Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie etap II Romnów, Skałka

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

                      Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE – ETAP II – ROMNÓW, SKAŁKA”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

    45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę

     45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

     45315300-1    Instalacje zasilania elektrycznego

     42961000-0    System sterowania i kontroli

 

1Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

 1. sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC f200 o długości l=1535,90 wraz z uzbrojeniem;
 2. odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur 160 PVC  o długości  l=3,0 m wraz z uzbrojeniem;
 3. sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD f110 o długości l=4165,40 wraz z uzbrojeniem;
 4. sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD f63 o długości l=227,10  wraz z uzbrojeniem
 5. odcinki sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD f75 o długości l=226,70  wraz z uzbrojeniem
 6. przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 o długości l=32,70 m wraz z uzbrojeniem.
 7. przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 o długości l=301,20 m wraz z uzbrojeniem.
 8. przepompowni  przydomowych w ilości 34 kpl. wraz z zagospodarowaniem terenu, szafką sterowniczą i zasilaniem
 9. Przepompowni sieciowych z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem i włączeniem do systemu monitoringu– 2 kpl.
 10. Komora pomiarowa- 2 kpl.
 11. Wykonanie przyłącza wodociągowegof40 do każdej przepompowni sieciowej wraz ze studnią wodomierzową i niezbędnym uzbrojeniem.
 12. Przejścia pod rzeką Bytrzycą, rowami, drogami gminnymi, drogami powiatowymi, wojewódzkimi.
 13. Odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg:
 14. Projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym;
 15. Wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy.
 16. Obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
 17. Planu BIOZ;
 18. Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót;
 19. Kamerownie wykonanej sieci.
 20. Prace powinny być prowadzone zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/23/09/ama z dnia 19 listopada 2009r.
 21. WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SIECIOWYCH
  • Pompy:
   • wykonanie antykorozyjne;
   • wirnik jednokanałowy z regulacją szczeliny osiowej dwupłatkowy, półotwarty samooczyszczający krawędzie utwardzone do 45 HRC;
   • antyblokujący system wirnika posiadający układ kontroli temperatury uzwojenia odłączający pompę w przypadku przeciążenia;
   • termostat uzwojenia;
   • dopuszczalny suchoobieg;
   • komora olejowa silnika oddzielająca silnik od części hydraulicznej wypełniona olejem czujnikiem przecieku CLS;
   • kabel zasilający w miejscu połączeń pozbawiony izolacji i zalany wodoszczelnym szczeliwem;
   • czujnik wilgoci, czujnik przecieku do komory silnika FLS;
   • zasilanie prądem trójfazowym;
   • pompy z wolnym przelotem;
   • wodoszczelna obudowa o klasie IP 68, izolacja stojana min. kl. H.;
   • wszelkie połączenia śrubowe wykonane ze stali co najmniej wg  PN OH18N9;
   • korpus, stopy sprzęgające – żeliwo nie gorsze niż GG25;
   • uszczelnienie zewnętrzne – węglik wolframu i wewnętrzne  grafit – ceramika. Chronione przed zewnętrznym erozyjnym działaniem zawartej zawiesiny mineralnej zawartej w ściekach i osadach ściekowych poprzez specjalne ukształtowanie gniazda komory, które zapewni usuwanie cząstek mineralnych poza gniazdo uszczelnienia.
   • pompy z wolnym przelotem
   • pompy w wykonaniu z owierconymi kołnierzami
 22. Studnia wykonana z polimerobetonu I powinna posiadać aprobaty techniczne centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie o grubości dna zbiornika przepompowni
  min 150 mm.
 23. Studnia z kołnierzem antywyporowym;
 24. Pokrywa szczelna - stal nierdzewna kwasoodporna
 25. Drabinka – stal nierdzewna kwasoodporna z profilem antypoślizgowym;
 26. Poręcz włazowa – stal nierdzewna kwasoodporna;
 27. Podest obsługi – stal nierdzewna kwasoodporna;
 28. Dla każdej pompy dwie prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i o              klasie 1.4404 wg EN grubości ścianki min. 2 mm;
 29. Kolektor zbiorczy, piony tłoczne  zbudowane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
 30. Górne uchwyty prowadnic zbudowane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej  lub żeliwa
 31. Certyfikowane zawiesia do wyciągania i opuszczania pomp ze stali nierdzewnej   kwasoodpornej z ogniwami pośrednimi;
 32. Wentylacja, grawitacyjna i mechaniczna z teleskopowym kanałem nawiewnym umożliwiającym wymianę powietrza przy dnie przepompowni podczas konserwacji,         czyszczenia przepompowni, wentylacja wywiewna przymocowana do słupa       oświetleniowego, należy zapewnić wentylację przejścia kablowego od szafy     sterowniczej do pompowni.
 33. Wylot tłoczny z kołnierzem;
 34. Wszystkie połączenia kołnierzowe (nie dotyczy pomp ściekowych – stopy sprzęgające);
 35. Elementy mocujące – stal nierdzewna kwasoodporna St 1.4404;
 36. Na połączeniach kołnierzowych stosować śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej gatunku 1.4571 wg EN;
 37. Zawór – zasuwa na wlocie ścieków do pompowni (możliwość zamknięcia dopływu    ścieków do komory przepompowni) min. GG25;
 38. Możliwość przyłączenia zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego lub złączki do płukania sieci (łącznik  z zaworem Dn.52 wyprowadzony pod pokrywę przepompowni, dostępny z zewnątrz przepompowni.).
 39. Przejścia rurociągów przez ścianę zbiornika wykonać w postaci uszczelnienia Tefix (lub równoważne) ze stali nierdzewnej i gumy NBR odpornej na agresywne działanie substancji zawartych w ściekach.
 40. Wewnątrz studni zasuwy nożowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej obustronnie szczelne;
 41. Wlot zakończony gwintem zewnętrznym;
 42. Zacisk do podłączenia przewodu uziemiającego;
 43. Dno studni wykonane ze spadkiem min. 30o w kierunku wlotu pomp.
 44. Luki montażowe i strop powinny być ocieplone
 45. Wciągarka do pomp ściekowych.
 46. Pompa dozująco-sterująca Grundfos (lub równoważna) do dozowania preparatu NUTIROX, sterownik LIDA (lub równoważny)
 47. Rozdrabniacz zamontowany na specjalnej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przytwierdzonej do ściany zbiornika przepompowni  na wysokości wlotu. Rozdrabniacz powinien charakteryzować się kompaktową i zwartą konstrukcją oraz powinien być wyposażony w reduktor obrotów umożliwiając stosowanie napędów o niskiej mocy, wyposażony w system zabezpieczający urządzenie przed blokowaniem bez potrzeby manualnego odblokowania. Moc silnika nie wyższa niż 2,2 kW, przepływ nie mniejszy niż 75 m3/h przy stracie hydraulicznej 0,24 m. Silnik winien być dostosowany do pracy w zanurzeniu,  sterowanie poprzez sterownik  umożliwiający automatyczny układ odwracania obrotów w przypadku zablokowania wałów. Sterowanie to należy zamontować w osobnej szafce.

UWAGA: Jako stal nierdzewną kwasoodporną należy rozumieć stal 1.4404.

 • Wyposażenie szafy sterowniczej przepompowni ścieków:

21.28.1.    Sterownik PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokołem Modbus Slave RTU
(lub równoważne)) HORNER HEXE220C112-01 (lub  równoważne)),

21.28.2.    Radiomodem Satel 2ASxE pracujący w paśmie 449,1750 MHz określonym pozwoleniem radiowym RRL/R/E/0044/2009 (lub równoważne)),

21.28.3     Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatorów 12VDC,

21.28.4     Softstarty dla pomp od 4kW (Moeller lub Schneider (lub równoważne)),

21.28.5     Zabezpieczenie różnicowoprądowe

21.28.6     Zabezpieczenie przeciwprądowe dla każdej pompy;

21.28.7     Zabezpieczenie nadprądowe

21.28.8     Zabezpieczenie podprądowe

21.28.9     Zabezpieczenie termiczne

21.28.10   Zabezpieczenie minikas dla czujnika wilgoci w komorze olejowej i komorze silnika

21.28.11   Zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz; zmiany kierunku obrotów;

21.28.12   Układ rozruchu; bezpośredni;

21.28.13   Zabezpieczenia silników pomp ścieków (Moeller, Schneider (lub równoważne)),

21.28.14   Licznik czasu pracy pomp i liczby załączeń pomp;

21.28.15   Analogowy czujnik poziomu ścieków z przetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-25S
(lub równoważne),

21.28.16   Przepływomierz elektromagnetyczny ilości ścieków (typ: Siemens MAG5000 lub Techmag FM300 (lub równoważne)),

21.28.17   Analogowy przetwornik elektrochemiczny z wyjściem 4 - 20mA dla sondy pomiarowej stężenia H2S (Atest-Gaz),

21.28.18   Pływakowe czujniki poziomu maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100
(lub równoważne),

21.28.19   Wyłączniki krańcowe drzwi szafy oraz włazu do komory pompowni (Moeller (lub równoważne)),

21.28.20   Przekładniki prądowe oraz przetworniki pomiarowe do pomiaru prądu pracy pomp,

21.28.21   Ogranicznik przepięć klasy B+C obwodu zasilającego (OBO Bettermann, Dehn(lub równoważne)),

21.28.22   Listwa uziemiająca do podłączenia przewodów wyrównujących potencjały oraz uziemienia;

21.28.23   Amperomierze;

21.28.24   Sterowanie awaryjne zastępcze;

21.28.25   Maszt z anteną dla radiomodemu,

21.28.26   Przełącznik sieć - agregat (Apator, Moeller (lub równoważne)),

21.28.27   Gniazdo agregatu (3 fazy),

21.28.28   Gniazdo remontowe,

21.28.29   Gniazdo 230 i 400 V;

21.28.30   Przełączniki pracy auto - ręka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i     awarii pomp (osprzęt Moeller (lub równoważne),

21.28.31   Listwy zaciskowe sprężynowe (WAGO (lub równoważne),

21.28.32   Grzejnik z termostatem,

21.28.33   Sygnalizacja awarii świetlna i dźwiękowa;

21.28.34   Przyłącze do sygnalizacji przed włamaniem;

21.28.35   Ogrzewanie oraz podświetlanie szafki;

21.28.36   Szafka AKP metalowa (Moeller, Sarel (lub równoważne)),

21.28.37   Poliestrowa obudowa zewnętrzna szafki AKP z fundamentem poliestrowym (lub równoważne).

 1. Główne funkcje szafy sterowniczej:

21.29.1     Sygnalizacja stanów pracy pomp,

21.29.2     Zliczanie całkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp,

21.29.3     Pomiar przepływu ścieków,

21.29.4     Pomiar prądów fazowych pomp,

21.29.5     Ciągły pomiar poziomu ścieków,

21.29.6     Ciągły pomiar stężenia H2S w studni ściekowej,

21.29.7     Sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu ścieków,

21.29.8     Sygnalizacja otwarcia szafy i włazu do komory pompowni,

21.29.9     Tryb pracy pomp: ręczny i automatyczny,

21.29.10   Możliwość wypompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu,

21.29.11   Zdalne sterowanie pracą przepompowni,

21.29.12   Współpraca z nadrzędnym algorytmem sterowania siecią przepompowni ścieków,

21.29.13   Zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy,

21.29.14   Teletransmisja danych pomiarowych za pośrednictwem radiomodemu.

UWAGA:

 

 1. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.
 2. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Romnów i Skałka  zawierają większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu.
 3. Prace powinny być prowadzone zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/23/09/ama z dnia 19 listopada 2009r.
 4. Załączony przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i nie podlega wycenie.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
  1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:
   • Wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót w przypadku ich niewłaściwego wykonania, a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB;
   • Koniecznością przeprojektowania przez Zamawiającego trasy kanalizacji ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu,
   • Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;
   • Klęską żywiołową;
   • Siłę wyższą;
 7. Wystąpienia konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1ust.2 umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;
 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji:
  •       zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
  •      zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,
  • zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,
 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem nieważności.
 10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3)    Termin wykonania zamówienia:                    zakończenie etapu I (ROMNÓW) - 30.10.2011 r.

                                                                                              zakończenie etapu II (SKAŁKA)    - 15.09.2012 r.

4)    Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5)    Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6)   Termin składania ofert upływa dnia13.06.2011 r.  godz.1030. Oferty należy złożyć wsiedzibie Zamawiającego:  Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek – Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7)    Zastosowane kryteria:      cena ofertowa                                                           - waga 100 %

8)    Wadium – 100.000,00 zł

9)    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest  udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

    11)Warunki udziału w postępowaniu:

   Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji
 • udokumentują doświadczenie w budowie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych z PVC i zgrzewanych PEHD tj.
  co najmniej 2 sieci o wartości nie mniejszej niż 3.500.000 zł brutto każda oraz w  budowie lub remoncie nawierzchni drogowych mineralno-bitumicznych o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto.
 • załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
  i prawidłowo ukończone
 • wykażą, iż posiadają wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie      uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa tj. powinni dysponować

                    Kierownikiem budowy powinna być osoba, który posiada:

 • uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w specjalności kanalizacji sanitarnych – bez ograniczeń,
 •  aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby, Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób mogących wykonywać ww. funkcje.

-     zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest mgr inż. Ewa Kołodziej tel. (071) 390-71-48
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz mgr Jadwiga Kurpiel  tel. (071) 390-72-19
w   godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13)   Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  26.05.2011 r. pod nr 129532  - 2011

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 16 dni, od dnia 26.05.2011 do dnia 13.06.2011 r.

Kąty Wrocławskie, 26.05.2011 r .  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 274KB) 2011-05-26 08:33:40 274KB 615 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 przedmiar_elekt_skalka.pdf (PDF, 879KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:38:03 879KB 222 razy
2 projekt_wykonwaczyt2_romnow.zip (ZIP, 7.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 09:39:09 7.6MB 193 razy
3 decyzja_zpw.pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:39:34 1.5MB 239 razy
4 pb_-_uzgodnienia.zip (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 10:16:35 10.MB 153 razy
5 zwd.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:40:11 1.1MB 238 razy
6 specyfikacje_techniczne.zip (ZIP, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 07:53:29 2.1MB 207 razy
7 projekt_budowlany_skalka.zip (ZIP, 8.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 09:39:09 8.5MB 160 razy
8 skan003_.pdf (PDF, 421KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:44:23 421KB 175 razy
9 projekt_wykonawczy_skalka.zip (ZIP, 32.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 14:22:54 32.MB 1 raz
10 skan005_.pdf (PDF, 253KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:44:47 253KB 172 razy
11 Kanalizacja_sanitarna__SkaA_ka_.pdf (PDF, 259KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:37:28 259KB 282 razy
12 zal_do_dec_zpw.pdf (PDF, 5.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:39:54 5.4MB 246 razy
13 uzgodnienie_z_RZGW.pdf (PDF, 165KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 09:39:09 165KB 229 razy
14 RomnA_w-kan_sanit..pdf (PDF, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:38:14 152KB 236 razy
15 projekt_budowlany_zamienny.zip (ZIP, 210MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 09:39:09 210MB 184 razy
16 zaA_._nr_3_do_umowy_Harm._rzecz-fin..xls (XLS, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:34:03 33.KB 211 razy
17 zaA_._nr_8_do_SIWZ_Harmonogram_terminowy.xls (XLS, 33KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:34:34 33KB 245 razy
18 rysunki_pozostale_romnow.zip (ZIP, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 09:39:09 3.4MB 193 razy
19 SIWZ.pdf (PDF, 614KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:33:40 614KB 272 razy
20 projekt_wykonawczy_t1_romnow.zip (ZIP, 19.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 14:22:54 19.MB 1 raz
21 Scanjob_20110311_185239.pdf (PDF, 4.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:43:43 4.4MB 252 razy
22 skan002_.pdf (PDF, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:44:09 110KB 217 razy
23 skan001_.pdf (PDF, 134KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:43:58 134KB 249 razy
24 projekt_budowlany_toma_2a_czesc_2_romnow.zip (ZIP, 4.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 09:39:09 4.5MB 202 razy
25 prze_elekt_romnow.pdf (PDF, 786KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:37:45 786KB 234 razy
26 geologia.zip (ZIP, 72.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 07:53:29 72.MB 209 razy
27 decyzja_srodowiskowa.pdf (PDF, 8.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 07:53:29 8.5MB 292 razy
28 projekty_elektryczne.zip (ZIP, 8.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-27 07:53:29 8.0MB 187 razy
29 skan004_.pdf (PDF, 164KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-26 08:44:33 164KB 229 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_2.pdf (PDF, 148KB) 2011-06-07 07:48:58 148KB 389 razy
2 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_3.pdf (PDF, 152KB) 2011-06-08 12:08:03 152KB 392 razy
3 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 154KB) 2011-06-03 13:40:29 154KB 393 razy
Wynik postępowania
1 zatwierdzenie_wynikA_w.pdf (PDF, 221KB) 2011-07-11 13:53:01 221KB 411 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 194KB) 2011-07-19 08:11:58 194KB 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 26-05-2011 08:33:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 26-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 19-10-2012 14:23:57