Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II - Romnów, Skałka


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM: „ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE - ETAP II - ROMNÓW, SKAŁKA”.

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

71.00.00.00-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71.24.00.00-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

 

1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa - pełnienia nadzoru inwestorskiego
w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty

Wrocławskie - etap II - Romnów, Skałka” o następujących specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci

kanalizacyjnych, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych.

2) Zakres nadzoru obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu:

 1. sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC ? 200 o długości l=1535,90 wraz z uzbrojeniem;

 2. odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur 160 PVC o długości l=3,0 m wraz z uzbrojeniem;

 3. sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ? 110 o długości l=4165,40 wraz z uzbrojeniem;

 4. sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ? 63 o długości l=227,10 wraz z uzbrojeniem

 5. odcinki sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ? 75 o długości l=226,70 wraz z uzbrojeniem

 6. przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 o długości l=32,70 m wraz z uzbrojeniem.

 7. przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 o długości l=301,20 m wraz z uzbrojeniem.

 8. przepompowni przydomowych w ilości 34 kpl. wraz z zagospodarowaniem terenu, szafką sterowniczą i zasilaniem

 9. Przepompowni sieciowych z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem i włączeniem do systemu monitoringu- 2 kpl.

 10. Komora pomiarowa- 2 kpl.

 11. Wykonanie przyłącza wodociągowego? 40 do każdej przepompowni sieciowej wraz ze studnią wodomierzową i niezbędnym uzbrojeniem.

 12. Przejścia pod rzeką Bytrzycą, rowami, drogami gminnymi, drogami powiatowymi, wojewódzkimi.

 13. Odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg:

 14. Projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym;

 15. Wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy.

 16. Obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą;

 17. Planu BIOZ;

 18. Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót;

 19. Kamerownie wykonanej sieci.

 20. WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SIECIOWYCH

20.1 Pompy:

   1. wykonanie antykorozyjne;

   2. wirnik jednokanałowy z regulacją szczeliny osiowej dwupłatkowy, półotwarty samooczyszczający krawędzie utwardzone do 45 HRC;

   3. antyblokujący system wirnika posiadający układ kontroli temperatury uzwojenia odłączający pompę w przypadku przeciążenia;

   4. termostat uzwojenia;

   5. dopuszczalny suchoobieg;

   6. komora olejowa silnika oddzielająca silnik od części hydraulicznej wypełniona olejem czujnikiem przecieku CLS;

   7. kabel zasilający w miejscu połączeń pozbawiony izolacji i zalany wodoszczelnym szczeliwem;

   8. czujnik wilgoci, czujnik przecieku do komory silnika FLS;

   9. zasilanie prądem trójfazowym;

   10. pompy z wolnym przelotem;

   11. wodoszczelna obudowa o klasie IP 68, izolacja stojana min. kl. H.;

   12. wszelkie połączenia śrubowe wykonane ze stali co najmniej wg PN OH18N9;

   13. korpus, stopy sprzęgające - żeliwo nie gorsze niż GG25;

   14. uszczelnienie zewnętrzne - węglik wolframu i wewnętrzne grafit - ceramika. Chronione przed zewnętrznym erozyjnym działaniem zawartej zawiesiny mineralnej zawartej w ściekach i osadach ściekowych poprzez specjalne ukształtowanie gniazda komory, które zapewni usuwanie cząstek mineralnych poza gniazdo uszczelnienia.

   15. pompy z wolnym przelotem

   16. pompy w wykonaniu z owierconymi kołnierzami

  1. Studnia wykonana z polimerobetonu I powinna posiadać aprobaty techniczne centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie o grubości dna zbiornika przepompowni min 150 mm.

  2. Studnia z kołnierzem antywyporowym;

  3. Pokrywa szczelna - stal nierdzewna kwasoodporna

  4. Drabinka - stal nierdzewna kwasoodporna z profilem antypoślizgowym;

  5. Poręcz włazowa - stal nierdzewna kwasoodporna;

  6. Podest obsługi - stal nierdzewna kwasoodporna;

  7. Dla każdej pompy dwie prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i o klasie 1.4404 wg EN grubości ścianki min. 2 mm;

  8. Kolektor zbiorczy, piony tłoczne zbudowane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

  9. Górne uchwyty prowadnic zbudowane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub żeliwa

  10. Certyfikowane zawiesia do wyciągania i opuszczania pomp ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z ogniwami pośrednimi;

  11. Wentylacja, grawitacyjna i mechaniczna z teleskopowym kanałem nawiewnym umożliwiającym wymianę powietrza przy dnie przepompowni podczas konserwacji, czyszczenia przepompowni, wentylacja wywiewna przymocowana do słupa oświetleniowego, należy zapewnić wentylację przejścia kablowego od szafy sterowniczej do pompowni.

  12. Wylot tłoczny z kołnierzem;

  13. Wszystkie połączenia kołnierzowe (nie dotyczy pomp ściekowych - stopy sprzęgające);

  14. Elementy mocujące - stal nierdzewna kwasoodporna St 1.4404;

  15. Na połączeniach kołnierzowych stosować śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej gatunku 1.4571 wg EN;

  16. Zawór - zasuwa na wlocie ścieków do pompowni przed studnią separacyjną (możliwość zamknięcia dopływu ścieków do studni separacyjnej i komory przepompowni) min. GG25;

  17. Możliwość przyłączenia zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego lub złączki do płukania sieci (łącznik z zaworem Dn.52 wyprowadzony pod pokrywę przepompowni, dostępny z zewnątrz przepompowni.).

  18. Przejścia rurociągów przez ścianę zbiornika wykonać w postaci uszczelnienia Tefix (lub równoważne) ze stali nierdzewnej i gumy NBR odpornej na agresywne działanie substancji zawartych w ściekach.

  19. Wewnątrz studni zasuwy nożowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej obustronnie szczelne;

  20. Wlot zakończony gwintem zewnętrznym;

  21. Zacisk do podłączenia przewodu uziemiającego;

  22. Dno studni wykonane ze spadkiem min. 30o w kierunku wlotu pomp.

  23. Luki montażowe i strop powinny być ocieplone

  24. Wciągarka do pomp ściekowych.

  25. Pompa dozująco-sterująca Grundfos (lub równoważna) do dozowania preparatu NUTIROX, sterownik LIDA (lub równoważny)

  26. Rozdrabniacz zamontowany na specjalnej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przytwierdzonej do ściany zbiornika przepompowni na wysokości wlotu. Rozdrabniacz powinien charakteryzować się kompaktową i zwartą konstrukcją oraz powinien być wyposażony w reduktor obrotów umożliwiając stosowanie napędów o niskiej mocy, wyposażony w system zabezpieczający urządzenie przed blokowaniem bez potrzeby manualnego odblokowania. Moc silnika nie wyższa niż 2,2 kW, przepływ nie mniejszy niż 75 m3/h przy stracie hydraulicznej 0,24 m. Silnik winien być dostosowany do pracy w zanurzeniu, sterowanie poprzez sterownik umożliwiający automatyczny układ odwracania obrotów w przypadku zablokowania wałów. Sterowanie to należy zamontować w osobnej szafce.

UWAGA: Jako stal nierdzewną kwasoodporną należy rozumieć stal 1.4404.

20.30 Wyposażenie szafy sterowniczej przepompowni ścieków:

20.30.1. Sterownik PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokołem

Modbus Slave RTU (lub równoważne)) HORNER HEXE220C112-01 (lub równoważne)),

   1. Radiomodem Satel 2ASxE pracujący w paśmie 449,1750 MHz określonym pozwoleniem

   2. radiowym RRL/R/E/0044/2009 (lub równoważne)),

   3. Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatorów 12VDC,

   4. Softstarty dla pomp od 4kW (Moeller lub Schneider (lub równoważne)),

   5. Zabezpieczenie różnicowoprądowe

   6. Zabezpieczenie przeciwprądowe dla każdej pompy;

   7. Zabezpieczenie nadprądowe

   8. Zabezpieczenie podprądowe

   9. Zabezpieczenie termiczne

   10. Zabezpieczenie minikas dla czujnika wilgoci w komorze olejowej i komorze silnika

   11. Zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz; zmiany kierunku obrotów;

   12. Układ rozruchu; bezpośredni;

   13. Zabezpieczenia silników pomp ścieków (Moeller, Schneider (lub równoważne)),

   14. Licznik czasu pracy pomp i liczby załączeń pomp;

   15. Analogowy czujnik poziomu ścieków z przetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-25S(lub równoważne))),

   16. Przepływomierz elektromagnetyczny ilości ścieków (typ: Siemens MAG5000 lub Techmag FM300 (lub równoważne)),

   17. - analogowy przetwornik elektrochemiczny z wyjściem 4 - 20mA dla sondy pomiarowej stężeniaH2S (Atest-Gaz),

   18. - pływakowe czujniki poziomu maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100 (lub równoważne))),

   19. - wyłączniki krańcowe drzwi szafy oraz włazu do komory pompowni (Moeller (lub równoważne)),

   20. - przekładniki prądowe oraz przetworniki pomiarowe do pomiaru prądu pracy pomp,

   21. - ogranicznik przepięć klasy B+C obwodu zasilającego (OBO Bettermann, Dehn(lub równoważne)),

   22. Listwa uziemiająca do podłączenia przewodów wyrównujących potencjały oraz uziemienia;

   23. Amperomierze;

   24. Sterowanie awaryjne zastępcze;

   25. - maszt z anteną dla radiomodemu,

   26. - przełącznik sieć - agregat (Apator, Moeller (lub równoważne)),

   27. - gniazdo agregatu (3 fazy),

   28. - gniazdo remontowe,

   29. Gniazdo 230 i 400 V;

   30. - przełączniki pracy auto - ręka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzęt Moeller (lub równoważne))),

   31. - listwy zaciskowe sprężynowe (WAGO (lub równoważne)),

   32. - grzejnik z termostatem,

   33. Sygnalizacja awarii świetlna i dźwiękowa;

   34. Przyłącze do sygnalizacji przed włamaniem;

   35. Ogrzewanie oraz podświetlanie szafki;

   36. - szafka AKP metalowa (Moeller, Sarel (lub równoważne)),

   37. - Poliestrowa obudowa zewnętrzna szafki AKP z fundamentem poliestrowym (lub równoważne).

  1. Główne funkcje szafy sterowniczej:

20.31.1.- sygnalizacja stanów pracy pomp,

20.31.2. zliczanie całkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp,

   1. - pomiar przepływu ścieków,

   2. - pomiar prądów fazowych pomp,

   3. - ciągły pomiar poziomu ścieków,

   4. - ciągły pomiar stężenia H2S w studni ściekowej,

   5. - sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu ścieków,

   6. - sygnalizacja otwarcia szafy i włazu do komory pompowni,

   7. - tryb pracy pomp: ręczny i automatyczny,

   8. - możliwość wypompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu,

   9. - zdalne sterowanie pracą przepompowni,

   10. - współpraca z nadrzędnym algorytmem sterowania siecią przepompowni ścieków,

   11. - zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy,

   12. - teletransmisja danych pomiarowych za pośrednictwem radiomodemu.

 

UWAGA:

 

 1. Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 2. Termin realizacji robót przez Wykonawcę robót :

zakończenia etapu I (ROMNÓW) - 30.10.2011 r.

zakończenie etapu II (SKAŁKA) - 15.09.2012 r.

 1. Nadzór inwestorski będzie pełniony przez czas realizacji robót przez Wykonawcę robót od dnia podpisania umowy do momentu upływu okresu przeznaczonego na bezusterkowy końcowy odbiór nadzorowanych robót. Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru, a zakończą w ciągu 10 dni.

 2. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

 3. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Romnów, Skałka oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają większy zakres robót niż zakres robót przewidziany do realizacji i nadzorowania.

3) Termin wykonania zamówienia: 15. 09.2012r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego

zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż

określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 15. 06. 2011r. godz. 10.30 Oferty należy złożyć w siedzibie

Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa waga 100 %

8) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

9)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie

internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

10) Warunki udziału w postępowaniu:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji,

 • zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji;

- przedstawią wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie, zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami :

a) osoba przewidziana do pełnienia funkcji koordynatora, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, która w ciągu ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania sporządzała dokumenty do rozliczenia
co najmniej jednej inwestycji o wartości powyżej 4.000.000 PLN brutto, posiadającą 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 2 lata w kierowaniu zespołem ludzi prowadzących nadzór nad inwestycjami budowlanymi;

b) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową, inspektor musi wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej jednego zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości min. 8 km i dwóch przepompowni w okresie ostatnich trzech lat;

c) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową związane z budową dróg lub odbudową nawierzchni drogowych;

d) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji elektrycznych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową związanych z budową min. 2 przepompowni ścieków;

e) dokumenty stwierdzające, że osoby wyżej wymienione posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w ramach niniejszego zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz są osobami należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

f) Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji koordynatora przez osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych

3. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.

 

12) Wyklucza się z ubiegania o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

13) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

14) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Ewa Kołodziej ( sprawy techniczne) tel. (071) 390-71-48 w godz. 900 do 1400 oraz Anna Niedźwiedzka (sprawy proceduralne) tel. (071) 390-71-50

15) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2011 r. pod nr 150128-2011

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 7 dni, od dnia 09. 06. 2011 r. do dnia 15. 06.2011r.

Kąty Wrocławskie, dnia 09.06.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 254KB) 2011-06-09 09:59:10 254KB 565 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 542KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-09 09:59:10 542KB 91 razy
Wynik postępowania
1 zatwierdzenie_wynikA_w.pdf (PDF, 154KB) 2011-07-08 12:38:57 154KB 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 09-06-2011 09:59:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 08-07-2011 12:38:57