Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XLVIII/630/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała z dnia 29 lutego 2024 r.

Projekt

 

z dnia  12 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XLVIII/630/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 97 ust. 1, 1a i 5 w zw. z art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XLVIII/630/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wprowadza się następujące zmiany:·

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dobowa stawka opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – z wyjątkiem wskazanym w ust. 2 - wynosi 55 zł”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

Uzasadnienie

Ustawodawca powierzył Radzie Miejskiej kompetencje do stanowienia w drodze uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym schronisk dla osób bezdomnych. Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Rada Miejska ustala, w zakresie zadań własnych, zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia natomiast do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Zmianie uległa wysokość stawek dobowego pobytu określona przez schroniska dla osób bezdomnych.

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ponoszona przez osobę bezdomną jest zgodna z decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i w niewielkim stopniu zmniejsza wydatki jakie gmina ponosi w związku z zapewnieniem schronienia w schronisku dla osób bezdomnych. Osoby bezdomne kierowane do schroniska w zdecydowanej większości nie posiadają własnych dochodów.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpłatność za schroniska (PDF, 331.47Kb) 2024-02-12 08:35:49 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
12 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
12 lut 2024, godz. 08:35

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
12 lut 2024, godz. 08:35