Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Miasta i Gminy

Katarzyna Sebzda-Sztul

funkcja: Burmistrz Miasta i Gminy
  Rynek Ratusz 1,
55-080 Kąty Wrocławskie
nr pokoju: 1
telefon: 071 390 72 10
fax: 071 390 72 01
e-mail: sekretariat@katywroclawskie.pl
nadzorowane komórki urzędu:

Zastępca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Urząd Stanu Cywilnego
Inspektor Ochrony danych Osobowychi
Zespół Radców Prawnych
Audytor wewnętrzny
Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji
Wydział Gospodarki Przestrzenneji
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Wydział Spraw Obywatelskich
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Wydział Promocji
Wydział Transportu

Do zakresu zadań Burmistrza należy:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu oraz reprezentowanie ich na zewnątrz.
2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Koordynowanie działalności komórek i jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy.
4. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań.
5. Przyjmowanie interesantów w zakresie skarg i wniosków
6. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
8. Nadzorowanie, przygotowanie i koordynacja inwestycji gminnych,
9. Udzielanie  upoważnień: Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi,  kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,  podatków i opłat lokalnych, oraz upoważnień do prowadzenia postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Zatwierdzenie zakresów czynności i obowiązków pracowników Urzędu.
11. Udzielanie pełnomocnictw procesowych.
12. Składanie oświadczeń woli w sprawach bieżącego funkcjonowania Gminy.
13. Składanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
14. Zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy.
15. Bezpośredni nadzór nad pracą Zastępcy Burmistrza /Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz działalnością: Zespołu Radców Prawnych, Zespołu ds. Zarzadzania Kryzysowego, Audytora Wewnętrznego, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału  Spraw Obywatelskich  i sprawy Kadrowe, Zespołu ds. Promocji,  Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji,  Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zakładu Gospodarki Komunalnej.
16. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa, Regulaminem oraz uchwałami Rady Miejskiej.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Super Admin

Data wytworzenia:
19 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
19 cze 2009, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Krzuszcz

Data aktualizacji:
07 maj 2024, godz. 13:36