Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Kontrole


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Protokół kontroli ZUS 2023-12-27 16:59:44
Protokół z dnia 17.12.2018 roku z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu 2019-02-05 15:25:13
Wystąpienie pokontrolne - Kontrola P/18/006 zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego. 2018-09-25 14:14:59
Protokół z dnia 21.03.2014 roku z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu 2014-10-13 12:50:56
Wystąpienie pokontrolne dotyczące wykorzystania środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2023-10-13 13:58:21
Protokół z dnia 30.06.2023 roku z kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę wybranychjednostek samorządu terytolianego na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. 2023-08-31 07:45:35
Wyniki kontroli RIO 2022 2022-07-25 12:20:27
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 27.10.2009 r. w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2009-12-16 12:50:02
Protokół z dnia 7.08.2006 roku z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. 2014-10-13 12:07:31
Protokół z dnia 29.03.2010 roku z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej Gminy Kąty Wrocławskie, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. 2014-10-13 12:33:11
Protokół z dnia 14.12.2010 roku z kontroli w zakresie zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przez Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu. 2014-10-13 12:39:59
Protokół z dnia 26.08.2011 roku z kontroli w zakresie ulg udzielanych przez Gminę w odniesieniu do podatków stanowiących jej dochód w latach 2008-2010, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. 2014-10-13 12:46:11
Protokół z dnia 09.11.2010 roku z kontroli archiwum zakładowego, przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu 2014-10-13 13:15:19
Protokół z dnia 09.08.2006 roku z kontroli archiwum zakładowego, przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu 2014-10-13 13:17:05
Protokół z dnia 11.05.2006 roku z kontroli problemowej z zakresu realizacji zadań obronnych, przeprowadzonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. 2014-10-13 13:34:30
Protokół z dnia 28.11.2012 roku z kontroli problemowej z zakresu realizacji zadań obronnych, przeprowadzonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. 2014-10-13 13:35:49
Protokół z dnia 14.07.2008 roku z kontroli problemowej z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przeprowadzonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. 2014-10-13 13:38:37
Protokół z dnia 12.02.2003 roku z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego, przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu 2014-10-13 13:40:12
Protokół z dnia 14.06.2006 roku z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego, przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu 2014-10-13 13:41:42
Protokół z dnia 10.11.2011 roku z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego, przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu 2014-10-13 13:43:13
Protokół z dnia 04.04.2007 roku z kontroli projektu nr 3.5.2/43 pn. \"Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i technicznym w Gniechowicach - zakończenie\". 2014-10-13 14:43:16
Informacja pokontrolna z dnia 16.08.2010 z kontroli w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu 2014-10-13 14:52:06
Protokół z dnia 05.04.2012 roku z kontroli projektu pod nazwą \"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszowice\". 2014-10-13 15:21:13
Informacja pokontrolna z dnia 05.04.2007 z kontroli w miejscu realizacji projektu \"Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej - ul.Fabrycznej w Katach Wrocławskich wraz z odwodnieniem\". 2014-10-13 15:25:38
Protokół z dnia 04.08.2010 roku z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Budowa przedszkola ul.Drzymały w Kątach Wrocławskich 2014-10-13 15:28:46
Protokół z dnia 15.09.2009 roku z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Budowa budynku GOPS i ZOJO ul.Nowowiejska 4 w Kątach Wrocławskich. 2014-10-13 15:31:39
Protokół z dnia 24.02.2010 roku z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Budowa hali widowisko-sportowej ul.Brzozowa w Kątach Wrocławskich. 2014-10-13 15:33:29
Protokół z dnia 13.11.2009 roku z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Modernizacja budynku GOKIS ul.Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. 2014-10-13 15:35:40
Protokół z dnia 08.04.2013 roku z kontroli projektu pod nazwą \"Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach\". 2014-10-13 15:39:02
Protokół z dnia 08.04.2013 roku z kontroli projektu pod nazwą \"Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach\". 2014-10-13 15:40:56
Protokół z dnia 21.06.2011 roku z kontroli projektu pod nazwą \"Remont świetlicy wiejskiej w Skałce, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu\". 2014-10-13 15:43:48
Opinia i sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu \"Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich\" 2014-10-13 15:47:29
Protokół z dnia 13.11.2013 roku z kontroli projektu pod nazwą \"Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich\" 2014-10-13 15:49:14
Protokół z dnia 09.04.2014 roku z kontroli projektu pod nazwą \"Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich\" 2014-10-13 15:50:20
Protokół z dnia 24.04.2014 roku z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. 2014-10-20 12:14:53
Protokół z dnia 27.08.2007 z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji udzielonej z rezerwy celowej na dopłaty do paliwa rolniczego w I półroczu 2007 roku. 2014-10-20 12:24:54
Protokół z dnia 2016.04.15,19 r. z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Adaptacja dwóch pomieszczeń archiwum na pomieszczenia biurowe, znajdujących się na kondygnacji piwnicznej w budynku Ratusza. 2016-04-21 11:46:42
Wystąpienie pokontrolne - kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 2016-04-21 12:08:57
Protokół z kontroli problemowej w Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich z zakresu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 2009-10-12 14:49:38
Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich z zakresu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenia zbioru przepisów gminnych. 2009-10-12 14:50:16
Protokół z dnia 23.01.2006 roku z kontroli w zakresie wybranych zagadnień w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy ze szczególnym uwzględnieniem realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. 2014-10-13 13:51:18
Archiwum działu kontrole 2009-10-12 14:50:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
19 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
19 cze 2009, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
19 cze 2009, godz. 12:40