Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Finansowy

Kierownik Wydziału piastuje jednocześnie stanowisko Głównego Księgowego Urzędu.

Wydział Finansowy realizuje zadania w zakresie księgowości Urzędu.

1. Do zadań Wydziału należy:

1) realizacja obowiązków w zakresie rachunkowości określonych przepisami prawa;

2) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów Urzędu;

3) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;

4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w zakresie wydatków urzędu;

5) prowadzenie rachunkowości jednostki w tym prowadzenie obsługi księgowej projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych;

6) prowadzenie rachunkowości organu;

7) prowadzenie księgowości dochodów niepodatkowych i wydatków jednostki;

8) sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków budżetowych;

9) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu określonych przepisami prawa;

10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;

11) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki, organu oraz sprawozdań skonsolidowanych i łącznych;

12) prowadzenie ewidencji środków trwałych w systemach informatycznych i księgowych;

13) prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczanie inwentaryzacji;

14) wykonywanie obowiązków w zakresie realizacji przychodów i obsługi zadłużenia;

15) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie polityki rachunkowości i planów kont oraz obiegu dokumentów finansowych;

16) prowadzenie rejestrów i ewidencji niezbędnych dla prawidłowej pracy Wydziału;

17) sporządzanie obowiązkowych sprawozdań z zakresu zadań Wydziału;

18) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Wydziału;

19) prowadzenie obsługi placówek niepublicznych w zakresie wypłaty dotacji;

20) inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza;

Kontakt:

Kierownik Wydziału/Główna Księgowa Barbara Hajłasz - 71 390 72 04
I piętro - pok. 27, e-mail: fn@katywroclawskie.pl

Inspektor ds. Wydatków Budżetowych Magdalena Niewiadomska - 71 390 71 53
I piętro - pok. 26, e-mail: fn@katywroclawskie.pl
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej Marta Nowicka - 71 390 79 43
I piętro - pok. 26, e-mail: fn@katywroclawskie.pl
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej Anna Korytek - 71 390 75 64
I piętro - pok. 26, e-mail: fn@katywroclawskie.pl

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej Magdalena Kozubowska – 71 390 75 69
I piętro - pok. 26, e-mail: fn@katywroclawskie.pl

 

Główny Specjalista w Wydziale Finansowym Mariusz Łoś - 71 390 71 69
I piętro - pok. 27, e-mail: fn@katywroclawskie.pl

Pomoc administracyjna Dorota Rojek - 71 390 72 02
I piętro - pok. 24, e-mail: fn@katywroclawskie.pl
Główny Specjalista w Wydziale Finansowym Malwina Wysoczańska - 71 390 72 30
I piętro - pok. 24, e-mail: fn@katywroclawskie.pl

Inspektor ds. Sprawozdawczości Budżetowej Anna Jaskółka - 71 390 71 64
I piętro - pok. 24, e-mail: fn@katywroclawskie.pl

Główny Specjalista w Wydziale Finansowym Monika Sagan - 71 390 72 13
I piętro - pok. 11A, e-mail: fn@katywroclawskie.pl
Inspektor ds. Płatności i Zobowiązań Finansowych Kamila Lenarczyk - 71 390 72 35
I piętro - pok. 11A, e-mail: fn@katywroclawskie.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Krysmalski

Data wytworzenia:
11 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Andrzej Krysmalski

Data publikacji:
13 sie 2009, godz. 13:27

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Krasowski

Data aktualizacji:
14 cze 2023, godz. 08:13