Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Audytor Wewnętrzny

Audytor wewnętrzny realizuje zadania audytu wewnętrznego określonego na podstawie obowiązujących przepisów, w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Katy Wrocławskie.

Do zadań audytora wewnętrznego należy:

1) prowadzenie niezależnej oraz obiektywnej działalności, mającej na celu wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;

2) opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu audytu wewnętrznego, opartego na analizie obszarów ryzyka;

3) sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;

4) prowadzanie zadań zapewniających i czynności doradczych w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu;

5) przeprowadzanie czynności sprawdzających mających na celu dokonanie oceny wdrożenia i skuteczności przyjętych do realizacji zaleceń sformułowanych w wyniku przeprowadzonych zadań zapewniających lub wdrożenia przyjętych do realizacji propozycji usprawniających funkcjonowanie jednostki przedstawionych w wyniku przeprowadzonych czynności doradczych;

6) sporządzanie dokumentacji audytu wewnętrznego:

a) sprawozdań z przeprowadzonego zadania zapewniającego, w którym w sposób jasny, zwięzły, przejrzysty, obiektywny i kompletny przedstawia się ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie zadania, w tym ocenę kontroli zarządczej i zalecenia;

b) sprawozdań z czynności doradczych, w którym przedstawia się wynik czynności doradczych, w tym propozycje usprawniające funkcjonowanie jednostki;

c) informacji z czynności sprawdzających, w której przedstawia się wynik z czynności sprawdzających, w tym ocenę wdrożenia i skuteczności zaleceń lub ocenę wdrożenia propozycji usprawniających funkcjonowanie jednostki;

7) sporządzanie dokumentacji wewnętrznej audytu wewnętrznego, zgromadzonej i wytworzonej przez audytora wewnętrznego podczas:

a) przygotowania i realizacji zadań zapewniających i czynności doradczych,

b) realizacji programu zapewnienia i poprawy jakości,

c) sporządzania sprawozdań z zadań zapewniających i czynności doradczych i informacji z czynności sprawdzających,

d) przygotowania planu audytu i sprawozdania z prowadzenia audytu.

8) współpraca z innymi służbami kontrolnymi.

Kontakt:

Audytor Wewnętrzny Czesława Świątko - 71 390 71 58
Parter - pok. 10a, e-mail: audytor@katywroclawskie.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Pawlak

Data wytworzenia:
24 wrz 2009

Osoba dodająca informacje

Łukasz Pawlak

Data publikacji:
07 paź 2009, godz. 08:33

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Krzuszcz

Data aktualizacji:
20 wrz 2022, godz. 13:11