Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDASZOWICE


 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI BOGDASZOWICE

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

42961000-0 System sterowania i kontroli

1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

 1. sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC ? 200 o długości l=7273,70m wraz z uzbrojeniem;

 2. odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur 160 PVC o długości l=1303,6 m wraz z uzbrojeniem;

 3. odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur 200 PVC o długości l=137,3 m wraz z uzbrojeniem;

 4. sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ? 90 tranzyt Bogdaszowice-Romnów o długości l=1542,0 wraz z uzbrojeniem;

 5. sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ? 75 o długości l=985,7 m wraz z uzbrojeniem

 6. odcinki sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ? 63 o długości l=131,5 m wraz z uzbrojeniem

 7. przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160 o długości l=2,9 m wraz z uzbrojeniem.

 8. przepompowni przydomowych w ilości 3 kpl. wraz z szafką sterowniczą i zasilaniem

 9. Przepompowni sieciowych z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem i włączeniem do systemu monitoringu- 4 kpl.

 10. Komora pomiarowa- 1 kpl.

 11. Wykonanie przyłącza wodociągowego ? 40 do każdej przepompowni sieciowej wraz ze studnią wodomierzową i niezbędnym uzbrojeniem.

 12. Przejścia pod rzeką Strzegomką, rowami, drogami gminnymi, przejścia pod drogą powiatową nr 2020D.

 13. Odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg:

 14. Projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym;

 15. Wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy.

 16. Obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą;

 17. Planu BIOZ;

 18. Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót;

 19. Kamerownie wykonanej sieci.

 20. WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SIECIOWYCH

20.1 Pompy:

   1. wykonanie antykorozyjne;

   2. wirnik jednokanałowy z regulacją szczeliny osiowej;

   3. antyblokujący system wirnika;

   4. termostat uzwojenia;

   5. wejście kablowe do korpusu silnika z wtyczką;

   6. dopuszczalny suchoobieg;

   7. komora olejowa silnika z gniazdem dla czujnika szczelności;

   8. kabel zasilający w miejscu połączeń pozbawiony izolacji i zalany wodoszczelnym szczeliwem;

   9. czujnik wilgoci;

   10. zasilanie prądem trójfazowym;

   11. pompy z wolnym przelotem

  1. Studnia wykonana z polimerobetonu I powinna posiadać aprobaty techniczne Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie o grubości dna zbiornika przepompowni
   min 150 mm.

  2. Studnia z kołnierzem antywyporowym;

  3. Pokrywa szczelna - stal nierdzewna kwasoodporna

  4. Drabinka - stal nierdzewna kwasoodporna z profilem antypoślizgowym;

  5. Poręcz włazowa - stal nierdzewna kwasoodporna;

  6. Podest obsługi - stal nierdzewna kwasoodporna;

  7. Oryginalne kompletne stopy sprzęgające dla dane producenta pomp np. Grundfos (lub równoważne);

  8. Dla każdej pompy dwie prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i o klasie 1.4404 wg EN grubości ścianki min. 2 mm;

  9. Kolektor zbiorczy, piony tłoczne zbudowane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

  10. Górne uchwyty prowadnic zbudowane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub żeliwa

  11. Certyfikowane zawiesia do wyciągania i opuszczania pomp ze stali nierdzewnej kwasoodpornej;

  12. Wentylacja, grawitacyjna i mechaniczna z teleskopowym kanałem nawiewnym umożliwiającym wymianę powietrza przy dnie przepompowni podczas konserwacji, czyszczenia przepompowni, wentylacja wywiewna przymocowana do słupa oświetleniowego, należy zapewnić wentylację przejścia kablowego od szafy sterowniczej do pompowni.

  13. Wylot tłoczny z kołnierzem;

  14. Wszystkie połączenia kołnierzowe (nie dotyczy pomp ściekowych - stopy sprzęgające);

  15. Elementy mocujące - stal nierdzewna kwasoodporna;

  16. Na połączeniach kołnierzowych stosować śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej gatunku 1.4571 wg EN;

  17. Studnia separacyjna na piasek z osadnikiem o głębokości 60cm;

  18. Zawór - zasuwa na wlocie ścieków do pompowni przed studnią separacyjną (możliwość zamknięcia dopływu ścieków do studni separacyjnej i komory przepompowni);

  19. Możliwość przyłączenia zaworu napowietrzająco - odpowietrzającego lub złączki do płukania.

  20. Przejścia rurociągów przez ścianę zbiornika wykonać w postaci uszczelnienia Tefix (lub równoważne) ze stali nierdzewnej i gumy NBR odpornej na agresywne działanie substancji zawartych w ściekach.

  21. Wewnątrz studni zasuwy nożowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej obustronnie szczelne;

  22. Wlot zakończony gwintem zewnętrznym;

  23. Zacisk do podłączenia przewodu uziemiającego;

  24. Dno studni wykonane ze spadkiem min. 30o w kierunku wlotu pomp.

  25. Luki montażowe i strop powinny być ocieplone

  26. Wciągarka do pomp ściekowych.

  27. Pompa dozująco-sterująca Grundfos (lub równoważna) do dozowania preparatu NUTIROX, sterownik LIDA (lub równoważny)

  28. Rozdrabniacz zamontowany na specjalnej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przytwierdzonej do ściany zbiornika przepompowni na wysokości wlotu. Rozdrabniacz powinien charakteryzować się kompaktową i zwartą konstrukcją oraz powinien być wyposażony w reduktor obrotów umożliwiając stosowanie napędów o niskiej mocy, wyposażony w system zabezpieczający urządzenie przed blokowaniem bez potrzeby manualnego odblokowania. Moc silnika nie wyższa niż 2,2 kW, przepływ nie mniejszy niż 75 m3/h przy stracie hydraulicznej 0,24 m. Silnik winien być dostosowany do pracy w zanurzeniu, sterowanie poprzez sterownik umożliwiający automatyczny układ odwracania obrotów w przypadku zablokowania wałów. Sterowanie to należy zamontować w osobnej szafce.

UWAGA: Jako stal nierdzewną kwasoodporną należy rozumieć stal 1.4404.

20.30 Wyposażenie szafy sterowniczej przepompowni ścieków:

20.30.1. Sterownik PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokołem Modbus Slave RTU (lub równoważne)) HORNER HEXE220C112-01 (lub równoważne)),

   1. Radiomodem Satel 2ASxE pracujący w paśmie 449,1750 MHz określonym pozwoleniem radiowym RRL/R/E/0044/2009 (lub równoważne)),

   2. Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatorów 12VDC,

   3. Softstarty dla pomp od 4kW (Moeller lub Schneider (lub równoważne)),

   4. Zabezpieczenie różnicowoprądowe

   5. Zabezpieczenie przeciwprądowe dla każdej pompy;

   6. Zabezpieczenie nadprądowe

   7. Zabezpieczenie podprądowe

   8. Zabezpieczenie termiczne

   9. Zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz; zmiany kierunku obrotów;

   10. Układ rozruchu; bezpośredni;

   11. Zabezpieczenia silników pomp ścieków (Moeller (lub równoważne)),

   12. Licznik czasu pracy pomp i liczby załączeń pomp;

   13. Analogowy czujnik poziomu ścieków z przetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-25S(lub równoważne))),

   14. Przepływomierz elektromagnetyczny ilości ścieków (typ: Siemens MAG5000 lub Techmag FM300 (lub równoważne)),

   15. - analogowy przetwornik elektrochemiczny z wyjściem 4 - 20mA oraz sonda pomiarowa stężenia H2S (Atest-Gaz),

   16. - pływakowe czujniki poziomu maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100 (lub równoważne))),

   17. - wyłączniki krańcowe drzwi szafy oraz włazu do komory pompowni (Moeller (lub równoważne)),

   18. - przekładniki prądowe oraz przetworniki pomiarowe do pomiaru prądu pracy pomp,

   19. - ogranicznik przepięć klasy B+C obwodu zasilającego (OBO Bettermann, Dehn(lub równoważne)),

   20. Listwa uziemiająca do podłączenia przewodów wyrównujących potencjały oraz uziemienia;

   21. Amperomierze;

   22. Sterowanie awaryjne zastępcze;

   23. - maszt z anteną dla radiomodemu,

   24. - przełącznik sieć - agregat (Apator, Moeller (lub równoważne)),

   25. - gniazdo agregatu (3 fazy),

   26. - gniazdo remontowe,

   27. Gniazdo 230 i 400 V;

   28. - przełączniki pracy auto - ręka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzęt Moeller (lub równoważne))),

   29. - listwy zaciskowe sprężynowe (WAGO (lub równoważne)),

   30. - grzejnik z termostatem,

   31. Sygnalizacja awarii świetlna i dźwiękowa;

   32. Przyłącze do sygnalizacji przed włamaniem;

   33. Ogrzewanie oraz podświetlanie szafki;

   34. - szafka AKP metalowa (Moeller, Sarel (lub równoważne)),

   35. - Poliestrowa obudowa zewnętrzna szafki AKP z fundamentem poliestrowym (lub równoważne).

  1. Główne funkcje szafy sterowniczej:

20.31.1.- sygnalizacja stanów pracy pomp,

20.31.2. zliczanie całkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp,

   1. - pomiar przepływu ścieków,

   2. - pomiar prądów fazowych pomp,

   3. - ciągły pomiar poziomu ścieków,

   4. - ciągły pomiar stężenia H2S w studni ściekowej,

   5. - sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu ścieków,

   6. - sygnalizacja otwarcia szafy i włazu do komory pompowni,

   7. - tryb pracy pomp: ręczny i automatyczny,

   8. - możliwość wypompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu,

   9. - zdalne sterowanie pracą przepompowni,

   10. - współpraca z nadrzędnym algorytmem sterowania siecią przepompowni ścieków,

   11. - zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy,

   12. - teletransmisja danych pomiarowych za pośrednictwem radiomodemu.

 1. Wykonać i zamontować tablicę reklamową z informacją o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 368 z 23.12.2006r str.15 z późn. zm.) oraz z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007-2013.

 2. Długości podane w opisie są orientacyjne w granicach błędu systematycznego.

 3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

 4. Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Umowy.

 5. Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych Umową. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Umowy.

 6. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony.

 7. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane.

 8. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Umowie, Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 9. Elementy pkt.20 należy wycenić w poz. 69 do poz. 73 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

 10. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bogdaszowice zawierają większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu.

 11. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  • Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1ust.2 umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy ;

  • Konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających;

  • Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót;

  • Koniecznością przeprojektowania przez Zamawiającego trasy kanalizacji ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu lub zarządców sieci.

  • Wprowadzenie zmian, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego;

  • Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3
   i pkt. 4b) ustawy Prawo Budowlane o wartości nieprzekraczalnej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy;

  • Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

32. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości 500.000 brutto na realizację takich robót jak: budowa dodatkowych odcinków kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z uzbrojeniem, dodatkowego uzbrojenia kolektorów ciśnieniowych, przepompowni sieciowych i przydomowych, odtworzenia nawierzchni dróg.

.3) Termin wykonania zamówienia: 30-10-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2010r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 200.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • wykażą że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali przynajmniej 2 (dwie) roboty budowlane, wartości każdej nie mniej niż 5.000.000 zł brutto, polegające na budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i długości każdej nie mniejszej niż 2 km oraz przynajmniej 1 (jedną)robotę budowlana, wartości nie mniej niż 800.000 zł brutto polegającą
  na budowie lub remoncie nawierzchni drogowych mineralno-bitumicznych

 • wykażą, iż posiadają wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia

 • złoża opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia wynikającą z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie niższą niż 500.000,00 zł.( do oferty należy załączyć kopię dowodu opłaty)

 • zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest mgr inż. Ewa Kołodziej tel. (071) 390-71-48
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz mgr Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 16 dni, od dnia 14.06.2010 do dnia 30.06.2010 r.

Kąty Wrocławskie, 14.06.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 120KB) 2010-06-14 11:36:15 120KB 474 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Harmonogram_rzeczowo-finansowy_2.pdf (PDF, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 11:37:51 27.KB 159 razy
2 (SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA).pdf (PDF, 341KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 11:36:15 341KB 183 razy
3 decyzja_loklizacyjna_-_droga_powiatowa_-_zasady_odbudowy_nawierzchni.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 12:22:50 1.1MB 178 razy
4 (przedmiar_rob_363t_03_05_2010.xls).pdf (PDF, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 11:37:05 40.KB 188 razy
5 Geologia1.pdf (PDF, 14.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 15:16:57 14.MB 187 razy
6 geologia4.pdf (PDF, 2.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 15:16:57 2.5MB 152 razy
7 operat_wodnoprawny.zip (ZIP, 24.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 15:16:57 24.MB 136 razy
8 geologia3.pdf (PDF, 15.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 15:16:57 15.MB 135 razy
9 projekt_tomII.pdf (PDF, 7.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 15:16:57 7.4MB 144 razy
10 projekt_tomI.pdf (PDF, 30.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 15:16:57 30.MB 147 razy
11 Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf (PDF, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 15:16:57 10.MB 156 razy
12 geologia2.pdf (PDF, 46.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 15:16:57 46.MB 134 razy
13 Specyfikacje_techniczne.zip (ZIP, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 15:16:57 2.0MB 146 razy
14 harmonogram_rzeczowo-finansowy_procentowy.xls.pdf (PDF, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 11:38:12 25.KB 169 razy
15 projekt_elektryczny.pdf (PDF, 5.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 12:45:20 5.8MB 198 razy
16 wyciA_g_z_projektu_budowlanego_+_Plan_BIOZ.pdf (PDF, 7.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-14 12:17:06 7.8MB 157 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_.pdf (PDF, 89.KB) 2010-06-30 10:15:47 89.KB 504 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_7_do_SIWZ.doc (DOC, 279KB) 2010-06-22 10:30:40 279KB 386 razy
3 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 75.KB) 2010-06-22 10:29:44 75.KB 360 razy
4 projekt_odtworzenia_nawierzchni.zip (ZIP, 1.6MB) 2010-06-30 10:17:12 1.6MB 368 razy
5 ZaA_A_czniki_do_SIWZ_w_wersji_edytowalnej.doc (DOC, 361KB) 2010-06-17 08:20:08 361KB 358 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu.pdf (PDF, 71.KB) 2010-06-25 11:10:50 71.KB 358 razy
Wynik postępowania
1 (wybA_r_oferty_najkorzystniejszej_po_ponownym_badaniu_ofert).pdf (PDF, 81.KB) 2010-08-05 13:13:35 81.KB 369 razy
2 (wybA_r_oferty).pdf (PDF, 82.KB) 2010-07-16 14:32:06 82.KB 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 14-06-2010 11:36:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 14-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 05-08-2010 13:13:35