Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

 

„PRACE SAMOJEZDNĄ ŁADOWARKĄ O POJEMNOŚCI ŁYŻKI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1,5 M3 NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2011

 

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

 

2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31-12-2011 r.

3.1 Przedmiotem zamówienia są prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,5 m3
na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2011.

3.2 Szczegółowy zakres prac to:

- rozgarnianie tłucznia, kruszyw granitowych oraz gruzu dachówkowego na odcinkach dróg gruntowych,

- załadunek samochodów ciężarowych o ładowności 26 t, 16,5t, 12 t,

- roboty ziemne a w szczególności profilowanie i korytowanie odcinków dróg gruntowych,

- odśnieżanie dróg gminnych (usuwanie zasp, odgarnianie śniegu, udrażnianie jezdni).

3.3 Do realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się przygotować do dyspozycji Zamawiającego samojezdną ładowarkę o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,5 m3 wraz z jej obsługą (z operatorem maszyny).

4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2011 r. godz. 1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Nie wymaga się wnoszenia wadium ani należytego wykonania umowy

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju
i Inwestycji Michał Czekański tel. (071) 390-72-37 w godz. 900 do 1400 (sprawy techniczne)
oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 - 1400 (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 8 dni, od dnia 10.01.2011 r. do dnia 18.01.2011 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 10.01.2011 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.pdf (PDF, 222KB) 2011-01-10 12:25:41 222KB 390 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 385KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-10 12:25:41 385KB 187 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 225KB) 2011-01-25 08:52:56 225KB 400 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 125KB) 2011-02-04 12:43:52 125KB 427 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 10-01-2011 12:25:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 10-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 04-02-2011 12:43:52