Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 9/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy

ZARZĄDZENIE NR 9/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 14 maja 2024 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 609), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 2383) oraz art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r., poz. 572) zarządzam, co następuje:
§ 1. Upoważniam Pana Tomasza Giniewskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do załatwiania w moim imieniu:
1) Indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń,
2) Wszystkich spraw w zakresie podatków i opłat lokalnych na podstawie ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 70) i przepisów wykonawczych oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 2383), w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń,
3) Poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów, przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań określonych w ust. 1 i 2.
§ 2. Upoważniam Pana Tomasza Giniewskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy Kąty Wrocławskie w sprawach majątkowych.
§ 3. Upoważnienia, o których mowa w § 1 i § 2 zostają udzielone na czas nieokreślony i wygasają z chwilą cofnięcia upoważnienia, ustania stosunku pracy lub odwołania ze stanowiska.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
9.2024 (PDF, 801.34Kb) 2024-05-15 17:01:04 7
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Sebzda-Sztul

Data wytworzenia:
14 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Jacek Mróz

Data publikacji:
15 maj 2024, godz. 17:01

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
15 maj 2024, godz. 17:01