Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Spraw Obywatelskich i Kadry

W ramach Wydziału Spraw Obywatelskich realizowane są zadania Kadrowe.

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1. Wykonywanie zadań zleconych wynikających z ustawy o dowodach osobistych w szczególności prowadzenie ewidencji przyjętych, wydanych, utraconych i unieważnionych dowodów osobistych, udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

2. Wykonywanie zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności w szczególności rejestracja danych gromadzonych w rejestrze PESEL przy spełnieniu obowiązku meldunkowego, usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców, udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, wydawanie zaświadczeń w powyższym zakresie.

3. Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów oraz udział w przeprowadzaniu wyborów do organów przedstawicielskich.

4. Prowadzenie postępowań dotyczących spraw meldunkowych.

5. Współpraca z Wydziałem Zarzadzania Kryzysowego z zakresu spraw wojskowych :

- pomoc przy organizowaniu i przeprowadzeniu rejestracji osób, które ukończyły osiemnaście lat życia,

6. Prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wynikających z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

7. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (poza obiektami kategoryzowanymi przez Marszałka Województwa).

8. Prowadzenie rejestru osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz współpraca z sądami w zakresie organizowania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

9. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na alkohol.

Zadania z zakresu kadr

1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

2. Koordynowanie i prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1) kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy
2) ewidencja czasu pracy pracowników,
3) organizacja i nadzór nad praktykami odbywanymi w Urzędzie,
4) prowadzenie spraw z zakresu procedury naborów na wolne stanowiska
5) koordynacja organizowanych szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,

3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania dla bezrobotnych:

1) stażu,
2) przygotowania zawodowego,
3) prac interwencyjnych,
4) prac społecznie użytecznych,

4. Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych z zakresu gospodarowania etatami i funduszem płac.

5. Bieżące uaktualnianie regulaminu pracy Urzędu i regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu w ślad za zmianami prawnymi,

6. Prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw kierownictwa Urzędu, pracowników urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy wydających decyzje z upoważnienia Burmistrza.
Stanowiska i telefony:

e-mail: so@katywroclawskie.pl

Kierownik Wydziału Lucyna Garbaczonek - 71 390 72 11 parter - pok. 4A

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Katarzyna Błażejko - 71 390 71 40 parter - pok. 4
Główny Specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Malwina Wojnicz - 71 390 72 24 parter - pok. 5
Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Anna Wróblewska - 71 390 71 54 parter - pok. 5
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Beata Rajca, tel. 71 336 20 05 BOK Smolec
Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Dominika Gzyl - 71 390 71 66 parter - pok. 5
Pomoc administracyjna Weronika Statek parter - pokój nr 5
Pomoc administracyjna Grzegorz Pawlak - 71 390 71 66 parter - pokój nr 5


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Krzuszcz

Data wytworzenia:
02 wrz 2014

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Gidzińska

Data publikacji:
11 sie 2009, godz. 14:57

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
05 lip 2024, godz. 11:01