Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zmian Ustawy o Radiofonii i Telewizji z dnia 11.08.2021 r. zagrażających pluralizmowi nadawców rtv oraz wolności słowa w Polsce

Uchwała z dnia 28 września 2023 r.

Projekt

 

z dnia  20 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zmian Ustawy o Radiofonii i Telewizji z dnia 11.08.2021 r. zagrażających pluralizmowi nadawców rtv oraz wolności słowa w Polsce

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 19990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Wyrażamy sprzeciw i dezaprobatę wobec wprowadzonych zmian w ustawie o radiofonii i telewizji przyjętych na 36. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 11.08.2021 r. Wolne i pluralistyczne media są gwarantem konstytucyjnego prawa obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, w tym mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, do dostępu do informacji oraz wolności słowa i wypowiedzi. Uważamy, że wprowadzone zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji zagrażają pluralizmowi w przekazie informacji, dostępowi do rzetelnych źródeł informacji, wolności słowa w naszym kraju, a tym samym demokracji.

§ 2. Rada Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie kierując się interesem publicznym apeluje do parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polskiej o zablokowanie zmian w ustawie o radiofonii i telewizji w przyjętej formie na dalszej ścieżce legislacyjnej.

§ 3. Niniejszą uchwałę przekazuję się na ręce Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezydenta RP.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

"W demokracji media spełniają bardzo ważną rolę, są podstawowym elementem kontroli. Nie ma kontroli, nie ma dobrej władzy„ - Jarosław Kaczyński wypowiedź z 13.11.2014 r.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest gwarantem podstawowych praw polskich obywateli.

Art. 14 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997.78.483) stanowi, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu".

Art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi dodatkowo, że

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

 

Zmiany w przepisach w ustawie o radiofonii i telewizji przyjęte na 36. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 11.08.2021 r. zgodnie z opiniami konstytucjonalistów są sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami ochrony praw słusznie nabytych, ochrony interesów w toku, a także ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, a długofalowo stanowią zagrożenie dla demokracji, wolności słowa i wolności gospodarczej na terenie Polski, przez co bezpośrednio będą miały negatywny wpływ na interes publiczny mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Podjęta uchwała nie ma wpływu na budżet Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inicjatywa uchwałodawcza WOLNE MEDIA (PDF, 345.33Kb) 2023-09-20 12:00:27 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data wytworzenia:
20 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
20 wrz 2023, godz. 12:00

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
20 wrz 2023, godz. 12:00