Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022 2023-03-14 14:46:09
RB-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2022r 2023-03-14 14:45:06
RB-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 2023-03-14 14:43:10
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2022r 2023-03-14 14:40:52
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022 2023-03-14 14:38:59
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2022 2023-03-14 14:37:05
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2022 2023-03-14 14:35:59
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 2023-02-09 09:06:54
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 2023-02-09 09:06:25
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 listopada 2022 2023-02-09 09:05:42
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 listopada 2022 2023-02-09 09:05:06
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2022r 2022-10-25 14:22:02
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 2022-10-25 14:21:34
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 2022-10-25 14:21:01
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2022 2022-10-25 14:20:26
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2022 2022-10-25 14:19:46
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022r 2022-07-25 10:02:07
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 2022-07-25 10:01:35
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 2022-07-25 10:00:59
RB-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 2022-07-25 09:51:09
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 2022-07-25 09:49:51
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 2022-07-25 09:48:20
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2022r 2022-06-07 12:51:06
RB-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 za okres od początku roku do 31 marca 2022 2022-06-07 12:50:26
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 2022-06-07 12:49:56
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 2022-06-07 12:48:20
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2022 2022-06-07 12:47:17
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2022 2022-06-07 12:46:26
Zarządzenie nr 1060/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1040/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok. 2022-05-02 11:13:35
Zarządzenie Nr 1040/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok 2022-04-11 14:22:11
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 stycznia 2022 2022-03-07 14:22:09
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 stycznia 2022 2022-03-07 14:21:31

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Jaskółka

Data wytworzenia:
07 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Jaskółka

Data publikacji:
07 mar 2022, godz. 14:17

Osoba aktualizująca informacje

Anna Jaskółka

Data aktualizacji:
07 mar 2022, godz. 14:17