15920 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/527/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu | BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/527/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu

Uchwała

Projekt

 

z dnia  12 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2022 r.

 Nr ....................

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/527/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022.559) oraz art.216 ust.2, pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Paragraf 1 uchwały nr XXXIX/527/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu otrzymuje następujące brzmienie:  "Udziela się z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie pomocy rzeczowej w wysokości 36.730,00 złotych dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich"

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XXXIX/527/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 czerwca 2021 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

 

uzasadnienie

W związku z koniecznością prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn."Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich", zgodnie z zawartym porozumieniem nr DSDiK/72/2020 z dnia 28.09.2020 r., niezbędne stało się zwiększenie kwoty pomocy rzeczowej udzielonej Województwu Dolnośląskiemu z 35.130,00 zł do 36.730,00 zł o wartość pełnionego nadzoru w kwocie 1.600,00 zł.

W celu spełnienia warunków zawartego porozumienia z DSDiK oraz prawidłowego rozliczenia się z Zarządcą drogi wojewódzkiej z przeprowadzonej inwestycji  niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana pomoc rzeczowa WD (PDF, 270.94Kb) 2022-05-12 10:34:01 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data wytworzenia:
12 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
12 maj 2022, godz. 10:34

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
12 maj 2022, godz. 10:34