Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

Uchwała z dnia 29 lutego 2024 r.

Projekt

 

z dnia  12 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 lutego 2024 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1368).pdf

Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

 

 

 

Uzasadnienie

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Pomoc realizowana będzie poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Zgodnie z zapisami Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, gminy przystępują do programu poprzez podjęcie przez radę gminy uchwały o przyjęciu programu osłonowego na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Korpus Wsparcia Seniorów (PDF, 587.30Kb) 2024-02-12 08:30:37 64
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
12 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data publikacji:
12 lut 2024, godz. 08:30

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Olszewska-Pawlik

Data aktualizacji:
12 lut 2024, godz. 08:30