Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii "patcher" w roku 2011 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

REMONTY DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCHNA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W TECHNOLO
GII „PATCHER” W ROKU 2011NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31-12-2011 r.

3.1 Przedmiotem zamówienia są „Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie
w technologii „patcher” w roku 2011 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie.

3.2. Przez remont „patcherem” rozumie się usuwanie ubytków oraz spękań w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych przy użyciu specjalnego sprzętu - „patchera” natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową.
3.3 Przewidywana ilość wbudowanej mieszanki szacunkowo: 445 ton, lecz nie więcej jak do posiadanych

środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia (150.000,00 zł. brutto).

6) Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2011 r. godz. 1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7) Zastosowane kryteria:

 

cena ofertowa za 1 Mg przy grubości 4 cm ze spękaniami siatkowymi - waga 100%

 

8) Nie wymaga się wnoszenia wadium ani należytego wykonania umowy

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Komisja dokona oceny wymagań formalno - prawnych na podstawie załączonych do oferty dokumentów
i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju
i Inwestycji Michał Czekański tel. (071) 390 72 37 w godz. 900 do 1400 (sprawy techniczne) oraz
Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 - 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 9 dni, od dnia 11.01.2011 r. do dnia 20.01.2011 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 11.01.2011 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM.pdf (PDF, 221KB) 2011-01-11 12:11:47 221KB 378 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 398KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-11 12:11:47 398KB 274 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 216KB) 2011-01-26 12:50:06 216KB 382 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 124KB) 2011-02-02 12:18:48 124KB 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 11-01-2011 12:11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 11-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 02-02-2011 12:18:48