Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego VC.ZUZ.4210.141.2024.PG 2024-04-18 10:45:07
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego VC.ZUZ.4210.144.2024.PG 2024-04-18 10:42:27
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.50.2024.BZK 2024-04-15 14:58:14
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze ofert w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania biegów na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2024-04-15 14:29:53
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.292.2023.AG - (artykuł stracił ważność) 2024-04-10 12:12:03
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-AB.7840.2.7.2024.JGO/AK 2024-04-09 10:34:03
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego VL.ZUZ.4211.12.2024.EB - (artykuł stracił ważność) 2024-04-09 09:48:08
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kronika wsi Pełcznica". - (artykuł stracił ważność) 2024-04-03 16:12:42
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 2024-04-03 16:03:46
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.03.2024 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych mającego na celu wybór operatora Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie 2024-03-27 15:40:55
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.652.2023.KSu - (artykuł stracił ważność) 2024-03-25 14:49:44
INFORMACJA STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO SP-OŚ.6222.14.2023.DJM 2024-03-25 10:09:41
INFORMACJA STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO SP-OŚ.6222.15.2023.DJM 2024-03-25 09:56:49
Oferta realizacji zadania publicznego "Cykl 4 biegów o Mistrzostwo Gminy Katy Wrocławskie w Biegach Przełajowych" 2024-03-21 15:30:23
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr sprawy: VC.ZUZ.4210.136.2024.MG - (artykuł stracił ważność) 2024-03-21 15:22:48
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.50.2024.BZK - (artykuł stracił ważność) 2024-03-20 10:01:38
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr sprawy: WR.ZUZ.1.4210.284.2023.EB - (artykuł stracił ważność) 2024-03-19 10:09:56
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr sprawy: VC.ZUZ.4210.46.2024.KC - (artykuł stracił ważność) 2024-03-19 10:07:39
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr sprawy: VC.ZUZ.4210.45.2024.KC - (artykuł stracił ważność) 2024-03-19 10:06:33
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr sprawy: WR.ZUZ.1.4210.155.2023.MK - (artykuł stracił ważność) 2024-03-19 10:04:46
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr sprawy: WR.ZUZ.5.4210.404.2023.KSu - (artykuł stracił ważność) 2024-03-19 09:57:44
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Starty w Pucharze Czech i Niemiec Run-Archery 2024" - (artykuł stracił ważność) 2024-03-12 13:22:47
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.38.2024.OP - (artykuł stracił ważność) 2024-03-05 09:24:45
Rozstrzygnięcie II naboru wniosków na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej w roku 2024 roku 2024-03-01 13:47:19
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWEST. DROGOWEJ SP-GN.6740.25.2022.KG/BA - (artykuł stracił ważność) 2024-02-28 11:46:31
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.330.2023.EB - (artykuł stracił ważność) 2024-02-27 14:57:00
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego VL.ZUZ.4210.42.2024.MK - (artykuł stracił ważność) 2024-02-26 13:43:18
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2024-02-23 10:55:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2024-02-23 10:52:24
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.112.2023.ESZ - (artykuł stracił ważność) 2024-02-19 13:08:45
Ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 r. 2024-02-14 13:30:48
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.1.2024.AK - (artykuł stracił ważność) 2024-02-09 08:20:09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 2024-02-08 14:10:02
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.1.4210.240.2023.AK - (artykuł stracił ważność) 2024-02-06 13:21:30
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego, znak: SP-OŚ.6341.194.2013.AR z dnia 13.01.2014 r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. WR.ZUZ.5.4210.701.2023.KSu - (artykuł stracił ważność) 2024-02-06 13:19:05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-02-05 15:10:27
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.112.2023.ESZ - (artykuł stracił ważność) 2024-02-05 12:47:11
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.38.2024.OP - (artykuł stracił ważność) 2024-02-05 12:25:41
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2024 roku 2024-02-02 14:15:21
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 2024-02-02 11:01:52
Ocena jakości wody dostarczanej w 2023 r. z wodociągu sieciowego Pałac Krobielowice w gminie Kąty Wrocławskie zarządzanego przez przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Antyki MSV Sp. z o.o. Krobielowice 21- Pałac, 55-080 Krobielowice 2024-02-01 10:39:08
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY PARTNERSKIEJ 2024-01-31 12:22:19
Wyniki otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku Działanie 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, Nabór nr: FEDS.07.10-IP.02-053/23 2024-01-31 08:02:51
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej w 2024 roku 2024-01-29 15:16:29
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2024-01-26 09:26:52
Ocena jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczonej w II półroczu 2023 r. z wodociągu sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Ślęża” funkcjonującego w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie 2024-01-26 08:27:14
Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków 2024-01-23 14:54:19
Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie 2024-01-23 14:51:49
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego 2024-01-22 14:45:37
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.891.2022.ZC - (artykuł stracił ważność) 2024-01-22 13:18:09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o rozstrzygnięciu naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 2024-01-18 15:23:58
Ocena o jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczonej w II półroczu 2023 r. z wodociągu sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Ślęża” funkcjonującego w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie 2024-01-16 13:25:29
Obwieszczenie WR.ZUZ.1.4210.245.2023.AK - (artykuł stracił ważność) 2024-01-09 13:58:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert - (artykuł stracił ważność) 2024-01-08 14:09:18
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4211.31.2023.DK w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2024-01-04 08:17:25
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów 2024-01-02 14:13:34
Informacja o unieważnieniu otwartego naboru partnerów o sygn. FD.041.3.2023/50 z dnia 29.12.2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-02 12:02:21
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu w 2024 r. - dyscypliny sportowe poza piłką nożną 2023-12-29 21:25:31
OBWIESZCZENIE IF-AB.7840.2.41.2023.WJ - (artykuł stracił ważność) 2023-12-21 09:31:31
OBWIESZCZENIE WR.ZUZ.1.4210.356.2023.AK - (artykuł stracił ważność) 2023-12-11 14:38:38
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.5.4210.407.2023.MO - (artykuł stracił ważność) 2023-12-11 10:43:49
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, WR.ZUZ.5.4210.5.2023.PP - (artykuł stracił ważność) 2023-12-11 09:57:53
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.696.2023.SM - (artykuł stracił ważność) 2023-12-05 09:55:16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.245.2023.AK - (artykuł stracił ważność) 2023-11-30 08:08:30
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.5.4210.411.2023.MD - (artykuł stracił ważność) 2023-11-24 13:38:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2023-11-24 09:00:09
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.5.4210.625.2023.IKo - (artykuł stracił ważność) 2023-11-20 12:18:05
OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji nr 330/2023 pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-11-16 13:09:04
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.236.2023.AG - (artykuł stracił ważność) 2023-11-10 12:53:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.1.4210.356.2023.AK - (artykuł stracił ważność) 2023-11-09 14:47:35
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.536.2023.KSu. - (artykuł stracił ważność) 2023-11-09 14:45:01
Zaproszenie do rokowań na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego stanowiącego własność Gminy Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-11-07 11:52:24
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.5.4217.22.2023.SM - (artykuł stracił ważność) 2023-11-02 12:11:02
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Dzień Niepodległości 11 XI 2023 r.- Biesiada Patriotyczna w Smolcu” - (artykuł stracił ważność) 2023-10-25 15:07:24
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.327.2023.SC - (artykuł stracił ważność) 2023-10-24 07:42:05
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.107.2023.AK - (artykuł stracił ważność) 2023-10-24 07:40:49
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wieczny ogród” - (artykuł stracił ważność) 2023-10-20 14:07:59
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.41.2023.WJ - (artykuł stracił ważność) 2023-10-20 12:37:08
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - WR.ZUZ.5.4210.92.2023.MO - (artykuł stracił ważność) 2023-10-13 11:46:57
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - WR.ZUZ.1.4210.102.2023.AK - (artykuł stracił ważność) 2023-10-13 11:40:10
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - WR.ZUZ.5.4210.496.2023.IKo - (artykuł stracił ważność) 2023-10-13 11:29:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2023-10-13 07:57:29
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Mistrzostwa Polski Seniorów Open i Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Masters 2023” 2023-09-27 12:15:46
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kronika filmowa Smolca- 30 lat historii w obiektywie” 2023-09-27 11:39:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-09-25 14:23:43
Informacja o  o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.275.2023.AK - (artykuł stracił ważność) 2023-09-18 14:59:56
Ogłoszenie o publicznym zaproszeniu do rokowań na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego 2023-09-18 14:39:27
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego MERCEDES-BENZ 1832 Actros 2023-09-15 10:09:42
Informacja o wszczęciu postępowania WR.ZUZ.5.4210.44.2023.KSu - (artykuł stracił ważność) 2023-09-08 12:41:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania WR.ZUZ.1.4210.426.2022.HP - (artykuł stracił ważność) 2023-09-05 13:45:37
Informacja o wszczęciu postępowania WR.ZUZ.5.4210.187.2023.MO - (artykuł stracił ważność) 2023-09-05 13:45:33
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.225.2023.EB - (artykuł stracił ważność) 2023-08-31 12:08:32
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wydarzenie kulturalno- artystyczne: Festiwal Muzyczno - Historyczny na Grodzisku "Sławiańskie Kąty" 2023-08-30 08:24:07
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wzmocnienie kompetencji jednostek OSP z terenu Gminy" - (artykuł stracił ważność) 2023-08-24 13:29:16
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Rozpowszechnianie sportu w miejscowości  - Sadowice" - (artykuł stracił ważność) 2023-08-24 13:18:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.1.4210.341.2022.EB - (artykuł stracił ważność) 2023-08-23 14:21:50
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.270.2023.KC - (artykuł stracił ważność) 2023-08-22 09:16:42
Ocena o jakości wody dostarczonej mieszkańcom gminy Kąty Wrocławskie w I półroczu 2023 r. z wodociągów sieciowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich 2023-08-16 16:27:57
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wydarzenie kulturalno- artystyczne: Festiwal Muzyczno- Historyczny na Grodzisku "SŁAWIAŃSKIE KĄTY"" - (artykuł stracił ważność) 2023-08-03 12:23:47
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.66.2023.BZK 2023-08-02 14:10:05
Ocena jakości wody w I półroczu 2023r. z wodociągu sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechowicach 2023-07-26 15:24:34
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.332.2023.IKo - (artykuł stracił ważność) 2023-07-26 10:58:37
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.328.2023.IKo - (artykuł stracił ważność) 2023-07-26 10:58:32
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego MERCEDES-BENZ 1832 Actros 2023-07-21 10:05:42
Publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży samochodu ratowniczego-gaśniczego RENAULT Premium 2023-07-21 09:56:34
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.181.2023.MK - (artykuł stracił ważność) 2023-07-12 16:36:56
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.290.2022.SC - (artykuł stracił ważność) 2023-07-10 08:18:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2023-07-07 08:18:01
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.66.2023.BZK - (artykuł stracił ważność) 2023-07-05 10:35:20
Obwieszczenie WR.ZUZ.1.4210.378.2022.AK - (artykuł stracił ważność) 2023-06-28 15:57:21
Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.5.4210.782.2022.SM - (artykuł stracił ważność) 2023-06-28 11:38:54
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.545.2022.MP - (artykuł stracił ważność) 2023-06-28 11:37:12
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.440.2022.EB - (artykuł stracił ważność) 2023-06-28 11:35:25
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Z Pawłowa do Smolca. Historia nieopowiedziana" - (artykuł stracił ważność) 2023-06-21 09:11:52
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w FINAL FOUR POLSKIEJ LIGI FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO" - (artykuł stracił ważność) 2023-06-15 14:50:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2023-06-15 08:17:31
Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia 2023-06-15 08:04:01
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Powitanie Jesieni z Seniorami - Międzypokoleniowe warsztaty Integracyjne" - (artykuł stracił ważność) 2023-06-12 14:23:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2023-06-07 08:06:24
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 2023-06-06 14:48:09
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Działania zabezpieczające 50-leci Światowych Rekordów Prędkości Polskiego Fiata - Turystyczny Rajd Rekordów Polskiego Fiata" - (artykuł stracił ważność) 2023-06-01 15:06:44
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.4.2023.SC - (artykuł stracił ważność) 2023-05-31 08:33:44
ZAKOŃCZENIE SPRZEDAŻY PREFERENCYJNEJ WĘGLA - (artykuł stracił ważność) 2023-05-31 07:52:51
PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 2023-05-30 08:53:05
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4211.16.2023.AK - (artykuł stracił ważność) 2023-05-30 07:54:06
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.378.2022.AK - (artykuł stracił ważność) 2023-05-30 07:52:22
! WYCOFANE ! OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2023-05-26 10:37:56
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-AB.7840.5.11.2023.WS - (artykuł stracił ważność) 2023-05-25 13:06:51
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział w warsztatach sportowych młodzieżowych drużyn pożarniczych z Gminy Kąty Wrocławskie" - (artykuł stracił ważność) 2023-05-24 15:24:47
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wydarzenie kulturalne dla społeczności Smolca" - (artykuł stracił ważność) 2023-05-23 14:24:58
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4211.10.2023.SC - (artykuł stracił ważność) 2023-05-18 15:17:50
ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. 2023-05-12 14:03:46
Informacja na temat ognisk ptasiej grypy 2023-05-12 13:56:33
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 2023-05-11 07:58:26
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE OGŁASZA KOŃCOWĄ SPRZEDAŻ WĘGLA 2023-05-08 15:38:40
Informacja o  wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.75.2023.MG - (artykuł stracił ważność) 2023-05-05 08:24:30
Informacja WR.ZUZ.1.4210.411.2022.EB o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-04-28 11:10:33
Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia 2023-04-26 14:01:34
Informacja WR.ZUZ.5.4210.95.2023.IKo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-04-25 09:40:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2023-04-21 07:58:04
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2023 roku 2023-04-20 14:05:17
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Muzyczny most ze Lwowem - koncert piosenek lwowskich i folklorku miejskiego" - (artykuł stracił ważność) 2023-04-19 16:41:34
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-04-17 09:02:38
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-04-12 10:29:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2023-04-07 08:13:01
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.13.2023.BZK - (artykuł stracił ważność) 2023-04-06 09:50:36
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku - (artykuł stracił ważność) 2023-03-30 12:50:11
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "VI Bieg Integracyjny wraz z organizacją pikniku" - (artykuł stracił ważność) 2023-03-28 14:38:30
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4211.10.2023.SC - (artykuł stracił ważność) 2023-03-28 13:58:29
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.87.2022.BZK - (artykuł stracił ważność) 2023-03-24 08:11:03
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-03-21 08:08:48
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Turnieje piłkarskie grup dziecięcych i młodzieżowych" - (artykuł stracił ważność) 2023-03-17 11:14:27
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-03-14 12:00:57
PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 2023-03-10 22:05:44
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.13.2023.BZK - (artykuł stracił ważność) 2023-03-10 08:25:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2023-03-10 08:17:46
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.395.2022.AK 2023-03-09 15:04:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - (artykuł stracił ważność) 2023-03-09 10:46:19
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.757.2022.KSu - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 14:49:26
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie z naturą" - (artykuł stracił ważność) 2023-03-06 11:26:44
Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wr. w 2023 r. 2023-03-01 08:29:51
Powołanie Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wr. w 2023 r. 2023-03-01 08:22:20
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 2023-02-22 16:45:49
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4217.2.2022.PG - (artykuł stracił ważność) 2023-02-21 09:19:57
Rozstrzygnięcie naboru wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej i zapasów w 2023 r. 2023-02-16 15:25:12
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.87.2022.BZK - (artykuł stracił ważność) 2023-02-16 08:42:36
Zawiadomienie WR.5.A.4217.15.2023.MR - (artykuł stracił ważność) 2023-02-09 13:30:36
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 2023-02-06 13:58:32
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.88.2022.ESZ - (artykuł stracił ważność) 2023-02-01 08:46:23
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.331.2022.AK - (artykuł stracił ważność) 2023-01-30 15:06:00
Ocena jakości wody dostarczonej w 2022 r. z wodociągu lokalnego Pałac Krobielowice w gminie Kąty Wrocławskie zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Antyki MSV Sp. z o.o. 2023-01-30 14:57:51
Ocena jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczonej w II półroczu 2022 r. z wodociągu sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Ślęża” funkcjonującego w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie 2023-01-30 14:57:10
Ocena jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczonej w II półroczu 2022 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Kąty Wrocławskie zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 2023-01-30 14:56:19
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-AB.7820.24.2022.ES2 2023-01-27 08:10:08
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r. 2023-01-26 15:29:33
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu w 2023 r. - piłka nożna i zapasy 2023-01-24 12:58:17
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.87.2022.BZK - (artykuł stracił ważność) 2023-01-18 10:45:38
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie udzielenia dotacji celowych z zakresu sportu 2023-01-13 13:17:04
PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO 2023-01-12 14:05:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.349.2022.SC - (artykuł stracił ważność) 2023-01-11 09:31:02
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.1.2023.GM2 - (artykuł stracił ważność) 2023-01-11 09:05:41
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.782.2022.SM - (artykuł stracił ważność) 2023-01-10 08:44:05
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.88.2022.ESZ - (artykuł stracił ważność) 2023-01-04 14:36:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania ofert 2023-01-04 12:12:39
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4221.346.2022.SC - (artykuł stracił ważność) 2023-01-03 12:31:21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na ZRID 2022-12-28 16:12:46
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 2022-12-28 13:37:55
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.601.2022.MP - (artykuł stracił ważność) 2022-12-28 11:25:12
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4211.49.2022.AK - (artykuł stracił ważność) 2022-12-28 11:23:32
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.360.2022.EB - (artykuł stracił ważność) 2022-12-28 11:21:22
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - (artykuł stracił ważność) 2022-12-15 10:39:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu w 2023 r. - dyscypliny sportowe poza piłką nożną 2022-12-13 14:59:12
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.359.2022.AK - (artykuł stracił ważność) 2022-12-07 09:06:24
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.720.2022.PG - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 13:38:24
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.351.2022.HP - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 13:36:51
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4211.44.2022.AK - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 13:35:05
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (dot. drogi powiatowej 2000D oraz drogi gminnej kl.D w Kątach Wrocławskich) - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 10:31:03
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego 2022-11-09 16:01:18
Ogłoszenie Gminy Kąty Wrocławskie o przystąpieniu do programu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-08 09:07:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2022-10-28 08:47:48
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Dzień Niepodległości 11.XI.2022" 2022-10-17 10:39:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2022-10-14 09:57:17
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.245.2022.SC - (artykuł stracił ważność) 2022-10-13 15:03:50
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.55.2022.DK - (artykuł stracił ważność) 2022-10-12 15:07:58
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4217.1.2022.SC - (artykuł stracił ważność) 2022-10-06 10:47:00
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.189.2022.DK - (artykuł stracił ważność) 2022-10-06 10:20:09
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.307.2022.MP - (artykuł stracił ważność) 2022-09-28 14:36:18
Zawiadomienie w celu ustalenia stanu prawnego urządzenia oraz korzystania z wód dla urządzenia wodnego- wylotu, którym odprowadzane są wody opadowe i roztopowe lub ścieki do cieku Kasina na dz. Nr 231obręb Pietrzykowice- Rybnica na wysokości dz. Nr 131/4 - (artykuł stracił ważność) 2022-09-28 14:21:58
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział w rozgrywkach Dolnośląskiej I Ligi Mężczyzn" 2022-09-26 15:30:07
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.RUZ.4210.132.2022.ID - (artykuł stracił ważność) 2022-09-21 11:57:10
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.143.2022.AK - (artykuł stracił ważność) 2022-09-21 11:55:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2022-09-16 08:59:03
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.RUZ.4210.140.2022.KTB - (artykuł stracił ważność) 2022-09-13 14:25:07
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.RUZ.4210.163.2022.MD - (artykuł stracił ważność) 2022-09-13 14:24:07
Ocena jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczonej w I półroczu 2022 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Kąty Wrocławskie zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 2022-09-13 14:22:04
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Turniej Piłki Ręcznej Dzieci" 2022-09-12 11:53:12
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Powitanie Jesieni z Seniorami - Warsztaty Integracyjne" 2022-08-29 12:54:58
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Pierwsze halowe zawody łucznicze w Gminie Kąty Wrocławskie" 2022-08-29 12:44:50
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Turnieje piłkarskie grup młodzieżowych" 2022-08-24 12:11:59
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.500.2022.MG w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-08-17 14:13:14
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.519.2022.PaM w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-08-16 13:36:08
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.485.2022.PaM w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-08-16 13:34:49
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.504.2022.PaM w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj.: wprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu do rowu melioracyjnego wylotem W-1, działka 97/1 Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-16 13:22:24
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Powiatu Wrocławskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony w dniu 1 czerwca 2022 r., uzupełniony w dniach 26 lipca 2022 r. i 29 lipca 2022 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 20001) oraz budowa drogi gminnej klasy dojazdowej wraz z budową i przebudową odwodnienia drogowego, budową oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego, budową zjazdów oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w Kątach Wrocławskich". 2022-08-12 11:35:20
!!! KOREKTA TERMINÓW !!! OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2022-08-05 12:37:18
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną inwestycję dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa drogi S8 na odcinku Wrocław(Magnice) – Kłodzko” - (artykuł stracił ważność) 2022-08-02 13:17:54
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.390.2022.MP w sprawie wydania pozwolenia wodnego na: Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Ługowina II przepustu w obrębie dz. nr 45/1 oraz 128 obręb Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie w celu skomunikowania drogi gminnej z działką inwestora - (artykuł stracił ważność) 2022-07-27 13:21:38
Ocena jakości wody ujmowanej i dostarczanej w I półroczu 2022 r. z wodociągu sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" funkcjonującego w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie 2022-07-26 14:26:34
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.89.2022.EB na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu do rowu znajdującego się w granicach dz. Nr 35/4 obręb Czerńczyce, gm. Kąty Wrocławskie oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego oraz budynków (dz. Nr 35/4, 35/3 obręb Czerńczyce, gm. Kąty Wrocławskie do ww. rowu - (artykuł stracił ważność) 2022-07-26 14:16:39
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.172.2022.AK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzeń wodnych- wylotu fi 315 mm do cieku Dopływ z Nowej Wsi Kąckiej dz. Nr 109 AM 25 obr. Kąty Wrocławskie oraz drenaży na terenie inwestycji, tj. działkach nr 106/2, 107/2, 108/2, 110/2, 111/2, 112/3 AM 25 obręb Kąty Wrocławskie 2. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanego parku magazynowo- logistycznego z zapleczem socjalno- biurowym oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich w rejonie autostrady A4 do cieku Dopływ z Nowej Wsi Kąckiej dz. Nr 109 AM 25 obr. Kąty Wrocławskie. 3. szczególne korzystanie z wód w zakresie wykonania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej w związku z realizacją inwestycji związanej z budową parku magazynowo- logistycznego z zapleczem socjalno- biurowym oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, w rejonie autostrady A4, na dz. 106/2, 107/2, 108/2, 110/2, 111/2, 112/3 AM 25 obręb Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-26 13:20:27
WR.ZUZ.1.4210.99.2022.AK Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wykonania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej w związku z realizacją inwestycji związanej z budową parku magazynowo- logistycznego z zapleczem socjalno- biurowym oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, w rejonie autostrady A4, na dz. 103/3, 104/2, 105/2 AM 25 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-07-26 13:19:27
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanej restauracji KFC zlokalizowanej w Kątach Wrocławskich przy ul. Handlowej (dz. nr 10/10, 10/12, AM-9) do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-20 15:37:53
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu hal magazynowych w Kątach Wrocławskich przy ul. Ks. J. Popiełuszki, istniejącym wylotem położonym na dz. nr 29 AM-24 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-07-13 15:01:21
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 2022-07-12 11:59:16
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.415.2022.IKo w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenie wodnego tj. wylotu zlokalizowanego na dz. nr 77, ob. Baranowice, gm. Kąty Wrocławskie – obszar wiejski oraz na usługę wodna w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego, poprzez projektowany wylot do rzeki Kasina. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-08 07:28:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2022-06-24 08:29:04
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Rozpoczęcie wakacji z Futbolem Amerykańskim" 2022-06-23 15:07:33
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.12.2022.HP w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowy dwóch wylotów do rz. Ługowiny II na dz. Nr 180 w Pietrzykowicach oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z części terenu odwodnienia jezdni ul. Szczęśliwej zlokalizowanej na dz. NR 189/6, 188/25, 188/16, 188/14 obręb Pietrzykowice-Rybnica, dwoma proj. wylotami kanalizacji deszczowej do rzeki Ługowina II (dz. Nr 180 obręb Pietrzykowice-Rybnica). - (artykuł stracił ważność) 2022-06-21 12:47:08
Raport o stanie Gminy Kąty Wrocławskie 2022-06-09 14:25:05
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.311.2022.PP w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych w zakresie: a) budowy rowu R1 o przekroju otwartym i zamkniętym zakończonym ujściem do istniejącego rowu melioracyjnego R-10 (dz. nr 118, 120/7 obr. Baranowice b) budowy wylotu Wylot 1 z projektowanej kanalizacji deszczowej do budowanego rowu R1 (dz. Nr 120/7 obręb Baranowice c) likwidacji urządzeń wodnych tj. rowu przydrożnego R2, rowu przydrożnego R3 wraz z przepustem P2, przepustu P1 pod drogą (dz. Nr 130/3 obręb Pietrzykowice- Rybnica) 2. usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych za pośrednictwem wylotu Wylot 1 do urządzenia wodnego- budowanego rowu R1 (dz. NR 120/7 obręb Baranowice) W ramach zadania: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1950D w miejscowości Pietrzykowice (dz. Nr 130/3 dr, obręb Pietrzykowice- Rybnica na terenie gminy Katy Wrocławskie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - (artykuł stracił ważność) 2022-06-08 13:04:37
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.258.2022.MP w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- przebudowy rowu polegającej na wykonaniu przepustu zlokalizowanego na dz. Nr 74 obręb Cesarzowice - (artykuł stracił ważność) 2022-05-20 10:49:09
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wakacyjna Olimpiada sportowa nad morzem" 2022-05-17 14:26:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w zakresie zabudowy wielorodzinnej i powierzchni nowowydzielanych działek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2022-05-13 09:37:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej oraz południowej części wsi Nowa Wieś Kącka - (artykuł stracił ważność) 2022-05-13 09:34:01
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kronika Kątów" 2022-05-11 15:19:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 6 maja 2022 roku - (artykuł stracił ważność) 2022-05-06 11:22:24
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Jazda w stylu wolnym: Rajd oraz Zlot zabytkowych pojazdów, Bieg Rodzinny, Maraton Rowerowy” 2022-05-04 15:41:30
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Piknik przyrodniczo - edukacyjny" 2022-04-25 15:29:53
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.438.2021.EB w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego na działce nr 429/8, obręb Kilianów-Szymanów, gm. Kąty Wrocławskie odprowadzającego oczyszczone ścieki bytowe w przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód do ziemi z projektowanego budynku jednorodzinnego wolnostojącego m. Kilianów-Szymanów. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-14 12:03:55
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.42.2022.JK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci dwóch zbieraczy drenarskich zakończonych wylotami do rowu otwartego zlokalizowanego na działce 106 obręb Krzeptów, gm. Kąty Wrocławskie oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odwadniania gruntów w związku z budową budynku usługowego z funkcją uzupełniającą w postaci mieszkań funkcyjnych, zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr: 148/1, 148/2, 104/64 obręb Krzeptów. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-14 12:02:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Pietrzykowice, Kilianów) - (artykuł stracił ważność) 2022-04-08 07:46:23
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.39.2022.AG w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: - lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w zakresie budowy domów jednorodzinnych mieszkalnych H, I, J w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - gromadzenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, które mogą zanieczyścić wody tj. ścieków bytowych pochodzących z budynków H,I, J gromadzonych w podziemnych, bezodpływowych, szczelnych zbiornikach zlokalizowanych w miejscu indywidualnych zjazdów na poszczególne posesje budynków H, I, J, na terenie dz. 323 obręb Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 12:20:31
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.864.2021.KSu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: - budowę urządzenia wodnego, tj. studni chłonnej o śr. Fi 1500 mm, zlokalizowanej na dz. Nr 188/19 obr. Sadków; - usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z dachu projektowanego budynku jednorodzinnego do projektowanej studni chłonnej w il. 0,0014 m3/s na terenie dz. 323 obręb Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 12:19:08
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "V Bieg Integracyjny wraz z organizacją pikniku" 2022-03-25 13:40:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej, Cesarzowice dla obszaru w rejonie autostrady A8) - (artykuł stracił ważność) 2022-03-25 08:19:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Zachowice, Krzeptów, dla terenów w rejonie ulic Dębowej, Jarzębinowej i Głównej) - (artykuł stracił ważność) 2022-03-25 08:15:30
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Zawody wędkarskie - runda wiosenna" 2022-03-23 12:04:47
Regulamin pracy komisji konkursowej 2022-03-16 17:01:20
Powołanie Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków 2022-03-16 16:57:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15 marca 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-15 15:20:06
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ1.4210.290.2021.DK dot. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na dz. Nr 60, 61, 62, 63, 64 AM 25 obręb Kąty Wrocławskie, wyk. wylotu kan. deszczowej i odprowadzanie wód z dz. Nr 60, 61, 62, 63, 64 AM 25 obręb Kąty Wrocławskie do cieku Rów Kącki w dz. 39/1 AM 25 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-03-15 08:22:03
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 2022-03-09 16:30:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 53/2022 z 21.02.2022, znak sprawy: WR.ZUZ.1.4210.354.2021.SC na wyk. urządzenia wodnego tj. systemu nawadniająco- odparowującego na terenie dz. Nr 487/16 obręb Pełcznica wprowadzającego oczyszczone ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków do ziemi, w ramach zwykłego korzystania z wód - (artykuł stracił ważność) 2022-02-28 11:47:52
WR.ZUZ.5.4210.6.2022.ES na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Laboratorium Drogowego w Mokronosie Dolnym na dz. Nr 98/13 do urządzenia wodnego- rowu melioracyjnego na dz. NR 28/4 obręb Cesarzowice za pomocą istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej - (artykuł stracił ważność) 2022-02-28 11:46:35
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.129.2021.PG w sprawie przejście telekomunikacyjną kanalizacją kablową wraz z kablem światłowodowym pod ciekiem Ługowina II w km 4+500 na dz. 38/1 i 128 obręb Krzeptów dla potrzeb zadani inwestycyjnego pn:. „Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Jagodowej 16 w Krzeptowie - (artykuł stracił ważność) 2022-02-28 11:43:47
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2022-02-25 09:52:42
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Treningi łucznicze w Smolcu-wiosna 2022" 2022-02-24 09:01:29
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.955.2021.ES na likwidację urządzeń wodnych obejmujących: likwidację 3 zbiorników ziemnych, likwidację 4 rowów ziemnych, likwidację 5 wylotów zlokalizowanych na dz. 132/56, 132/80 obręb Pietrzykowice- Rybnica - (artykuł stracił ważność) 2022-02-22 12:39:54
Informacja o unieważnieniu postępowania na zapytanie ofertowe na zadanie na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2022-02-09 15:32:22
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Turnieje Siatkówki Halowej o Puchar SPS Kąty Wrocławskie" 2022-02-07 15:20:21
Rozstrzygnięcie naboru wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej w 2022 r. 2022-02-04 13:53:13
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.937.2020.PG w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurach osłonowych w zakresie wyk.: przejścia rur. tłocznym ścieków sanitarnych z dz. Nr 45/9 obręb Krzeptów pod dnem Ługowiny II w km 4+508 (dz. Nr 45/1, 128 obręb Krzeptów). - (artykuł stracił ważność) 2022-02-03 15:03:29
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO - (artykuł stracił ważność) 2022-01-27 09:35:58
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.1.4210.306.2021.DK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci tuneli rozsączających dłużących do wprowadzania do ziemi oczyszczonych ścieków z przydomowej oczyszczalni w m. Kilianów dz. nr 94/2 - (artykuł stracił ważność) 2022-01-26 12:22:35
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.5.4211.69.2021.SK w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego- dec. Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 29/2005 z dn. 11.02.2005 r., znak SP/OŚ/6223-73/2004/2005 wydanego ona rzecz AS-BAU Sp. z o.o. na Gminę Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-01-21 13:07:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.1.4210.354.2021.SC w sprawie wykonania urządzenia wodnego tj. systemu nawadniająco- odparowującego na terenie dz. Nr 487/16 obręb Pełcznica wprowadzającego oczyszczone ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód - (artykuł stracił ważność) 2022-01-21 12:33:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-01-20 09:51:01
Zapytanie Ofertowe na zadanie na Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2022-01-17 08:00:51
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin- ICHIBAN IKO POLISH OPEN CUP" 2022-01-14 13:52:10
Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej w 2022 r. 2022-01-14 13:28:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Pietrzykowice, Kilianów, Sokolniki) 2022-01-14 09:03:58
Rozstrzygnięcie naboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2022 roku 2022-01-11 15:26:28
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ 2021-12-17 14:01:20
Ogłoszenie o naboru wniosków na wsparcie realizacji realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku. 2021-12-17 13:48:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Zachowice, Kozłów, Strzeganowice w rejonie ul. Złotej) - (artykuł stracił ważność) 2021-12-16 12:26:23
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.1.4210.359.2021.EB w sprawie wykonania urządzenia wodnego tj. studni chłonnej na terenie dz. Nr 20/283 obręb Kębłowice odprowadzającej oczyszczone ścieki bytowe w przydomowej oczyszczalni z projektowanego budynku jednorodzinnego - (artykuł stracił ważność) 2021-12-13 08:58:36
Konsultacje społeczne dotyczące opracowania "Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia" (PZM MOFW) - Etap III - (artykuł stracił ważność) 2021-11-29 13:26:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2021-11-17 13:15:51
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.1.4210.248.2021.EB lokalizowanie na obszarze zagrożenia powodzią rz. Czarna Woda budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą terenu na dz. Nr 325/2 obręb Gniechowice - (artykuł stracił ważność) 2021-11-17 10:35:46
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.RUZ.4210.234.2021.MD w sprawie wygaszenia punktu I.1 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012 r., znak NW-7105-10/12, w którym udzielono Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez dół chłonny za pomocą rur rozsączających do ziemi. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-10 16:23:34
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 20.10.2021 r. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-28 09:27:13
WR.ZUZ.5.4210.377.2021.ZC/AP/UD Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych budowy wylotu kanalizacji deszczowej oraz projektowanego drenażu, umocnienia dnia i skarp rzeki Kasina dz. nr 231 obr. Pietrzykowice ? Rybnica, budowy drenażu czołowo-opaskowego na dz. nr 132/56 i 132/80 obr. Pietrzykowice-Rybnica - (artykuł stracił ważność) 2021-10-20 09:51:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021-10-18 09:44:41
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Dzień Niepodległości 11.XI.2021" - (artykuł stracił ważność) 2021-10-15 13:10:52
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Lekcje pływania dla dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach" - (artykuł stracił ważność) 2021-10-15 08:56:22
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR,ZUZ.1.4210.230.2021.AK w sprawie lokalizowania nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rz. Bystrzycy na dz. nr 22/1 obręb Samotwór, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu w granicy dz. nr 22/1, odprowadzanie wód opadowych - (artykuł stracił ważność) 2021-10-13 14:32:25
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.671.2021.UD wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na dz. Nr 150/2 obręb Smolec oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dz. 149/5 - (artykuł stracił ważność) 2021-10-05 15:14:03
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.04.2021 r. 2021-10-01 09:04:25
Obwieszczenie o sprostowaniu na żądanie strony decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 28.04.2021 r. znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.180m.2020.TP w zakresie uszczegółowienia i doprecyzowania nazwy zadania inwestycyjnego - (artykuł stracił ważność) 2021-09-29 13:57:49
Oferta realizacji zadania publicznego "Rodzina razem" - (artykuł stracił ważność) 2021-09-27 11:37:21
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie ZRID pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 1950D oraz 2026D z budową ścieżki pieszo-rowerowej, kanału technologicznego oraz przebudową sieci wodociągowej i elektroenergetycznej" 2021-09-23 15:19:01
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.216.2021.ZC Budowa kolektora zbiorczego drenarskiego na dz. 186/2, bud. 2 wylotów do rowu na dz. 544/1 i 186/20, usługi wodne: odwadnianie gruntów i upraw o pow. 21 ha, odprowadzanie wód opadowych z terenu zainwestowania - (artykuł stracił ważność) 2021-09-23 13:10:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021-09-23 10:40:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021-09-23 10:37:31
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.277.2021.JK na wykonanie wylotu do rowu na dz. 30/1 w Mokronosie Dolnym i odprowadzanie wykonanym wylotem wód opadowych i roztopowych z terenu dz. nr 1/31, 1/33, 1/34 przy ul. Przyjaznej w Mokronosie Dolnym - (artykuł stracił ważność) 2021-09-21 09:01:24
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy: WR.ZUZ.5.4210.144.2021.MO dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego Nr 182/2014 z 8.04.2014 r. zmienionego dec. PGW WP: WR.ZUZ.5.4211.39.2020.SK na odp. wód opadowych oraz oczyszczonych ścieków bytowych z 2 zakładów zlokalizowanych w Mokronosie Dolnym przy ul. Parkowa 17a i 17b wspólnym wylotem betonowym na dz. 76 Mokronos Dolny do cieku Kasina - (artykuł stracił ważność) 2021-09-14 08:31:50
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wsi Pietrzykowice i wsi Sokolniki 2021-09-03 12:08:32
WR.ZUZ.5.4210.250.2021.KC GREEN HOME DEVELOPMENT Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wykonania wylotu i odprowadzania wód opadowych do rowu R-B w dz. 22/10 z odwodnienia budynków mieszkalnych na dz. 18/1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2021-09-02 08:54:56
WR.RUZ.4210.164.2021.ID Schavemaker Invest Sp. z o.o. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie odcinka kolejowego rowu ziemnego i wylotu do odprowadzania wód z podtorza w obszarze bocznicy terminala intermodalnego dz. nr 260/3 obręb Wszemiłowice - Jurczyce - (artykuł stracił ważność) 2021-09-02 08:53:02
Ocena jakości wody w I półroczu 2021 r. z wodociągów sieciowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 2021-08-31 11:28:13
WR.ZUZ.1.4210.172.2021.AG informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wyk. układu rozsączającego ścieki bytowe z przydomowej oczyszczalni na dz. nr 63/54 obręb Gniechowice - (artykuł stracił ważność) 2021-08-27 12:00:07
WR.ZUZ.1.4210.173.2021.AG informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wyk. układu rozsączającego ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. nr 63/53 obręb Gniechowice - (artykuł stracił ważność) 2021-08-27 11:54:02
INFORMACJA O ZAWIĄZANIU KOMITETU INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ O NAZWIE WOLNE MEDIA 2021-08-20 13:47:18
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Prowadzenie zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci w wieku 1,5-3 lat w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej" - (artykuł stracił ważność) 2021-08-20 13:44:03
Oferta realizacji zadania publicznego "Rodzinny piknik sportowy" - (artykuł stracił ważność) 2021-08-12 13:41:50
Oferta realizacji zadania publicznego "IV Bieg Integracyjny wraz z organizacją pikniku" - (artykuł stracił ważność) 2021-08-12 13:38:45
WR.ZUZ.5.4210.139.2021.PP Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zarurowanie rowu R-K na dz. 414/4, 414/5 obr. Smolec - (artykuł stracił ważność) 2021-08-06 10:01:46
WR.RUZ.4210.145.2021.MD Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dz. nr 107/3 obr. Pietrzykowice-Rybnica, - (artykuł stracił ważność) 2021-08-06 10:00:48
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej, części działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny oraz wsi Strzeganowice w rejonie ulicy Złotej. 2021-07-29 11:56:08
Ocena o jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczonej w I półroczu 2021 r. z wodociągu sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej ?Ślęża? funkcjonującego w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-28 09:08:00
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Ogólnopolski Camp Koszykówki dla dzieci" - (artykuł stracił ważność) 2021-07-23 13:52:14
WR.ZUZ.5.4210.322.2021.SK Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego- decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 29/2005 z dn. 11.02.2005 r. na wprowadzenie do cieków zlewni rzeki Kasina- wód opadowych i drenażowych z terenu osiedla Krzeptowska Dolina - (artykuł stracił ważność) 2021-07-23 13:17:21
WR.ZUZ.5.4210.144.2021.MO Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych z pomieszczeń sanitarnych Zakładu Elektroniczno Mechanicznego Mirosław Janiszewski oraz Wielobranżowego Zakładu BADEK, oczyszczonych w przebudowywanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 78/8, 78/10, obręb Mokronos Dolny oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych oraz terenu utwardzonego Zakładu Elektroniczno - (artykuł stracił ważność) 2021-07-23 12:54:40
WR.ZUZ.1.4211.12.2021.HP przeniesienie pozwolenia 186.2021 z 8.06.2021 znak WR.ZUZ.1.4210.11.2021.AK na pobór wody podziemnej na dz. 114 AM 25 ul. Popiełuszki 44 na rzecz spółki ATUT Przeds. Wielobranżowe - (artykuł stracił ważność) 2021-07-14 13:46:04
WR.ZUZ.5.4210.192.2021.MO likwidacja nieużytkowanego zarurowania odc. Rowu R-B na dz. 22.10 Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2021-07-14 13:44:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej Nr 219/2021 znak WR.ZUZ.1.4210.36.2021.MK wykonanie drenażu rozsączającego do wprowadzenia ścieków z oczyszczalni na dz. Nr 488/20 obręb Pełcznica - (artykuł stracił ważność) 2021-07-07 14:59:37
Zarządzenie nr 796/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku - (artykuł stracił ważność) 2021-07-02 11:56:02
WR.RZT.70.216.2021 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kąty Wrocławskie na okres 3 lat, Dotyczy: Gmina Kąty Wrocławskie, Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich 2021-06-28 08:28:57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert - (artykuł stracił ważność) 2021-06-22 08:43:53
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Z Pawłowa do Smolca. Historia nieopowiedziana." - (artykuł stracił ważność) 2021-06-21 15:21:03
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6740.2.2021.BJ 2021-06-18 11:37:01
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej" 2021-06-16 12:57:17
Informacja o wszczęciu postępowania WR.ZUZ.5.4210.159.2021.ES w sprawie wykonania wylotu do rowu R-H na dz. 122/2 Smolec z przydomowej oczyszczalni ścieków z dz. 122/15 - (artykuł stracił ważność) 2021-06-14 14:03:34
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.186.2021.PG w sprawie przejścia pod dnem Kasiny w km 5.200 gazociągu śr.c w dz. 80/2 dla hali prod-mag. dz. 82/4 i 83/5 ul. Parkowa Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2021-06-09 11:04:30
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.36.2021.MK w sprawie wykonania drenażu rozsączającego do wprowadzenia ścieków z oczyszczalni na dz. nr 488/20 obręb Pełcznica - (artykuł stracił ważność) 2021-06-09 11:03:07
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.41.2021.KC w sprawie wykonanie wylotu wód opadowych i odprowadzanie wód do rowu melioracyjnego R-F dz. 172.2 Smolec z dz. 173.211 Smolec - (artykuł stracił ważność) 2021-06-09 11:01:17
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.291.2021.MP w sprawie wykonanie wylotu wód opadowych i odprowadzanie wód do rowu melioracyjnego R-J dz. 135 Pietrzykowice, trwałe odwodnienie obiektów, przebudowy drenaży - (artykuł stracił ważność) 2021-06-09 10:59:39
Rozstrzygnięcie naboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej w 2021 roku w miejscowości Sadków - (artykuł stracił ważność) 2021-06-07 15:27:36
WR.ZUZ.5.4210.60.2020.SM Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ZGK na pobór wód podziemnych w Pietrzykowicach - (artykuł stracił ważność) 2021-05-31 09:46:00
WR.ZUZ.1.4210.11.2021.AK informacja o wszczęciu postępowania na pobór wód podziemnych ze studni położonej na dz. nr 114 AM 25 obr. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2021-05-28 14:33:18
WR.ZUZ.5.4210.644.2020.ES Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: Wydania pozwolenia wodnoprawnego na: na usługi wodne w zakresie odprowadzania do urządzenia wodnego, tj. rowu o przekroju otwartym, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów utwardzonych ciągów komunikacyjnych - dróg wewnętrznych dojazdowych do zabudowy jednorodzinnej na działkach nr: 107/290, 107/291, 107/289, 107/54, 107/74, 141, 140 obręb Krzeptów, gm. Kąty Wrocławs - (artykuł stracił ważność) 2021-05-28 14:27:09
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2021-05-25 14:14:15
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.55.2021.UD w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dz. nr 114, obręb Cesarzowice - (artykuł stracił ważność) 2021-05-25 13:55:48
WR.ZUZ.5.4210.123.2021.JK Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. nr 75/1, 76, obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2021-05-25 13:47:01
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF- AB.7840.2.9.2021.MN - (artykuł stracił ważność) 2021-05-21 12:09:06
Raport o stanie gminy za 2020 rok 2021-05-19 15:58:01
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Katy Wrocławskie w 2021 roku - (artykuł stracił ważność) 2021-05-11 15:44:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak: WR.RUZ.4210.180m.2020.TP, na wykonanie urządzeń wodnych, tj. na wykonanie 12 rowów przydrożnych oraz 12 drenokolektorów, a także umorzeniu postępowania na usługi wodne polegające na odprowadzaniu do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych, pochodzących z przebudowanej drogi gminnej nr 107184D (teren gminy Kąty Wrocławskie), w związku z realizacją inwestycji pn.: ?Przebudowa drogi gminnej nr 10718 - (artykuł stracił ważność) 2021-05-07 14:29:19
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ciągu drogi wojewódzkiej DW nr 347 ul. ks. J. Popiełuszki w m. Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2021-04-22 15:43:33
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Polnej i Laurowej. - (artykuł stracił ważność) 2021-04-16 11:07:38
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ? wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, umocnienia na dz. nr 82/2, 92, 83/2 w Mokronosie Dolnym oraz na usługę wodną ? odprowadzanie wód opadowych do cieku Kasina z dz. nr 82/4 i 82/5 - (artykuł stracił ważność) 2021-04-09 07:53:28
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ? przebudowa rowu w pasie drogi powiatowej 20000D w dz. nr 3/2 AM24 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2021-04-09 07:52:01
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu w dz. nr 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, - (artykuł stracił ważność) 2021-03-24 13:17:09
Ocena jakości wody dostarczanej w II półroczu 2020 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Kąty Wrocławskie 2021-03-22 11:46:24
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów linii kablowej pod ciekiem Ługowina II dz. nr 83 AM-2 obręb Smolec, - (artykuł stracił ważność) 2021-03-22 10:49:25
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków w rejonie ulic Kasztanowej i Pogodnej. - (artykuł stracił ważność) 2021-03-18 13:46:22
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ - (artykuł stracił ważność) 2021-03-18 13:25:35
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM - (artykuł stracił ważność) 2021-03-18 13:16:58
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i oczyszczonych ścieków bytowych do Rowu Kąteckiego dz. nr 109 z bazy magazynowej przy ul. Popiełuszki 44 w Kątach Wrocławskich. - (artykuł stracił ważność) 2021-03-16 12:55:44
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 223/5 obręb Pełcznica, - (artykuł stracił ważność) 2021-03-16 12:54:52
Zarządzenie w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 - (artykuł stracił ważność) 2021-03-09 14:54:20
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku - (artykuł stracił ważność) 2021-03-08 15:18:16
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego i likwidację rowu w Krzeptowie - (artykuł stracił ważność) 2021-03-05 13:41:37
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty dotyczące organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2021-03-02 17:48:37
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - (artykuł stracił ważność) 2021-03-02 15:08:52
14. WR.ZUZ.5.4210.843.2020.MI/UD Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wyk. urz. wodnego dz. nr 131/1 i 130/3 obr. Pietrzykowice-Rybnica, Powiat Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2021-03-02 13:00:52
WR.ZUZ.5.4210.868.2020.KC Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, usługę wodną dz. nr 130/3 obr. Pietrzykowice-Rybnica, Powiat Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2021-03-02 12:57:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert - (artykuł stracił ważność) 2021-02-24 15:33:14
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na dz. nr 128/29 obręb Pietrzykowice-Rybnica - (artykuł stracił ważność) 2021-02-24 09:15:51
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dl rowu na dz. nr 119 obręb Krzeptów. - (artykuł stracił ważność) 2021-02-23 12:09:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodnej dla przebudowanej drogi nr 107184D (teren gminy Kąty Wrocławskie). - (artykuł stracił ważność) 2021-02-23 12:00:28
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 230/1 obręb Nowa Wieś Kącka. - (artykuł stracił ważność) 2021-02-23 11:58:24
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opad. i roztop. z dz. nr 3/10 AM-2 obr. Kąty Wrocławskie do rowu R-J2 - (artykuł stracił ważność) 2021-02-23 11:48:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia wodnoprawnego nr 43/2021 dla Polskiej Spółki Gazownictwa. - (artykuł stracił ważność) 2021-02-23 11:46:16
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 33/3 obręb Małkowice. - (artykuł stracił ważność) 2021-02-23 11:43:39
Ogłoszenie naboru wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej w 2021 r. - (artykuł stracił ważność) 2021-02-23 09:19:53
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2021-02-19 09:59:43
Zarządzenie w sprawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert dotyczącego organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2021-02-17 15:55:25
Rozstrzygnięcie II naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania piłki nożnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 r. - (artykuł stracił ważność) 2021-02-17 14:39:38
WR.ZUZ.1.4210.369.2020.AK informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni do cieku Gniła, istniejącym wylotem położonym na dz. nr 314 obr. Gniechowice - (artykuł stracił ważność) 2021-02-09 12:49:23
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.375.2020.EB w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego na terenie działki nr 21 AM 26 obręb Kąty Wrocławskie odprowadzającego oczyszczone ścieki bytowe w przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód do ziemi z budynku jednorodzinnego wolnostojącego - (artykuł stracił ważność) 2021-01-29 14:45:04
Ocena o jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczonej w II półroczu 2020 r. z wodociągu sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" funkcjonującego w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie 2021-01-26 11:27:57
Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania piłki nożnej w 2021 roku. - (artykuł stracił ważność) 2021-01-20 15:43:44
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - (artykuł stracił ważność) 2021-01-18 15:12:48
Oferta realizacji zadania publicznego pt. " Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 1,5-3 lat w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej" - (artykuł stracił ważność) 2021-01-15 13:54:29
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.861.2020.JK dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością spółki Prologis Poland LXXVIII Sp. z o.o., mieszaniny ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie Zakładu UPM Raflatac Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej przy ul. Chomiczej 13. - (artykuł stracił ważność) 2021-01-15 11:55:33
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2021-01-12 08:58:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie w sprawie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy w 2021 r. 2021-01-08 14:49:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.306.2020.DK dotyczące odwodnienia wykopów budowlanych i odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, likwidacja wylotów z odwodnienia "Modernizacja gazociągu relacji Kębłowice - Kąty Wrocławskie" - (artykuł stracił ważność) 2021-01-07 10:17:39
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.324.2020.MK budowa drenażu rozsączającego oczyszczone ścieki bytowe z przydomowej oczyszczalni ścieków Czerńczyce dz. 68 2020-12-28 08:04:54
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - (artykuł stracił ważność) 2020-12-23 10:40:49
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.300.2020.HP lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w zakresie przebudowy stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich - (artykuł stracił ważność) 2020-12-21 12:17:16
Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. - (artykuł stracił ważność) 2020-12-17 12:18:38
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - (artykuł stracił ważność) 2020-12-15 14:47:27
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO - (artykuł stracił ważność) 2020-12-15 14:25:59
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.662.2020.JK wykonanie wylotu kanalizacyjnego w dz. 106 obręb Krzeptów oraz drenażu opaskowego budynku na dz. 148, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych z dz. 104/64 i 148 obr. Krzeptów - (artykuł stracił ważność) 2020-12-14 09:32:48
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.287.2020.DK lokalizowanie na terenie zalewowym bud. mieszkalnego wraz z infrastrukturą, gromadzenie ścieków, wyk. drenażu rozsączającego ścieki na dz. nr 628/95 Gniechowice - (artykuł stracił ważność) 2020-12-10 13:15:37
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.283.2020.EB wykonanie drenażu rozsączającego ścieki w przydomowe oczyszczalni do gruntu z budynku jednorodzinnego w Bogdaszowicach dz. Nr 34/8 - (artykuł stracił ważność) 2020-12-02 09:28:13
Rozbudowa odcinka drogi nr 35 Siedlakowice-Małuszów od km 66+300 do km78+223 - (artykuł stracił ważność) 2020-11-26 11:39:27
Informacja o wynikach postępowania dotyczącego kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego w terminie od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 2020-11-23 08:24:52
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.255.2020.HP wykonanie podziemnego zbiornika ze skrzynek rozsączających na dz. nr 10/10 AM-9 KW, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z restauracji KFC na dz. Nr 10/10 i 10/12 AM 9 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2020-11-20 11:39:04
Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego w terminie od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 2020-11-04 15:44:30
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.193.2020.AK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę budynku mieszkalnego oraz wyk. Sieci wod. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bystrzycy na dz. nr 22/1 obr. Samotwór oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód do istniejącego zarurowanego odcinka rowu w obrębie dz. Nr 22/1 - (artykuł stracił ważność) 2020-10-21 08:22:36
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.489.2020.JK Wykonanie skrzynek rozsączających służących do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do ziemi z dz. 8.41 Mokronos Górny - (artykuł stracił ważność) 2020-10-19 12:57:11
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - (artykuł stracił ważność) 2020-10-14 13:49:12
WR.ZUZ.1.4210.160.2020.HP Wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 136/2 obręb Wojtkowice - (artykuł stracił ważność) 2020-10-14 08:21:18
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kolorowo Aktywni" - (artykuł stracił ważność) 2020-10-12 15:00:23
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - (artykuł stracił ważność) 2020-10-06 08:55:16
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. na wykonanie studni wierconej Z1 przy ul. Sportowej w Zachowicach, w granicach działki nr 423 obręb Zachowice oraz pobór wód podziemnych na potrzeby zraszania boiska - (artykuł stracił ważność) 2020-10-02 10:11:29
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części wsi Gądów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszkotle, w rejonie ulicy Ogrodowej oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice 2020-09-28 11:38:00
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Warsztaty kreatywne" - (artykuł stracił ważność) 2020-09-23 11:28:57
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.135.2020.EB wykonanie drenażu rozsączającego oczyszczone ścieki bytowe z przydomowej oczyszczalni w Pełcznicy dz. 190/7 - (artykuł stracił ważność) 2020-09-22 12:10:02
WR.ZUZ.5.4210.483.2020.AB ? rozsączanie w gruncie wód opadowych z 2 budynków wielorodzinnych na dz. Nr 72.10 i 72.8 AM 26 Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2020-09-14 15:21:25
Informacja WR.ZUZ.1.4210.170.2020.DK wyk. urządzenia wodnego tj. systemu rozsączającego składającego się z poletka filtracyjnego na dz. nr 72 obręb Gniechowice - (artykuł stracił ważność) 2020-09-07 10:57:47
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Warsztaty szkoleniowe- piłka nożna" - (artykuł stracił ważność) 2020-09-04 10:49:14
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.172.2020.EI?MK - dot. Przebudowa rowów w Nowej Wsi Wr. w związku z rozbudową drogi powiatowej - (artykuł stracił ważność) 2020-08-27 08:46:57
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.436.2020.ZC dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu dz. nr 80/2 Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2020-08-17 11:17:00
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO IF-PP.747.31.2020.ES - (artykuł stracił ważność) 2020-07-31 14:13:49
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.5.4210.6.202.ZC dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego rów R-9 Nowej Wsi Kąckiej - (artykuł stracił ważność) 2020-07-31 12:59:27
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.170.2020.DK dot. prowadzenia przez ciek Ługowina sieci elektroenergetycznej, dz. nr 93 obręb Smolec - (artykuł stracił ważność) 2020-07-27 14:01:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej-pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych studni wierconej do podlewania boiska do piłki nożnej w Bogdaszowicach przy ul.Głównej działka nr 318 - (artykuł stracił ważność) 2020-07-17 12:44:21
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: wsi Pietrzykowice w rejonie ulicy Fabrycznej oraz obszaru położonego w południowej części obrębu Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2020-07-16 15:22:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków oraz wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej, dla części A - (artykuł stracił ważność) 2020-07-16 15:14:26
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej wsi Cesarzowice dla obszaru w rejonie autostrady A8 - (artykuł stracił ważność) 2020-07-13 10:08:01
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o wydaniu decyzji 2020-07-07 15:13:03
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu sportu w II półroczu 2020 roku 2020-07-07 14:14:28
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - (artykuł stracił ważność) 2020-06-24 09:00:46
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.59.2020.DK dot. wykonanie skrzynek rozsączających na dz. 188/1 Sadków i odprowadzanie wód opadowych i roztopowtych do ziemi - (artykuł stracił ważność) 2020-06-22 13:08:39
Informacja w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.91.2020.EB Wyk. systemu rozsączającego oczyszczone ścieki bytowe z przydomowej oczyszczalni oraz studni chłonnej odprowadzającej wody opadowe z budynku jednorodzinnego Pełcznica dz. 488/24 - (artykuł stracił ważność) 2020-06-18 14:29:00
Informacja w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.61.2020.SC wykonanie dwóch ciągów rozsączająco- nawadniających na dz. Nr 53/6 w Wojtkowicach odprowadzających ścieki bytowe do ziemi z budynku jednorodzinnego - (artykuł stracił ważność) 2020-06-18 14:22:57
Informacja w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.16.2020.EB dot. wprowadzenie do kanalizacji sanitarnej ZGK ścieków przemysłowych z myjni pojazdów ciężarowych i osobowych w Pietrzykowicach ul. Fabryczna 21 dz. 132/89 dla Spółki SCANIA POLSKA Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2020-06-18 14:21:41
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni wierconej 1B przy ul. Głównej w Bogdaszowicach na dz. Nr 318 obręb Bogdaszowice oraz na pobór wody do zraszania boiska w Bogdaszowicach - (artykuł stracił ważność) 2020-06-17 14:48:06
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie: wykonania urządzeń  wodnych tj. czterech systemów rozsączajacych na dz. 35 AM 14 obręb Katy Wrocławskie; odprowadzanie wód deszczowych do ww. systemów rozsączajacych z dachów i terenów utwardzonych na dz. 35 AM 14 obręb Katy Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2020-06-17 14:40:41
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na liniach dowozowych i szkolnych w zakresie publicznego transportu drogowego - (artykuł stracił ważność) 2020-06-17 14:39:10
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na liniach aglomeracyjnych w zakresie publicznego transportu drogowego - (artykuł stracił ważność) 2020-06-17 14:36:10
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wykonania urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-B zlokalizowanego na dz. 22/10 obr. Mokronos Dolny; odprowadzanie wód deszczowych z terenu proj. zespołu 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej położonych na dz. 698 przy ul. Orzechowej w Mokronosie Dolnym - (artykuł stracił ważność) 2020-06-17 14:33:55
Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pietrzykowice w II półroczu 2020 r. - (artykuł stracił ważność) 2020-06-16 15:08:13
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - (artykuł stracił ważność) 2020-06-08 14:28:53
Ogłoszenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2020-05-21 13:21:30
Informacja o wszczęciu postępowania - Lokalizacja gazociągu podwyższonego ciśnienia relacji Kębłowice- Kąty Wrocławskie w obszarze zagrożenia powodzią rz. Bystrzyca, gromadzenia materiałów mogących zanieczyścić wodę - (artykuł stracił ważność) 2020-05-19 09:23:46
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. - (artykuł stracił ważność) 2020-05-13 12:48:49
WR.ZUZ.1.4210.42.2020.AK - PSG prowadzenie pod dnem Bystrzycy gazociągu podwyższonego ciśn. w km 29+350 dz. 3/1 Sośnica oraz pod dnem cieku Młynówka w km 1+010 dz. 12 AM 23 KW, pobór wód i zrzut ścieków z płukania gazociągu, wyk. urządzeń do poboru wody - (artykuł stracił ważność) 2020-05-12 08:16:10
wszczęcie postępowania dot. wyk. urządzeń wodnych służących do poboru wody z rz. Bystrzyca w km 29+345 a następnie ich likwidację oraz poboru wody i zrzutu ścieków z płakania gazociągu realizowanego w ramach inwestycji "modernizacja gazociągu relacji Kębłowice- Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2020-05-12 08:14:01
Obwieszczenie w sprawie przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej Nr 2002D w Kamionnej na dz. Nr 182/4 - (artykuł stracił ważność) 2020-05-08 12:22:51
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie poboru wód podziemnych przez ZGK do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Kątach Wrocławskich ze studni Ib, IIb, IIIa, IVa, Va.Wygaszenie dec. Starosty Wrocławskiego Nr 521/2010 z dn. 20.12.2010 r. - (artykuł stracił ważność) 2020-04-01 11:44:54
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie odprowadzanie wód opadowych z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krzeptowie do rowu przydrożnego w dz. 102 obręb Krzeptów. Wykonanie wylotu W1 do rowu w dz. 102, przebudowa rowu w zakresie budowy przepustów 1 i 2 na dz. 111/38 Krzeptów. - (artykuł stracił ważność) 2020-04-01 11:37:46
Obwieszenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie przebudowy rowu przez wyk. przepustu rurowego fi 300 na odc. 13,5 m w dz. 182/4 obr. Kamionna oraz odprowadzanie wód z dr. Nr 2002D do rowu w dz. 25/3 - (artykuł stracił ważność) 2020-03-26 15:45:38
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych- Sokolniki dz. Nr 191/5, 191/4, 192, 201 - (artykuł stracił ważność) 2020-03-26 15:42:37
Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.1.421.410.2019.HP 2020-03-17 09:12:22
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - (artykuł stracił ważność) 2020-03-16 15:26:26
Zawiadomienie Starosty powiatu Wrocławskiego SP-GN.6740.5.2020.MB 2020-03-11 11:20:51
informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie wylotu kanalizacyjnego do rowu mel. R-H na dz. nr 121/2 obr. Smolec oraz usługi wodnej- odprowadzanie ścieków bytowych i wody deszczowej z dz. 122/13 obręb Smolec ul. Malinowa - (artykuł stracił ważność) 2020-03-09 07:54:44
obwieszczenie odprowadzanie wód z drogi woj. 346 we wsi Gniechowice do rz. Gniła- DSDiK - (artykuł stracił ważność) 2020-03-06 12:08:39
Regulamin pracy komisji konkursowej  do opiniowania ofert - (artykuł stracił ważność) 2020-03-06 11:47:21
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert - (artykuł stracił ważność) 2020-03-06 11:35:13
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego - (artykuł stracił ważność) 2020-03-03 13:57:03
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie na dz. 488.24 Pełcznica 4 drenaży rozsączających ścieki z przydomowej oczyszczalni oraz studni chłonnej do rozprowadzania wód opadowych 2020-03-02 13:30:37
Ogłoszenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie o naborze na członków komisji konkursowej - (artykuł stracił ważność) 2020-02-26 11:49:45
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "IV bieg integracyjny wraz z organizacją pikniku" - (artykuł stracił ważność) 2020-02-20 12:49:40
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Kąty Streetball 3x3 na dzień dziecka" - (artykuł stracił ważność) 2020-02-20 12:43:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej SP-GN. 6740.16.2019.MB 2020-02-11 09:18:23
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - budowa domu na terenie zalewowym dz. nr 171/3 Kozłów 2020-02-10 15:01:11
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - zrzut do Rowu R-I dz. nr 264.2 Wszemiłowice - Jurczyce 2020-02-10 15:00:25
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 628/91 Gniechowice 2020-02-06 07:57:41
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - droga powiatowa 2026D Zabrodzie - Nowa Wieś Wrocławska 2020-02-06 07:56:56
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - obiekt mostowy dz. nr 494 Bogdaszowice, dz. nr 1 Romnów 2020-02-06 07:55:39
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 2/8 AM 17 Kąty Wrocławskie 2020-02-06 07:54:29
Ocena obszarowa jakości wody produkowanej w roku 2019 przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2020-01-29 11:59:34
Ocena o jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w II półroczu 2019 r. z wodociągu sieciowego SM Ślęża funkcjonującego w Gniechowicach w Gminie Kąty Wrocławskie 2020-01-29 11:58:55
Ocena o jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w II półroczu 2019 r. z wodociągów sieciowych ZGK Sp. z o.o. funkcjonujących w Gminie Kąty Wrocławskie 2020-01-29 11:54:03
Ocena o jakości wody dostarczanej w 2019 r. z wodociągu lokalnego Pałac Krobielowice funkcjonującego w Gminie Kąty Wrocławskie 2020-01-29 11:53:28
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 125/35 Pietrzykowice - Rybnica 2020-01-28 14:10:02
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 125/30 Pietrzykowice - Rybnica 2020-01-28 14:09:31
Zapytanie ofertowe na przygotowanie graficzne, skład i druk Informatora Gminnego Kątem Oka 2020-01-28 10:04:59
Ogłoszenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie w sprawie przyznania dotacji stowarzyszeniom na rok 2020 - (artykuł stracił ważność) 2020-01-21 12:58:41
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.12.2019 r. 2020-01-17 12:02:21
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - R-I, dz. nr 102/3 Nowa Wieś Wrocławska 2020-01-14 10:57:35
Ogłoszenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie w sprawie przyznania dotacji celowej na 2020 r. - (artykuł stracił ważność) 2020-01-10 08:14:37
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci w wieku 1,5-6 lat w świetlicy wiejskiej w Gądowie" - (artykuł stracił ważność) 2020-01-09 09:29:33
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Nowa Wieś Wrocławska Nestle Polska S.A. 2019-12-30 09:34:39
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - DSDiK droga wojewódzka nr 346 w Gniechowicach 2019-12-27 08:08:15
Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (artykuł stracił ważność) 2019-12-20 14:27:53
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - droga powiatowa 2000D w Kątach Wrocławskich 2019-12-19 15:21:59
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 74/2, 484/3 obręb Pełcznica 2019-12-16 15:19:13
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - wygaszenie decyzji dla dz. nr 429/5 i 430/2 obręb Pełcznica 2019-12-16 15:18:23
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 487/12 Pełcznica 2019-12-09 14:04:31
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 listopada 2019 r. 2019-12-05 17:01:57
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 75/16 Nowa Wieś Wrocławska - zbiornik retencyjny 2019-12-03 10:49:22
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - (artykuł stracił ważność) 2019-11-28 13:53:22
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019 - 2020 2019-11-22 23:12:06
zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego w terminie od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 2019-11-22 22:42:22
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2019-11-21 12:43:52
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - droga powiatowa nr 2026D Zabrodzie - Nowa Wieś Wrocławska 2019-11-21 12:36:40
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 75/1 Mokronos Dolny 2019-11-19 10:08:28
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 276 Wszemiłowice - Jurczyce 2019-11-18 09:34:12
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 75/16 Nowa Wieś Wrocławska 2019-11-15 14:54:25
KONKURSY NA 2020 ROK OGŁOSZONE PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI - (artykuł stracił ważność) 2019-11-14 13:13:18
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji - (artykuł stracił ważność) 2019-11-13 12:06:25
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice - Jurczyce. - (artykuł stracił ważność) 2019-11-12 08:37:31
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości" - (artykuł stracił ważność) 2019-11-04 08:43:51
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości" 2019-10-29 13:58:51
Informacja dla Przedsiębiorców 2019-10-21 21:44:17
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - R1, R2 Nowa Wieś Wrocławska 2019-10-17 14:45:38
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Realizacja Okręgowej Ligi Juniorów Młodszych" - (artykuł stracił ważność) 2019-10-15 09:44:12
Ogłoszenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie o konsultacjach rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - (artykuł stracił ważność) 2019-10-11 14:48:54
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Zachowice dz. nr 552/9 2019-10-10 13:21:18
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Smolec dz. nr 510/1, 511/2 2019-10-10 11:30:53
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Nowa Wieś Wrocławska dz. nr 3/11, 3/9, 4/12, 4/10, 4/8, 5/6, 102/5 2019-10-10 11:30:12
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Biskupice Podgórne dz. nr 8/9, 8/3-8/9 2019-10-10 11:29:16
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości" - (artykuł stracił ważność) 2019-10-08 07:56:38
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "ORGANIZACJA REKRUTACJI DO SKŁADU JUNIORSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO JAGUARSKĄTY WROCŁAWSKIE WRAZ Z PRZESZKOLENIEM UTWORZONEJ GRUPY JUNIORÓW" - (artykuł stracił ważność) 2019-10-02 15:49:47
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "GRAND PRIX, zawody wędkarskie" - (artykuł stracił ważność) 2019-10-02 15:38:10
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Kąty Wrocławskie dz. nr 82/110-82/121 AM-26 2019-09-26 10:50:13
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - wygaszenie decyzji nr 354/2009, wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla drogi nr 347 w Sadkowie 2019-09-26 10:49:29
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Pietrzykowice- Rybnica dz. nr 316/6 2019-09-26 10:48:37
Odpowiedzi na zdane pytania do zapytania ofertowe na wykonanie projektu identyfikacji wizualnej dla Gminy Kąty Wrocławskie - Księga Znaków 2019-09-24 22:30:19
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu identyfikacji wizualnej dla Gminy Kąty Wrocławskie - Księga Znaków 2019-09-13 14:27:08
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - zrzut do Kasiny 128_43, 128_48, 128_50 Pietrzykowice - Rybnica 2019-09-12 11:33:30
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - zrzut do Kasiny Pietrzykowice - Rybnica 2019-09-12 11:33:01
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - DSDiK - dr. 347, dz. nr 183, 160 Pietrzykowice - Rybnica 2019-09-12 08:11:39
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości" - (artykuł stracił ważność) 2019-09-11 09:00:22
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci w wieku 1,5- 6 lat w świetlicy wiejskiej w Gądowie" - (artykuł stracił ważność) 2019-09-06 14:19:11
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Zajęcia fitness dla seniorów" - (artykuł stracił ważność) 2019-09-06 14:15:44
Ogłoszenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2019-08-30 09:46:07
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Warsztaty edukacyjne dla aktywnych mieszkańców z Gminy Kąty Wrocławskie" - (artykuł stracił ważność) 2019-08-27 15:06:47
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Rozgrywki piłkarskie wraz ze szkoleniem zawodników" - (artykuł stracił ważność) 2019-08-22 13:30:31
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Piłkarskie zakończenie wakacji- turniej dla roczników 2012/2013, 2011, 2010/2009" - (artykuł stracił ważność) 2019-08-22 13:16:22
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na liniach dowozowych i szkolnych w zakresie publicznego transportu drogowego 2019-08-13 15:40:05
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na liniach aglomeracyjnych w zakresie publicznego transportu drogowego 2019-08-13 15:35:01
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Samotwór dz. nr 10 2019-08-12 14:20:23
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Gniechowice dz. nr 628/91 2019-08-12 14:19:51
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Ligowe rozgrywki piłkarskie organizowane przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, runda jesienna sezonu 2019/2020" - (artykuł stracił ważność) 2019-08-09 12:20:12
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Smolec dz. nr 81 2019-08-09 10:05:11
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Sadków dz. nr. nr 187/22 2019-08-09 10:04:35
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Nowa Wieś Wrocławska dz. nr 111/6 2019-08-09 10:04:01
Ocena o jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej w I półroczu 2019 r. z wodociągu sieciowego SM "Ślęża" funkcjonującego w Gniechowicach w Gminie Kąty Wrocławskie 2019-08-09 09:49:03
Ocena o jakości wody dostarczanej w I półroczu 2019 r. z wodociągów sieciowych funkcjonujących na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2019-08-09 09:48:01
Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług cateringowych dla Szkół Podstawowych oraz przedszkoli w gminie Kąty Wrocławskie w okresie 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. 2019-07-12 08:52:18
Postępowanie na realizację zadania pn.: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kąty Wrocławskie 2019-07-05 12:35:55
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Figle i wybryki w krainie plastyki- organizacja zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci w wieku 3-6 lat, mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie" - (artykuł stracił ważność) 2019-07-05 12:05:44
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 2019-06-07 14:33:33
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce - (artykuł stracił ważność) 2019-05-31 13:07:19
Raport o stanie gminy 2019-05-24 14:45:54
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Dzień Dziecka- zawody wędkarskie" - (artykuł stracił ważność) 2019-05-10 14:13:35
Gmina Kąty Wrocławskie zainteresowana jest zakupem lokalu mieszkalnego, położonego na terenie miasta Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2019-05-06 23:28:35
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "LATO Z KOSZYKÓWKĄ? ? ogólnopolski turniej o puchar Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie dla dzieci rocznika 2008 i młodszych w dniu 15.06.2019? - (artykuł stracił ważność) 2019-04-18 15:55:45
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Przeprowadzenie intensywnego przygotowania do uczestnictwa w rozgrywkach o wysokim poziomie współzawodnictwa na szczeblu ogólnopolskim w ramach Ligii Footballu Amerykańskiego" - (artykuł stracił ważność) 2019-04-17 17:28:18
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "III Bieg integracyjny wraz z organizacją pikniku" 2019-04-08 18:01:12
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Zachowicka roweriada- rajd Doliną Bystrzycką" 2019-04-08 17:57:07
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów- Szymanów 2019-04-08 11:06:41
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2019 roku 2019-04-05 15:58:03
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne dla Port Kąty Sp. z o.o. Sp. k. 2019-04-05 12:12:24
Ocena jakości wody dostarczanej w 2018 r. z wodociągu lokalnego SM Ślęża w Gniechowicach 2019-04-05 12:07:19
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja zajęć edukacyjno- integracyjnych dla dzieci w wieku 2-6 lat w świetlicy wiejskiej w Gądowie" - (artykuł stracił ważność) 2019-04-01 17:20:20
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na organizację kolonii letniej. - (artykuł stracił ważność) 2019-03-27 15:58:28
Ocena jakości wody dostarczanej w 2018 r. z wodociągu lokalnego Pałac Krobielowice w Gminie Kąty Wrocławskie 2019-03-25 09:27:51
Ocena obszarowa jakości wody produkowanej w roku 2018 przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2019-03-25 09:25:07
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie określenia regulaminu prac komisji konkursowej - (artykuł stracił ważność) 2019-03-18 10:49:12
Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie powołania komisji konkursowej - (artykuł stracił ważność) 2019-03-18 10:31:19
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizaję kolonii letniej. - (artykuł stracił ważność) 2019-03-15 13:30:44
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na organizację kolonii letniej. - (artykuł stracił ważność) 2019-03-15 08:49:59
Zapytanie ofertowe nr OR.2601.9.2019-7 na sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w 2019 r. 2019-03-13 14:29:07
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Ligowe rozgrywki piłkarskie organizowane przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej" - (artykuł stracił ważność) 2019-03-08 13:09