Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Organizacyjny i Zespół ds. Informatyki

W ramach Wydziału Organizacyjnego funkcjonuje Zespół ds. Informatyki.

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu.

2. Koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem projektów regulaminów oraz innych dokumentów, usprawniających pracę Urzędu.

3. Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach urzędu, bieżące remonty budynku.

4. Prowadzenie i aktualizacja książki obiektu Urzędu.

5. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych.

6. Współpraca ze służbą bhp w zakresie dotyczącym budynku Urzędu, - analiza stanu bhp oraz realizacja zleceń i wniosków służby bhp w zakresie działania urzędu, m.in. konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, pomiary natężenia oświetlenia, aktualizacja instrukcji p.poż.

7. Gospodarowanie mieniem urzędu oraz zaopatrywanie pracowników Urzędu w niezbędny sprzęt
i wyposażenie, w tym materiały biurowe, kancelaryjne, odzież ochronną i środki ochrony osobistej
oraz bieżąca ich ewidencja.

8. Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia fizycznego budynków przypisanych do Urzędu, bieżącej konserwacji i nadzoru nad systemami zabezpieczającymi budynki, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu alarmu pożarowego, procedury związanej z ewidencją kluczy do biur urzędu.

9. Zabezpieczenie techniczne spotkań i narad organizowanych przez Burmistrza lub Zastępcę burmistrza.

10. Prenumerata czasopism, wydawnictw, zakup książek na potrzeby urzędu i prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

11. Prowadzenie tablicy ogłoszeń sądowych z klauzulą podawanych do publicznej wiadomości oraz wywieszanie ogłoszeń, obwieszczeń i komunikatów z zakresu spraw porządkowych, informacyjnych i promocyjnych Gminy nie przypisanych w zakresach działań innym wydziałom.

12. Prowadzenie spraw związanych ze służbą zdrowia z zakresu realizowanych programów zdrowotnych
i promocji zdrowia.

13. Nadzór i gospodarowanie samochodami służbowymi Urzędu.

14. Zapewnienie prawidłowej gospodarki pieczęciami urzędowymi, ich zamawianie, rejestracja
i zapewnienie prawidłowego ich przechowywania.

15. Nadzorowanie rocznych spisów inwentaryzacyjnych.

16. Prowadzenie spraw z zakresu prawidłowego funkcjonowania przychodzącej i wychodzącej poczty do Urzędu - koordynacja zadań zatrudnionych gońców.

17. Ścisła w współpraca z Inspektorem ochrony danych osobowych.

18. Prowadzenie archiwum zakładowego i ewidencja zarządzeń Burmistrza.

Do zadań Wydziału Organizacyjnego – Zespołu ds. Informatyki należy:

1. Obsługa informatyczna Urzędu poprzez:

a) administrowanie zasobami systemu komputerowego Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;

b) wdrażanie, instalację, administrację i serwis aplikacji i systemów wykorzystywanych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;

c) wykonywanie bieżących napraw sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład systemu komputerowego Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;

d) zapewnienie dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących;

e) wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych na serwerach;

f) bieżące usuwanie awarii sprzętu komputerowego;

g) administracja platformą EPUAP - organizacja zadań oraz warunków bezpieczeństwa dla potrzeb udostępnienia formularzy i wniosków w postaci elektronicznej;

2. Nadzór, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej.

3. Nadzór i koordynacja zadań z zakresu monitoringu wizyjnego Urzędu i Gminy.

 

Telefony:

Kierownik Wydziału Weronika Szwaj 71 390-71-46, I piętro, pok. nr 11b, e-mail: weronika.szwaj@katywroclawskie.pl
Główny specjalista Wydziału Organizacyjnego Renata Spleśniak, tel. 71 390-72-05, I piętro, pok. nr 11ce-mail: or@katywroclawskie.pl
Inspektor Michał Siekierski tel. 71 316-60-11, I piętro, pok. nr 11be-mail: or@katywroclawskie.pl

Zespół ds. Informatyki

Główny specjalista Piotr Krzuszcz 71 390-72-23, I piętro, pok. nr 12, e-mail: or@katywroclawskie.pl
Główny specjalista Marcin Krasowski 71 316 60 14, I piętro, pok. nr 12, e-mail: or@katywroclawskie.pl
Pomoc administracyjna Jacek Mróz 71 390-72-22, I piętro, pok. nr 12, e-mail: or@katywroclawskie.pl

Goniec Alicja Kruczkowska 71 390-71-31, parter, pok. nr 10
Goniec Andrzej Kruczkowski 71 390-71-31, parter, pok. nr 10


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Weronika Szwaj

Data wytworzenia:
11 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Gidzińska

Data publikacji:
11 sie 2009, godz. 15:16

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
08 maj 2024, godz. 14:19