Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia petycji.

Uchwała z dnia 18 stycznia 2023 r.

Projekt

 

z dnia  20 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz.40), art.2 ust.3, art.9 ust.2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r.,poz.870) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się nie uwzględnić petycji wniesionej dnia 3 listopada 2022r.  dotyczącej min. Strategii rozwoju gminy Kąty Wrocławskie.

§ 2. Celem wykonanie niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  do zawiadomienia wnoszącego petycje o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

 

Do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich wpłynęła w dniu 3 listopada 2022 r. petycja dotycząca min. Strategii rozwoju gminy Kąty Wrocławskie. Wnoszący petycję zawnioskował o dokonanie szeregu zmian w projekcie Strategii, o nieuwzględnienie przez  Radę wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o uchwalenie Strategii rozwoju gminy Kąty Wrocławskie w wersji objętej konsultacjami społecznymi w październiku 2022r. a także o podjęcie przez Radę apeli i oświadczeń odnoszących się do treści projektu Strategii.

Przewodnicząca Rady Miejskiej skierowała przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpoznania i przygotowania stanowiska.

Petycja odnosi się do treści Strategii, której projekt nie został przez Burmistrza przedłożony do Rady, nie jest  przedmiotem obrad ani Rady Miejskiej ani jej Komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2023r. dokonała rozpatrzenia ww. petycji. Po zapoznaniu się z opinią prawną Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała że petycja skierowana do Rady, nie znając ostatecznej treści projektu, nie ma możliwości ustosunkowania się do wniosków petycji.

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Tatarek

Data wytworzenia:
19 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Iwona Tatarek

Data publikacji:
20 sty 2023, godz. 10:41

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Tatarek

Data aktualizacji:
20 sty 2023, godz. 10:41