Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIA / ZAWIADOMIENIA


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa hali produkcyjno-magazynowej DC3 wraz z częściami administracyjno-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą, stanowiącą rozbudowę istniejącego Parku Przemysłowego zlokalizowanego przy ul. Ryszarda Chomicza 2, na działce nr 7/22 w Biskupicach Podgórnych 2024-06-21 13:06:15
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 czerwca 2024 r., znak DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2023.mk.13 o wydaniu postanowienia z dnia 4 czerwca 2024 r., znak DOOŚ.WDŚZIL.420.18.2023mk.12 odmawiającego wstrzymania wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 26 września 2022 r., znak WOOŚ.420.42.2021.BZ.14 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Intermodalnego Terminala Kontenerowego w Kątach Wrocławskich. 2024-06-21 07:50:55
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/110 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną realizowanego na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny 2024-06-18 14:40:39
Obwieszczenie OSIR.6220.47.2023/25 - podanie do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej DC4 o nową cześć produkcyjną w miejscowości Kąty Wrocławskie, realizowanego na działce nr ewid. 2561 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie 2024-06-10 13:16:21
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2023/26 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w ramach rozbudowy instalacji do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu Produkcyjnego Knauf Industries Polska Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 3, gmina Kąty Wrocławskie. 2024-06-10 10:28:43
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2023/25 o przekazaniu uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w ramach rozbudowy instalacji do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu Produkcyjnego Knauf Industries Polska Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 3, gmina Kąty Wrocławskie, do organów opiniujących celem wykorzystania i ujednolicenia akt sprawy. 2024-06-10 10:26:46
Obwieszczenie OSIR.6220.14.2024/13 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 2741, 2743, 2745, 2746, 2747, 2749, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie. 2024-06-10 10:22:05
Obwieszczenie OSIR.6220.14.2024/12 o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 2741, 2743, 2745, 2746, 2747, 2749, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2024-06-06 14:07:21
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/66 - podanie do publicznej wiadomosci informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II 2024-06-05 13:00:29
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/65 o przekazaniu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II do organów uzgadniających - (artykuł stracił ważność) 2024-06-04 14:46:59
Obwieszczenie OSIR.6220.13.2024/22 o przekazaniu uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 2686, 2688, 2690 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie) do organów uzgadniających celem ujednolicenia akt sprawy 2024-06-04 14:35:45
Obwieszczenie OSIR.6220.13.2024/17 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 2686, 2688, 2690 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie). 2024-06-04 14:23:26
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/118 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi woje-wódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194 2024-06-03 14:11:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno-magazynowej DC3 wraz z częściami administracyjno-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą, stanowiącą rozbudowę istniejącego Parku Przemysłowego zlokalizowanego przy ul. Ryszarda Chomicza 2 na działce ewidencyjnej nr 7/22 w Biskupicach Podgórnych - (artykuł stracił ważność) 2024-05-22 12:45:40
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/59 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II - (artykuł stracił ważność) 2024-05-17 11:28:54
Obwieszczenie OSIR.6220.14.2024/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 2741, 2743, 2745, 2746, 2747, 2749, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie. 2024-05-17 07:52:16
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/106 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny 2024-05-13 10:25:32
Obwieszczenie OSIR.6220.13.2024/13 o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infra-strukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 2686, 2688, 2690 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie) 2024-04-30 15:03:34
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2024/13 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Jurczycach, gm. Kąty Wrocławskie, do przepustowości 6000 m3/d. 2024-04-29 08:42:15
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/113 o przekazaniu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194 do organów uzgadniających celem ujednolicenia akt sprawy - (artykuł stracił ważność) 2024-04-23 13:29:54
Obwieszczenie OSIR.6220.13.2024/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 2686, 2688, 2690 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie). 2024-04-18 10:02:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10.04.2024 r., znak WOOŚ.420.74.2023.MTA.18 o podaniu do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłycenie)gazociągu DN200 MOP 5,5MPa Gaz. Wrocław Obwodnica Pd, Odg. W-w Hutmen - odg. W-w Karmelkowa - wypłycenie w m. Mokronos Dolny, pod rowem w miejscowości Cesarzowice, dz. nr 28/2 AR!, obręb Cesarzowice oraz przekroczenie cieku w miejscowości Mokronos Dolny, dz. nr 92 AR1, obręb Mokronos Dolny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. 2024-04-12 08:58:22
Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10.04.2024 r., znak WOOŚ.420.74.2023.MTA.19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłycenie)gazociągu DN200 MOP 5,5MPa Gaz. Wrocław Obwodnica Pd, Odg. W-w Hutmen - odg. W-w Karmelkowa - wypłycenie w m. Mokronos Dolny, pod rowem w miejscowości Cesarzowice, dz. nr 28/2 AR!, obręb Cesarzowice oraz przekroczenie cieku w miejscowości Mokronos Dolny, dz. nr 92 AR1, obręb Mokronos Dolny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. 2024-04-12 08:56:46
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2024/12 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Jurczycach, gm. Kąty Wrocławskie, do przepustowości 6000 m3/d, realizowanego na działkach nr ewid. 104/5, 105/1, 102/1 i 103/1 obręb Wszemiłowice-Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie. 2024-04-12 08:45:02
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2023/14 o przedłużeniu terminu załatwienie sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w ramach rozbudowy instalacji do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu Produkcyjnego Knauf Industries Polska Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 3, gmina Kąty Wrocławskie. 2024-04-10 12:37:35
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2023/13 o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w ramach rozbudowy instalacji do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu Produkcyjnego Knauf Industries Polska Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 3, gmina Kąty Wrocławskie. 2024-04-10 12:35:58
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/53 o przekazaniu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II do organów uzgadniających - (artykuł stracił ważność) 2024-04-10 11:08:36
Obwieszczenie OSiR.6220.45.2023/36 podanie do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hal magazynowo - produkcyjnych DC10 i DC11 na terenie centrum magazynowo – logistyczno – produkcyjno – usługowego Prologis Park Wrocław V na części działki nr 54/4, obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie, realizowanego przez inwestora – Prologis Poland LVIII Sp. z o.o.,ul. Złota 59, 00-120 Warszawa - (artykuł stracił ważność) 2024-04-10 11:01:10
Obwieszczenie OSIR.6220.45.2023/35 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hal magazynowo - produkcyjnych DC10 i DC11 na terenie centrum magazynowo – logistyczno – produkcyjno – usługowego Prologis Park Wrocław V na części działki nr 54/4, obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-04-10 10:57:10
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego. 2024-04-05 11:56:50
informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.03.2024 r., znak DOS-Z-I.7221.32.2023.KK o wydaniu decyzji Nr P 223/2024 z dnia 25.03.2024 r., znak DOS-Z-I.7221.32.2023.KK, udzielającej ALBA Biorecykling sp. z o.o. pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy. 2024-04-03 14:56:33
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/105 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194” 2024-03-28 13:01:11
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/96 o wyznaczeniu nowego termnu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - (artykuł stracił ważność) 2024-03-28 12:44:43
Obwieszczenie OSIR.6220.45.2023/32 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hal magazynowo – produkcyjnych DC10 i DC11 na terenie centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjno-usługowego Prologis Park Wrocław V na części działki nr 54/4, obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-03-28 12:37:36
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2023/56 - podanie do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem biurowo - socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 117/1, 117/3, 120/7, 120/12 i 118 AM-1 obręb Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-03-28 12:26:23
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2023/54 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem biurowo - socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 117/1, 117/3, 120/7, 120/12 i 118 AM-1 obręb Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-03-28 12:19:27
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2024/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Jurczycach, gm. Kąty Wrocławskie, do przepustowości 6000 m3/d, realizowanego na działkach nr ewid. 104/5, 105/1, 102/1 i 103/1 obręb Wszemiłowice-Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie. 2024-03-26 09:41:54
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały NR LXVI/1411/24 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. 2024. 1680). 2024-03-19 07:44:26
Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 07.03.2024 r., znak WOOŚ.420.74.2023.MTA.15 o wydaniu opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wydaniu obwieszczenia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłycenie)gazociągu DN200 MOP 5,5MPa Gaz. Wrocław Obwodnica Pd, Odg. W-w Hutmen - odg. W-w Karmelkowa - wypłycenie w m. Mokronos Dolny, pod rowem w miejscowości Cesarzowice, dz. nr 28/2 AR!, obręb Cesarzowice oraz przekroczenie cieku w miejscowości Mokronos Dolny, dz. nr 92 AR1, obręb Mokronos Dolny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. 2024-03-13 12:18:10
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2023/52 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem biurowo - socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego przez osobę fizyczną na działkach nr ewid. 117/1, 117/3, 120/7, 120/12 i 118 AM-1 obręb Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-03-12 15:11:43
obwieszczenie OSIR.6220.45.2023/30 o zebraniu materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hal magazynowo – produkcyjnych DC10 i DC11 na terenie centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjno-usługowego Prologis Park Wrocław V na części działki nr 54/4, obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-03-12 15:05:08
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/102 o przekazaniu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194, do organów opiniujących, celem ujednolicenia akt sprawy - (artykuł stracił ważność) 2024-03-12 14:45:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 06.03.2024 r., znak RINiŚ.6220.4.2024-2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Budowa hali produkcyjno-magazynowej DC3 wraz z częściami administracyjno-socalnymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą, stanowiącą rozbudowę istniejącego Parku Przemysłowego zlokalizowanego przy ul. Ryszarda Chomicza 2 na działce ewidencyjnej nr 7/22 w Biskupicach Podgórnych. 2024-03-08 11:24:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z dnia 07 marca 2024 r., znak WOOŚ.420.10.2024.BZ.3, o podaniu do publicznej wiadomości postanowienia z dnia 6 marca 2024 r., znak WOOŚ.420.10.2024.BZ.1 stwierdzającego, że dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gazociągu relacji Kębłowice-Kąty Wrocławskie aktualne są warunki jego realizacji określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 lipca2018 r., znak WOOŚ.420.51.201.AMK.7. 2024-03-08 11:16:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z dnia 07 marca 2024 r., znak WOOŚ.420.10.2024.BZ.2, o wydaniu postanowienia z dnia 6 marca 2024 r., znak WOOŚ.420.10.2024.BZ.1 stwierdzającego, że dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gazociągu relacji Kębłowice-Kąty Wrocławskie aktualne są warunki jego realizacji określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 lipca2018 r., znak WOOŚ.420.51.201.AMK.7. 2024-03-08 11:15:43
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2023/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w ramach rozbudowy instalacji do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu Produkcyjnego Knauf Industries Polska Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 3, gmina Kąty Wrocławskie. 2024-03-07 10:23:44
Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2023.mk.10 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Intermodalnego Terminala Kontenerowego w Kątach Wrocławskich - etap II zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 1 w Kątach Wrocławskich 2024-03-06 11:49:12
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2023/40 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu gm. Kąty Wrocławskie, działki nr 1/110, 1/35 AM-1 Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-27 14:23:22
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2023/39 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu gm. Kąty Wrocławskie, działki nr 1/110, 1/35 AM-1 Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-27 14:20:03
Obwieszczenie OSIR.6220.38.2023/27 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 26 października 2021 r., znak OSIR.6220.15.2021/25, zmienioną decyzją z dnia 13 lipca 2023 r., znak OSIR.6220.4.2023/24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa hali magazynowo-logistycznej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działkach nr ewid. 2624, 2626, 2628, 2630 (archiwalne nr ewid. 60, 62, 63/2, 64/2 AM-25) obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-02-27 13:21:37
Obwieszczenie OSIR.6220.38.2023/26 o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 26 października 2021 r., znak OSIR.6220.15.2021/25, zmienioną decyzją z dnia 13 lipca 2023 r., znak OSIR.6220.4.2023/24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa hali magazynowo-logistycznej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działkach nr ewid. 2624, 2626, 2628, 2630 (archiwalne nr ewid. 60, 62, 63/2, 64/2 AM-25) obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-02-27 13:17:00
Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2024 r., znak WOOŚ.1.2024.AK.5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wypłycenia na gazociągu wysokiego ciśnienia stal, DN200 MOP 5,5 MPa w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego (dz. nr 11, AR1, obręb 0023 Samotwór, jedn. ewid. Kąty Wrocławskie – obszar wiejski. 2024-02-23 13:23:44
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2023/50 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem biurowo - socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 117/1, 117/3, 120/7, 120/12 i 118 AM-1 obręb Baranowice - (artykuł stracił ważność) 2024-02-22 08:16:53
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/47 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II - (artykuł stracił ważność) 2024-02-19 13:05:04
Obwieszczenie OSIR.6220.45.2023/27 o przekazaniu do organów współdziałających uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. Budowa hal magazynowo – produkcyjnych DC10 i DC11 na terenie centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjno-usługowego Prologis Park Wrocław V na części działki nr 54/4, obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie 2024-02-13 13:00:42
Obwieszczenie OSIR.6220.45.2023/22 o przekazaniu do organów współdziałających uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. Budowa hal magazynowo – produkcyjnych DC10 i DC11 na terenie centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjno-usługowego Prologis Park Wrocław V na części działki nr 54/4, obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie 2024-02-09 11:44:01
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2023/46 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem biurowo - socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 117/1, 117/3, 120/7, 120/12 i 118 AM-1 obręb Baranowice do organów opiniujących - (artykuł stracił ważność) 2024-02-09 10:07:18
Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 06.02.2024 r., znak WOOŚ.420.74.2023.MTA.12 o wystąpieniu do organów opiniujących z wnioskiem o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłycenie)gazociągu DN200 MOP 5,5MPa Gaz. Wrocław Obwodnica Pd, Odg. W-w Hutmen - odg. W-w Karmelkowa - wypłycenie w m. Mokronos Dolny, pod rowem w miejscowości Cesarzowice, dz. nr 28/2 AR!, obręb Cesarzowice oraz przekroczenie cieku w miejscowości Mokronos Dolny, dz. nr 92 AR1, obręb Mokronos Dolny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. 2024-02-06 15:16:12
Obwieszczenie OSIR.6220.17.2023/45 - podanie do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowego budynku testów w technologii modułowej na działce nr 5/3, obr. Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-02-02 11:08:43
Obwieszczenie OSIR.6220.17.2023/44 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowego budynku testów w technologii modułowej na działce nr 5/3, obr. Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-02-02 11:03:29
Obwieszczenie OSIR.6220.38.2023/24 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-logistycznej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rea-lizowanego na działkach nr ewid. 2624, 2626, 2628, 2630 (wcześniej działki nr ewid. 60, 62, 63/2, 64/2 AM-25) obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-01-31 15:08:37
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2023/35 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu gm. Kąty Wrocławskie, działki nr 1/110, 1/35 AM-1 Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-01-24 16:34:19
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2023/34 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu gm. Kąty Wrocławskie, działki nr 1/110, 1/35 AM-1 Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-01-24 16:31:53
Obwieszczenie OSIR.6220.38.2023/23 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie hali magazynowo-logistycznej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działkach nr ewid. 2624, 2626, 2628, 2630 (wcześniej działki nr ewid. 60, 62, 63/2, 64/2 AM-25) obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie. 2024-01-23 09:39:28
Obwieszczenie-zawiadomienie Prezydenta Wrocławia znak WSR-OS.6220.132.2023.AN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu Profine Polska Sp. z o.o. przy ul. Rakietowej we Wrocławiu, lokalizowanego na działkach nr 3/1, 1/111, 1/112, 1/160, 1/162, 1/164, 1/166, 1/168, 1/184, 1/186 AM-15 obręb Strachowice 2024-01-22 13:08:21
Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2023.mk.5 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Intermodalnego Terminala Kontenerowego w Kątach Wrocławskich - etap II zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 1 w Kątach Wrocławskich - (artykuł stracił ważność) 2024-01-15 14:29:14
Obwieszczenie OSIR.6151.1.2024/2 o planowanym terminie oraz miejscu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Jarząbek” w Mietkowie, na terenie obwodu łowieckiego nr 265 w sezonie 2023/2024. 2024-01-12 14:14:33
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2023/31 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu gm. Kąty Wrocławskie, działki nr 1/110, 1/35 AM-1 Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2024-01-12 09:57:34
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/43 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 125/23, 125/11, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5, 321/6, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/6 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gm. Kąty Wrocławskie; 2024-01-10 15:01:46
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/42 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 125/23, 125/11, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5, 321/6, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/6 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gm. Kąty Wrocławskie. 2024-01-10 15:00:19
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości. 2024-01-09 13:45:14
Obwieszczenie OŚ.6220.5.011.2019 w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku Wojnarowice-Małuszów, znak: OŚ.6220.5.010.2019 2024-01-05 10:39:11
Obwieszczenie OSIR.6220.45.2023/15 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hal magazynowo – produkcyjnych DC10 i DC11 na terenie centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjno-usługowego Prologis Park Wrocław V na części działki nr 54/4, obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie 2024-01-04 10:25:26
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/84 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 2023-12-29 13:57:15
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/92 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wro-cławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194. 2023-12-29 13:44:53
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego. 2023-12-28 12:28:48
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z dnia 19 grudnia 2023 r., znak WOOŚ.420.74.2023.MTA.4, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłycenie) gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa Gaz. Wrocław Obwodnica Pd, Odg. W-w Hutmen - odg. W-w Karmelkowa - wypłycenie w m. Mokronos Dolny, pod rowem w miejscowości Cesarzowice, dz. nr 28/2 AR1, obręb Cesarzowice oraz przekroczenie cieku w miejscowości Mokronos Dolny, dz. nr 92 AR1, obręb Mokronos Dolny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. 2023-12-27 07:39:02
Obwieszczenie OSIR.6220.17.2023/40 o zebraniu materialu dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowego budynku testów w technologii modułowej na działce nr 5/3, obr. Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-12-19 14:16:15
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2023/36 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem biurowo - socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 117/1, 117/3, 120/7, 120/12 i 118 AM-1 obręb Baranowice - (artykuł stracił ważność) 2023-12-19 14:08:57
Obwieszczenie OSIR.6151.13.2023/5 o planowanym terminie oraz miejscu polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego „Daniel” we Wrocławiu, na terenie obwodu łowieckiego nr 248 w sezonie 2023/2024. 2023-12-15 12:38:43
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z dnia 12 grudnia 2023 r., znak WOOŚ.420.10.2023.AMA.16, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa o długości ok. 800 m w miejscowości Wrocław (obręb Oporów) i Mokronos Dolny (obręb Mokronos Dolny) wraz z rozbiórką elementów istniejącej sieci gazowej - (artykuł stracił ważność) 2023-12-13 08:59:09
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2023/29 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno - maga-zynowego z zapleczem biurowo - socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (artykuł stracił ważność) 2023-12-12 09:50:48
Obwieszczenie OSIR.6220.45.2023/12 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa hal magazynowo – produkcyjnych DC10 i DC11 na terenie centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjno-usługowego Prologis Park Wrocław V na części działki nr 54/4, obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie. 2023-12-04 07:54:37
Obwieszczenie OSIR.6220.38.2023/18 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-logistycznej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działkach nr ewid. 2624, 2626, 2628, 2630 (wcześniej działki nr ewid. 60, 62, 63/2, 64/2 AM-25) obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie 2023-12-01 12:07:14
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2023/43 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjno-logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 65/11, 65/18, 65/10, 65/9, 97/5 obręb 0016 Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie 2023-12-01 11:48:04
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2023/42 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjno-logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 65/11, 65/18, 65/10, 65/9, 97/5 obręb 0016 Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2023-12-01 11:45:16
Zawiadomienie - obwieszczenie Prezydenta Wrocławia z dnia 28 listopada 2023 r., znak WSR-OS.6220.105.2023.JG o przedłużeniu terminu wydania opinii w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej (1KDG) - ul. G. Narutowicza - etap III oraz dróg gminnych lokalnych łączących ul. Mokronoską z obszarem aktywności gospodarczej w rejonie Oporowa i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia". 2023-12-01 11:08:04
Zawiadomienie - obwieszczenie Prezydenta Wrocławia z dnia 16 października 2023 r., znak WSR.OS.6220.105.2023.JG o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej (1KDG) - ul. G. Narutowicza - etap III oraz dróg gminnych lokalnych łączących ul. Mokronoską z obszarem aktywności gospodarczej w rejonie Oporowa i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia". 2023-12-01 11:00:02
Obwieszczenie OSIR.6220.17.2023/37 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowego budynku testów w technologii modułowej na działce nr 5/3, obr. Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-11-30 10:23:12
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/40 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego na działkach nr ewid. 125/23, 125/11, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5, 321/6, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/6 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gm. Kąty Wrocławskie 2023-11-24 08:18:40
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/39 o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II - (artykuł stracił ważność) 2023-11-21 14:47:32
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. 2023-11-21 14:30:21
Obwieszczenie OSIR.6220.38.2023/14 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-logistycznej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działkach nr ewid. 60, 62, 63/2, 64/2 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-11-21 07:55:32
Obwieszczenie OSIR.6220.45.2023/3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hal magazynowo – produkcyjnych DC10 i DC11 na terenie centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjno-usługowego Prologis Park Wrocław V na części działki nr 54/4, obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-11-15 16:34:15
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/80 - podanie do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2023-11-10 11:07:22
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/79 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2023-11-10 11:03:44
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/35 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II - (artykuł stracił ważność) 2023-11-09 15:00:29
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/34 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II - (artykuł stracił ważność) 2023-11-09 14:57:05
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2023/22 o ponownym wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu gm. Kąty Wrocławskie, działki nr 1/110, 1/35 AM-1 Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-11-09 12:28:16
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/37 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-11-07 11:55:19
Obwieszczenie OSIR.6220.27.2023/16 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych numerami 1A, 2A, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C, 8A, 9A, 10A, z parkingami podziemnymi (w budynkach 1A, 2A, 3A, 8A, 9A, 10A), z usłu-gami oraz parkingami wbudowanymi w parterach (w budynkach 4C, 7C) wraz z urządzeniami budow-lanymi, realizowanego na działce nr ewid. 72/6 AM-26 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie. 2023-10-31 15:14:57
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2023/38 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjno-logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 65/11, 65/18, 65/10, 65/9, 97/5 obręb 0016 Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocław-skie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. 2023-10-27 09:13:57
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2023/37 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjno-logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 65/11, 65/18, 65/10, 65/9, 97/5 obręb 0016 Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. 2023-10-27 09:12:14
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2023/14 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu gm. Kąty Wrocławskie, działki nr 1/110, 1/35 AM-1 Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie 2023-10-27 09:09:28
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/85 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194 - (artykuł stracił ważność) 2023-10-26 07:53:31
Obwieszczenie OSIR.6151.15.2023/2 o planowanym terminie oraz miejscu polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "Jarząbek" we Wrocławiu, na terenie obwodu łowieckiego nr 265 w sezonie 2023/2024. 2023-10-25 09:34:03
Obwieszczenie OSIR.6151.18.2023/2 o planowanym terminie oraz miejscu polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "Cyranka" w Środzie Śląskiej, na terenie obwodów łowieckich nr 245 i 256 w sezonie 2023/2024. 2023-10-24 14:39:00
Obwieszczenie OSIR.6151.17.2023/2 o planowanym terminie oraz miejscu polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "Widawa" we Wrocławiu, na terenie obwodów łowieckich nr 236, 258 i 267 w sezonie 2023/2024. 2023-10-24 14:37:51
Zawiadomienie - obwieszczenie Prezydenta Wrocławia z dnia 13 października 2023 r., znak WSR.OS.6220.105.2023.JG o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej (1KDG) - ul. G. Narutowicza - etap III oraz dróg gminnych lokalnych łączących ul. Mokronoską z obszarem aktywności gospodarczej w rejonie Oporowa i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia". - (artykuł stracił ważność) 2023-10-20 12:42:30
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/35 o przekazaniu uzupełnienia dokumentacji do organów opiniujących w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-10-19 14:11:14
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/77 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2023-10-18 10:16:10
Obwieszczenie OSIR.6220.8.2023/27 podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr 5/9, obręb 0011 Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-10-18 08:17:49
Obwieszczenie OSIR.6220.7.2023/27 podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr 5/8, obręb 0011 Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-10-18 08:16:36
Obwieszczenie OSIR.6220.38.2023/12 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-logistycznej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działkach nr ewid. 60, 62, 63/2, 64/2 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie. 2023-10-17 12:46:01
Obwieszczenie OSIR.6151.16.2023/2 o planowanym terminie oraz miejscu polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "Odyniec" we Wrocławiu, na terenie obwodów łowieckich nr 232 i 257 w sezonie 2023/2024. 2023-10-17 08:58:06
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2023/21 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem biurowo - socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 117/1, 117/3, 120/7, 120/12 i 118 AM-1 obręb Baranowice - (artykuł stracił ważność) 2023-10-11 13:25:10
Obwieszczenie OSIR.6220.27.2023/14 o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych numerami 1A, 2A, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C, 8A, 9A, 10A, z parkingami podziemnymi (w budynkach 1A, 2A, 3A, 8A, 9A, 10A), z usługami oraz parkingami wbudowanymi w parterach (w budynkach 4C, 7C) wraz z urządzeniami budowlanymi. 2023-10-09 13:58:18
Obwieszczenie OSIR.6220.38.2023/2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-logistycznej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działkach nr ewid. 60, 62, 63/2, 64/2 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie. 2023-10-09 13:56:34
Obwieszczenie OSIR.6151.13.2023/2 o planowanym terminie oraz miejscu polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego „Daniel” we Wrocławiu, na terenie obwodu łowieckiego nr 248 w sezonie 2023/2024. 2023-10-04 10:16:36
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2023/10 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu gm. Kąty Wrocławskie, działki nr 1/110, 1/35 AM-1 Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-10-04 10:09:16
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/78 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194. 2023-10-02 13:46:20
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/75 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gm. Kąty Wrocławskie. 2023-10-02 13:43:41
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/50 podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 05.11.2020 r., znak OSIR.6220.24.2020/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 182/46, 182/47, 182/48, 182/49, 182/50, 182/51, 182/55, 182/56, 182/120, 182/121, 576/20, 580/2, 599/2, 599/3, 599/4 AM-7 obręb Smolec, gm. Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-10-02 10:38:38
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/49 o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 05.11.2020 r., znak OSIR.6220.24.2020/11, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 182/46, 182/47, 182/48, 182/49, 182/50, 182/51, 182/55, 182/56, 182/120, 182/121, 576/20, 580/2, 599/2, 599/3, 599/4 AM-7 obręb Smolec, gm. Kąty Wrocławskie. 2023-10-02 10:36:00
Obwieszczenie OSIR.6220.17.2023/34 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowego budynku testów w technologii modułowej na działce nr 5/3, obr. Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-10-02 08:48:07
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/76 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II, realizowanego na działkach nr ewid. 151, 152/1, 152/2, 159, 203/1, 160, 162, 161, 157/1, 158/1, 196/2 AM-1 obręb Kamionna, gmina Kąty Wrocławskie. 2023-09-29 10:32:50
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/71 podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 13/2022, znak OSIR.6220.35.2021/93 z dnia 03 sierpnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-09-15 12:35:35
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/70 o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 13/2022, znak OSIR.6220.35.2021/93 z dnia 03 sierpnia 2022 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-09-15 12:30:41
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2023/31 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjno-logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 65/11, 65/18, 65/10, 65/9, 97/5 obręb 0016 Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie do organów opiniujących - (artykuł stracił ważność) 2023-09-13 09:31:23
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2023/3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu gm. Kąty Wrocławskie, działki nr 1/110, 1/35 AM-1 Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-09-11 09:43:58
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/65 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-09-07 15:13:39
Obwieszczenie OSIR.6220.48.2022/31 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzja nr 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, znak OSIR.6220.48.2022/29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa placu manewrowego wraz z 30 miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych oraz dwoma budynkami tymczasowymi, realizowanego na działce nr ewid. 119 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-09-06 14:09:21
Obwieszczenie OSIR.6220.48.2022/30 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa placu manewrowego wraz z 30 miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych oraz dwoma budynkami tymczasowymi, realizowanego na działce nr ewid. 119 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-09-06 14:03:03
Obwieszczenie OSIR.6220.17.2023/30 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowego budynku testów w technologii modułowej na działce nr 5/3, obr. Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie do organów opiniujących - (artykuł stracił ważność) 2023-09-06 09:31:49
Obwieszczenie OSIR.6220.27.2023/12 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych numerami 1A, 2A, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C, 8A, 9A, 10A, z parkingami podziemnymi (w budynkach 1A, 2A, 3A, 8A, 9A, 10A), z usługami oraz parkingami wbudowanymi w parterach (w budynkach 4C, 7C) wraz z urządzeniami budowlanymi 2023-09-01 11:37:45
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/28 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną 2023-09-01 11:36:19
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/46 o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-08-28 15:05:07
Informacja DOW-S-V.7244.208.2020.HP Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr ZB 37/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniającej decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 502/2015 z dnia 13 października 2015 r. udzielającą ZKG Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki nr 5/2 obr. Krobielowice - (artykuł stracił ważność) 2023-08-24 09:21:38
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/74 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2023-08-23 14:53:49
Obwieszczenie OSIR.6220.27.2023/11 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych numerami 1A, 2A, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C, 8A, 9A, 10A, z parkingami podziemnymi (w budynkach 1A, 2A, 3A, 8A, 9A, 10A), z usługami oraz parkingami wbudowanymi w parterach (w budynkach 4C, 7C) wraz z urządzeniami budowlanymi realizowango na dz. nr ewid. 72/6 AM-26 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-08-22 10:28:54
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/62 o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-08-14 09:38:39
Obwieszczenie OSIR.6220.17.2023/20 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowego budynku testów w technologii modułowej na działce nr 5/3, obr. Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie do organów opiniujących - (artykuł stracił ważność) 2023-08-01 15:14:20
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2023/18 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjno-logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 65/11, 65/18, 65/10, 65/9, 97/5 obręb 0016 Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2023-08-01 14:49:35
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/71 o przekazaniu do organu opiniującego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2023-08-01 08:57:58
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.07.2023 r. o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr LVII/1201/23 z dnia 13.07.2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu. 2023-07-28 09:06:18
Obwieszczenie OSIR.6151.10.2023/1 o przeprowadzeniu polowania indywidualnego 2023-07-21 12:43:30
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/69 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2023-07-18 14:10:25
Obwieszczenie OSiR.6220.27.2023/5 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych numerami 1A, 2A, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C, 8A, 9A, 10A, z parkingami podziemnymi (w budynkach 1A, 2A, 3A, 8A, 9A, 10A), z usługami oraz parkingami wbudowanymi w parterach (w budynkach 4C, 7C) wraz z urządzeniami budowlanymi. 2023-07-18 08:48:14
Decyzja nr 10/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto; - (artykuł stracił ważność) 2023-07-17 15:13:31
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/43 podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto; - (artykuł stracił ważność) 2023-07-17 15:12:42
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/42 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-17 15:11:22
Decyzja nr 11/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon ul. Nowowiejskiej dz. Nr 60, 62, 63/2, 64/2 (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie); - (artykuł stracił ważność) 2023-07-17 15:01:21
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2023/26 podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon ul. Nowowiejskiej dz. Nr 60, 62, 63/2, 64/2 (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie); - (artykuł stracił ważność) 2023-07-17 14:59:59
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2023/25 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon ul. Nowowiejskiej dz. Nr 60, 62, 63/2, 64/2 (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-07-17 14:58:30
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2023/15 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem biurowo - socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 117/1, 117/3, 120/7, 120/12 i 118 AM-1 obręb Baranowice - (artykuł stracił ważność) 2023-07-17 12:08:47
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/55 o przekazaniu do organów uzgadniających uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-07-13 12:30:27
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/49 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-07-13 12:24:26
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2023/8 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem biurowo - socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 117/1, 117/3, 120/7, 120/12 i 118 AM-1 obręb Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-07-11 14:37:41
Obwieszczenie OSIR.6220.48.2022/27 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa placu manewrowego wraz z 30 miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych oraz dwoma budynkami tymczasowymi - (artykuł stracił ważność) 2023-07-11 14:36:29
Obwieszczenie OSIR.6220.48.2022/26 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa placu manewrowego wraz z 30 miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych oraz dwoma budynkami tymczasowymi - (artykuł stracił ważność) 2023-07-11 14:33:02
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2023/13 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjno-logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 65/11, 65/18, 65/10, 65/9, 97/5 obręb 0016 Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2023-07-07 09:35:29
obwieszczenie nr OSiR.6220.11.2023/40 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, - (artykuł stracił ważność) 2023-07-06 15:17:06
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/26 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-06 07:37:14
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/30 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II do czasu przedłożenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko 2023-07-04 14:54:55
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/67 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - (artykuł stracił ważność) 2023-07-03 13:04:04
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/66 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - (artykuł stracił ważność) 2023-07-03 12:59:35
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/69 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194 - (artykuł stracił ważność) 2023-07-03 10:21:25
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/38 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - (artykuł stracił ważność) 2023-06-27 09:17:17
Obwieszczenie OSIR.6220.48.2022/22 o przekazaniu uzupełniania dokumentacjo do organów opiniujących w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa placu manewrowego wraz z 30 miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych oraz dwoma budynkami tymczasowymi - (artykuł stracił ważność) 2023-06-20 10:56:13
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/32 o przekazaniu uzupełnienia dokumentacji do organów opiniujących w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, 2023-06-15 14:47:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak WOOŚ.420.36.2021.BZ.28 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa lotniska Wrocław-Strachowice i wydaniu postanowienia z dnia 7 czerwca 2023 r., znak: WOOŚ.420.36.2021.BZ.26, o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności ww. decyzji - (artykuł stracił ważność) 2023-06-14 11:29:56
Obwieszczenie OSiR.6220.17.2023/14 - przedłużenie terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowego budynku testów w technologii modułowej na działce nr 5/3, obr. Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-06-13 12:09:18
Obwieszczenie OSiR.6220.17.2023/13 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowego budynku testów w technologii modułowej na działce nr 5/3, obr. Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-06-13 12:04:15
Obwieszczenie OSiR.6220.18.2023/4 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 117/1, 117/3, 120/7, 120/12 i 118 AM-1 obręb Baranowice - (artykuł stracił ważność) 2023-06-13 11:49:29
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2022/25 podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, 140 część działki AM-25, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) - (artykuł stracił ważność) 2023-06-12 12:54:02
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2022/24 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, 140 część działki AM-25, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) - (artykuł stracił ważność) 2023-06-12 12:49:23
Decyzja nr 09/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, 140 część działki AM-25, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) - (artykuł stracił ważność) 2023-06-12 12:46:26
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/40 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-06-12 12:19:08
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/40 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto - (artykuł stracił ważność) 2023-06-12 11:42:08
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/63 o przekazaniu uzupełnienia dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2023-06-12 11:21:24
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/58 o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2023-06-12 09:51:44
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/25 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Za-chowice II 2023-06-12 09:36:52
Obwieszczenie OSiR.6220.22.2023/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjno-logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 65/11, 65/18, 65/10, 65/9, 97/5 obręb 0016 Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2023-06-05 12:31:27
Obwieszczenie Zarządu Powiatu Wrocławskiego o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2024-2030" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2024-2030" - (artykuł stracił ważność) 2023-06-05 07:54:42
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/25 o przekazaniu uzupełnienia dokumentacji do organów opiniujących w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, 2023-06-02 12:49:13
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2023/23 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon ul. Nowowiejskiej, dz. nr 60, 62, 63/2, 64/2 (AM 25, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie, obręb Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-06-01 07:51:46
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2023/22 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon ul. Nowowiejskiej, dz. nr 60, 62, 63/2, 64/2 (AM 25, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie, obręb Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-06-01 07:49:40
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/22 o przekazaniu uzupełnienia dokumentacji do organów opiniujących w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-31 16:46:29
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/23 o wydaniu postanowienia nr 04/2023, znak OSIR.6220.2.2023/22, o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II - (artykuł stracił ważność) 2023-05-31 15:15:39
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/37 - zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu o opinię i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-05-31 14:31:00
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/36 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-05-31 14:27:25
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/30 o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-05-29 11:57:11
Obwieszczenie OSiR.6220.17.2023/6 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowego budynku testów w technologii modułowej na działce nr 5/3, obr. Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie 2023-05-16 15:00:15
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/37 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto, - (artykuł stracił ważność) 2023-05-16 14:57:44
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/36 o przekazaniu uzupełnienia dokumentacji do organów opiniujących w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-16 14:56:26
Zawiadomienie z dnia 8 maja 2023 r., znak SKO 4136/3/23 o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 4 maja 2023 r. (SKO 4136/3/23) dot. rozpatrzenia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29.12.2022 r., znak OSIR.6220.59.2020/165 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum Logistycznego MLP Wrocław West, planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-12 12:20:02
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2023/20 o przekazaniu uzupełnienia dokumentacji do organów opiniujących w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon ul. Nowowiejskiej, dz. nr 60, 62, 63/2, 64/2 (AM 25, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie, obręb Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-05-12 11:59:55
Decyzja Nr 08/2023, znak OSIR.6220.22.2022/52 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie . - (artykuł stracił ważność) 2023-05-11 09:22:44
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/54 podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-11 09:21:47
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/53 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-11 09:20:39
Obwieszczenie OSIR.6220.48.2022/15 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa placu manewrowego wraz z 30 miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych oraz dwoma budynkami tymczasowymi - (artykuł stracił ważność) 2023-05-09 09:03:32
Decyzja Nr 07/2023, znak OSIR.6220.50.2022/17 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-04 13:32:46
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2022/19 podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-04 13:31:13
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2022/18 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-04 13:30:01
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/49 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na-wierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-04 11:47:18
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2022/22 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infra-strukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, 140 część działki AM-25, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-05-04 11:36:49
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2022/21 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, 140 część działki AM-25, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-05-04 11:35:33
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim - (artykuł stracił ważność) 2023-04-19 13:55:11
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/57 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2023-04-19 13:05:41
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/17 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 182/46, 182/47, 182/48, 182/49, 182/50, 182/51, 182/55, 182/56, 182/57, 182/120, 182/121, 580/2, 599/2, 599/3, 599/4 AM-7 obręb Smolec, gm. Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-14 13:43:38
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/24 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-04-07 11:53:38
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/23 o przekazaniu uzupełnienia dokumentacji do organów opiniujących w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-04-07 11:50:21
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/19 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II - (artykuł stracił ważność) 2023-04-07 10:31:59
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II - (artykuł stracił ważność) 2023-04-07 10:27:18
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/17 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowaną na działkach nr ewid. 125/23, 125/11, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5, 321/6, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/6 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gm. Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-06 09:51:19
Decyzja Nr 05/2023, znak OSIR.6220.42.2022/19 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-03 10:23:57
Obwieszczenie OSIR.6220.42.2022/21 podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-03 10:21:56
Obwieszczenie OSIR.6220.42.2022/20 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-03 10:20:40
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2022/20 o przekazaniu uzupełnienia dokumentacji w sprawie postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, 140 część działki AM-25, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-29 08:24:20
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/30 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-29 08:20:16
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/29 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-29 08:07:26
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/14 o sprostowaniu błędu pisarskiego w obwieszczeniu z dnia 09.03.2023 r. znak OSIR.6220.11.2023/12. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-24 13:56:48
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/13 o sprostowaniu błędu pisarskiego w obwieszczeniu z dnia 23.02.2023 r. znak OSIR.6220.11.2023/4. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-24 13:55:42
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/15 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-21 12:53:04
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2023/12 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon ul. Nowowiejskiej, dz. nr 60, 62, 63/2, 64/2 (AM 25, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie, obręb Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie) - (artykuł stracił ważność) 2023-03-21 12:48:56
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/46 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na-wierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-21 12:39:37
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/58 o wyznavczeniu nowego terminu załatwiena sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194 - (artykuł stracił ważność) 2023-03-20 08:37:20
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/56 o przekazaniu uzupelnienia dokumentacji w sprawie postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2023-03-17 13:01:49
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2022/14 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do pro-jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-03-17 09:45:58
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2023/7 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon ul. Nowowiejskiej, dz. nr 60, 62, 63/2, 64/2 (AM 25, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie, obręb Katy Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-03-17 09:40:57
Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2023 r., znak SKO 4136/3/23 o zapewnieniu czynnego udziału w postępowaniu odwoławczym w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-17 08:36:09
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące projektu uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim 2023-03-09 15:57:46
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/12 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 182/46, 182/47, 182/48, 182/49, 182/50, 182/51, 182/55, 182/56, 182/57, 182/120, 182/121, 580/2, 599/2, 599/3, 599/4 AM-7 obręb Smolec, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-03-09 11:37:43
Decyzja Nr 04/2023, znak OSIR.6220.20.2022/53 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 15:20:57
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/55 podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 15:13:07
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/54 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 15:08:43
Decyzja nr 03/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, numer pisma OSIR.6220.40.2022/24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 12:12:56
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/26 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie); - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 12:10:34
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/25 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 12:09:29
Obwieszczenie OSIR.6220.42.2022/18 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do ist-niejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-06 09:40:06
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/26 - przekazanie do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-01 10:20:14
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-24 11:36:26
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-22 12:18:10
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2022/10 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do pro-jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-02-20 14:43:56
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2023/2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon ul. Nowowiejskiej, dz. nr 60, 62, 63/2, 64/2 (AM 25, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie, obręb Katy Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-02-20 14:40:57
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/42 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na-wierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-20 13:36:54
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/52 o wdaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 2023-02-17 13:57:06
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/8 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskow dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II 2023-02-15 12:27:54
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II 2023-02-15 12:24:35
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/9 o wystąpieniu do organów współdziałajacych z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-02-08 10:08:41
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/3 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-02-08 10:04:16
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/175 o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 21/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-02-07 12:38:03
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/19 - przekazanie do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-07 11:08:40
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/52 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowisjkowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych 2023-02-06 13:31:47
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2022/14 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, 140 część działki AM-25, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-03 08:26:57
Obwieszczenie OSIR.6220.42.2022/16 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie, realizowanego na działkach nr ewid. 10/8, 10/4, 9, 4/3, 4/1, 1/1 AM-9, nr ewid. 2/3, 2/4 AM-8, nr ewid. 1, 2, 3/2 AM-24, nr ewid. 100, 124, 125, 102/2, 102/3 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-03 08:22:52
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 26 stycznia 2023 r. na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii na terenie zakładu LX Pantos Poland Sp. z o.o., Pietrzykowice, ul. Fabryczna 23, 55-080 Kąty Wrocławskie. 2023-02-03 08:19:16
Obwieszczenie OSIR.6220.48.2022/12 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa placu manewrowego wraz z 30 miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych oraz dwoma budynkami tymczasowymi - (artykuł stracił ważność) 2023-02-01 15:57:51
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2023 r., znak WOOŚ.420.36.2021.BZ.18 o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa lotniska Wrocław-Strachowice, zlokalizowanego częściowo w gminie Wrocław oraz częściowo w gminie Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-23 10:11:37
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/49 o przedłuzeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2023-01-20 15:01:30
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/48 o wystąpieniu o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwziecia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2023-01-20 14:58:48
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2022/8 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastruk-turą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, 140 część działki AM-25, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-01-20 12:44:02
Decyzja nr 02/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, numer pisma OSIR.6220.33.2022/18, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie; - (artykuł stracił ważność) 2023-01-19 10:32:07
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/20 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie; - (artykuł stracił ważność) 2023-01-19 10:15:48
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-19 10:13:16
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/23 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infra-strukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 12:00:09
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2022/7 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 11:53:14
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2022/2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 11:50:42
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/12 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 11:40:54
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/11 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto, - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 11:37:04
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/49 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2023-01-04 16:37:57
Decyzja nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, numer pisma OSIR.6220.59.2020/165, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 09:49:27
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/167 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 08:40:37
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/166 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego MLP Wrocław West realizowanego będzie na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 08:32:46
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/21 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastruk-turą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 08:01:41
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2022/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, 140 część działki AM-25, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 07:58:21
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/46 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-12-30 14:11:01
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/45 - o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-12-30 14:06:20
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/20 - przekazanie do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-23 11:19:19
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-22 11:24:58
Obwieszczenie OSIR.6220.48.2022/8 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji Budowa placu manewrowego wraz z 30 miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych oraz dwoma budynkami tymczasowymi, na działce nr ewid. 119 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-12-22 09:25:27
Obwieszczenie OSIR.6220.48.2022/3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa placu manewrowego wraz z 30 miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych oraz dwoma budynkami tymczasowymi a działce nr ewid. 119 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-12-22 09:20:38
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/13 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-21 14:35:19
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/162 o przedłużeniu teminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny 2022-12-14 09:16:08
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/44 o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2022-12-12 09:46:49
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/16 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infra-strukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-07 16:19:24
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/39 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na-wierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-07 16:03:01
Obwieszczenie OSIR.6220.42.2022/12 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-05 11:35:26
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/53 o wystąpieniu do organów opiniujących o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwziecia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194 - (artykuł stracił ważność) 2022-11-28 15:27:02
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/49 o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194 - (artykuł stracił ważność) 2022-11-28 15:21:07
Obwieszczenie OSIR.6220.42.2022/11 o wystąpieniu do organów opiniujących z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie, realizowanego na działkach nr ewid. 10/8, 10/4, 9, 4/3, 4/1, 1/1 AM-9, nr ewid. 2/3, 2/4 AM-8, nr ewid. 1, 2, 3/2 AM-24, nr ewid. 100, 124, 125, 102/2, 102/3 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-25 11:47:45
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/47 o wyznaczeniu nowego terminu załatwiena sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2022-11-22 09:58:12
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/46 o uzupełnienieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2022-11-22 09:50:08
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/45 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2022-11-22 09:45:07
Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 7 listopada 2022 r. (SKO 4136/34/22) dot. uchylenia decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 24.08.2022 r. (nr 14/2022) o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-18 13:01:40
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/157 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-09 14:34:24
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Katy Wrocławskie na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030 2022-11-04 13:40:16
Obwieszczenie OSIR.6220.42.2022/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie, realizowana na działkach nr ewid. 10/8, 10/4, 9, 4/3, 4/1, 1/1 AM-9, nr ewid. 2/3, 2/4 AM-8, nr ewid. 1, 2, 3/2 AM-24, nr ewid. 100, 124, 125, 102/2, 102/3 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-04 07:58:37
Decyzja nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, numer pisma OSIR.6220.23.2022/26, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowa sieci wodociągowej realizowanej na działce nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-03 12:40:33
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/28 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej realizowanej na działkach nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie; - (artykuł stracił ważność) 2022-11-03 12:38:55
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/27 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej, realizowana na działkach nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-03 12:37:03
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/40 - przekazanie do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-11-02 11:04:04
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/37 w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-11-02 10:59:36
Obwieszczenie OSIR.6151.19.2022/2 o planowanym terminie polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Widawa na terenie obwodu łowieckiego nr 258 i nr 267 w sezonie 2022/2023 - (artykuł stracił ważność) 2022-10-28 12:39:01
Decyzja nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, numer pisma OSIR.6220.21.2022/22, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów - (artykuł stracił ważność) 2022-10-27 10:18:20
Obwieszczenie OSIR.6220.21.2022/24 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-27 10:14:20
Obwieszczenie OSIR.6220.21.2022/23 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów - (artykuł stracił ważność) 2022-10-27 10:08:41
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2022-10-26 10:03:30
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/9 o wystąpieniu do organów opiniujących z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2022-10-26 09:58:39
Decyzja nr 17/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw w Nowej Wsi Wrocławskiej na terenie działki 69/4, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 11:53:10
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2022/28 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 17/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw w Nowej Wsi Wrocławskiej na terenie działki 69/4, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 11:52:08
Obwieszczenie OSIR.6151.18.2022/2 o terminie polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Puchacz - Wrocław - (artykuł stracił ważność) 2022-10-14 09:26:50
Obwieszczenie OSIR.6151.17.2022/2 o terminie polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Daniel we Wrocławiu - (artykuł stracił ważność) 2022-10-14 09:23:36
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/32 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną,na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-10-14 08:42:57
INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania "Aktualizacji Programu ochrony powietrza" - (artykuł stracił ważność) 2022-10-13 11:26:01
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu o prawach stron postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2022-10-12 14:24:37
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/150 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West - (artykuł stracił ważność) 2022-10-12 10:08:56
Obwieszczenie OSIR.6151.16.2022/2 o planowanym terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Odyniec ZO Wrocław na terenie obwodu łowieckiego nr 257 i 232 w sezonie 2022/2023 - (artykuł stracił ważność) 2022-10-11 15:11:16
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/25 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, realizowanej na działkach nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-04 09:09:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WOOŚ.420.42.2021.BZ.16 z dnia 27 września 2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa Intermodalnego Terminala Kontenerowego w Kątach Wrocławskich – etap II zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 1 w Kątach Wrocławskich na terenie działek ewidencyjnych nr 15, 16/22 AM 16 obręb Kąty Wrocławskie; 1/7 AM 4 obręb Kąty Wrocławskie, 16/14, 16/2, 16/20 AM 16, obręb Kąty Wrocławskie, 260/3, 260/1, 260/2 AM 1 obręb Wszemiłowice – Jurczyce; 1/6, 6 AM 17 obręb Kąty Wrocławskie, 1/1, 1/2, 1/3 AM 26 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie, 267, 269, 286, 284, 287, 276, 288, 289 AM 1 obręb Wszemiłowice – Jurczyce - (artykuł stracił ważność) 2022-10-03 09:17:01
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/36 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do organów opiniujących w ramach postępowania o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowana będzie na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-10-03 08:07:18
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/33 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-10-03 08:03:40
Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzje Kolegium z dnia 20 lipca 2022 r. (SKO 4136/21/22) utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15 kwietnia 2022 r. (nr 5/2022, OSiR.6220.46.2020) dot. odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja gospodarstwa na hodowle bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie". 2022-09-28 12:49:18
Decyzja nr 16/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 8/3 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-28 09:52:05
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2022/22 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 16/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich na działce nr ewid. 8/3 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie; - (artykuł stracił ważność) 2022-09-28 09:45:01
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2022/21 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich na działce nr ewid. 8/3 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-28 09:43:20
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/37 - zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 14/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., znak OSiR.6220.3.2022/31, o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II i przekazaniu akt sprawy do SKO we Wrocławiu 2022-09-27 13:47:18
Obwieszczenie OSIR.6220.21.2022/20 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów - (artykuł stracił ważność) 2022-09-23 13:38:51
Obwieszczenie OSIR.6220.21.2022/19 zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów - (artykuł stracił ważność) 2022-09-23 13:36:20
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/23 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, realizowanego na działkach nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-23 13:18:57
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie)”. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-22 10:38:33
Decyzja nr 15/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen, realizowanego na działce nr ewid. 16/14 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-20 11:57:07
Obwieszczenie OSIR.6220.25.2022/29 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 15/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen, na działce nr ewid. 16/14 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-20 11:32:00
Obwieszczenie OSIR.6220.25.2022/28 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen, na działce nr ewid. 16/14 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-20 11:25:21
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/13 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzy-kowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-15 10:21:27
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/36 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów, - (artykuł stracił ważność) 2022-09-13 10:28:44
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/35 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych, na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów - (artykuł stracił ważność) 2022-09-09 11:09:31
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/20 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-09-02 10:24:58
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2022/19 o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 8/3 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie 2022-09-01 10:03:54
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/32 o wydaniu decyzji nr 14/2022 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2022-08-29 15:00:29
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/21 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do organów opiniujących w ramach postępowania o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, realizowanego na działkach nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-24 15:56:39
Obwieszczenie OSIR.6220.25.2022/24 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen na działce nr ewid. 16/14 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-19 09:47:10
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2022/17 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich - (artykuł stracił ważność) 2022-08-11 14:02:22
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/9 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-11 10:05:43
Obwieszczenie OSIR.6220.25.2022/21 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsiewzięcia do organów opiniujących w ramach postępowania o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen, realizowanego na dz. nr ewid. 16/14 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-10 13:21:11
Decyzja Nr 12/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok, realizowanego na działkach nr ewid. 185/8 i 185/6 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-05 09:40:42
Obwieszczenie OSIR.6220.60.2020/65 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok, realizowanego na działkach nr ewid. 185/8 i 185/6 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie 2022-08-05 09:38:07
Obwieszczenie OSIR.6220.60.2020/64 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok, realizowanego na działkach nr ewid. 185/8 i 185/6 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie 2022-08-05 09:33:18
Decyzja nr 13/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastruk-turą towarzyszącą – faza 8+ realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-08-04 15:29:13
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/95 - podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ w Nowej Wsi Wrocławskiej, dz. nr ewid. 118 AM-1 - (artykuł stracił ważność) 2022-08-04 15:24:45
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/94 zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ - (artykuł stracił ważność) 2022-08-04 15:21:22
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/32 o przekazaniu do organów uzgadniających uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 13:52:38
Zawiadomienie SKO 4136/21/22 o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 20 lipca 2022 r. (SKO 4136/21/22) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15 kwietnia 2022 r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie”, realizowanego przez inwestora - Hedro Farms Polska Sp. z o.o., ul. Parkowa 6B, Sadków, 55-080 Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-02 08:57:49
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/13 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, realizowanego na działkach nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-27 07:51:49
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-27 07:48:59
Obwieszczenie OSiR.6220.21.2022/16 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziem-nych z utworów neogenu w miejscowości Gądów - (artykuł stracił ważność) 2022-07-22 09:17:21
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/62 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-07-20 12:58:49
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/29 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze gór-niczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2022-07-20 09:07:56
obwieszczenie OSIR.6220.30.2022/5 o wydaniu postanowienia wyrażającego stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania „Koncepcja skomunikowania A4 z S8 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich” w wariancie II, określone w Decyzji nr 04/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01 marca 2016 r., znak OSIR.6220.3.2014-27 - (artykuł stracił ważność) 2022-07-18 11:06:12
Obwieszczenie OSIR.6220.60.2020/61 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok 2022-07-15 12:59:11
Obwieszczenie OSiR.6220.25.2022/13 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen 2022-07-15 07:54:18
Obwieszczenie OSiR.6220.3.2022/27 o dopuszczeniu na prawach strony Fundacji pod nazwą Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Sportowa 30/B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2022-07-14 09:25:05
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/57 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West - (artykuł stracił ważność) 2022-07-13 13:50:33
Obwieszczenie OSiR.6220.35.2021/90 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ 2022-07-13 08:32:28
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/23 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2022-07-06 11:39:00
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/16 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-06 10:16:20
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/86 o przekazaniu do organów uzgadniających uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+, na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-07-04 14:37:39
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/83 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+, na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-07-04 14:33:58
Obwieszczenie OSIR.6220.1.2022/27 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa placu składowego na kontenery transportowe i hali magazynowej przeznaczonych do magazynowania towarów neutralnych i materiałów niebezpiecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (artykuł stracił ważność) 2022-07-04 14:26:47
Decyzja nr 08/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa płyty fundamentowej pod silosy wraz z instalacją czterech silosów na terenie Prologis Park Wrocław V, realizowanego na działce nr ewid. 116/10 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-06-29 11:56:13
Obwieszczenie OSIR.6220.12.2022/36 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa płyty fundamentowej pod silosy wraz z instalacją czterech silosów na terenie Prologis Park Wrocław V, na działce nr ewid. 116/10 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2022-06-29 11:29:29
Obwieszczenie OSIR.6220.25.2022/10 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen - (artykuł stracił ważność) 2022-06-29 11:24:50
Obwieszczenie OSIR.6220.25.2022/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen, na działce nr ewid. 16/14 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-06-29 11:21:20
Obwieszczenie OSiR.6220.60.2020/59 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok 2022-06-29 09:26:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2022 r., znak WOOŚ.420.42.2021.JS.11 o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Intermodalnego Terminala Kontenerowego w Kątach Wrocławskich - etap II zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 1 w Kątach Wrocławskich na terenie działek ewid. nr 15, 16/22 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie; 1/7 AM-4 obręb Kąty Wroclawskie; 16/14, 16/2,16/20 AM-16 obręb Kąty Wroclawskie; 260/3, 260/1, 260/2 AM-1 obręb Wszemiłowice-Jurczyce; 1/6, 6 AM-17 obręb Kąty Wrocławskie; 1/1, 1/2, 1/3 AM-26 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie; 267, 269, 286, 284, 287, 276, 288, 289 AM-1 obręb Wszemiłowice-Jurczyce 2022-06-22 13:23:56
Decyzja nr 07/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) - (artykuł stracił ważność) 2022-06-21 12:12:37
Obwieszczenie OSiR.6220.6.2022/31 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie)” 2022-06-21 09:09:46
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/9 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-06-20 10:44:32
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/6 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, realizowanego na działkach nr ewid. 518, 526/2, 526/1, 597/2 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 101, 102/1, 88, 102/2 i 102/3 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-06-20 10:40:40
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/76 o przekazaniu do organów opiniujących i uzgadniających uzupełnienia do raportu o oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia pn. przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-06-14 15:00:19
Obwieszczenie OSIR.6220.13.2022/13 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 8/3 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-06-14 07:36:11
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/13 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-06-13 09:24:09
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/25 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów - (artykuł stracił ważność) 2022-06-10 13:14:44
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/10 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny 2022-06-09 14:57:10
Obwieszczenie OSIR.6220..24.2022/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-06-09 14:51:16
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/70 o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-06-09 13:55:23
Obwieszczenie OSIR.6220.60.2020/57 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok, realizowanego na dz. nr ewid. 185/8 i 185/6 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-09 08:42:00
Obwieszczenie OSIR.6220.1.2022/23 o złożeniu przez inwestora wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa placu składowego na kontenery transportowe i hali magazynowej przeznaczonych do magazynowania towarów neutralnych i materiałów niebezpiecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (artykuł stracił ważność) 2022-06-08 15:40:03
Obwieszczenie SKO 4136/21/22 o prawach stron postępowania odwoławczego w sprawie odmówienia ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja gospodarstwa na hodowle bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie". - (artykuł stracił ważność) 2022-06-08 11:33:48
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej”, realizowanego na działkach nr ewid. 518, 526/2, 526/1, 597/2 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 101, 102/1, 88, 102/2 i 102/3 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność)