Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Obsługi Klienta i Biuro Rady Miejskiej

Do zadań Wydziału Obsługi Klienta należy obsługa sekretariatu i biur obsługi klienta oraz obsługa Biura Rady Miejskiej a w szczególności:

1. Bieżąca obsługa sekretariatu i Biur Obsługi Klienta, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu prawidłowego funkcjonowania przychodzącej i wychodzącej poczty do urzędu - koordynacja zadań zatrudnionych pracowników w biurach obsługi i Biurze Rady Miejskiej,

2) prowadzenie rejestru pism wpływających do urzędu zgodnie z unormowaniami w tym zakresie
i jej rejestracja w informatycznym programie obiegu dokumentów oraz ich dystrybucja,

3) obsługa urządzeń biurowych oraz obsługa centrali telefonicznej,

4) udzielanie kompleksowej informacji o zakresie działania urzędu oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych, wydawanie druków, wniosków stosowanych w urzędzie,

5) udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym korzystającym z usług urzędu przy załatwianiu spraw,

6) prowadzenie kalendarza burmistrza – koordynacja spotkań i przyjęć stron,

7) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do urzędu,

8) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w urzędzie oraz rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

9) koordynacja nadzór nad rejestrem umów zawieranych w urzędzie oraz ich publikacja na BIP,

10) prowadzeniu punktu przyjmowania wpłat bezgotówkowych zgodnie z regulacjami wydanymi w tym zakresie,

11) potwierdzanie profili zaufanych.

2. Zadania z zakresu obsługi Biura Rady Miejskiej, a w szczególności:

1) Obsługa sesji Rady Miejskiej, stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej oraz Gminnej Rady Seniorów.

2) Zapewnienie niezbędnej pomocy radnym Rady Miejskiej w sprawowaniu przez nich mandatów oraz członkom Gminnej Rady Seniorów.

3) Kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji, posiedzeń komisji i innych spotkań radnych zgodnie z ustaleniami przewodniczącego Rady Miejskiej.

4) Prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego oraz zbioru uchwał podejmowanych przez Radę.

5) Współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie przygotowywania i zmiany treści uchwał (z wykorzystaniem systemu elektronicznego).

6) Prowadzenie ewidencji protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji, prowadzenie terminarza posiedzeń komisji Rady oraz przechowywanie nośników zapisu elektronicznego z sesji Rady.

7) Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań, interpelacji, apeli i oświadczeń składanych przez radnych.

8) Przekazywanie wniosków komisji Rady, interpelacji i zapytań radnych złożonych na piśmie do Burmistrza, współpraca w tym zakresie z wydziałami, których sprawy dotyczą.

9) Prowadzenie rejestru petycji, rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej.

10) Przygotowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji uchwał.

11) Wprowadzanie i uaktualnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie zadań Biura Rady.

12) Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych.

13) Opracowanie założeń budżetu w części dotyczącej funkcjonowania oraz obsługa środków budżetowych w rozdziale 75022 - Rada Miejska.

14) Naliczanie diet radnym i sołtysom /przewodniczącym rad osiedli.

15) Prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sądowych.

16) Koordynacja spraw z zakresu wyborów do jednostek pomocniczych gminy.

 

Kierownik Wydziału Iwona Tatarek 
tel. 71 390 72 03     e-mail: iwona.tatarek@katywroclawskie.pl

Sekretariat Burmistrza
Inspektor ds.Kancelaryjnych  Ewa Kamińska
tel. 71 390 72 10     e-mail: sekretariat@katywroclawskie.pl

Biuro Obsługi Klienta - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Inspektor ds. Obsługi Klienta  Magdalena Klepuszewska 71 390 72 06
Inspektor ds. Kancelaryjnych  Ewa Dudziec 71 390 72 00
Pomoc administracyjna  Agata Krzemińska 71 390 71 61
e-mail:
 bok@katywroclawskie.pl, wok@katywroclawskie.pl, urzad@katywroclawskie.pl

Biuro Rady
Główny Specjalista ds. Rady Miejskiej  Magdalena Olszewska-Pawlik 
tel. 71 390 72 14     e-mail: br@katywroclawskie.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Tatarek

Data wytworzenia:
12 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Andrzej Krysmalski

Data publikacji:
19 paź 2009, godz. 15:07

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
01 lut 2023, godz. 08:34