Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie nr 1197/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

ZARZĄDZENIE NR 1197/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U 2022 poz.559 ), zarządzam, co następuje:

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 1041/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia z dnia 30 marca 2022 r.   w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. 1. Akty wykonawcze i umocowania wydane na podstawie dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego - Zarządzenia nr 1041/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia z dnia 30 marca 2022 r. zachowują̨ moc obowiązującą̨ z wyłączeniem aktów normatywnych i umocowań komórek organizacyjnych zreorganizowanych niniejszym Regulaminem i w zakresie objętym reorganizacją tychże komórek.

2. Pracownicy komórek organizacyjnych zreorganizowanych niniejszym Regulaminem z dniem jego wejścia w życie stają się pracownikami nowopowstałych komórek organizacyjnych, z tym, że pracownicy obecnego Wydziału Dróg i Transportu stają się pracownikami nowopowstałego Wydziału Utrzymania Dróg.

§ 4. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu i wszystkim pracownikom.

2. Nadzór nad wdrożeniem i wykonywaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  01.09.2022 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1197.2022 (PDF, 10.99Mb) 2022-09-02 11:57:33 262
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Żygadło Julian

Data wytworzenia:
31 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Jacek Mróz

Data publikacji:
02 wrz 2022, godz. 11:57

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
02 wrz 2022, godz. 11:57