Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Kontrola wewnętrzna

Kontrola wewnętrzna jest prowadzona zgodnie z procedura określoną w zał. Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Do zadań kontroli wewnętrznej należy:

1) przygotowywanie rocznego planu kontroli w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Katy Wrocławskie

2) kontrola wewnętrzna Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z prawem, rzetelności, celowości i gospodarności;

3) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do Wydziałów Urzędu oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych;

4) wykonywanie w uzasadnionych przypadkach kontroli doraźnych

5) Wykonywanie kontroli udzielania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Katy Wrocławskie jednostkom sektora finansów publicznych oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych;

6) przedstawianie Burmistrzowi wyników kontroli wraz z projektem zaleceń pokontrolnych;

7) sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli;

8) kontrolowanie terminowego załatwiania skarg przez merytoryczne Wydziały Urzędu;

9) opracowywanie zbiorczych informacji i sprawozdań ze sposobu załatwienia skarg i wniosków.

 

Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej Joanna Zagórska - 71 390 71 58
Parter - pok. 10a, e-mail: joanna.zagorska@katywroclawskie.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Krzuszcz

Data wytworzenia:
20 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Piotr Krzuszcz

Data publikacji:
20 wrz 2022, godz. 12:32

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Krzuszcz

Data aktualizacji:
16 mar 2023, godz. 12:52