Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 7/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do prowadzenia niektórych spraw Gminy Kąty Wrocławskie i Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

ZARZĄDZENIE NR 7/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 14 maja 2024 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i  Gminy Kąty Wrocławskie do prowadzenia niektórych spraw Gminy Kąty Wrocławskie i Urzędu Miasta i Gminy w  Kątach Wrocławskich

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 609) oraz art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1465) zarządzam, co następuje:
§ 1. Upoważniam Pana Tomasza Giniewskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do prowadzenia w moim imieniu następujących spraw:
1) Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
2) Kierowanie bieżącą pracą Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
3) Wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym udzielanie urlopów, wydawanie poleceń służbowych, kierowanie na wyjazdy służbowe i szkolenia, sprawy związane z wynagrodzeniami, wnioskowanie o stosowanie kar porządkowych i nagród - upoważnienie nie obejmuje spraw związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunku pracy,
4) Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1 udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia, odwołania ze stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
7.2024 (PDF, 736.11Kb) 2024-05-15 16:59:13 7
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Sebzda-Sztul

Data wytworzenia:
14 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Jacek Mróz

Data publikacji:
15 maj 2024, godz. 16:59

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
15 maj 2024, godz. 16:59