Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIA / ZAWIADOMIENIA


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/14 o sprostowaniu błędu pisarskiego w obwieszczeniu z dnia 09.03.2023 r. znak OSIR.6220.11.2023/14. 2023-03-24 13:56:48
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/13 o sprostowaniu błędu pisarskiego w obwieszczeniu z dnia 23.02.2023 r. znak OSIR.6220.11.2023/13 2023-03-24 13:55:42
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/15 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 2023-03-21 12:53:04
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2023/12 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon ul. Nowowiejskiej, dz. nr 60, 62, 63/2, 64/2 (AM 25, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie, obręb Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie) 2023-03-21 12:48:56
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2022/46 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na-wierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami. 2023-03-21 12:39:37
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/58 o wyznavczeniu nowego terminu załatwiena sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194 2023-03-20 08:37:20
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/56 o przekazaniu uzupelnienia dokumentacji w sprawie postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2023-03-17 13:01:49
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2022/14 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do pro-jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie 2023-03-17 09:45:58
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2023/7 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon ul. Nowowiejskiej, dz. nr 60, 62, 63/2, 64/2 (AM 25, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie, obręb Katy Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie). 2023-03-17 09:40:57
Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2023 r., znak SKO 4136/3/23 o zapewnieniu czynnego udziału w postępowaniu odwoławczym w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. 2023-03-17 08:36:09
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące projektu uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim 2023-03-09 15:57:46
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/12 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 182/46, 182/47, 182/48, 182/49, 182/50, 182/51, 182/55, 182/56, 182/57, 182/120, 182/121, 580/2, 599/2, 599/3, 599/4 AM-7 obręb Smolec, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-03-09 11:37:43
Decyzja Nr 04/2023, znak OSIR.6220.20.2022/53 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 15:20:57
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/55 podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 15:13:07
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/54 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 15:08:43
Decyzja nr 03/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, numer pisma OSIR.6220.40.2022/24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 12:12:56
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/26 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie); - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 12:10:34
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/25 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 12:09:29
Obwieszczenie OSIR.6220.42.2022/18 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do ist-niejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-06 09:40:06
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/26 - przekazanie do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-01 10:20:14
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2023/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-24 11:36:26
Obwieszczenie OSIR.6220.10.2023/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-22 12:18:10
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2022/10 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do pro-jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-02-20 14:43:56
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2023/2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon ul. Nowowiejskiej, dz. nr 60, 62, 63/2, 64/2 (AM 25, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie, obręb Katy Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-02-20 14:40:57
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/42 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na-wierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-20 13:36:54
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/52 o wdaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 2023-02-17 13:57:06
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/8 o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskow dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II 2023-02-15 12:27:54
Obwieszczenie OSIR.6220.2.2023/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II 2023-02-15 12:24:35
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/9 o wystąpieniu do organów współdziałajacych z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-02-08 10:08:41
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2023/3 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – zmiana DSU dla fazy 8+ - (artykuł stracił ważność) 2023-02-08 10:04:16
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/175 o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 21/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-02-07 12:38:03
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/19 - przekazanie do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-07 11:08:40
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/52 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowisjkowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych 2023-02-06 13:31:47
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2022/14 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, 140 część działki AM-25, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-03 08:26:57
Obwieszczenie OSIR.6220.42.2022/16 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie, realizowanego na działkach nr ewid. 10/8, 10/4, 9, 4/3, 4/1, 1/1 AM-9, nr ewid. 2/3, 2/4 AM-8, nr ewid. 1, 2, 3/2 AM-24, nr ewid. 100, 124, 125, 102/2, 102/3 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-03 08:22:52
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 26 stycznia 2023 r. na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii na terenie zakładu LX Pantos Poland Sp. z o.o., Pietrzykowice, ul. Fabryczna 23, 55-080 Kąty Wrocławskie. 2023-02-03 08:19:16
Obwieszczenie OSIR.6220.48.2022/12 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa placu manewrowego wraz z 30 miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych oraz dwoma budynkami tymczasowymi - (artykuł stracił ważność) 2023-02-01 15:57:51
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2023 r., znak WOOŚ.420.36.2021.BZ.18 o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa lotniska Wrocław-Strachowice, zlokalizowanego częściowo w gminie Wrocław oraz częściowo w gminie Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-23 10:11:37
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/49 o przedłuzeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2023-01-20 15:01:30
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/48 o wystąpieniu o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwziecia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2023-01-20 14:58:48
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2022/8 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastruk-turą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, 140 część działki AM-25, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-01-20 12:44:02
Decyzja nr 02/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, numer pisma OSIR.6220.33.2022/18, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie; - (artykuł stracił ważność) 2023-01-19 10:32:07
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/20 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie; - (artykuł stracił ważność) 2023-01-19 10:15:48
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-19 10:13:16
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/23 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infra-strukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 12:00:09
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2022/7 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 11:53:14
Obwieszczenie OSIR.6220.50.2022/2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów/Pełcznica, z odprowadzeniem ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Pełcznica oraz do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 11:50:42
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/12 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 11:40:54
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/11 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto, - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 11:37:04
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/49 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2023-01-04 16:37:57
Decyzja nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, numer pisma OSIR.6220.59.2020/165, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 09:49:27
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/167 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 08:40:37
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/166 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego MLP Wrocław West realizowanego będzie na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 08:32:46
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/21 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastruk-turą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 08:01:41
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2022/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, 140 część działki AM-25, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 07:58:21
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/46 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-12-30 14:11:01
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/45 - o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-12-30 14:06:20
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/20 - przekazanie do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-23 11:19:19
Obwieszczenie OSIR.6220.44.2022/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich w obrębie obszarów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD, 1KDL, 3KDL wraz z sieciami, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, kanalizacji kablowej i oświetleniem, AR-26 obręb Kąty Wrocławskie – miasto. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-22 11:24:58
Obwieszczenie OSIR.6220.48.2022/8 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji Budowa placu manewrowego wraz z 30 miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych oraz dwoma budynkami tymczasowymi, na działce nr ewid. 119 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-12-22 09:25:27
Obwieszczenie OSIR.6220.48.2022/3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa placu manewrowego wraz z 30 miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych oraz dwoma budynkami tymczasowymi a działce nr ewid. 119 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-12-22 09:20:38
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/13 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-21 14:35:19
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/162 o przedłużeniu teminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny 2022-12-14 09:16:08
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/44 o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2022-12-12 09:46:49
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/16 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infra-strukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-07 16:19:24
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/39 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na-wierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-07 16:03:01
Obwieszczenie OSIR.6220.42.2022/12 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-05 11:35:26
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/53 o wystąpieniu do organów opiniujących o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwziecia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194 - (artykuł stracił ważność) 2022-11-28 15:27:02
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/49 o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0 + 000 do km 63 + 500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23 + 143 do ok. km 36 + 194 - (artykuł stracił ważność) 2022-11-28 15:21:07
Obwieszczenie OSIR.6220.42.2022/11 o wystąpieniu do organów opiniujących z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie, realizowanego na działkach nr ewid. 10/8, 10/4, 9, 4/3, 4/1, 1/1 AM-9, nr ewid. 2/3, 2/4 AM-8, nr ewid. 1, 2, 3/2 AM-24, nr ewid. 100, 124, 125, 102/2, 102/3 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-25 11:47:45
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/47 o wyznaczeniu nowego terminu załatwiena sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2022-11-22 09:58:12
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/46 o uzupełnienieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2022-11-22 09:50:08
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/45 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2022-11-22 09:45:07
Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 7 listopada 2022 r. (SKO 4136/34/22) dot. uchylenia decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 24.08.2022 r. (nr 14/2022) o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-18 13:01:40
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/157 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-09 14:34:24
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Katy Wrocławskie na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030 2022-11-04 13:40:16
Obwieszczenie OSIR.6220.42.2022/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie, z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie, realizowana na działkach nr ewid. 10/8, 10/4, 9, 4/3, 4/1, 1/1 AM-9, nr ewid. 2/3, 2/4 AM-8, nr ewid. 1, 2, 3/2 AM-24, nr ewid. 100, 124, 125, 102/2, 102/3 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-04 07:58:37
Decyzja nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, numer pisma OSIR.6220.23.2022/26, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowa sieci wodociągowej realizowanej na działce nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-03 12:40:33
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/28 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej realizowanej na działkach nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie; - (artykuł stracił ważność) 2022-11-03 12:38:55
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/27 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej, realizowana na działkach nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-03 12:37:03
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/40 - przekazanie do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-11-02 11:04:04
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/37 w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-11-02 10:59:36
Obwieszczenie OSIR.6151.19.2022/2 o planowanym terminie polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Widawa na terenie obwodu łowieckiego nr 258 i nr 267 w sezonie 2022/2023 - (artykuł stracił ważność) 2022-10-28 12:39:01
Decyzja nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, numer pisma OSIR.6220.21.2022/22, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów - (artykuł stracił ważność) 2022-10-27 10:18:20
Obwieszczenie OSIR.6220.21.2022/24 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-27 10:14:20
Obwieszczenie OSIR.6220.21.2022/23 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów - (artykuł stracił ważność) 2022-10-27 10:08:41
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2022-10-26 10:03:30
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/9 o wystąpieniu do organów opiniujących z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie). - (artykuł stracił ważność) 2022-10-26 09:58:39
Decyzja nr 17/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw w Nowej Wsi Wrocławskiej na terenie działki 69/4, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 11:53:10
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2022/28 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 17/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw w Nowej Wsi Wrocławskiej na terenie działki 69/4, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 11:52:08
Obwieszczenie OSIR.6151.18.2022/2 o terminie polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Puchacz - Wrocław - (artykuł stracił ważność) 2022-10-14 09:26:50
Obwieszczenie OSIR.6151.17.2022/2 o terminie polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Daniel we Wrocławiu - (artykuł stracił ważność) 2022-10-14 09:23:36
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/32 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną,na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-10-14 08:42:57
INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania "Aktualizacji Programu ochrony powietrza" - (artykuł stracił ważność) 2022-10-13 11:26:01
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu o prawach stron postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2022-10-12 14:24:37
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/150 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West - (artykuł stracił ważność) 2022-10-12 10:08:56
Obwieszczenie OSIR.6151.16.2022/2 o planowanym terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Odyniec ZO Wrocław na terenie obwodu łowieckiego nr 257 i 232 w sezonie 2022/2023 - (artykuł stracił ważność) 2022-10-11 15:11:16
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/25 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, realizowanej na działkach nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-04 09:09:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WOOŚ.420.42.2021.BZ.16 z dnia 27 września 2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa Intermodalnego Terminala Kontenerowego w Kątach Wrocławskich – etap II zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 1 w Kątach Wrocławskich na terenie działek ewidencyjnych nr 15, 16/22 AM 16 obręb Kąty Wrocławskie; 1/7 AM 4 obręb Kąty Wrocławskie, 16/14, 16/2, 16/20 AM 16, obręb Kąty Wrocławskie, 260/3, 260/1, 260/2 AM 1 obręb Wszemiłowice – Jurczyce; 1/6, 6 AM 17 obręb Kąty Wrocławskie, 1/1, 1/2, 1/3 AM 26 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie, 267, 269, 286, 284, 287, 276, 288, 289 AM 1 obręb Wszemiłowice – Jurczyce - (artykuł stracił ważność) 2022-10-03 09:17:01
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/36 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do organów opiniujących w ramach postępowania o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowana będzie na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-10-03 08:07:18
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/33 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-10-03 08:03:40
Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzje Kolegium z dnia 20 lipca 2022 r. (SKO 4136/21/22) utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15 kwietnia 2022 r. (nr 5/2022, OSiR.6220.46.2020) dot. odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja gospodarstwa na hodowle bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie". 2022-09-28 12:49:18
Decyzja nr 16/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 8/3 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-28 09:52:05
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2022/22 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 16/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich na działce nr ewid. 8/3 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie; - (artykuł stracił ważność) 2022-09-28 09:45:01
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2022/21 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich na działce nr ewid. 8/3 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-28 09:43:20
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/37 - zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 14/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., znak OSiR.6220.3.2022/31, o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II i przekazaniu akt sprawy do SKO we Wrocławiu 2022-09-27 13:47:18
Obwieszczenie OSIR.6220.21.2022/20 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów - (artykuł stracił ważność) 2022-09-23 13:38:51
Obwieszczenie OSIR.6220.21.2022/19 zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów - (artykuł stracił ważność) 2022-09-23 13:36:20
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/23 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, realizowanego na działkach nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-23 13:18:57
Obwieszczenie OSIR.6220.40.2022/2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie)”. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-22 10:38:33
Decyzja nr 15/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen, realizowanego na działce nr ewid. 16/14 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-20 11:57:07
Obwieszczenie OSIR.6220.25.2022/29 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 15/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen, na działce nr ewid. 16/14 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-20 11:32:00
Obwieszczenie OSIR.6220.25.2022/28 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen, na działce nr ewid. 16/14 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-20 11:25:21
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/13 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzy-kowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-15 10:21:27
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/36 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów, - (artykuł stracił ważność) 2022-09-13 10:28:44
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/35 o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych, na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów - (artykuł stracił ważność) 2022-09-09 11:09:31
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/20 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-09-02 10:24:58
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2022/19 o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 8/3 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie 2022-09-01 10:03:54
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/32 o wydaniu decyzji nr 14/2022 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2022-08-29 15:00:29
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/21 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do organów opiniujących w ramach postępowania o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, realizowanego na działkach nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-24 15:56:39
Obwieszczenie OSIR.6220.25.2022/24 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen na działce nr ewid. 16/14 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-19 09:47:10
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2022/17 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich - (artykuł stracił ważność) 2022-08-11 14:02:22
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/9 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-11 10:05:43
Obwieszczenie OSIR.6220.25.2022/21 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsiewzięcia do organów opiniujących w ramach postępowania o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen, realizowanego na dz. nr ewid. 16/14 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-10 13:21:11
Decyzja Nr 12/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok, realizowanego na działkach nr ewid. 185/8 i 185/6 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-05 09:40:42
Obwieszczenie OSIR.6220.60.2020/65 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok, realizowanego na działkach nr ewid. 185/8 i 185/6 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie 2022-08-05 09:38:07
Obwieszczenie OSIR.6220.60.2020/64 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok, realizowanego na działkach nr ewid. 185/8 i 185/6 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie 2022-08-05 09:33:18
Decyzja nr 13/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastruk-turą towarzyszącą – faza 8+ realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-08-04 15:29:13
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/95 - podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ w Nowej Wsi Wrocławskiej, dz. nr ewid. 118 AM-1 - (artykuł stracił ważność) 2022-08-04 15:24:45
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/94 zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ - (artykuł stracił ważność) 2022-08-04 15:21:22
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/32 o przekazaniu do organów uzgadniających uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 13:52:38
Zawiadomienie SKO 4136/21/22 o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 20 lipca 2022 r. (SKO 4136/21/22) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15 kwietnia 2022 r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie”, realizowanego przez inwestora - Hedro Farms Polska Sp. z o.o., ul. Parkowa 6B, Sadków, 55-080 Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-02 08:57:49
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/13 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, realizowanego na działkach nr ewid. 149/1, 149/4, 518, 526/2, 526/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 88, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 597/2, 144/3, 112/1, 111/1 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-27 07:51:49
Obwieszczenie OSIR.6220.33.2022/3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr: 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-27 07:48:59
Obwieszczenie OSiR.6220.21.2022/16 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziem-nych z utworów neogenu w miejscowości Gądów - (artykuł stracił ważność) 2022-07-22 09:17:21
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/62 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-07-20 12:58:49
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/29 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze gór-niczym Kamionna II - (artykuł stracił ważność) 2022-07-20 09:07:56
obwieszczenie OSIR.6220.30.2022/5 o wydaniu postanowienia wyrażającego stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania „Koncepcja skomunikowania A4 z S8 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich” w wariancie II, określone w Decyzji nr 04/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01 marca 2016 r., znak OSIR.6220.3.2014-27 - (artykuł stracił ważność) 2022-07-18 11:06:12
Obwieszczenie OSIR.6220.60.2020/61 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok 2022-07-15 12:59:11
Obwieszczenie OSiR.6220.25.2022/13 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen 2022-07-15 07:54:18
Obwieszczenie OSiR.6220.3.2022/27 o dopuszczeniu na prawach strony Fundacji pod nazwą Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Sportowa 30/B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2022-07-14 09:25:05
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/57 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West - (artykuł stracił ważność) 2022-07-13 13:50:33
Obwieszczenie OSiR.6220.35.2021/90 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ 2022-07-13 08:32:28
Obwieszczenie OSIR.6220.3.2022/23 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II 2022-07-06 11:39:00
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/16 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-06 10:16:20
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/86 o przekazaniu do organów uzgadniających uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+, na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-07-04 14:37:39
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/83 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+, na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-07-04 14:33:58
Obwieszczenie OSIR.6220.1.2022/27 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa placu składowego na kontenery transportowe i hali magazynowej przeznaczonych do magazynowania towarów neutralnych i materiałów niebezpiecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (artykuł stracił ważność) 2022-07-04 14:26:47
Decyzja nr 08/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa płyty fundamentowej pod silosy wraz z instalacją czterech silosów na terenie Prologis Park Wrocław V, realizowanego na działce nr ewid. 116/10 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-06-29 11:56:13
Obwieszczenie OSIR.6220.12.2022/36 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa płyty fundamentowej pod silosy wraz z instalacją czterech silosów na terenie Prologis Park Wrocław V, na działce nr ewid. 116/10 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2022-06-29 11:29:29
Obwieszczenie OSIR.6220.25.2022/10 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen - (artykuł stracił ważność) 2022-06-29 11:24:50
Obwieszczenie OSIR.6220.25.2022/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw na terenie istniejącej stacji paliw Orlen, na działce nr ewid. 16/14 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-06-29 11:21:20
Obwieszczenie OSiR.6220.60.2020/59 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok 2022-06-29 09:26:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2022 r., znak WOOŚ.420.42.2021.JS.11 o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Intermodalnego Terminala Kontenerowego w Kątach Wrocławskich - etap II zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 1 w Kątach Wrocławskich na terenie działek ewid. nr 15, 16/22 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie; 1/7 AM-4 obręb Kąty Wroclawskie; 16/14, 16/2,16/20 AM-16 obręb Kąty Wroclawskie; 260/3, 260/1, 260/2 AM-1 obręb Wszemiłowice-Jurczyce; 1/6, 6 AM-17 obręb Kąty Wrocławskie; 1/1, 1/2, 1/3 AM-26 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie; 267, 269, 286, 284, 287, 276, 288, 289 AM-1 obręb Wszemiłowice-Jurczyce 2022-06-22 13:23:56
Decyzja nr 07/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) - (artykuł stracił ważność) 2022-06-21 12:12:37
Obwieszczenie OSiR.6220.6.2022/31 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie)” 2022-06-21 09:09:46
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/9 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-06-20 10:44:32
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/6 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, realizowanego na działkach nr ewid. 518, 526/2, 526/1, 597/2 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 101, 102/1, 88, 102/2 i 102/3 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-06-20 10:40:40
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/76 o przekazaniu do organów opiniujących i uzgadniających uzupełnienia do raportu o oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia pn. przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-06-14 15:00:19
Obwieszczenie OSIR.6220.13.2022/13 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 8/3 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-06-14 07:36:11
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/13 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-06-13 09:24:09
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/25 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów - (artykuł stracił ważność) 2022-06-10 13:14:44
Obwieszczenie OSIR.6220.24.2022/10 o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny 2022-06-09 14:57:10
Obwieszczenie OSIR.6220..24.2022/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny - (artykuł stracił ważność) 2022-06-09 14:51:16
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/70 o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska - (artykuł stracił ważność) 2022-06-09 13:55:23
Obwieszczenie OSIR.6220.60.2020/57 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok, realizowanego na dz. nr ewid. 185/8 i 185/6 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-09 08:42:00
Obwieszczenie OSIR.6220.1.2022/23 o złożeniu przez inwestora wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa placu składowego na kontenery transportowe i hali magazynowej przeznaczonych do magazynowania towarów neutralnych i materiałów niebezpiecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (artykuł stracił ważność) 2022-06-08 15:40:03
Obwieszczenie SKO 4136/21/22 o prawach stron postępowania odwoławczego w sprawie odmówienia ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja gospodarstwa na hodowle bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie". - (artykuł stracił ważność) 2022-06-08 11:33:48
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2022/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej”, realizowanego na działkach nr ewid. 518, 526/2, 526/1, 597/2 AM-1 obręb Nowa Wieś Kącka oraz 101, 102/1, 88, 102/2 i 102/3 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-02 13:37:25
Obwieszczenie OSIR.6220.12.2022/32 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa płyty fundamentowej pod silosy wraz z instalacją czterech silosów na terenie Prologis Park Wrocław V - (artykuł stracił ważność) 2022-06-02 11:04:45
Obwieszczenie OSiR.6220.19.2021/16 o wydaniu Decyzji Nr 06/2022, znak OSiR.6220.19.2021/15, o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Pietrzykowicach, na działce o nr ewid. 128/17 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2022-05-30 11:17:29
Obwieszczenie OSIR.6220.22.2022/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa stacji paliw, budynku usługowego z myjnią TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami”, realizowanego na działce nr ewid. 71/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-25 12:30:30
Obwieszczenie OSIR.6220.21.2022/12 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów - (artykuł stracił ważność) 2022-05-25 12:16:30
Obwieszczenie OSIR.6220.12.2022/29 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa płyty fundamentowej pod silosy wraz z instalacją czterech silosów na terenie Prologis Park Wrocław V - (artykuł stracił ważność) 2022-05-25 12:08:57
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2022/8 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 8/3 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-25 12:00:33
Obwieszczenie OSiR.6220.6.2022/29 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parku maga-zynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie)” 2022-05-23 10:01:57
Obwieszczenie OSiR.6220.6.2022/28 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) 2022-05-23 09:58:32
Obwieszczenie OSIR.6220.12.2022/25 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa płyty fundamentowej pod silosy wraz z instalacją czterech silosów na terenie Prologis Park Wrocław V do organów opiniujących 2022-05-18 10:27:05
Obwieszczenie OSIR.6220.46.2020/235 o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2022-05-12 09:36:23
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/60 o przedłużeniu termnu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ - (artykuł stracił ważność) 2022-05-02 09:23:48
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/59 o wystąpieniu do organów o opinię i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ - (artykuł stracił ważność) 2022-05-02 09:17:19
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/50 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ - (artykuł stracił ważność) 2022-05-02 09:03:07
obwieszczenie nr OSiR.6220.60.2020/54 o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok”, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-04-29 10:27:50
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/49 o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ - (artykuł stracił ważność) 2022-04-29 08:46:54
Obwieszczenie OSIR.6220.59.2020/49 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West - (artykuł stracił ważność) 2022-04-29 08:44:26
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/43 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23+143 do ok. km 36+194”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-29 08:42:58
Obwieszczenie OSiR.6220.6.2022/26 - zawiadomienie o przekazaniu do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie)”, przygotowanego przez inwestora na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, celem ujednolicenia akt. 2022-04-29 08:34:19
Obwieszczenie OSIR.6220.18.2022/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie parkingu dla samochodów ciężarowych w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 8/3 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-04-21 10:50:24
Obwieszczenie OSiR.6220.3.2022/17 o dopuszczeniu na prawach strony Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II, realizowanego na działkach nr ewid. 151, 152/1, 152/2, 159, 203/1, 160, 162, 161, 157/1, 158/1, 196/2 AM-1 obręb Kamionna 2022-04-20 12:17:13
Obwieszczenie OSiR.6220.46.2020/231 o wydaniu Decyzji Nr 05/2022, znak OSiR.6220.46.2020/230, o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie 2022-04-15 13:50:14
obwieszczenie OSIR.6220.19.2021/13 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Pietrzykowicach" - (artykuł stracił ważność) 2022-04-15 09:56:46
obwieszczenie OSIR.6220.19.2021/12 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacja przetwarzania odpadów innych niz niebezpieczne w Pietrzykowicach, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 128/17 AM-1 Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-04-15 09:53:47
Obwieszczenie OSIR.6220.1.2022/11 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa placu składowego na kontenery transportowe i hali magazynowej przeznaczonych do magazynowania towarów neutralnych i materiałów niebezpiecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce na działce nr ewid. 624/33 AM-1 obręb Gniechowice 2022-04-13 09:09:26
Obwieszczenie OSIR.6220.21.2022/6 o wystąpieniu do organów o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów 2022-04-12 11:58:35
Obwieszczenie OSIR.6220.21.2022/3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci studni zastępczych S1z i S2z na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Gądów 2022-04-12 11:04:46
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/10 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2022-04-07 11:01:31
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/9 o wystąpieniu do organów o opinię i uzgodnienie warunków przedsięwzięicia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2022-04-07 10:59:00
Obwieszczenie OSIR.6220.20.2022/5 o wszczęciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa usługowo-produkcyjna w zakresie handlu materiałami budowlanymi pochodzącymi z odzysku odpadów budowlanych - (artykuł stracił ważność) 2022-04-07 10:53:01
Obwieszczenie OSIR.6220.12.2022/14 o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa płyty fundamentowej pod silosy wraz z instalacją czterech silosów na terenie Prologis Park Wrocław V - (artykuł stracił ważność) 2022-04-07 10:50:01
Obwieszczenie OSIR.6220.12.2022/13 o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa płyty fundamentowej pod silosy wraz z instalacją czterech silosów na terenie Prologis Park Wrocław V - (artykuł stracił ważność) 2022-04-07 10:38:06
Obwieszczenie znak OSIR.6220.34.2021/17 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Kącka z odprowadzaniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie”. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-05 13:15:45
Obwieszczenie znak OSIR.6220.33.2021/29 o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” realizowanego na działkach nr ewid. 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 AM-1 obręb Pietrzykowice – Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-04-05 11:19:04
obwieszczenie nr OSiR.6220.60.2020/51 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok”, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-04-01 07:53:23
Obwieszczenie OSiR.6220.3.2022/11 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II” 2022-03-24 14:02:19
Obwieszczenie OSiR.6220.3.2022/10- zawiadomienie o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn.„Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II” 2022-03-24 13:59:01
Obwieszczenie OSiR.6220.6.2022/17 - zawiadomienie o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn. „Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie)” 2022-03-22 09:52:47
Obwieszczenie OSIR.6220.12.2022/5 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa płyty fundamentowej pod silosy wraz z instalacją czterech silosów na terenie Prologis Park Wrocław V, realizowanego na działce nr ewid. 116/10 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2022-03-21 14:25:57
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/36 o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2022-03-18 11:12:24
Obwieszczenie OSiR.6220.3.2022/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kamionna w obszarze górniczym Kamionna II", realizowanego na dz. nr ewid. 151, 152/1, 152/2, 159, 203/1, 160, 162, 161, 157/1, 158/1, 196/2 obręb Kamionna AM-1, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-11 14:06:53
Obwieszczenie OSIR.6220.1.2022/8 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowa depotu kontenerowego i hali magazynowej przeznaczonych do magazynowania towarów neutralnych i materiałów niebezpiecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce nr ewid. 624/33 AM-1 obręb Gniechowice 2022-03-10 15:14:05
Obwieszczenie OSiR.6220.6.2022/10 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie)" 2022-03-10 14:22:18
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2021/37 o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23+143 do ok. km 36+194”. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-10 09:30:43
Obwieszczenie OSIR.6220.36.2021/15 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku produkcyjno-biurowego z częścią socjalną, przebudowie budynku produkcyjno-biurowego, budowie budynku wartowni, budowie wiaty na potrzeby czasowego gromadzenia odpadów, budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG, budowie fundamentów i montaż instalacji przemysłowych i urządzeń technicznych (w tym kontenerowego obiektu kogeneracji), budowie parkingu, rozbiórce istniejących budynków biurowych, zagospodarowaniu terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, realizowanego na działkach nr ewid. 1/3, 1/5, 2/1 AM – 17 obręb Kąty Wrocławskie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-04 13:41:30
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/24 o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ 2022-03-02 16:15:34
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/23 o przekazaniu uzupełnienia dokumentacji do organów opiniujących w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+ 2022-03-02 16:12:25
obwieszczenie WOOŚ.420.28.2021.SD.20 Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania działającej z upoważnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 realizowanego w ramach zadania pn.: „Likwidacja 3 wypłyceń gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa w rejonie m. Krzeptów, Mokronos Dolny i Samotwór”. 2022-03-02 16:01:37
obwieszczenie OSIR.6220.34.2021/14 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji w miejscowości Nowa Wieś Kącka z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie" realizowanego na działkach w obrębie Nowa Wieś Kącka (AM-1) oraz w obrębie Kąty Wrocławskie (AM-25,1 i 7) wg załącznika nr 3 do złożonego wniosku. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-28 14:48:46
obwieszczenie OSIR.6220.46.2020/224 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-28 14:45:16
obwieszczenie OSIR.6220.46.2020/223 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-28 14:42:28
obwieszczenie OSIR.6220.33.2021/15 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną" realizowanego na terenie dz. nr. ewid. 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-24 10:40:35
Obwieszczenie OSiR.6220.6.2022/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 103/3, 104/2, 105/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie)” 2022-02-22 15:07:17
Obwieszczenie OSIR.6220.34.2021/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Kącka z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie 2022-02-02 13:56:00
Obwieszczenie OSIR.6220.35.2021/14 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 8+, obręb Nowa Wieś Wrocławska 2022-02-02 09:58:56
Obwieszczenie OSIR 6220.60.2020/47 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok 2022-02-01 14:22:33
Obwieszcenie OSIR.6220.59.2020/39 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West 2022-01-31 15:32:24
Obwieszczenie OSIR.6220.21.2021/22 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącego mostu w km 22+865 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.025938, 16.776787 – OBIEKT nr 03) i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową niezbędnych dojazdów drogi wojewódzkiej o długości ~119 m (od km ~22+808,0 do ~2+927,0) 2022-01-31 15:28:00
Obwieszczenie OSIR.6220.36.2021/13 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia pn. Budowie budynku produkcyjno-biurowego z częścią socjalną, przebudowie budynku produkcyjno-biurowego, budowie budynku wartowni, budowie wiaty na potrzeby czasowego gromadzenia odpadów, budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG, budowie fundamentów i montaż instalacji przemysłowych i urządzeń technicznych (w tym kontenerowego obiektu kogeneracji), budowie parkingu, rozbiórce istniejących budynków biurowych, zagospodarowaniu terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, realizowanego na działkach nr ewid. 1/3, 1/5, 2/1 AM – 17 obręb Kąty Wrocławskie 2022-01-31 11:23:52
Obwieszczenie znak OSIR.6220.22.2021/18 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącego mostu w km 20+107 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.039947, 16.749044 – obiekt nr 01) i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową niezbędnych dojazdów drogi wojewódzkiej o długości ~150 m (od km ~20+017,5 do ~20+167,5) 2022-01-28 10:08:24
Informacja Starosty Powiatu Wrocławskiego SP-OŚ.6222.19.2021.DJM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dot. istotnej zmiany pozwolenia zintergowanego - (artykuł stracił ważność) 2022-01-26 08:33:46
obwieszczenie nr OSiR.6220.35.2021/10 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 8+, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM - 1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-01-24 07:49:23
Obwieszczenie OSIR.6220.4.2022/3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw w Nowej Wsi Wrocławskiej, realizowanego na działce nr ewid. 69/4 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-01-18 11:23:59
Obwieszczenie OSIR.6220.1.2022/2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa depotu kontenerowego i hali magazynowej przeznaczonych do magazynowania towarów neutralnych i materiałów niebezpiecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce nr ewid. 624/33 obręb Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-01-11 09:49:41
obwieszczenie nr OSiR.6220.60.2020/46 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu dot. wydania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok”, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-01-05 12:49:39
OSIR.6220.28.2021/22 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parku magazynowo – logistycznego z zapleczami socjalno – biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, część działki nr 140 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) realizowanego na działkach nr ewid. 136/1, 137, 138, 139/1, część działki nr 140 AM – 25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-01-03 10:30:25
OSIR.6220.29.2021/22 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„„„Budowa parku magazynowo – logistycznego z zapleczami socjalno – biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 112/3, 111/2, 110/2, 108/2, 107/2, 106/2, 113 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) realizowanego na działkach nr ewid. 112/3, 111/2, 110/2, 108/2, 107/2, 106/2, 113, AM – 25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-01-03 10:27:02
OSIR.6220.26.2021/30 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„„Budowa parku magazynowo – logistycznego z zapleczami socjalno – biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 127/3, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 132/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie)" realizowanego na działkach nr ewid. 127/3, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 132/2 AM – 25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2022-01-03 10:24:28
OSIR.6220.12.2021/21 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa dwóch podziemnych zbiorników na paliwa płynne o łącznej pojemności 120 m3 na terenie firmy Gaz Petrol Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, na działce ew. nr ewid. 16/14 i 16/16, obręb ewidencyjny 0001 Kąty Wrocławskie” - (artykuł stracił ważność) 2021-12-30 11:06:56
Obwieszczenie OSiR.6220.34.2021/7 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającego na: ?Budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Kącka z odprowadzeniem - (artykuł stracił ważność) 2021-12-23 10:40:53
obwieszczenie nr OSiR.6220.46.2020/217 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego waz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie - (artykuł stracił ważność) 2021-12-21 11:35:37
Obwieszczenie nr OSIR.6220.9.2021/25 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) ? Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) ? Wierzbice (DK8) od ok. km 23+143 do ok. km 36+194. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-21 08:48:31
Obwieszczenie OSiR.6220.35.2021/7 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającego na: ?Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastruk - (artykuł stracił ważność) 2021-12-20 15:24:21
Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 24 listopada 2021 r. (SKO 4136/38/21) dot. uchylenia w całości decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) ? Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr - (artykuł stracił ważność) 2021-12-20 14:07:17
OSIR.6220.59.2020/36 obwieszczenie o wystąpieniu z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o opinię w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West", realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-20 08:42:58
OSIR.6220.59.2020/34 obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West", realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-20 08:40:40
OSIR.6220.22.2021/16 obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbiórka istniejącego mostu w km 20+107 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.039947, 16.749044 ? OBIEKT nr 01) i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową niezbędnych dojazdów drogi wojewódzkiej o długości ~150 m (od km ~20+017,5 do ~20+167,5)?, realizowanego na działce nr ewid. 8 AM-16 obr - (artykuł stracił ważność) 2021-12-10 13:24:16
OSIR.6220.20.2021/15 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie m. Kąty Wrocławskie?. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-09 08:32:39
obwieszczenie nr OSiR.6220.33.2021/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną? przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr ewid. 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, po-wiat wrocławski, wojewó - (artykuł stracił ważność) 2021-12-08 07:57:46
Obwieszczenie OSiR.6220.33.2021/9 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającego na: "Budowie budynku produkcyjno-biurowego z częścią socjalną, przebudowie budynku produkcyjno-biurowego, budowie budynku - (artykuł stracił ważność) 2021-12-03 11:56:39
Obwieszczenie nr OSIR.6220.36.2021/3 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku produkcyjno-biurowego z częścią socjalną, przebudowie budynku produkcyjno-biurowego, budowie budynku wartowni, budowie wiaty na potrzeby czasowego gromadzenia odpadów, budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG, budowie fundamentów i montaż instalacji przemysłowych i urządzeń technicznych (w - (artykuł stracił ważność) 2021-12-03 11:55:23
OSIR.6220.29.2021/18 obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku magazynowo ? logistycznego z zapleczami socjalno ? biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 127/3, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 132/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) realizowanego na działkach nr ewid. 127/3, 128/2, 129/2, 1 - (artykuł stracił ważność) 2021-12-01 10:31:55
OSIR.6220.29.2021/18 obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku magazynowo ? logistycznego z zapleczami socjalno ? biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 112/3, 111/2, 110/2, 108/2, 107/2, 106/2, 113 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) realizowanego na działkach nr ewid. 112/3, 111/2, 110 - (artykuł stracił ważność) 2021-12-01 10:30:47
OSIR.6220.28.2021/19 obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku magazynowo ? logistycznego z zapleczami socjalno ? biurowymi oraz obiek-tami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, część działki nr 140 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) realizowanego na działkach nr ewid. 136/1, 137, 1 - (artykuł stracił ważność) 2021-12-01 09:43:35
OSIR.6220.16.2021/29 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie i rozbudowie hali produkcyjno ? magazynowej, przebudowie budynku socjalno ? biurowego i budowie budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą ? faza 6-7?, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2021-11-29 14:59:56
obwieszczenie nr OSiR.6220.60.2020/42 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok", realizowanego W obrębie Sośnica-Różaniec, gm. Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-26 09:50:37
obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.420.26.2021.AP.10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.26.2021.AP.9 dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 w zakresie: - rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 210 m; - rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazoci - (artykuł stracił ważność) 2021-11-23 14:41:05
Obwieszczenie nr OSIR.6220.35.2021/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 8+, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM - 1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2021-11-22 15:00:28
Obwieszczenie nr OSIR.6220.34.2021/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Kącka z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie - (artykuł stracił ważność) 2021-11-19 12:16:52
Obwieszczenie OSiR.6220.33.2021/9 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyj - (artykuł stracił ważność) 2021-11-16 11:25:52
Obwieszczenie nr OSIR.6220.33.2021/5 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną? przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr ewid. 132/83, 132/84, 132/85, 132/86, 132/90 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-16 11:24:34
obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 04.11.2021 r., znak: DLI.II.7620.12.2020.EŁ.8 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzje Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-26-20 z dnia 24 czerwca 2020 r., znak: IF-PP-747.23.2020.AK, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: "Przebudowa ZZU Mokronos (S 2021-11-15 10:40:58
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa dwóch podziemnych zbiorników na paliwa płynne o łącznej pojemności 120 m3 na terenie firmy Gaz Petrol Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, na działce ew. nr ewid. 16/14 i 16/16, obręb ewidencyjny 0001 Kąty Wrocławskie?, realizowanego na działkach o numerze ewid. 16/14 i 16/16, AM-16, obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie, prz 2021-11-08 15:28:31
Obwieszczenie OSIR.6151.2.2021/4 o terminach polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 426 "Puchacz - Wrocław" w sezonie 2021/2022 2021-11-05 13:49:35
Obwieszczenie OSIR.6151.3.2021/2 o terminach polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego ?Daniel? we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Czajkowskiego 122/7 we Wrocławiu, na terenie obwodu łowieckiego nr 224 w sezonie 2021/2022 2021-11-04 08:27:04
obwieszczenie OSIR.6220.46.2020/205 o wpłynięciu postanowienia z dnia 18.10.2021 r. znak WOOŚ.4221.4.2021.AP.30 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na ?Modernizacji gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie? - (artykuł stracił ważność) 2021-11-03 12:57:30
obwieszczenie OSiR.6220.15.2021/26 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowa hali magazynowo ? logistycznej z zapleczem socjalno ? biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej dz. nr 60, 62, 63, 64 (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie)?. realizowanego na działkach nr ewid. 60, 62, 63, 64 AM ? 25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-03 12:47:48
Obwieszczenie OSiR.6220.26.2021/23 o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.?Budowa parku magazynowo ? logistycznego z zapleczami socjalno ? biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w K - (artykuł stracił ważność) 2021-11-03 12:40:50
obwieszczenie numer OSIR.6220.16.2021/25 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno ? magazynowej i oczyszczalni ścieków, przebu-dowa budynku socjalno ? biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infra-strukturą towarzyszącą - faza 6-7?, realizowanego na działkach nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-28 07:55:01
obwieszczenie nr OSiR.6220.28.2021/13 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, część działki nr 140 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie.) - (artykuł stracił ważność) 2021-10-19 15:13:05
obwieszczenie nr OSiR.6220.26.2021/16 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 127/3, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 132/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie.)" - (artykuł stracił ważność) 2021-10-19 15:11:37
obwieszczenie nr OSiR.6220.60.2020/25 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok", realizowanego e obrębie Sośnica-Różaniec, gm. Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-18 08:40:33
obwieszczenie numer OSIR.6220.20.2021/11 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie m. Kąty Wrocławskie. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-13 13:05:21
Obwieszczenie OSIR.6151.2.2021/2 o terminach polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 426 "Puchacz - Wrocław" w sezonie 2021/2022 2021-10-07 15:33:58
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030" - (artykuł stracił ważność) 2021-10-07 15:28:28
OSIR.6220.152021/24 obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo ? logistycznej z zapleczem socjalno ? biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej dz. nr 60, 62, 63, 64 (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie)?. realizowanego na działkach nr ewid. 60, 62, 63, 64 AM ? 25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-09-30 14:10:03
Obwieszczenie OSiR.6220.29.2021/11 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocł 2021-09-24 11:15:09
Obwieszczenie nr OSIR.6220.29.2021/7 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku magazynowo logistycznego z zapleczami socjalno-biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 112/3, 111/2, 110/2, 108/2, 107/2, 106/2, 113 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) realizowanego na działkach nr ewid. 112/3, 111/2, 110/2, 108/2, 107/ 2021-09-24 10:56:21
Obwieszczenie OSiR.6220.28.2021/10 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.?Budowa parku magazynowo ? logistycznego z zapleczami socjalno ? biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wr 2021-09-24 07:46:39
Obwieszczenie nr OSIR.6220.28.2021/6 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku magazynowo ? logistycznego z zapleczami socjalno ? biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 136/1, 137, 138, 139/1, część działki nr 140 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) realizowanego na działkach nr ewid. 136/1, 137, 138, 139/1, c 2021-09-24 07:46:03
obwieszczenie nr OSiR.6220.21.2021/14 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbiórka istniejącego mostu w km 22+865 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.025938, 16.776787 ? OBIEKT nr 03) i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową niezbędnych dojazdów drogi wojewódzkiej o długości ~119 m (od km ~22+808,0 do ~2+927,0)?, reali-zowanego na działce nr ewid. 6 AM-22 2021-09-24 07:10:39
Obwieszczenie OSiR.6220.26.2021/10 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.?Budowa parku magazynowo ? logistycznego z zapleczami socjalno ? biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wr - (artykuł stracił ważność) 2021-09-23 15:10:48
Obwieszczenie nr OSIR.6220.26.2021/6 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku magazynowo ? logistycznego z zapleczami socjalno ? biurowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr: 127/3, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 132/2 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie) realizowanego na działkach nr ewid. 127/3, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2 - (artykuł stracił ważność) 2021-09-23 15:09:29
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) ? Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) ? Wierzbice (DK8) od ok. km 23+143 do ok. km 36+194?. 2021-09-22 11:48:07
obwieszczenie OSiR.6220.13.2021/11 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kąty Wrocławskie działki: nr 123, nr 125 i fragment działki 124, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, jednostka ewidencyjna 022304_4 Kąty Wrocławskie - miasto, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. 2021-09-20 10:30:46
obwieszczenie OSiR.6220.30.2021/3 O wydaniu zmieniającej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kole-jowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej wraz z przebudową odwodnienia, budową i przebudową sieci oświetlania ulicznego, przebudową sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz budową kanału technologicznego. 2021-09-15 10:57:50
Obwieszczenie nr OSiR.6220.12.2021/15 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącego mostu w km 20+107 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.039947, 16.749044 ? OBIEKT nr 01) i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową niezbędnych dojazdów drogi wojewódzkiej o długości ~150 m (od km ~20+017,5 do ~20+167,5), realizowanego na działce nr ewid. 8 AM-16 ob 2021-09-03 13:08:06
Obwieszczenie nr OSiR.6220.12.2021/15 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa dwóch podziemnych zbiorników na paliwa płynne o łącznej pojemności 120 m3 na terenie firmy Gaz Petrol Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, na działce ew. nr ewid. 16/14 i 16/16, obręb ewidencyjny 0001 Kąty Wrocławskie?. 2021-09-03 13:04:54
obwieszczenie nr OSiR.6220.59.2020/29 o zawieszeniu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-09-03 08:33:39
Obwieszczenie nr OSiR.6220.15.2021/21 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowo - logistycznej z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej dz. nr 60, 62, 63, 64 (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie)" realizowanej na działkach nr ewid. 60, 62, 63, 64 AM - 25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławs 2021-09-02 11:16:54
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kąty Wrocławskie, jednostka ewidencyjna 022304_4 Kąty Wrocławskie - miasto, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie". 2021-08-31 15:24:07
obwieszczenie nr OSiR.6220.46.2020/172 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego waz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie 2021-08-19 13:34:11
Obwieszczenie OSiR.6220.20.2021/8 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Wód Polskich we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacji na terenie m. Kąty Wrocławskie. 2021-08-16 14:19:23
Obwieszczenie nr OSIR.6220.20.2021/7 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie m. Kąty Wrocławskie" 2021-08-16 14:16:51
obwieszczenie nr OSiR.6220.16.2021/13 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania zamiennej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno ? magazynowej i oczyszczalni ścieków, przebudowa budynku socjalno ? biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6-7?, realizowanego na działkach nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2021-08-13 11:31:11
obwieszczenie nr OSiR.6220.21.2021/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbiórka istniejącego mostu w km 22+865 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.025938, 16.776787 ? OBIEKT nr 03) i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową niezbędnych dojazdów drogi wojewódzkiej o długości ~119 m (od km ~22+808,0 do ~2+927,0)?, reali-zowanego na działce nr ewid. 6 AM-22 2021-08-13 11:20:54
obwieszczenie nr OSiR.6220.13.2021/8 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kąty Wrocławskie, działki: nr 123, nr 125 i fragment działki nr 124, obręb 0001 Kąty Wrocławskie 2021-08-12 08:03:01
Obwieszczenie OSiR.6220.12.2021/10 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. ?Budowa dwóch podziemnych zbiorników na paliwa płynne o łącznej pojemności 120 m3 na terenie firmy Gaz Petrol Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, na działce 2021-08-05 13:54:15
Obwieszczenie OSiR.6220.19.2021/8 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.Instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Pietrzykowicach" na dz. ewid. nr 128/17 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybn 2021-07-23 14:08:02
Obwieszczenie nr OSIR.6220.19.2021/7 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Pietrzykowicach" na dz. ewid. nr 128/17 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie 2021-07-23 14:06:46
Obwieszczenie OSiR.6220.21.2021/8 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. ?Rozbiórka istniejącego mostu w km 22+865 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.025938, 16.776787 ? OBIEKT nr 03 2021-07-23 14:03:40
Obwieszczenie nr OSIR.6220.21.2021/3 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbiórka istniejącego mostu w km 22+865 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.025938, 16.776787 ? OBIEKT nr 03) i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową niezbędnych dojazdów drogi wojewódzkiej o długości ~119 m (od km ~22+808,0 do ~2+927,0)?, realizowanego na działce nr ewid. 6 AM-22 obręb Kąty Wr 2021-07-23 14:01:04
obwieszczenie nr OSiR.6220.59.2020/23 o konieczności przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża piaskowo-żwirowego Stoszyce, realizowanego na działce nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie 2021-07-23 12:26:08
obwieszczenie nr OSiR.6220.15.2021/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa hali magazynowo ? logistycznej z zapleczem socjalno ? biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej dz. nr 60, 62, 63, 64 (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie)? realizowanej na działkach nr ewid. 60, 62, 63, 64 AM ? 25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławsk 2021-07-23 12:23:39
Obwieszczenie OSiR.6220.22.2021/7 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. ?Rozbiórka istniejącego mostu w km 20+107 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.039947, 16.749044 ? OBIEKT nr 01 2021-07-23 12:21:33
Obwieszczenie nr OSIR.6220.22.2021/3 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbiórka istniejącego mostu w km 20+107 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.039947, 16.749044 ? OBIEKT nr 01) i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową niezbędnych dojazdów drogi wojewódzkiej o długości ~150 m (od km ~20+017,5 do ~20+167,5)?, realizowanego na działce nr ewid. 8 AM-16 obręb Kąty W 2021-07-23 12:18:33
Obwieszczenie nr OSIR.6220.12.2021/5 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch podziemnych zbiorników na paliwa płynne o łącznej pojemności 120 m3 na terenie firmy Gaz Petrol Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, na działce ew. nr. ewid. 16/16, obręb ewidencyjny 0001 Kąty Wrocławskie 2021-07-08 12:18:34
Obwieszczenie OSiR.6220.15.2021/6 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. ?Budowa hali magazynowo ? logistycznej z zapleczem socjalno ? biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich 2021-07-07 13:19:39
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2021/7 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kąty Wrocławskie, działki nr 123, 125 i fragment działki 124, obrę 2021-07-06 12:45:05
Obwieszczenie nr OSIR.6220.13.2021/3 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kąty Wrocławskie, działki nr 123, 125 i fragment działki 124, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, jednostka ewidencyjna 022304_4 Kąty Wrocławskie - miasto, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. 2021-07-06 12:42:49
obwieszczenie OSiR.6220.16.2021/6 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. ?Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno ? magazynowej i oczyszczalni ścieków, przebudowa 2021-07-01 13:55:26
Obwieszczenie nr OSIR.6220.16.2021/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno ? magazynowej i oczyszczalni ścieków, przebudowa budynku socjalno ? biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6-7?, realizowanego na działkach nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-06-25 10:44:39
Obwieszczenie nr OSIR.6220.15.2021/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa hali magazynowo ? logistycznej z zapleczem socjalno ? biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej dz. nr 60, 62, 63, 64 (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie)?. realizowanego na działkach nr ewid. 60, 62, 63, 64 AM ? 25 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-06-25 10:42:04
obwieszczenie OSiR.6220.9.2021/12 o wystąpieniu do Urzędu Gminy Kobierzyce o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) ? Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) ? Wierzbice (DK8) od ok. km 23+143 do ok. km 36+194. 2021-06-17 09:32:48
obwieszczenie nr OSiR.6220.46.2020/21 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego waz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie 2021-06-08 14:53:30
obwieszczenie nr OSiR.6220.9.2021/9 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) ? Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) ? Wierzbice (DK8) od ok. km 23+143 do ok. km 36+194? 2021-06-02 07:28:55
obwieszczenie nr OSiR.6220.59.2020/10 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mo-kronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie 2021-05-12 08:22:50
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko - Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III łagiewniki - Wrocław (Magnice) 2021-05-05 13:08:43
Obwieszczenie nr OSIR.6220.10.2021/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Projekt przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej ul. Chłopska oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 175/4, 186/1, 186/2, 186/20, 181, 182/126, 544/1 związana z obiektem handlowym w Smolcu, ul. Chłopska, dz. nr 186/4 AM ? 7 obręb 0025 Smolec, gmina Kąty Wrocławskie, powiat Wrocławski? realizowanego na dzia 2021-05-04 09:00:42
obwieszczenie nr OSiR.6220.46.2020/21 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego waz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie 2021-04-26 14:01:51
obwieszczenie nr OSIR.6220.46.2020/22 w sprawie postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie?. 2021-04-26 14:00:23
Informacja Starosty Powiatu Wrocławskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji mokrej karmy dla zwierząt zlokalizowanej na terenie zakładu Nestle Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej 2021-04-26 08:09:34
obwieszczenie OSiR.6220.9.2021/6 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) ? Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z po 2021-04-26 08:02:24
Obwieszczenie nr OSIR.6220.9.2021/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) ? Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) ? Wierzbice (DK8) od ok. km 23+143 do ok. km 36+194?. 2021-04-26 08:00:24
obwieszczenie nr OSiR.6220.60.2020 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok?, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec 2021-03-22 09:47:11
obwieszczenie nr OSIR.6220.46.2020/19 w sprawie postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie?. 2021-03-16 15:04:25
obwieszczenie nr OSiR.6220.59.2020/9 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mo-kronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie 2021-03-11 08:53:01
obwieszczenie nr OSiR.6220.6.2020/33 o o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu gm. Kąty Wrocławskie?, realizowanego na działkach nr ewid. 1/35, część dz. nr ewid. 1/49 AM-1 obręb Zab 2021-03-11 08:50:29
obwieszczenie nr OSiR.6220.50.2020/17 o o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno ? magazynowej, przebudowie budynku socjalno ? biurowego i budowie budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą ? faza 6-7? realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie?. 2021-03-09 14:40:59
obwieszczenie nr OSiR.6220.46.2020/13 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego waz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie 2021-02-18 14:27:19
Obwieszczenie nr OSIR.6220.60.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok?, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-02-17 08:40:18
obwieszczenie OSiR.6220.50.2020/15 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie hali produkcyjno ? magazynowej, przebudowie budynku socjalno ? biurowego i budowie budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą ? faza 6-7, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2021-01-22 08:12:13
obwieszczenie OSiR.6220.59.2020/7 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na BudowIE centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/ 2021-01-14 15:04:18
Obwieszczenie nr OSIR.6220.59.2020/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum logistycznego MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 82/4, 82/3, 83/4, 83/3, 83/5, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-01-14 15:03:01
Obwieszczenie nr OSIR.6220.60.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok?, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-01-11 07:34:01
obwieszczenie OSiR.6220.28.2020/13 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu robót geologiczno - wiertniczych na rozbudowę ujęcia w utworach trzeciorzędowych na ujęciu w Kębłowicach, zlokalizowanego na działce nr ewid. 7/32 AM-1 obręb Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie. 2021-01-08 12:37:37
Obwieszczenie nr OSIR.6220.46.2020/3 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce nr ewid. 142/21 AM-1 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie 2021-01-04 13:25:31
obwieszczenie OSiR.6220.46.2020/7 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 142/21 AM-1 obręb 2021-01-04 13:21:32
obwieszczenie OSiR.6220.27.2020/13 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą". 2020-12-31 12:00:31
obwieszczenie OSiR.6220.50.2020/13 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno ? magazynowej, przebudowa budynku socjalno ? biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą ? faza 6-7" realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2020-12-31 07:39:35
obwieszczenie OSiR.6220.28.2020/11 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wykonaniu robót geologiczno ? wiertniczych na rozbudowę ujęcia w utworach trzeciorzędowych na ujęciu w Kębłowicach, realizowanego na działkach nr ewid. 7/32 obręb Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie 2020-12-23 14:36:48
obwieszczenie nr OSiR.6220.50.2020/12 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej, przebudowa budynku socjalno - biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą faza 6-7, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2020-12-17 08:48:57
obwieszczenie nr OSiR.6220.24.2020/14 o o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 182/46, 182/47, 182/48, 182/49 2020-12-09 10:58:44
zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 16.11.2020 r. 2020-12-08 15:19:40
obwieszczenie OSiR.6220.27.2020/11 o o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "zespołu hal przemysłowo - magazynowo - usługowych z infrastrukturą towarzyszącą". 2020-12-08 14:04:06
obwieszczenie nr OSiR.6220.45.2020/14 o zawieszeniu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża piaskowo - żwirowego Stoszyce, realizowanego na działce nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2020-12-02 15:13:35
obwieszczenie nr OSiR.6220.45.2020/15 o konieczności przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża piaskowo-żwirowego Stoszyce, realizowanego na działce nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie 2020-12-02 15:11:23
obwieszczenie nr OSiR.6220.50.2020/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno ? magazynowej, przebudowa budynku socjalno ? biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą ? faza 6-7, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2020-11-18 09:06:12
obwieszczenie nr OSiR.6220.45.2020/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża piaskowo ? żwirowego Stoszyce, realizowanego na działce nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie 2020-11-17 08:33:22
obwieszczenie OSiR.6220.24.2020/12 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną?. 2020-11-17 08:31:25
obwieszczenie OSiR.6220.17.2020/10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2020-11-02 07:56:55
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie wydania odmawiającej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 00 ton/rok", planowanej do realizacji na działkach nr 185/8 i 185/6 Am - 1 obręb Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie oraz o prawach stron postępowania odwoławczego 2020-10-21 09:46:41
obwieszczenie OSiR.6220.50.2020/7 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej, przebudowa budynku socjalno-biurowego i b 2020-10-20 11:54:47
Obwieszczenie nr OSIR.6220.50.2020/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej, przebudowa budynku socjalno-biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6-7", realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. 2020-10-20 11:53:10
obwieszczenie OSiR.6220.28.2020/7 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót geologiczno-wiertniczych na rozbudowę ujęcia w utworach trzeciorzędowych na ujęciu 2020-10-20 11:50:17
Obwieszczenie nr OSIR.6220.28.2020/3 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wykonanie robót geologiczno-wiertniczych na rozbudowę ujęcia w utworach trzeciorzędowych na ujęciu w Kębłowicach, realizowanego na działce nr ewid. 7/32 AM-1 obręb Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie. 2020-10-20 11:47:55
obwieszczenie OSiR.6220.30.2020/10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa stacji LNG wraz z towarzyszącą infrastrukturą". 2020-10-20 11:45:05
obwieszczenie OSiR.6220.24.2020/10 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną?, realizowanego na działkach nr ewid. 182/51, 182/55, 182/56, 182/120, 182/121, 576/20, 580/4, 580/2 AM-1 obręb 2020-10-13 15:16:23
obwieszczenie nr OSiR.6220.27.2020/9 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 132/56 i 132/80 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2020-10-08 08:39:10
obwieszczenie OSiR.6220.45.2020/7 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża piaskowo-żwirowego Stoszyce, realizowanego na działkach nr ewid. 156 2020-10-08 08:35:32
Obwieszczenie OSIR.6151.9.2020/2 o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Daniel" 2020-10-07 10:39:30
obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/31 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu. 2020-10-06 09:05:10
Obwieszczenie OSIR.6151.8.2020/2 o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 418 "Widawa" Wrocław 2020-10-05 11:52:16
Obwieszczenie OSIR.6151.7.2020/2 o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 426 "Puchacz - Wrocław" 2020-10-02 08:39:36
Obwieszczenie nr OSIR.6220.45.2020/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. kontynuacja eksploatacji złoża piaskowo-żwirowego Stoszyce, realizowanego na działkach nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie. 2020-09-25 14:14:20
obwieszczenie OSiR.6220.10.2020/14 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok - (artykuł stracił ważność) 2020-08-12 09:19:09
obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/29 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodaro-waniem terenu w Zabrodziu, realizowanego na działce nr ewid. 1/35 i części działki nr ewid. 1/49 AM-1 obręb Zabrodzie 2020-07-31 10:26:14
obwieszczenie nr OSiR.6220.24.2020/9 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, par-kingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - Projekt bu-dowlany zamienny w zakresie zmian w zagospodarowaniu terenu, budowy parkingu podziemn 2020-07-31 10:21:51
obwieszczenie OSiR.6220.27.2020/8 o wystąpieniu do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego 2020-07-31 10:00:34
obwieszczenie OSiR.6220.27.2020/3 o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 132/56 i 132/80 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2020-07-31 09:57:43
ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o przystąpieniu do aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Część dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2020 2020-07-17 09:22:40
obwieszczenie OSiR.6220.15.2020/20 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, realizowanego na odcinku od przejazdu kolejowego przy ul. Polnej w miejscowości Smolec do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 347 w miejscowości Jaszkotle 2020-07-16 14:48:16
obwieszczenie OSiR.6220.1.2020/52 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie 2020-07-15 14:16:35
obwieszczenie OSiR.6220.24.2020/7 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnym 2020-07-08 14:11:58
obwieszczenie OSiR.6220.10.2020/11 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie 2020-07-06 14:35:55
obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/25 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługa-mi w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu wydania 2020-07-01 13:37:58
obwieszczenie OSiR.6220.1.2020/49 -przedłużenie terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno -magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą -faza 6, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2020-07-01 13:34:44
obwieszczenie OSiR.6220.10.2020/10 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok, realizowanego w obrębie Sośnica-Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie. 2020-07-01 13:30:33
obwieszczenie OSiR.6220.24.2020/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 182/46, 182/47, 182/48, 182/49, 182/50, 182/51, 182/55, 182/56, 182/120, 182/1 2020-07-01 13:27:02
obwieszczenie OSiR.6220.50.2019/47 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum Logistyczne MLP Wrocław West, realizowanego na działkach nr ewid. 81/1, 82/4, 83/5, 84/5 AM-1 obręb Mokronos Dolny 2020-06-23 12:22:48
obwieszczenie OSiR.6220.55.2019/22 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjno - usługowe Prologis Park Wrocław V, na potrzeby wytwórni panierek, realizowanego na działkach nr ewid. 116/5, 116/10, 116/11 i 116/12 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2020-06-23 12:19:06
obwieszczenie OSiR.6220.15.2020/18 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowe-rowej, realizowanego na odcinku od przejazdu kolejowego przy ul. Polnej w miejscowości Smolec do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 347 w miejscowości Jaszkotle 2020-06-23 12:14:22
obwieszczenie OSiR.6220.13.2020/21 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika LNG o pojemności do 60 m3 jako rozbudowy instalacji gazowej LNG o dodatkowy zbiornik, na terenie zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 314/7, 314/2, 314/3, 314/4, 314/9 AM-2 obręb Pietrzykowice-Rybnica oraz na działce nr ewid. 3/1 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2020-06-19 13:10:14
obwieszczenie OSiR.6220.1.2020/45 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej i przebudowa budynku socjalno-biurowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 6, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2020-06-16 12:10:47
obwieszczenie OSiR.6220,15.2020/16 o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsiewzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, realizowanego na odcinku od przejazdu kolejowego przy ul. Polnej w miejscowości Smolec do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 347 w miejscowości Jaszkotle do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zle 2020-06-03 15:45:47
obwieszczenie OSiR.6220.6.2020/23 o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu 34 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zabrodziu 2020-05-29 14:25:58
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2020/19 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania