Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont elewacji frontowych budynku usługowego przy ul .Norwida 4b i budynku mieszkalnego przy ul. Norwida 4a w Kątach Wrocławskich


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

„Remont elewacji frontowych budynku usługowego przy ul .Norwida 4b i budynku mieszkalnego przy ul. Norwida 4a w Kątach Wrocławskich”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

2) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych elewacji frontowych budynku usługowego przy ul.Norwida 4b i budynku mieszkalnego przy ul. Norwida 4a w Kątach Wrocławskich:

 • miejscowe skucie tynków

 • ciśnieniowe zmycie powierzchni tynków

 • uzupełnienie ubytków tynków

 • szpachlowanie powierzchni tynkiem mineralnym renowacyjnym

 • malowanie elewacji farbami silikonowymi

 • naprawy i wymiana obróbek blacharskich;

 • odtworzenie sztukaterii i elementów ciągnionych

 • drobne prace dekarskie.

2.1. Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 1 do umowy

2.2. Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SIWZ

3) Termin wykonania zamówienia: 30.09.2010 r

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 17-05-2010 godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium: 2.000,00 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • wykażą się realizacją przynajmniej dwóch zadań o wartości co najmniej 60.000 zł brutto, z ostatnich 5 lat (potwierdzonych dokumentami przez Zamawiających, stwierdzających należyte wykonanie zamówienia) odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

 • dysponują kadrą z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia (kierownik budowy - w specjalności budowlanej)

 • zapewnią 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych - mgr Jadwiga Kurpiel w dniach od poniedziałku do piątku

w godz. 900 do 1400 tel. 0-71 390-72-19 - (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 17 dni, od dnia 30.04.2010 r. do dnia 17.05.2010 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 30.04.2010 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 41.KB) 2010-04-30 14:20:55 41.KB 393 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Rusztowania_Norwida_4b_przedmiar.pdf (PDF, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-30 14:15:35 20.KB 145 razy
2 Rusztowania_Norwida_4a_przedmiar.pdf (PDF, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-30 14:15:06 20.KB 121 razy
3 Norwida_4a_przedmiar.pdf (PDF, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-30 14:14:55 36.KB 123 razy
4 Norwida_4b_przedmiar.pdf (PDF, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-30 14:15:21 33.KB 131 razy
5 SIWZ.pdf (PDF, 242KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-30 14:11:54 242KB 143 razy
6 zawiadomienie+projekt+specyfikacja+kolorystyka.pdf (PDF, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-30 14:16:22 2.0MB 118 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 33.KB) 2010-05-27 15:11:13 33.KB 395 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 25.KB) 2010-06-08 14:50:17 25.KB 371 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Kienc-Brachmańska 30-04-2010 14:11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Kienc-Brachmańska 30-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 08-06-2010 14:50:17