Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sekretarz Gminy

Krystyna Lisiecka

funkcja: Sekretarz Gminy
adres: Rynek Ratusz 1,
55-080 Kąty Wrocławskie
nr pokoju: 1c
telefon: 071 390 72 10
fax: 071 390 72 01
e-mail: sekretarz@katywroclawskie.pl
nadzorowane komórki urzędu: Wydział Organizacyjny
Wydział Obsługi Klienta
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kontrola wewnętrzna

Do zakresu zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności :

1. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu, przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
2. Wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Burmistrza.
3. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji usprawnienia pracy w Urzędzie, dbanie o wizerunek w relacji Urząd – klient.
4. Nadzorowanie i koordynacja zadań związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, samorządowymi i referendami oraz spisami ogłoszonymi prze GUS.
5. Nadzorowanie i monitorowanie sposobu załatwiania indywidualnych spraw klientów, w tym skarg i wniosków -  koordynacja odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców
6. Współdziałanie z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej Urzędu.
7. Wykonywanie zadań koordynujących w stosunku do komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przez Gminę zadań określonych przepisami prawa, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza.
8. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami w bieżącej pracy Urzęd
9. Wykonywanie zadań koordynujących funkcjonowanie kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy.
10. Bieżąca aktualizacja regulaminu organizacyjnego oraz koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem projektów regulaminów,  zarządzeń i  innych  aktów wewnętrznych usprawniających pracę Urzędu.
11. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
12. Nadzorowanie gospodarowania mieniem Gminy użytkowanym przez Urząd.
13. Nadzór nad zapewnieniem odpowiednich warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu  a w szczególności:

1) nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania interpelacji, koordynacja przekazywanej korespondencji,  odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,  projektów uchwał,
2) zabezpieczenie techniczno-materialne oraz organizacyjne spotkań radnych Rady Miejskiej, tj sesji, stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej oraz Gminnej Rady Seniorów.

14. Prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury.
15. Pełnienie funkcji Kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
16. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
17. Nadzorowanie działalności następujących komórek organizacyjnych: Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Obsługi Klienta , Wydziału Ochrony Środowiska, oświatowych  jednostek organizacyjnych gminy, Gminnego Żłobka „Skrzat”, Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej.
18. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Super Admin

Data wytworzenia:
19 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
19 cze 2009, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
13 paź 2022, godz. 13:32