Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2024

Uchwała z dnia 29 lutego 2024 r.

Projekt

 

z dnia  12 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2024

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i 220 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270, ze zm. ) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie pomocy finansowej do kwoty 94 800,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2024.

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy na rok 2024.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i  rzeczowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Starostwem Powiatu, a Gminą Kąty Wrocławskie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

 

W związku z wystąpieniem Powiatu Wrocławskiego z  prośbą o  przyznanie  pomocy finansowej   w wysokości 94 800,00 zł na "Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2024" Rada Miejska postanowiła udzielić pomocy  Powiatowi Wrocławskiemu na wskazaną kwotę.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wroSIP 2024 (PDF, 326.30Kb) 2024-02-12 08:44:07 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
12 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
12 lut 2024, godz. 08:44

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
12 lut 2024, godz. 08:44