Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

TRANSPORT SAMOCHODAMI CIĘŻAROWYMI SAMOWYŁADOWCZYMI O ŁADOWNOŚCI 26 TON ORAZ 16,5 TON, MATERIAŁÓW SYPKICH (KAMIEŃ, PIASEK, ŻUŻEL, ZIEMIA, KRUSZYWA DROGOWE, GRUZ DACHÓWKOWY) W ROKU 2010 NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

TRANSPORT SAMOCHODAMI CIĘŻAROWYMI SAMOWYŁADOWCZYMI O ŁADOWNOŚCI 26 TON ORAZ 16,5 TON, MATERIAŁÓW SYPKICH (KAMIEŃ, PIASEK, ŻUŻEL, ZIEMIA, KRUSZYWA DROGOWE, GRUZ DACHÓWKOWY) W ROKU 2010 NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31-12-2010 r.

3.1 Zakres zamówienia obejmuje:

- przewóz kruszyw z kopalni (odległość kopalni do miejscowości Kąty Wrocławskie - do 40 km)
na teren dróg zarządzanych przez gminę,

- przewóz gruzu dachówkowego od producenta na teren dróg zarządzanych przez gminę,

- przewóz frezu asfaltowego pochodzącego z modernizacji dróg (od różnych zarządców) na teren dróg zarządzanych przez gminę,

3.2. Do realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się przygotować do dyspozycji Zamawiającego samochód wywrotkę o ładowności 26 ton lub 16,5 tony wraz z obsługą.

4) Zamawiający dopuszcza możliwość 2 ofert częściowych na realizację niniejszego zadania:

  • Transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności 26 ton, materiałów sypkich (kamień, piasek, żużel, ziemia, kruszywa drogowe, gruz dachówkowy) w roku 2010 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie

  • Transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności 16,5 ton, materiałów sypkich (kamień, piasek, żużel, ziemia, kruszywa drogowe, gruz dachówkowy) w roku 2010 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2010 r. godz. 930.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa za każdy km przebytej trasy waga 90%

cena ofertowa za każdy wykonany kurs na odległość do 4 km waga 10%

8) Nie wymaga się wnoszenia wadium ani należytego wykonania umowy

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.katywroclawskie.finn.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Dysponują samochodem wywrotką o ładowności 26 ton lub 16,5 tony wraz z obsługą

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju
i Inwestycji Michał Czekański tel. (071) 390 72 37 w godz. 900 do 1400 (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel
tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 - 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 8 dni, od dnia 14.01.2010 r. do dnia 22.01.2010 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 14.01.2010 r.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM).pdf (PDF, 46.KB) 2010-01-14 14:03:25 46.KB 391 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 190KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-14 14:03:25 190KB 115 razy
Wynik postępowania
1 oferta_nakorzystniejsza_26t.pdf (PDF, 38.KB) 2010-01-25 14:43:13 38.KB 373 razy
2 oferta_najkorzystniejsza_16,5_t.pdf (PDF, 38.KB) 2010-01-25 14:43:00 38.KB 392 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 24.KB) 2010-01-29 14:53:32 24.KB 386 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 14-01-2010 14:03:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 14-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 29-01-2010 14:53:32