Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Konsultacje społeczne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Konsultacje społeczne Aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 - (artykuł stracił ważność) 2023-12-20 11:25:38
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku. 2023-10-23 11:45:36
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o konsultacjach społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Kąty Wr. z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami. - (artykuł stracił ważność) 2023-10-02 14:17:15
Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Jaszkotla w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jaszkotle na wieś Jaszkotle. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-05 13:04:47
Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Zybiszowa w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Zybiszów na wieś Zybiszów. 2023-06-30 09:51:20
Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Bliża w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Bliż na wieś Bliż. 2023-06-26 10:09:17
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Jaszkotla w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś. 2023-06-21 11:42:28
Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Sadkówka w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Sadkówek na wieś Sadkówek. 2023-06-17 09:10:40
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Zybiszowa w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś. 2023-06-01 12:48:47
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sadkówka w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś. 2023-06-01 12:46:47
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Bliża w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś. 2023-06-01 12:42:52
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Jurczyc w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jurczyce na wieś Jurczyce. 2023-05-31 09:34:57
Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 2023-05-25 15:11:30
Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-04-04 11:20:06
Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030" 2022-11-20 15:47:07
Budowa drogi A4/S5 - spotkanie informacyjne 2022-01-24 15:15:08
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku. 2021-11-04 10:33:04
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 2021-10-15 13:26:01
Podsumowanie II etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania -Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) 2021-08-03 11:01:11
Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania -Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) 2021-08-03 10:59:17
Konsultacje społeczne dotyczące opracowania -Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) - Etap I 2021-03-31 08:31:32
Informacja o planowanych konsultacjach społecznych ws. projektu organizacji ruchu w Kątach Wrocławskich 2021-03-24 10:56:03
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie zmiany granic sołectw: Sadków- Sadkówek i Sośnica - Różaniec oraz zmiany ich statutów 2021-01-27 11:05:02
RAPORT Z PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie "Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2027" 2020-12-23 12:19:08
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. 2020-11-19 11:35:23
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 2020-10-15 15:07:56
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie podziału sołectwa Wszemiłowice - Jurczyce na dwa odrębne sołectwa Wszemiłowice i Jurczyce oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom 2019-10-23 15:48:24
Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 2016-07-14 10:40:48
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu przebudowy ulicy Żeromskiego w Kątach Wrocławskich 2016-06-17 07:37:39
Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie projektu zadania pn.: Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich 2016-03-08 12:10:35
Raport z kosultacji społecznych w sprawie nadania statutów sołectwom i osiedlom położonym na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2015-09-16 11:44:42
Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw i osiedli Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2015-08-12 09:21:25
Zaproszenie na zebranie mieszkańców wsi Smolec w dniu 19 maja 2015 o godzinie 19.00 2015-05-07 16:30:10
Zaproszenie na zebranie mieszkańców osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich w dniu 18 maja 2015 o godzinie 18.00 2015-05-07 16:09:24
Zaproszenie na zebranie mieszkańców osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich w dniu 18 maja 2015 o godzinie 19.00 2015-05-07 16:06:53
PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROBOCZEGO PROJEKTU PROGRAMU DZIAŁAŃ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2013-11-26 14:25:31

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
19 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
19 cze 2009, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
19 cze 2009, godz. 12:40