Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 21/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: „Organizację letniego obozu harcerskiego z programem profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kąty Wrocławskie.”

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 23 maja 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: „Organizację letniego obozu harcerskiego z programem profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kąty Wrocławskie.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm), art.11 ust 2 i 3, art.5 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571).
§ 1. . Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadanie pn: „Organizacja letniego obozu harcerskiego z programem profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kąty Wrocławskie”.
§ 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571).
§ 3. Rodzaj  zadania, warunki jego realizacji, terminy i tryby konkursowe, kryteria stosowane przy wyborze ofert reguluje Ogłoszenie Konkursowe będące załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.
§ 5. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 100 000,00 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.2024 (PDF, 331.14Kb) 2024-05-23 15:26:46 15
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Sebzda-Sztul

Data wytworzenia:
23 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Jacek Mróz

Data publikacji:
23 maj 2024, godz. 15:26

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
24 maj 2024, godz. 10:14