Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Podatków i Opłat

Wydział Podatków i Opłat realizuje zadania w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz księgowości podatkowej.

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy:

1. Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy;

2. Prowadzenie ewidencji podatników - gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji i deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;

3. Prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego podatków i opłat oraz podatku rolnego i leśnego;

4. Przygotowywanie projektów aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;

5. Dokonywanie kontroli podatkowej;

6. Prowadzenie rejestrów i ewidencji niezbędnych dla prawidłowej pracy Wydziału;

7. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań z zakresu zadań Wydziału;

8. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;

9. Udzielanie i monitorowanie oraz wydawanie zaświadczeń dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców;

10. Prowadzenie postępowania związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

11. Prowadzenie ewidencji i księgowości podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego;

12. Rozliczanie inkasentów oraz naliczanie prowizji z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych;

13. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań działalności Wydziału;

14. Inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza;

15. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

16. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

17. Prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych;

18. Wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków i opłat;

19. Prowadzenie postępowań z zakresu przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i opłat;

20. Przygotowywanie dokumentacji dotyczących wniosków o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej, podatków i opłat stanowiących dochód gminy a pobieranych przez urząd skarbowy oraz niepodatkowych należności budżetowych przypadających Gminie;

21. Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji zadań egzekucji administracyjnej;

22. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej gmin, oraz o niezaleganiu w płatnościach podatków i opłat lokalnych .

KONTAKT:
email: pio@katywroclawskie.pl
adres: Katy Wrocławskie, ul. T. Kościuszki 16a

Stanowiska i telefony:

Kierownik Wydziału Małgorzata Rydzewska - 71 390 51 75

Zastępca Kierownika Wydziału Aleksandra Krysmalska - 71 33 23 946
- podatek od środków transportowych

Główny specjalista ds. podatków i opłat Zofia Piątek - 71 390 72 31
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne

Inspektor ds. podatków i opłat Anna Gumienna - 71 33 23 949
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne

Główny specjalista ds. podatków i opłat Anna Szczepańska - 71 390 72 38
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne

Inspektor ds. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi Patrycja Skonieczny - 71 33 23 947
- deklaracje  DO-1 oraz naliczenie opłat za odpady

Inspektor ds. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi Anna Wrzeszcz -71 39 07 207
- deklaracje  DO-1 oraz  naliczenie opłat za odpady

Inspektor ds. dochodów i opłat Magdalena Liszka - 71 390 71 43
- księgowość, płatności

Inspektor ds. podatków i opłat Dorota Cholewa - 71 390 72 31
- księgowość, płatności, użytkowanie wieczyste

Inspektor ds. księgowości podatków i opłat Barbara Obłój - 71 390 71 41
- księgowość, kontrola podatkowa

Inspektor ds. podatków i opłat Sylwia Prucnal - 71 390 71 44
- egzekucja podatków i opłat

Inspektor ds. podatków i opłat Hanna Wrzesień – 71 33 23 948
-egzekucja podatków i opłat

Pomoc administracyjna Małgorzata Kwiatkowska, tel.  71 33 23 942 BOK Smolec
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne

Inspektor ds. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi Sabina Piasecka - 71 33-23-945 BOK SMOLEC
- deklaracje  DO-1 oraz  naliczenie opłat za odpady


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Zagórska

Data wytworzenia:
11 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Andrzej Krysmalski

Data publikacji:
12 sie 2009, godz. 14:50

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Rydzewska

Data aktualizacji:
26 kwi 2024, godz. 12:44