Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie nr 1217/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 21 września 2022r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030"

ZARZĄDZENIE NR 1217/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030"


Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 w związku z § 4 ust. 2 i  § 8 Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.06.2015r. Nr IX /78/2015 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 3059) Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030" i zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030".
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, wniosków i propozycji do zaprezentowanego projektu "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030".
§ 2. 1. Przeprowadzić w dniach od 30 września 2022r. do 20 października 2022r. konsultacje społeczne poprzez wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji lub poprzez wypełnienie ankiety on-line.
2. Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie wskazanym powyżej do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: strategia2030@katywroclawskie.pl.
3. Projekt "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030" oraz wzór formularza i link do ankiety on-line, o których mowa w ust.1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - www.katywroclawskie.pl w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1217.2022 (PDF, 57.57Kb) 2022-09-22 08:53:34 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Żygadło Julian

Data wytworzenia:
21 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Jacek Mróz

Data publikacji:
22 wrz 2022, godz. 08:53

Osoba aktualizująca informacje

Jacek Mróz

Data aktualizacji:
22 wrz 2022, godz. 08:53