16:46
Wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach
Minął termin składania ofert
2018-07-12 09:26:54
Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu
Minął termin składania ofert
2018-07-11 11:49:57
Budowa drogi wewnętrznej w ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-07-10 09:28:00
Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach oświatowych Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2018-07-09 14:45:11
Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich - etap II
Minął termin składania ofert
2018-07-09 13:41:48
Budowa parkingu przy SP 1 w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-06-29 12:21:30
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2018-06-19 10:59:19
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaskółczej i Orlej w Pełcznicy
Minął termin składania ofert
2018-06-19 08:49:33
Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-06-15 09:00:55
Budowa świetlicy wiejskiej w Kilianowie
Minął termin składania ofert
2018-06-14 10:55:06
Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowicach
Minął termin składania ofert
2018-06-14 10:32:34
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I
Minął termin składania ofert
2018-06-13 13:51:23
Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Sadkowie
Minął termin składania ofert
2018-06-13 10:09:59
Dostawa mebli do łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-06-12 10:16:54
Wykonanie modernizacji placu w Smolcu w ramach zadania pn. Modernizacja placu przy ul. Kościelnej w Smolcu
Minął termin składania ofert
2018-06-08 11:55:03
Dostawa sprzętu do łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-06-08 11:48:51
Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul. Wiśniowej na projektowanej działce nr 101/75
Minął termin składania ofert
2018-05-30 09:46:53
Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu
Minął termin składania ofert
2018-05-23 09:26:21
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2018-05-22 12:00:01
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne
Minął termin składania ofert
2018-05-21 12:02:51
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. " Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" z podziałem na zadania
Minął termin składania ofert
2018-05-16 11:55:57
Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach
Minął termin składania ofert
2018-05-14 11:42:45
Oczyszczenie z odpadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego
Minął termin składania ofert
2018-04-24 09:06:27
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-04-18 09:17:17
Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach
Minął termin składania ofert
2018-04-17 10:42:14
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne
Minął termin składania ofert
2018-04-11 13:15:51
Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowicach
Minął termin składania ofert
2018-03-30 11:08:00
Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach
Minął termin składania ofert
2018-03-28 12:52:03
Remont północnej strony elewacji ratusza, wieży zegarowej oraz toalet w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-03-19 12:20:28
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2018-03-15 14:00:12
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-03-14 14:23:59
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2018-02-28 13:59:52
Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowicach
Minął termin składania ofert
2018-02-28 12:28:07
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-02-22 14:28:58
Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu
Minął termin składania ofert
2018-02-19 14:22:53
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2018-02-13 14:50:25
Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-02-02 12:48:56
Odbudowa boisk przy SP 1 w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-01-30 13:49:23
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-01-22 13:47:25
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II Mokronos Dolny
Minął termin składania ofert
2018-01-11 12:49:58
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018, wraz z transportem
Minął termin składania ofert
2018-01-10 12:42:06
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2018-01-09 13:08:09
Zakup lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku
Minął termin składania ofert
2017-12-14 12:07:49
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2017-12-04 12:52:46
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018
Minął termin składania ofert
2017-12-01 12:17:04
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz na spłatę kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2017-11-29 15:30:21
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II Mokronos Dolny
Minął termin składania ofert
2017-11-28 13:22:30
Remont północnej strony elewacji Ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2017-11-23 10:17:05
Zakup lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku
Minął termin składania ofert
2017-11-23 08:54:00
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny
Minął termin składania ofert
2017-11-16 12:17:52
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017, wraz z transportem
Minął termin składania ofert
2017-10-27 11:44:36
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu
Minął termin składania ofert
2017-10-25 13:23:51
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2017-10-24 12:09:18
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny
Minął termin składania ofert
2017-10-19 09:20:57
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2017-10-06 11:42:32
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu
Minął termin składania ofert
2017-10-02 13:17:54
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu
Minął termin składania ofert
2017-10-02 12:20:10
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie
Minął termin składania ofert
2017-09-08 10:46:35
Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu
Minął termin składania ofert
2017-09-07 13:33:22
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu
Minął termin składania ofert
2017-08-14 11:40:08
Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu
Minął termin składania ofert
2017-08-14 08:43:23
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich, gmina Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2017-07-21 10:56:08
Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP Małkowice oraz OSP Zachowice
Minął termin składania ofert
2017-07-18 13:16:05
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2017-07-14 09:34:21
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017
Minął termin składania ofert
2017-07-12 09:54:25
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości: Smolec ul. Św. Floriana; Krzeptów ul. Szafranowa, Wrzosowa, Imbirowa, Koperkowa; Krzeptów ul. Główna; Krzeptów ul. Dębowa i Jarzębinowa
Minął termin składania ofert
2017-07-07 12:05:45
Wykonanie - nawierzchni chodników z dostosowaniem ich do przebiegu muru cmentarza oraz wykonanie połączenia jezdni pomiędzy ul. Starowiejską a istniejącymi drogami wewnętrznymi w Smolcu w ramach zadania pn. Modernizacja poboczy dróg chodniki i nakładki asfaltowe
Minął termin składania ofert
2017-07-04 13:10:04
Budowa ul. Willowej w Smolcu
Minął termin składania ofert
2017-06-20 13:15:47
Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Krzeptów
Minął termin składania ofert
2017-06-09 10:45:37
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2017-06-02 13:09:46
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap I - Zabrodzie"
Minął termin składania ofert
2017-06-02 12:32:57
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Polna, Mokronos Dolny ul. Szczęśliwa, Pełcznica
Minął termin składania ofert
2017-06-01 09:04:13
Budowa budynku krytej pływalni z częścią dydaktyczno- biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, wraz z zagospodarowaniem terenu
Minął termin składania ofert
2017-05-24 10:29:46
Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb szkoły podstawowej w Sadkowie
Minął termin składania ofert
2017-05-22 11:51:18
Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb przedszkola przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2017-05-22 10:09:51
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. "Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe"
Minął termin składania ofert
2017-05-22 08:57:13
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionna
Minął termin składania ofert
2017-05-18 13:05:27
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce
Minął termin składania ofert
2017-05-17 12:14:52
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap I - Zabrodzie
Minął termin składania ofert
2017-05-15 09:42:26
Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór - etap II
Minął termin składania ofert
2017-04-28 11:23:52
Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Budowa dróg rowerowych w Smolcu
Minął termin składania ofert
2017-04-27 09:23:04
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2017-04-26 10:44:43
Ubezpieczenie grupowe pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2017-04-25 10:50:40
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną - dokończenie
Minął termin składania ofert
2017-04-13 12:49:18
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2017-04-03 12:47:27
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2017-03-31 14:17:10
Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich - etap I
Minął termin składania ofert
2017-03-29 14:12:45
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2017-03-17 09:03:19
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice
Minął termin składania ofert
2017-03-16 15:02:36
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu
Minął termin składania ofert
2017-03-09 12:47:46
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Gradowa
Minął termin składania ofert
2017-03-06 12:40:15
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Tulipanowa dz. Nr 164/30
Minął termin składania ofert
2017-03-03 10:10:01
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2017-02-23 13:38:10
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2017-02-17 13:29:41
Przebudowa drogi o nawierzchni brukowej bocznej ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2017-02-03 09:13:34
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w roku 2017, wraz z transportem
Minął termin składania ofert
2017-01-16 08:33:21
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Minął termin składania ofert
2017-01-04 11:08:59
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-12-21 09:34:56
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe.
Minął termin składania ofert
2016-12-01 09:34:32
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim ( obszar 1 i 2) Gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2016/2018 w terminie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 r.
Minął termin składania ofert
2016-11-29 08:37:44
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Minął termin składania ofert
2016-11-25 12:58:00
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Minął termin składania ofert
2016-11-25 12:21:59
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-11-23 14:16:25
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-11-17 13:15:10
Zimowe utrzymanie dróg, na terenie Miasta Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-11-16 08:28:40
MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Minął termin składania ofert
2016-11-14 09:40:53
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA OBSZARZE POZAMIEJSKIM (OBSZAR 1 I 2) GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W SEZONIE 2016/2018 W TERMINIE OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO 31 GRUDNIA 2018 R.
Minął termin składania ofert
2016-11-10 09:17:23
Zimowe utrzymanie dróg, na terenie Miasta Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-11-07 09:37:07
Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-11-02 11:30:29
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie
Minął termin składania ofert
2016-10-13 12:29:03
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz linią kablową średniego napięcia na działce nr 11/25 w Sadkowie w związku z rozbudową i przebudową szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym
Minął termin składania ofert
2016-10-13 11:12:40
Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP Gniechowice oraz Smolec.
Minął termin składania ofert
2016-10-11 11:05:40
Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach
Minął termin składania ofert
2016-09-30 13:21:39
Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2016-08-29 10:42:21
Budowa cmentarza w Smolcu - przebudowa drogi pomiędzy nowym i starym cmentarzem
Minął termin składania ofert
2016-08-25 12:09:01
Gniechowice droga dojazdowa do gruntów rolnych
Minął termin składania ofert
2016-08-19 10:44:42
Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zabrodzie
Minął termin składania ofert
2016-08-17 13:23:19
Budowa cmentarza w Smolcu - przebudowa drogi pomiędzy nowym i starym cmentarzem
Minął termin składania ofert
2016-07-27 09:34:56
Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2016-07-21 11:33:56
Nagłośnienie sali sportowej budynku Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2016-07-15 11:51:21
Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2016-07-01 08:25:05
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Minął termin składania ofert
2016-06-20 11:51:45
Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach
Minął termin składania ofert
2016-06-15 08:29:45
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-06-08 14:08:03
Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2016-05-25 08:43:23
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-05-23 14:06:07
Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP Małkowicach
Minął termin składania ofert
2016-05-17 11:23:46
Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19?
Minął termin składania ofert
2016-05-13 14:54:02
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-05-02 12:46:40
Oczyszczenie z odpadów i koszenie na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-04-28 14:07:14
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-04-05 09:53:52
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Minął termin składania ofert
2016-03-29 12:18:16
Budowa oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej w miejscowości Mokronos Dolny
Minął termin składania ofert
2016-03-21 13:25:05
Budowa oświetlenia drogowego ul. Piwnej w miejscowości Zachowice
Minął termin składania ofert
2016-03-21 12:54:58
Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2016-03-18 09:57:26
Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19?
Minął termin składania ofert
2016-03-15 14:02:23
Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2016-03-10 12:18:52
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-03-07 14:41:31
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie
Minął termin składania ofert
2016-02-26 11:50:09
Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 45/5 w miejscowości Cesarzowice
Minął termin składania ofert
2016-02-12 12:43:07
Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 438/11, 451/1, 438/3 w miejscowości Zachowice
Minął termin składania ofert
2016-02-12 12:17:40
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisznej w miejscowości Kąty Wrocławskie.
Minął termin składania ofert
2016-02-12 11:51:10
Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w miejscowości Smolec
Minął termin składania ofert
2016-02-11 12:13:04
Budowa oświetlenia drogowego ul. Wiśniowej w miejscowości Sadków
Minął termin składania ofert
2016-02-11 09:13:01
Budowa oświetlenia drogowego ul. Kalinowej w miejscowości Gądów
Minął termin składania ofert
2016-02-10 08:48:28
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-02-08 14:17:31
Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 182 w miejscowości Strzeganowice
Minął termin składania ofert
2016-02-05 14:20:48
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2016, wraz z transportem
Minął termin składania ofert
2016-02-04 11:55:26
Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2016
Minął termin składania ofert
2016-02-03 15:03:43
ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO MIESZCZĄCEGO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ I ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W KĄTACH WROCŁAWSKICH
Minął termin składania ofert
2016-02-03 10:49:36
Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii patcher w roku 2016
Minął termin składania ofert
2016-02-03 10:47:28
Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu, gmina Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2016-01-21 10:33:08
Roboty dodatkowe przy realizacji zadania Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu
Minął termin składania ofert
2016-01-20 10:42:13
Roboty dodatkowe przy realizacji zadania Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu
Minął termin składania ofert
2016-01-20 10:03:38
Dostawa sprzętu komputerowego oraz usług wdrożeniowych - niezbędnych dla uruchomienia zapasowej serwerowni i rozbudowy środowiska SAN oraz środowiska do archiwizacji danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-12-02 12:21:55
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-12-01 13:19:24
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-11-25 14:12:45
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Katy Wrocławskie w roku 2016
Minął termin składania ofert
2015-11-24 13:49:23
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dz. nr 61/10 w miejscowości Górzyce
Minął termin składania ofert
2015-11-06 09:48:13
Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2015-11-05 09:26:00
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-10-13 11:27:38
Budowa cmentarza w Smolcu
Minął termin składania ofert
2015-10-07 13:40:14
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-09-09 10:48:48
Modernizacja drogi w ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2015-09-08 14:55:36
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2015-08-28 10:53:13
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-08-26 10:27:38
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-08-17 10:05:08
Zamówienia dodatkowe do zadania pn.Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2015-07-31 14:15:19
Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza oraz Modernizacja pomieszczeń Wydziału Organizacji Pozarządowych zlokalizowanych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2015-07-14 13:42:31
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-07-10 13:22:40
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19 - etap I oraz etap II
Minął termin składania ofert
2015-07-10 11:39:55
Dostawa ciężkiego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z nową zabudową z napędem 4x4 zgodnie z załączoną specyfikacją dla jednostki OSP Zachowice będącej poza KSRG
Minął termin składania ofert
2015-07-09 13:39:46
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-07-09 11:51:53
Przebudowa drogi w ul. Kwiatowej w Smolcu
Minął termin składania ofert
2015-07-07 08:45:04
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-06-23 08:19:00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej umożliwiająca odprowadzenie wody deszczowej w Sadkowie
Minął termin składania ofert
2015-06-16 11:17:49
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-06-11 13:16:43
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2015-06-09 13:20:39
Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu
Minął termin składania ofert
2015-06-03 12:29:47
Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP 1 w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2015-05-29 10:21:32
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-05-26 09:09:52
Budowa oświetlenia parkowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Sośnica
Minął termin składania ofert
2015-05-25 09:35:38
Roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie
Minął termin składania ofert
2015-05-22 09:09:58
Zamówienia dodatkowe konieczne do wykonania zadania pn.: Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej oraz infrastrukturą towarzyszącą.
Minął termin składania ofert
2015-05-22 08:33:32
Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu
Minął termin składania ofert
2015-05-14 11:45:00
Budowa boiska i terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w Zachowicach
Minął termin składania ofert
2015-04-22 15:16:54
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-04-22 13:11:10
Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego
Minął termin składania ofert
2015-04-16 11:31:08
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2015-04-14 12:56:41
Organizacja wypoczynku letniego realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju
Minął termin składania ofert
2015-04-09 08:58:59
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Małkowice
Minął termin składania ofert
2015-03-26 11:38:48
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec
Minął termin składania ofert
2015-03-24 09:31:29
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI JASZKOTLE - ZYBISZÓW
Minął termin składania ofert
2015-03-20 11:51:00
Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER w roku 2015
Minął termin składania ofert
2015-03-06 12:13:43
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu audiowizualnego w nowym budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Smolcu
Minął termin składania ofert
2015-02-27 13:10:03
Budowa kanalizacji sanitarnej w Romnowie
Minął termin składania ofert
2015-02-27 11:09:41
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2015-02-18 14:06:08
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2015, wraz z transportem
Minął termin składania ofert
2015-02-10 11:25:30
Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2015
Minął termin składania ofert
2015-02-06 12:37:13
Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2015-02-06 09:45:32
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec
Minął termin składania ofert
2015-02-03 14:06:41
Dokończenie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż
Minął termin składania ofert
2015-02-02 12:05:03
Zamówienia dodatkowe do wykonania robót budowlanych Budowa drogi ul. Tymiankowej w Krzeptowie - etap I w ramach zadania Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem obejmujące wykonanie elementów kanalizacji deszczowej oraz wzmocnienie podbudowy na zjazdach na posesje
Minął termin składania ofert
2015-02-02 10:31:10
Budowa oświetlenia drogowego ul. Owocowej i ul. Jabłoniowej w miejscowości Sadków
Minął termin składania ofert
2015-01-09 09:12:13
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-12-15 11:19:39
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Katy Wrocławskie w roku 2015
Minął termin składania ofert
2014-12-15 10:20:48
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-12-04 13:10:39
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Minął termin składania ofert
2014-11-26 11:52:18
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-11-26 11:13:58
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Minął termin składania ofert
2014-11-21 13:44:44
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-11-18 09:59:50
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-11-07 13:49:44
Budowa oświetlenia drogowego skrzyżowania ulicy Polnej z ulicą Wrocławską w miejscowości Mokronos Górny
Minął termin składania ofert
2014-11-07 12:00:56
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-11-05 13:37:31
Zamówienia dodatkowe konieczne do wykonania zadania pn.: Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej oraz infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2014-10-22 13:38:36
Wzmocnienie podłoża gruntowego w drodze Smolec-Krzeptów
Minął termin składania ofert
2014-10-21 14:29:29
Wykonanie projektu oświetlenia dz. nr 38, 36 i 33 obręb Sośnica - Różaniec, Gmina Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-10-17 13:41:13
Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x2 z blokadą mostu dla jednostki OSP Małkowice będącej poza KSRG
Minął termin składania ofert
2014-10-17 12:33:01
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-10-16 14:54:29
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Klasztornej w miejscowości Małkowice
Minął termin składania ofert
2014-10-16 14:21:58
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Szkolnej i Słonecznej w miejscowości Gniechowice
Minął termin składania ofert
2014-10-16 13:59:49
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Brzeskiej w miejscowości Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-10-16 13:23:19
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie gmina Kąty Wrocławskie - roboty uzupełniające
Minął termin składania ofert
2014-10-16 10:46:51
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rewitalizacja zabytkowych parków w miejscowościach na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-10-14 14:35:47
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy w systemie niskoenergetycznym budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie, wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego
Minął termin składania ofert
2014-10-10 08:36:32
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Sośnica i Różaniec
Minął termin składania ofert
2014-10-08 14:17:10
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2014-09-30 11:18:17
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-09-25 11:57:42
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie- etap II
Minął termin składania ofert
2014-09-22 14:37:39
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-09-22 13:42:11
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie i wsi Nowa Wieś Wrocławska.
Minął termin składania ofert
2014-09-12 11:39:39
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy w systemie niskoenergetycznym budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie, wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego
Minął termin składania ofert
2014-09-12 10:52:37
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego
Minął termin składania ofert
2014-09-09 11:51:46
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie?
Minął termin składania ofert
2014-09-09 11:50:03
Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-09-04 12:31:25
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania: Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-08-28 12:58:15
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-08-26 10:34:55
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie- etap II
Minął termin składania ofert
2014-08-22 11:51:46
Roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie na zadaniu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie
Minął termin składania ofert
2014-08-19 14:33:12
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Sośnica i Różaniec
Minął termin składania ofert
2014-08-11 11:58:39
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - etap II
Minął termin składania ofert
2014-08-01 11:57:00
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-07-30 12:24:27
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Sośnica i Różaniec
Minął termin składania ofert
2014-07-28 12:15:34
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-07-28 11:11:30
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gniechowice ul. Porzeczkowa
Minął termin składania ofert
2014-07-24 14:25:48
Budowa zasilania energetycznego przepompowni sieciowych PBa1 i PBa2 w miejscowości Baranowice-Bliż- roboty uzupełniające
Minął termin składania ofert
2014-07-24 09:19:51
Budowa oświetlenia drogowego przystanku autobusowego w miejscowości Różaniec
Minął termin składania ofert
2014-07-15 15:02:33
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kębłowice dz. nr 7/2
Minął termin składania ofert
2014-07-15 14:34:58
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Romnów na drodze wojewódzkiej 362
Minął termin składania ofert
2014-07-10 10:20:07
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania "Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-07-10 08:53:49
Budowa drogi ul. Tymiankowej w Krzeptowie - etap I
Minął termin składania ofert
2014-07-08 09:10:39
Budowa oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 362 w miejscowości Skałka
Minął termin składania ofert
2014-07-08 09:05:37
Remont pomieszczeń gospodarczo- magazynowych znajdujących się
Minął termin składania ofert
2014-07-04 13:50:14
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska dz. nr 81/12
Minął termin składania ofert
2014-06-27 14:00:26
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179
Minął termin składania ofert
2014-06-13 10:08:25
Budowa oświetlenia drogowego ul. Słonecznej i ul. Ziołowej w miejscowości Bogdaszowice
Minął termin składania ofert
2014-05-23 12:17:54
Organizacja wypoczynku letniego realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju
Minął termin składania ofert
2014-05-05 14:43:10
Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Minął termin składania ofert
2014-04-25 12:51:44
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Jagodowej i Truskawkowej w miejscowości Krzeptów
Minął termin składania ofert
2014-04-18 11:20:24
Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejących sieci do granic gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska)
Minął termin składania ofert
2014-04-14 10:14:26
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia do granic gminy Kąty Wrocławskie w ul. Żwirki i Wigury wraz z ich połączeniem na granicy Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec
Minął termin składania ofert
2014-04-14 10:07:59
Budowa oświetlenia drogowego ul. Szczęśliwej, ul. Słonecznej, ul. Radosnej i ul. Stawowej w miejscowości Pietrzykowice
Minął termin składania ofert
2014-04-01 14:09:51
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-03-27 13:00:02
Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojtkowice Strzeganowice
Minął termin składania ofert
2014-03-26 14:49:11
Budowa placu zabaw w Zachowicach
Minął termin składania ofert
2014-03-21 14:12:54
Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów
Minął termin składania ofert
2014-03-20 11:52:26
GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Minął termin składania ofert
2014-03-18 14:31:10
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie dla terenów położonych w obrębach Gniechowice i Zachowice
Minął termin składania ofert
2014-03-18 11:31:34
Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej oraz infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2014-03-17 09:36:46
Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów planistycznych
Minął termin składania ofert
2014-03-14 09:58:19
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach
Minął termin składania ofert
2014-03-13 11:52:54
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2014-03-10 12:40:05
Budowa oświetlenia drogowego ul. Żurawiej i ul. Różanej w miejscowości Zachowice
Minął termin składania ofert
2014-03-05 11:14:05
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2014, wraz z transportem
Minął termin składania ofert
2014-03-03 12:42:12
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie
Minął termin składania ofert
2014-03-03 11:57:58
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sośnica-Różaniec i Krobielowice
Minął termin składania ofert
2014-02-28 12:46:14
Wykonywanie prac geodezyjno - kartograficznych w 2014 r.
Minął termin składania ofert
2014-02-07 11:14:56
Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2014
Minął termin składania ofert
2014-02-05 15:07:24
Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER w roku 2014
Minął termin składania ofert
2014-02-05 14:47:22
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Minął termin składania ofert
2014-01-23 11:56:36
Udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik
Minął termin składania ofert
2014-01-03 11:14:23
Korzystanie z usług pocztowych opłaconych w formie opłaty z dołu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych według kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy
Minął termin składania ofert
2013-12-20 09:17:23
Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II - dokończenie - roboty uzupełniające - Jurczyce
Minął termin składania ofert
2013-12-17 12:23:58
Dostawa oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Minął termin składania ofert
2013-12-03 12:44:04
Zimowe utrzymanie dróg, na terenie Miasta Kąty Wrocławskie w roku 2014
Minął termin składania ofert
2013-11-26 08:03:10
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-11-15 09:27:31
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-11-06 10:54:27
Zimowe utrzymanie dróg, na terenie Miasta Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-10-25 08:33:47
Transport materiałów sypkich (kruszywa drogowe, piasek, humus, destrukt asfaltowy) w roku 2013, na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - roboty uzupełniające
Minął termin składania ofert
2013-10-24 12:22:59
Modernizacja drogi - Smolec - droga dojazdowa do gruntów rolnych
Minął termin składania ofert
2013-10-22 14:20:04
Modernizacja nawierzchni ul. Spółdzielców w Smolcu wraz z elementami odwodnienia w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe
Minął termin składania ofert
2013-10-17 12:18:24
Budowa oświetlenia drogowego ul. Spółdzielców w miejscowości Smolec
Minął termin składania ofert
2013-10-14 10:31:55
Wykonanie zamówień dodatkowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa dachów świetlic wiejskich w Czerńczycach i Wojtkowicach
Minął termin składania ofert
2013-10-11 14:43:40
Budowa oświetlenia drogowego ul. Radosnej, ul. Pogodnej i ul. Słonecznej w miejscowości Mokronos Górny
Minął termin składania ofert
2013-10-11 11:12:20
Budowa oświetlenia drogowego Alei Róż, ul. Liliowej, ul. Azaliowej, ul. Narcyzowej, ul. Konwaliowej i Alei Maków w miejscowości Mokronos Górny
Minął termin składania ofert
2013-10-11 10:55:12
Budowa oświetlenia drogowego ul. Słonecznej w miejscowości Nowa Wieś Kącka
Minął termin składania ofert
2013-10-11 10:27:02
Modernizacja chodnika łączącego ulicę Strażacką i Krótką w Kątach Wrocławskich w Kątach Wrocławskich w ramach zadania - Modernizacja poboczy dróg , chodniki i nakładki asfaltowe
Minął termin składania ofert
2013-10-10 09:08:25
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż
Minął termin składania ofert
2013-09-23 14:58:19
Zakup kruszywa drogowego do utwardzania nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-09-20 13:16:11
Dostawa serwera, urządzeń drukujących, oprogramowania oraz polis serwisowych
Minął termin składania ofert
2013-09-04 15:44:08
Modernizacja drogi Wojtkowice - Strzeganowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych
Minął termin składania ofert
2013-08-29 14:56:52
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2013-08-21 11:11:02
Roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie na zadaniu Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
Minął termin składania ofert
2013-08-20 09:50:31
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sośnica-Różaniec i Krobielowice
Minął termin składania ofert
2013-08-19 09:38:43
Modernizacja chodnika łączącego ulicę Strażacką i Krótką w Kątach Wrocławskich w ramach zadania - Modernizacja poboczy dróg , chodniki i nakładki asfaltowe
Minął termin składania ofert
2013-08-19 09:24:54
Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza
Minął termin składania ofert
2013-08-14 10:16:10
Zagospodarowanie placu przy ul. Wierzbowej w Smolcu, w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe.
Minął termin składania ofert
2013-08-13 09:26:32
Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich polegająca na remoncie kotłowni
Minął termin składania ofert
2013-08-05 08:55:21
Dostawa oraz montaż zestawów fitness przy placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-08-01 10:34:17
Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzoskwiniowej w Mokronosie Dolnym
Minął termin składania ofert
2013-07-31 10:19:52
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sośnica-Różaniec i Krobielowice
Minął termin składania ofert
2013-07-25 10:59:25
Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza
Minął termin składania ofert
2013-07-24 10:34:07
Remont schodów drewnianych klatki schodowej bocznej w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich - roboty uzupełniające - bieg ze spocznika na poddasze
Minął termin składania ofert
2013-07-23 10:54:41
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogdaszowicach.
Minął termin składania ofert
2013-07-12 10:22:24
Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich polegająca na remoncie kotłowni
Minął termin składania ofert
2013-07-05 10:30:33
Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów - ogrodzenie
Minął termin składania ofert
2013-07-03 12:34:42
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków, dla obszarów w rejonie ulic Morelowej i Wiśniowej
Minął termin składania ofert
2013-07-01 12:56:50
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-06-25 13:09:08
Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza
Minął termin składania ofert
2013-06-18 12:09:43
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu
Minął termin składania ofert
2013-06-12 12:29:26
Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej w Krzeptowie - oświetlenie drogowe
Minął termin składania ofert
2013-06-12 09:53:00
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-06-12 09:29:43
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe
Minął termin składania ofert
2013-06-11 08:45:35
Porządkowanie terenu po ogródkach działkowych
Minął termin składania ofert
2013-06-06 09:05:47
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-06-05 08:07:17
Modernizacja chodników i placów z kostki betonowej w miejscowościach na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,
Minął termin składania ofert
2013-05-29 15:24:27
Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu
Minął termin składania ofert
2013-05-28 08:39:10
Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego
Minął termin składania ofert
2013-05-24 11:53:13
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-05-23 08:16:16
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe.
Minął termin składania ofert
2013-05-16 12:11:55
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-04-24 10:14:22
Organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju
Minął termin składania ofert
2013-04-19 13:36:30
Dostawa używanego ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 z blokadą mostu dla jednostki OSP w Smolcu będącej poza KSRG
Minął termin składania ofert
2013-04-15 11:00:40
Remont schodów drewnianych klatki schodowej bocznej w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2013-04-11 14:41:15
Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńczycach i w Wojtkowicach
Minął termin składania ofert
2013-04-11 10:28:11
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-04-09 10:38:47
Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2013-03-22 12:31:23
Roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie na zadaniu Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik
Minął termin składania ofert
2013-03-18 12:02:43
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-03-15 14:45:16
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulicy Jagodowej i Truskawkowej w miejscowości Krzeptów
Minął termin składania ofert
2013-03-08 09:27:25
Modernizacja centralnego ogrzewania - wymiana ringu zewnętrznego w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2013-02-22 11:24:16
Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II - dokończenie - roboty uzupełniające - Skałka, Romnów
Minął termin składania ofert
2013-02-20 14:41:22
Zakup kruszyw drogowych do utwardzania nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-02-14 10:49:30
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-02-05 12:56:52
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2013
Minął termin składania ofert
2013-01-30 13:53:26
Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii patcher w roku 2013
Minął termin składania ofert
2013-01-30 11:37:14
Budowa sieci wodociągowej w Czerńczycach, gmina Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-01-15 09:57:23
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-01-10 12:48:51
Transport materiałów sypkich (kruszywa drogowe, piasek, humus, destrukt asfaltowy) w roku 2013, na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-01-10 10:36:09
Prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,50 m3, na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2013
Minął termin składania ofert
2013-01-09 14:14:35
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2013-01-07 14:23:02
Roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie na zadaniu Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza
Minął termin składania ofert
2012-12-21 11:50:59
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach ? zamówienie dodatkowe
Minął termin składania ofert
2012-12-06 09:59:31
Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2013
Minął termin składania ofert
2012-12-05 14:12:29
Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie etap II dokończenie - roboty uzupełniające
Minął termin składania ofert
2012-12-04 12:40:53
Korzystanie z usług pocztowych opłaconych w formie opłaty z dołu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50g według kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy
Minął termin składania ofert
2012-12-04 12:17:17
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty Wrocławskie - etap II
Minął termin składania ofert
2012-11-30 12:13:06
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2012-11-23 11:04:11
Roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie na zadaniu pn. Remont i modernizacja dachu i elewacji budynku Ratusza oraz przebudowa budynku w związku z montażem windy zewnętrznej
Minął termin składania ofert
2012-11-22 09:30:53
Wykonanie prac projektowych pn. Budowa cmentarza komunalnego w Smolcu
Minął termin składania ofert
2012-11-16 12:23:03
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
Minął termin składania ofert
2012-11-08 12:10:18
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
Minął termin składania ofert
2012-11-08 11:51:26
Wykonanie ewidencji dróg gminnych o długości ok. 95 km znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych
Minął termin składania ofert
2012-11-02 12:23:09
Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu i Bogdaszowicach
Minął termin składania ofert
2012-10-25 13:34:20
Budowa sieci wodociągowych w ul. Klonowej, Akacjowej i Jodłowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2012-10-24 13:08:19
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2012-10-23 10:26:18
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Gniechowicach
Minął termin składania ofert
2012-09-13 12:56:55
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCIACH ZYBISZÓW I JASZKOTLE, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
Minął termin składania ofert
2012-09-07 13:56:38
Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2012-09-04 14:15:21
WYBÓR KOORDYNATORA PROJEKTU PN.: KUŹNIA TALENTÓW
Minął termin składania ofert
2012-08-30 14:25:46
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Katy Wrocławskie- etap II
Minął termin składania ofert
2012-08-30 13:40:00
MOKRONOS GÓRNY DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH (II ETAP)
Minął termin składania ofert
2012-08-24 08:24:49
Remont stropu poddasza nad pierwszym piętrem w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2012-08-14 09:33:41
Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
Minął termin składania ofert
2012-08-10 10:08:58
Remont mostu w Małkowicach nad rz. Bystrzycą
Minął termin składania ofert
2012-08-03 11:32:46
BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHŁOPSKIEJ W SMOLCU GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
Minął termin składania ofert
2012-08-02 11:01:05
Budowa zasilania przepompowni ścieków w Jaszkotlu
Minął termin składania ofert
2012-07-31 09:36:46
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Samotwór
Minął termin składania ofert
2012-07-17 14:07:44
Projekt i budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2012-07-16 15:00:16
SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Minął termin składania ofert
2012-07-12 14:34:40
Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego
Minął termin składania ofert
2012-07-11 11:51:24
Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu i Bogdaszowicach
Minął termin składania ofert
2012-07-10 10:49:44
BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH
Minął termin składania ofert
2012-07-05 14:29:01
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2012-06-28 14:17:36
BUDOWA DRÓG Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA OSIEDLU KWIATOWYM W KĄTACH WROCŁAWSKICH
Minął termin składania ofert
2012-06-26 10:27:37
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Minął termin składania ofert
2012-06-14 09:49:07
SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY LEŚNEJ
Minął termin składania ofert
2012-06-12 12:15:03
Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich - ogrodzenie
Minął termin składania ofert
2012-06-06 14:38:54
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2012-06-06 11:26:14
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) wraz z budową ścieżki rowerowej
Minął termin składania ofert
2012-06-02 14:09:55
PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY LEGIONÓW W MIEJSCOWOŚCI KĄTY WROCŁAWSKIE
Minął termin składania ofert
2012-05-21 13:22:29
BUDOWA CHODNIKA W M. KROBIELOWICE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 346
Minął termin składania ofert
2012-05-16 12:42:58
Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich - ogrodzenie
Minął termin składania ofert
2012-05-14 14:27:10
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO WRAZ Z TRANSPORTEM I REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI ANTYALKOHOLOWEJ DLA 120 DZIECI W WIEKU 7-15 LAT Z TERENU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Minął termin składania ofert
2012-04-19 13:19:14
BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. ŻEROMSKIEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH WRAZ Z ROZBUDOWĄ O ŁĄCZNIK
Minął termin składania ofert
2012-04-04 12:58:12
REMONT WIEŻY RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH
Minął termin składania ofert
2012-03-29 14:44:54
Wykonanie nakładek asfaltowych na podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni do 20.000 m2, na drogach położonych na działkach gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2012-03-23 11:29:09
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY SZKOLNEJ, JABŁONIOWEJ I CZYSTEJ W MIEJSCOWOŚCI GNIECHOWICE
Minął termin składania ofert
2012-03-23 11:25:51
Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach
Minął termin składania ofert
2012-03-15 11:44:26
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ FITNESS PRZY PLACACH ZABAW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Minął termin składania ofert
2012-03-12 13:19:34
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACACH ZABAW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Minął termin składania ofert
2012-03-12 13:18:16
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach
Minął termin składania ofert
2012-03-02 09:59:50
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Mokronos Dolny
Minął termin składania ofert
2012-02-29 11:22:20
Wykonanie mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000 na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełcznica
Minął termin składania ofert
2012-02-27 14:14:25
Wykonanie mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000 na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Samotwór
Minął termin składania ofert
2012-02-27 12:37:19
Wykonanie mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000 na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gądów-Jaszkotle, dla terenów we wsi Jaszkotle
Minął termin składania ofert
2012-02-24 10:39:14
WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH W SKALI 1:1000 NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBÓW SADKÓW I SOŚNICA ? RÓŻANIEC DLA TERENÓW W REJONIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ
Minął termin składania ofert
2012-02-24 10:37:55
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JASZKOTLU
Minął termin składania ofert
2012-01-25 08:55:53
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2012
Minął termin składania ofert
2012-01-23 13:10:57
REMONTY DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W TECHNOLOGII PATCHER W ROKU 2012
Minął termin składania ofert
2012-01-23 12:15:55
TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH (KRUSZYWA DROGOWE, PIASEK, HUMUS, DESTRUKT ASFALTOWY) W ROKU 2012 NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Minął termin składania ofert
2012-01-17 12:50:18
Prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2012
Minął termin składania ofert
2012-01-17 09:09:12
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE - ETAP II - DOKOŃCZENIE.
Minął termin składania ofert
2011-12-20 12:53:43
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, piśmiennych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Minął termin składania ofert
2011-12-13 12:15:39
Dostawa oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Minął termin składania ofert
2011-12-12 12:54:45
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Minął termin składania ofert
2011-12-08 07:29:14
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegającą na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Głównej, Chłopskiej, Ogrodowej, Dworcowej, Kolejowej. Cmentarnej, Dębowej, Polnej
Minął termin składania ofert
2011-12-02 07:49:05
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ? ETAP II - DOKOŃCZENIE
Minął termin składania ofert
2011-11-02 13:58:32
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo ? gaśniczy na podwoziu z napędem 4x 4 dla jednostki OSP w Gniechowicach
Minął termin składania ofert
2011-10-28 10:26:24
Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Głównej, Chłopskiej, Ogrodowej, Dworcowej, Kolejowej. Cmentarnej, Dębowej, Polnej
Minął termin składania ofert
2011-10-26 13:46:18
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2011/2012 (od 15 listopada 2011 r. do 15 kwietnia 2012 r. ).
Minął termin składania ofert
2011-10-24 13:33:34