Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii patcher w roku 2010


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„REMONTY DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W TECHOLOGII „PATCHER”
W ROKU 2010”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31-12-2010 r.

3.1 Przedmiotem zamówienia są „Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie
w technologii „patcher” w roku 2010 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie.

3.2. Przez remont „patcherem” rozumie się usuwanie ubytków oraz spękań w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych przy użyciu specjalnego sprzętu - „patchera” natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową.
3.3 W okresie trwania umowy zakres, miejsce, oraz termin wykonania robót zostanie określony każdorazowo przez Zamawiającego odrębnym zleceniem.

3.4 Realizację każdego zlecenia wykonawca rozpocznie w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia i zakończy w terminie wskazanym każdorazowo w zleceniu

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na realizację niniejszego zadania

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 18.02.2010 r. godz. 1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa za 1 Mg przy grubości 4 cm ze spękaniami siatkowymi - waga 100%

8) Nie wymaga się wnoszenia wadium ani należytego wykonania umowy

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Komisja dokona oceny wymagań formalno - prawnych na podstawie załączonych do oferty dokumentów
i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju
i Inwestycji Michał Czekański tel. (071) 390 72 37 w godz. 900 do 1400 (sprawy techniczne) oraz
Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 - 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 16 dni, od dnia 02.02.2010 r. do dnia 18.02.2010 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 02.02.2010 r.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.pdf (PDF, 48.KB) 2010-02-02 13:52:46 48.KB 382 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 165KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-02 13:52:46 165KB 294 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf (PDF, 35.KB) 2010-02-22 14:53:27 35.KB 370 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 40.KB) 2010-03-01 10:37:08 40.KB 352 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Kienc-Brachmańska 02-02-2010 13:52:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Kienc-Brachmańska 02-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 01-03-2010 10:37:08