Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie nr 1356/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 1 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich

ZARZĄDZENIE NR 1356/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 1 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40) art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:
§ 1.  1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich z siedzibą przy ul. Brzozowej 6 55-080 Kąty Wrocławskie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie, zwany dalej „konkursem”.
2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
4) w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1356.2023 (PDF, 454.80Kb) 2023-02-02 13:26:36 10
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Żygadło Julian

Data wytworzenia:
01 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Jacek Mróz

Data publikacji:
02 lut 2023, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
02 lut 2023, godz. 13:26