Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 832/2021 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej na wykonanie nakładki asfaltowej w Sośnicy d zew nr 119dr, w ramach zadania pn.: "Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" Ewa Figas 2021-08-04 15:54:13 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 838/2021 z dnia 04.08.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 660/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminu składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie Ewa Figas 2021-08-04 15:53:38 dodanie dokumentu
Podsumowanie II etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania -Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) Sebastian Grochalski 2021-08-03 11:01:11 dodanie dokumentu
Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania -Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) Sebastian Grochalski 2021-08-03 10:59:22 edycja dokumentu
Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania -Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) Sebastian Grochalski 2021-08-03 10:59:17 dodanie dokumentu
Bilans skonsolidowany Gminy Kąty Wrocławskie za 2020 r. Mariusz Łoś 2021-08-03 09:14:31 edycja dokumentu
Bilans skonsolidowany Gminy Kąty Wrocławskie za 2020 r. Mariusz Łoś 2021-08-03 09:13:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 835/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Mariusz Łoś 2021-08-02 15:20:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 835/2021 z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. Ewa Figas 2021-08-02 15:18:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 836/2021 z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postepowania przetargowego na zadanie "Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich" Ewa Figas 2021-08-02 11:41:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 834/2021 z dnia 30.07.2021 w sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich Ewa Figas 2021-07-30 14:05:58 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej, części działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny oraz wsi Strzeganowice w rejonie ulicy Złotej. Elżbieta Janik 2021-07-29 11:56:08 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej, części działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny oraz wsi Strzeganowice w rejonie ulicy Złotej Elżbieta Janik 2021-07-29 11:50:17 usunięcie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Rzecznika prasowego Katarzyna Wojtaszek 2021-07-29 10:20:38 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie - czerwiec 2021 Tomasz Krzuszcz 2021-07-29 09:29:40 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej, części działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny oraz wsi Strzeganowice w rejonie ulicy Złotej Elżbieta Janik 2021-07-29 09:17:44 dodanie dokumentu
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich - ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich Katarzyna Wojtaszek 2021-07-28 14:28:57 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich Katarzyna Wojtaszek 2021-07-28 14:24:28 dodanie dokumentu
Ocena o jakości wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczonej w I półroczu 2021 r. z wodociągu sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej ?Ślęża? funkcjonującego w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie. Anna Królikowska 2021-07-28 09:08:00 dodanie dokumentu
Patryk Hałaczkiewicz - oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Katarzyna Wojtaszek 2021-07-27 14:27:51 edycja dokumentu
Patryk Hałaczkiewicz - oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Katarzyna Wojtaszek 2021-07-27 14:27:35 dodanie dokumentu
Wydział Finansowy Anna Jaskółka 2021-07-27 09:23:28 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIX/522/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2029 Anna Jaskółka 2021-07-27 09:22:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/521/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Anna Jaskółka 2021-07-27 09:18:29 dodanie dokumentu
RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca roku 2021 Anna Jaskółka 2021-07-27 08:58:14 dodanie dokumentu
RB-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca roku 2021 Anna Jaskółka 2021-07-27 08:57:48 dodanie dokumentu
RB-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca roku 2021 Anna Jaskółka 2021-07-27 08:57:18 dodanie dokumentu
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2021 Anna Jaskółka 2021-07-27 08:56:38 dodanie dokumentu
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2021 Anna Jaskółka 2021-07-27 08:56:06 dodanie dokumentu
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2021 Anna Jaskółka 2021-07-27 08:55:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na stanowisko ds. planowania przestrzennego Katarzyna Wojtaszek 2021-07-27 08:10:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 832/2021 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej na wykonanie nakładki asfaltowej w Sośnicy d zew nr 119dr, w ramach zadania pn.: "Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" Ewa Figas 2021-07-26 14:55:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 831/2021 z dnia 26.07.2021 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie związane z Dostawą wyposażenia meblowego, kuchennego i jadalni na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: "Budowa zespołu przedszkolno- żłobkowego przy ul. Sybiraków w Katach Wrocławskich" Ewa Figas 2021-07-26 14:52:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.19.2021/8 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.Instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Pietrzykowicach" na dz. ewid. nr 128/17 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie Magdalena Matysek 2021-07-23 14:08:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr OSIR.6220.19.2021/7 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Pietrzykowicach" na dz. ewid. nr 128/17 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie Magdalena Matysek 2021-07-23 14:06:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OSiR.6220.22.2021/7 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. ?Rozbiórka istniejącego mostu w km 22+865 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.025938, 16.776787 ? OBIEKT nr 03) i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową niezbędnych dojazdów drogi wojewódzkiej o długości ~119 m (od km ~22+808,0 do ~2+927,0)?, realizowanego na działce nr ewid. 6 AM-22 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie Magdalena Matysek 2021-07-23 14:03:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr OSIR.6220.22.2021/3 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbiórka istniejącego mostu w km 22+865 drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Kąty Wrocławskie (GP: 51.025938, 16.776787 ? OBIEKT nr 03) i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową niezbędnych dojazdów drogi wojewódzkiej o długości ~119 m (od km ~22+808,0 do ~2+927,0)?, realizowanego na działce nr ewid. 6 AM-22 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie. Magdalena Matysek 2021-07-23 14:01:04 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Ogólnopolski Camp Koszykówki dla dzieci" Monika Romańska 2021-07-23 13:56:53 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Ogólnopolski Camp Koszykówki dla dzieci" Monika Romańska 2021-07-23 13:52:14 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/92/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2021 r. Anna Jaskółka 2021-07-23 13:45:44 dodanie dokumentu