Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WDROŻENIE INFRASTRUKTURY PKI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„WDROŻENIE INFRASTRUKTURY PKI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE”

 

1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe
i wsparcia

2.1 Zakres zamówienia obejmuje dostawę niezbędnego sprzętu (kart inteligentnych oraz czytników kart inteligentnych) i oprogramowania (oprogramowanie middleware dla karty inteligentnej) oraz wykonanie niezbędnych prac konfiguracyjnych w systemie komputerowym Zamawiającego mających na celu wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla potrzeb pojedynczego logowania do usługi Active Directory na platformie Microsoft Windows 2008 Server

2.2 Wymagania minimalne dotyczące przedmiotowego sprzętu i oprogramowania zostały określone w  opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy

3) Termin wykonania zamówienia: 10 listopada 2010 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 12-10-2010r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - nie wymaga się wnoszenia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

  • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W skład zespołu wdrożeniowego musi wchodzić osoba posiadającego certyfikaty Microsoft Certified Systems Engineer oraz Security on Microsoft Windows Server 2003

  • Załączą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
nie niższą niż 200.000,00 zł

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

Dariusz Pacyna tel. (071) 390-72-23 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 8 dni, od dnia 04-10-2010 do dnia 12-10-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 04.10.2010 r .

0x01 graphic

 

0x01 graphic

Gmina Kąty Wrocławskie

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 79.KB) 2010-10-04 11:52:00 79.KB 405 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-04 11:52:00 275KB 49 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 74.KB) 2010-10-25 12:16:28 74.KB 379 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 04-10-2010 11:52:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 04-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 25-10-2010 12:16:28