Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Obsługi Klienta i Biuro Rady Miejskiej

Do zadań Wydziału Obsługi Klienta należy obsługa sekretariatu i biur obsługi klienta oraz obsługa Biura Rady Miejskiej a w szczególności:

1. Bieżąca obsługa sekretariatu i Biur Obsługi Klienta, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu prawidłowego funkcjonowania przychodzącej i wychodzącej poczty do urzędu - koordynacja zadań zatrudnionych pracowników w biurach obsługi i Biurze Rady Miejskiej,

2) prowadzenie rejestru pism wpływających do urzędu zgodnie z unormowaniami w tym zakresie
i jej rejestracja w informatycznym programie obiegu dokumentów oraz ich dystrybucja,

3) obsługa urządzeń biurowych oraz obsługa centrali telefonicznej,

4) udzielanie kompleksowej informacji o zakresie działania urzędu oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych, wydawanie druków, wniosków stosowanych w urzędzie,

5) udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym korzystającym z usług urzędu przy załatwianiu spraw,

6) prowadzenie kalendarza burmistrza – koordynacja spotkań i przyjęć stron,

7) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do urzędu,

8) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w urzędzie oraz rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

9) koordynacja nadzór nad rejestrem umów zawieranych w urzędzie oraz ich publikacja na BIP,

10) prowadzeniu punktu przyjmowania wpłat bezgotówkowych zgodnie z regulacjami wydanymi w tym zakresie,

11) potwierdzanie profili zaufanych.

2. Zadania z zakresu obsługi Biura Rady Miejskiej, a w szczególności:

1) Obsługa sesji Rady Miejskiej, stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej oraz Gminnej Rady Seniorów.

2) Zapewnienie niezbędnej pomocy radnym Rady Miejskiej w sprawowaniu przez nich mandatów oraz członkom Gminnej Rady Seniorów.

3) Kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji, posiedzeń komisji i innych spotkań radnych zgodnie z ustaleniami przewodniczącego Rady Miejskiej.

4) Prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego oraz zbioru uchwał podejmowanych przez Radę.

5) Współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie przygotowywania i zmiany treści uchwał (z wykorzystaniem systemu elektronicznego).

6) Prowadzenie ewidencji protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji, prowadzenie terminarza posiedzeń komisji Rady oraz przechowywanie nośników zapisu elektronicznego z sesji Rady.

7) Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań, interpelacji, apeli i oświadczeń składanych przez radnych.

8) Przekazywanie wniosków komisji Rady, interpelacji i zapytań radnych złożonych na piśmie do Burmistrza, współpraca w tym zakresie z wydziałami, których sprawy dotyczą.

9) Prowadzenie rejestru petycji, rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej.

10) Przygotowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji uchwał.

11) Wprowadzanie i uaktualnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie zadań Biura Rady.

12) Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych.

13) Opracowanie założeń budżetu w części dotyczącej funkcjonowania oraz obsługa środków budżetowych w rozdziale 75022 - Rada Miejska.

14) Naliczanie diet radnym i sołtysom /przewodniczącym rad osiedli.

15) Prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sądowych.

16) Koordynacja spraw z zakresu wyborów do jednostek pomocniczych gminy.

 

Kierownik Wydziału Iwona Tatarek 
tel. 71 390 72 03     e-mail: iwona.tatarek@katywroclawskie.pl

Sekretariat Burmistrza
Inspektor ds.Kancelaryjnych  Ewa Kamińska
tel. 71 390 72 10     e-mail: sekretariat@katywroclawskie.pl

Biuro Obsługi Klienta - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Główny Specjalista ds. Obsługi Klienta  Magdalena Klepuszewska 71 390 72 06
Inspektor ds. Kancelaryjnych  Ewa Dudziec 71 390 72 00
Pomoc administracyjna  Agata Krzemińska 71 390 71 61
e-mail:
 bok@katywroclawskie.pl, wok@katywroclawskie.pl, urzad@katywroclawskie.pl

Biuro Rady
Główny Specjalista ds. Rady Miejskiej  Magdalena Olszewska-Pawlik 
tel. 71 390 72 14     e-mail: br@katywroclawskie.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Tatarek

Data wytworzenia:
12 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Andrzej Krysmalski

Data publikacji:
19 paź 2009, godz. 15:07

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
07 wrz 2023, godz. 09:26