Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 2024-03-01 10:21:25
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 2024-03-01 10:20:44
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023 2024-03-01 10:19:45
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2023r 2024-03-01 10:18:53
RB-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 2024-03-01 10:18:18
RB-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2023r 2024-03-01 10:17:44
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023 2024-03-01 10:15:12
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 2024-01-23 15:31:07
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 2024-01-23 15:30:26
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 października 2023r 2023-11-09 15:27:25
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 października 2023 2023-11-09 15:26:20
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 października 2023 2023-11-09 15:25:51
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 2023-11-09 15:22:12
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 2023-11-09 15:21:08
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2023r 2023-08-01 08:48:52
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2023 2023-08-01 08:48:09
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2023 2023-08-01 08:47:20
RB-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 za okres od początku roku do 30 czerwca 2023 2023-08-01 08:46:37
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 2023-08-01 08:45:25
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 2023-08-01 08:44:29
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2023r 2023-05-09 14:08:45
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2023 2023-05-09 14:08:23
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2023 2023-05-09 14:07:41
RB-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 za okres od początku roku do 31 marca 2023 2023-05-09 14:07:14
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 2023-05-09 14:06:45
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 2023-05-09 14:06:15
Zarządzenie nr 1415/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok 2023-04-03 13:24:14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Jaskółka

Data wytworzenia:
03 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Jaskółka

Data publikacji:
03 kwi 2023, godz. 13:23

Osoba aktualizująca informacje

Anna Jaskółka

Data aktualizacji:
03 kwi 2023, godz. 13:23