Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie nr 1551/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1546/2023 z dnia 13 września 2023 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości podczas kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 1551/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 18 września 2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia  nr 1546/2023  z dnia 13 września 2023 r  w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  wszystkich  komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości podczas kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.  z 2023 r. poz. 1564),  Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 1546/2023 z dnia 13.09.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Uchyla się § 1 pkt.18);
2) Po § 1 dodaje się § 1a o następującym brzmieniu: „Miejscami wyznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych będą również tablice ogłoszeniowe znajdujące się na terenie poszczególnych sołectw Gminy Kąty Wrocławskie i będące w dyspozycji sołtysów oraz znajdujące się na terenie osiedli miasta Kąty Wrocławskie i będące w dyspozycji Przewodniczących Rad Osiedli.”
3) W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 1546/2023 z dnia 13.09.2023 r. pkt 18) otrzymuje brzmienie: „tablice ogłoszeniowe znajdujące się na terenie poszczególnych sołectw Gminy Kąty Wrocławskie i będące w dyspozycji sołtysów oraz znajdujące się na terenie osiedli miasta Kąty Wrocławskie i będące w dyspozycji Przewodniczących Rad Osiedli – wyłącznie na cele umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych”.
§ 2. Pozostałe przepisy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  nr 1546/2023 z dnia 13.09.2023 r. pozostają bez zmian.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1551.2023 (PDF, 183.77Kb) 2023-09-20 08:24:19 13
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Julian Żygadło

Data wytworzenia:
18 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Jacek Mróz

Data publikacji:
20 wrz 2023, godz. 08:24

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
20 wrz 2023, godz. 08:24