Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 1038/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 z dnia 2021.11.1) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 z dnia 2020.07.23), w związku z zarządzeniem nr 1000/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku zarządzam co następuje:

§ 1. Z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie udziela się dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2022 w zakresie: 

1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
3. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży. 

następującym podmiotom:
            
1)  Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic
Zadanie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
pt. "Spotkania od przedszkola do seniora, czyli łączymy pokolenia"
  Kwota przyznanej dotacji: 15.000,00 zł;
2)  Towarzystwo Przyjaciół Smolca
Zadanie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
pt. "IX Smolecka (za)Dyszka"
  Kwota przyznanej dotacji: 13.000,00 zł;
  3) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Smolcu
Zadanie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
pt. "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej"
  Kwota przyznanej dotacji: 18.000,00 zł;
4) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej
Zadanie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
pt. „Tradycyjne dziedzictwo kulturowe"
Kwota przyznanej dotacji: 20.000,00 zł;
5) Fundacja Smolec
  Zadanie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 pt."Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa w życiu 
  społecznym"
  Kwota przyznanej dotacji: 17.000,00 zł;
6) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Kątach Wrocławskich 
Zadanie:  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
pt. "Integracja seniorów poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego i uczestnictwa w życiu społecznym"
  Kwota przyznanej dotacji: 17.000,00 zł;
7) Fundacja Byś Kolorowo Żył
  Zadanie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  pt."Zajęcia integracyjne dla seniorów"
  Kwota przyznanej dotacji; 17.000,00 zł;
8) Stowarzyszenie Krzyś- Byś kolorowo żył
  Zadanie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  pt."Spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych"
  Kwota przyznanej dotacji: 12.000,00 zł;
9) Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Na krańcu tęczy" 
Zadanie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży
pt. „Zajęcia edukacyjno- integracyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kąty Wrocławskie"
Kwota przyznanej dotacji: 18.000,00 zł.

  § 3. Środki na realizację zadań określonych w § 1 zarządzenia zabezpieczono w budżecie Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2022.

  § 4. Zarządzenie publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kąty Wrocławskie pod adresem www.katywroclawskie.pl
        
  § 5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SMinolta C422033015580 (PDF, 534.67Kb) 2022-03-30 17:00:21 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Romańska

Data wytworzenia:
30 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Romańska

Data publikacji:
30 mar 2022, godz. 17:00

Osoba aktualizująca informacje

Monika Romańska

Data aktualizacji:
30 mar 2022, godz. 17:00