Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2017


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2017 roku 2018-03-09 09:08:06
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2017 roku 2018-03-09 09:04:08
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 2018-03-09 08:47:03
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 2018-03-09 08:43:22
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 2018-03-09 08:39:47
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku 2018-03-09 08:38:17
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 2018-03-09 08:36:46
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 2018-03-09 08:35:39
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 2017-11-03 14:11:07
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 2017-11-03 14:09:53
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 2017-11-03 14:08:11
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 2017-11-03 14:05:53
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 2017-11-03 14:04:25
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016- okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku 2017-08-09 15:40:04
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 2017-08-09 15:38:25
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 2017-08-09 15:36:10
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 2017-08-09 15:34:11
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 2017-08-09 15:32:07
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 2017-08-09 15:30:15
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku 2017-05-08 07:56:37
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 2017-05-08 07:55:34
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 2017-05-08 07:53:55
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 2017-05-08 07:52:26
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 2017-05-08 07:51:06
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 2017-05-08 07:49:49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Sagan

Data wytworzenia:
15 mar 2017

Osoba dodająca informacje

Monika Sagan

Data publikacji:
15 mar 2017, godz. 12:51

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-