Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Gospodarki Komunalnej

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy:

1. Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska miejskiego,

2. Utrzymanie cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich,

3. Przygotowanie iluminacji świątecznej miasta,

4. Planowanie i wykonywanie zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem oświetlenia drogowego,

5. Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu gminy,

6. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną obiektów gminnych,

7. Uzgadnianie usytuowania projektowanej infrastruktury technicznej w terenach gminnych,

8. Wydawanie warunków technicznych odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych i wodnych będących własnością gminy,

9. Współpraca z przedsiębiorstwami wodno- kanalizacyjnymi w zakresie planowania rozbudowy infrastruktury wodno- kanalizacyjnej,

10. Przygotowanie regulaminu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla przedsiębiorstw wodno- kanalizacyjnych na terenie gminy,

11. Przygotowanie projektu uchwał o dopłatach do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy,

12. Prowadzenie spraw z zakresu zmian stanu wody na gruncie,

13. Współpraca z zarządem spółek wodnych w zakresie planowania robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych,

14. Udział w przeglądach urządzeń wodnych,

15. Udział w odbiorach robót melioracyjnych realizowanych przez spółki wodne na terenie gminy,

16. Udział w ustaleniu danych do pozwoleń wodno- prawnych na szczególne korzystanie z wód,

17. Udział w akcji przeciwpowodziowej zgodnie z obowiązującymi programami działań,

18. Przejmowanie na stan majątkowy gminy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych z gminą porozumień.

19. Ustalenie danych do naliczenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Telefony:

Kierownik Wydziału – Piotr Litwin, tel. 71 390-72-25, pokój nr 15c
Główny Specjalista ds. Gospodarki Komunalnej – Anna Tomczak, 71 390-72-25, pokój nr 15c
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej – Agnieszka Wójcik, 71 390-72-12, pokój nr 15c

email: gk@katywroclawskie.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Litwin

Data wytworzenia:
13 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Andrzej Krysmalski

Data publikacji:
14 sie 2009, godz. 09:44

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Krzuszcz

Data aktualizacji:
20 wrz 2022, godz. 12:58