Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie nr 1550/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kąty Wrocławskie

ZARZĄDZENIE NR 1550/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 18 września 2023 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kąty Wrocławskie


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 2,3,4, 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tekst jednolity: Dz. U z 2021, poz. 1249 z późn. zm.), Uchwały nr LXVIII/859/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  31.08.2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kątach Wrocławskich zarządza się co następuje:
§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie powołuje Zespół Interdyscyplinarny w Kątach Wrocławskich w składzie:
1) Małgorzata Gajderowicz-Czuba  – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich,
2) Agnieszka Zawiślańska - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich,
3) Izabela Senk - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) Natalia Orzelska – Komenda Miejska Policji we Wrocławiu,
5) Renata Bagińska – Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich,
6) Agnieszka Górska – Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich,
7) Katarzyna Antkowiak  - Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kątach Wrocławskich,
8) Anna Reczko – I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej,
9) Aleksandra Adamczyk – I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej
§ 2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 1299/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (wraz z późn. zm )
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1550.2023 (PDF, 184.03Kb) 2023-09-18 15:34:16 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Julian Żygadło

Data wytworzenia:
18 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Jacek Mróz

Data publikacji:
18 wrz 2023, godz. 15:34

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
18 wrz 2023, godz. 15:34