Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sesja nr LXIX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 września 2023 roku


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZAWIADOMIENIE o zwołaniu LXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.09.2023r. 2023-09-20 15:17:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXVIII/858/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-09-20 13:04:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041 2023-09-20 12:46:33
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-09-20 12:41:52
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zmian Ustawy o Radiofonii i Telewizji z dnia 11.08.2021 r. zagrażających pluralizmowi nadawców rtv oraz wolności słowa w Polsce 2023-09-20 12:00:27
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Nowa Wieś Kącka. 2023-09-14 15:14:01
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2023-09-14 15:12:06
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. 2023-09-14 15:08:16
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków. 2023-09-14 14:31:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXI/776/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2023-09-14 14:23:19
Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2023-09-14 13:51:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/332/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z boisk sportowych będących własnością Gminy Kąty Wrocławskie. 2023-09-14 13:45:19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 2023-09-14 13:40:55
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej. 2023-09-14 13:37:21
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice dla obszaru w rejonie autostrady A8- obszar A. 2023-09-14 13:23:23
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozłów. 2023-09-14 13:19:05
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice (ul. Sterowcowa) 2023-09-14 08:43:53
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice (ul.Ikara) 2023-09-14 08:42:53
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gądów (ul.Postępu) 2023-09-14 08:41:49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Tatarek

Data wytworzenia:
13 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Iwona Tatarek

Data publikacji:
13 wrz 2023, godz. 08:38

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Tatarek

Data aktualizacji:
13 wrz 2023, godz. 08:38