Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
obwieszczenie nr OSiR.6220.60.2020/42 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów w Sośnicy o wartości przerobowej ok. 12 000 ton/rok", realizowanego W obrębie Sośnica-Różaniec, gm. Kąty Wrocławskie. Magdalena Matysek 2021-11-26 09:50:37 dodanie dokumentu
30 listopada 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2021-11-26 08:15:01 edycja dokumentu
30 listopada 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Alicja Sawoniewicz 2021-11-26 08:14:28 dodanie dokumentu
OSIR.6220.21.2021/20 obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbiórka istniejącego mostu w km 22+865 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.025938, 16.776787 ? OBIEKT nr 03) i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową niezbędnych dojazdów drogi wojewódzkiej o długości ~119 m (od km ~22+808,0 do ~2+927,0)?, realizowanego na działce nr ewid. 6 AM-22 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. Magdalena Matysek 2021-11-25 11:52:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 936/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 915/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Ewa Figas 2021-11-24 15:30:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 933/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 23.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania na zadanie pn. "Przebudowa drogi w ul. Storczykowej i Różanej w Katach Wrocławskich" Ewa Figas 2021-11-24 15:27:59 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. informatyki, Wydział Organizacyjny Piotr Krzuszcz 2021-11-24 14:33:01 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. informatyki, Wydział Organizacyjny Piotr Krzuszcz 2021-11-24 14:32:55 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie - październik 2021 Magda Jarecka 2021-11-23 15:10:49 dodanie dokumentu
obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.420.26.2021.AP.10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.26.2021.AP.9 dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 w zakresie: - rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 210 m; - rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 55 m, realizowanego w ramach zadania pn. Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa odg. Wrocław Hutmen - Wrocław Avicenny w miejscowości Mokronos Dolny. Magdalena Matysek 2021-11-23 14:41:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 887/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 11.10.2021 r. w sprawie przekazania do korzystania nieruchomość zabudowaną położoną w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 36 i 38. Ewa Figas 2021-11-23 12:19:02 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 887/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 11.10.2021 r. w sprawie przekazania do korzystania nieruchomość zabudowaną położoną w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 36 i 38. Ewa Figas 2021-11-23 12:18:54 usunięcie załacznika
Obwieszczenie nr OSIR.6220.35.2021/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą - faza 8+, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM - 1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie Magdalena Matysek 2021-11-22 15:00:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/300/20 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA 25 CZERWCA 2020 r. Piotr Krzuszcz 2021-11-22 14:18:52 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/300/20 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA 25 CZERWCA 2020 r. Piotr Krzuszcz 2021-11-22 14:17:15 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXI/300/20 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA 25 CZERWCA 2020 r. Piotr Krzuszcz 2021-11-22 14:16:52 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 930/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 19.11.2021 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych. Ewa Figas 2021-11-22 12:17:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 932/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 19.11.2021 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gniechowice ul. Lipowa" Ewa Figas 2021-11-22 12:13:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 930/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych. Mariusz Łoś 2021-11-22 11:54:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 930/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych. Mariusz Łoś 2021-11-22 11:54:20 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 930/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych. Mariusz Łoś 2021-11-22 11:54:18 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 930/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych. Mariusz Łoś 2021-11-22 11:54:15 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 930/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych. Mariusz Łoś 2021-11-22 11:52:37 dodanie dokumentu
Petycja mieszkańców dot. zmiany organizacji ruchu przy ul. Jagodowej w m. Krzeptów Sebastian Grochalski 2021-11-22 09:31:34 dodanie dokumentu
26 listopada 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Alicja Sawoniewicz 2021-11-22 08:44:31 edycja dokumentu
26 listopada 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Alicja Sawoniewicz 2021-11-22 08:44:01 dodanie dokumentu
24 listopada 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Alicja Sawoniewicz 2021-11-22 08:38:24 edycja dokumentu
24 listopada 2021 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Alicja Sawoniewicz 2021-11-22 08:37:18 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - październik 2021 Alicja Sawoniewicz 2021-11-22 08:11:11 edycja dokumentu
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - listopad 2021 Alicja Sawoniewicz 2021-11-22 08:10:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 928/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 18.11.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2022" Ewa Figas 2021-11-19 14:08:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 927/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 18.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg i chodników na obszarze miasta Gminy Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2022 r., do dnia 31 grudnia 2022 r." Ewa Figas 2021-11-19 14:06:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 926/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie z dnia 18.11.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie Ewa Figas 2021-11-19 14:03:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Alicja Sawoniewicz 2021-11-19 13:55:17 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2029 Alicja Sawoniewicz 2021-11-19 13:14:04 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Alicja Sawoniewicz 2021-11-19 13:08:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr OSIR.6220.34.2021/2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Kącka z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie Magdalena Matysek 2021-11-19 12:16:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 924/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Mariusz Łoś 2021-11-19 11:30:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 929/2021 Burmistrza Miasta i gminy Katy Wrocławskie z dnia 18.11.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 40/19 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 04.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Kąty Wrocławskie pożyczki organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" z siedzibą w Świdnicy. Ewa Figas 2021-11-19 10:51:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 924/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie z dnia 17.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. Ewa Figas 2021-11-19 09:55:10 dodanie dokumentu