Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Bilans jednostki budżetowej (UMiG) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. 2019-05-10 11:21:00
Informacja dodatkowa (UMiG) 2019-05-10 11:21:31
Rachunek zysków i strat jednostki UMiG (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. 2019-05-10 11:22:34
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (UMiG) sporządzone na dzień 31.12.2018 r. 2019-05-10 11:24:50
Bilans jednostki budżetowej i zarządowego zakładu budżetowego (łączne) sporządzone na dzień 31.12.2018 r. 2019-05-10 11:05:30
Informacja dodatkowa - sprawozdanie łączne 2019-05-10 11:12:13
Bilans zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) łączny sporządzony na dzień 31.12.2018r. 2019-05-10 11:14:14
Zestawienie zmian w funduszach jednostki (łączne) sporządzone na dzień 31.11.2018 r. 2019-05-10 11:16:41
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 2019-03-18 08:55:22
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 2019-03-18 08:56:28
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 2019-03-18 08:58:06
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 2019-03-18 08:59:51
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 2019-03-18 09:01:01
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 2018-11-15 09:36:44
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 2018-11-15 09:37:54
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 2018-11-15 09:39:12
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku 2018-11-15 09:40:15
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku 2018-11-15 09:41:15
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 2018-08-08 08:46:04
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku 2018-08-08 08:47:19
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 2018-08-08 08:49:41
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 2018-08-08 08:50:49
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku 2018-08-08 08:53:17
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku 2018-08-08 08:55:25
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 2018-05-02 12:10:37
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 2018-05-02 12:12:11
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 2018-05-02 12:14:17
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 2018-05-02 12:15:16
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 2018-05-02 12:16:27
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku 2018-05-02 12:13:03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Sagan

Data wytworzenia:
02 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Monika Sagan

Data publikacji:
02 maj 2018, godz. 12:07

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-