Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr LVIII/754/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr LVIII/754/22 z dnia 24 listopada 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/754/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 24 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i 3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1297) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/219/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w wysokości 35 miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.”.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki o której mowa w § 2 tj. 70 miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm. ) – art. 6k ust.1  i art. 6j ust. 1 pkt 1 Rada Gminy, dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala wysokość tej opłaty. Mając powyższe na uwadze, w związku z szacowanym wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Kąty Wrocławskie, Rada Gminy powinna podjąć uchwałę w tej sprawie.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
LVIII-754-22 (PDF, 256.09Kb) 2022-12-06 09:47:23 53
wyniki glosowania 754 (PDF, 18.02Kb) 2022-12-06 09:47:23 18
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data wytworzenia:
24 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
06 gru 2022, godz. 09:47

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
06 gru 2022, godz. 09:47