Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
RB-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2020 roku 2021-02-23 14:43:36
RB -UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zoboriązań według tytulów dłużnych wg stanu na koniec 2020 roku 2021-02-23 14:43:03
RB-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy od początku roku do 31 grudnia 2020 roku 2021-02-23 14:42:31
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku 2021-02-23 14:42:02
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku 2021-02-23 14:41:36
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku 2021-02-23 14:41:05
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku oku do 31 grudnia 2020 roku 2021-02-23 14:40:23
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku 2021-02-23 14:38:04
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 2021-01-26 09:18:57
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 2021-01-26 09:18:12
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2020 roku 2020-12-29 12:05:18
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2020 roku 2020-12-29 12:02:37
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku 2020-10-30 08:33:25
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku 2020-10-30 08:31:54
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku 2020-10-30 08:30:07
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku 2020-10-30 08:28:57
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku 2020-10-30 08:27:57
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 2020-09-18 09:40:37
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku 2020-09-18 09:39:04
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 2020-09-18 09:36:54
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku 2020-09-18 09:34:58
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 2020-09-18 09:32:59
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 2020-09-18 09:30:43
Zarządzenie 517/2020 z dnia 31.08.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za I półrocze 2020 roku 2020-09-10 08:38:51
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku 2020-05-13 12:20:03
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku 2020-05-13 12:18:44
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku 2020-05-13 12:16:50
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 2020-05-13 12:15:37
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 200 2020-05-13 12:13:08
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 2020-05-13 12:11:03
Zarządzenie 386/2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok , sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 20 2020-04-20 09:55:23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Sagan

Data wytworzenia:
20 kwi 2020

Osoba dodająca informacje

Monika Sagan

Data publikacji:
20 kwi 2020, godz. 09:54

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-