Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa oleju napędowego grzewczego do siedziby Urzędu Miasta I Gminy w Kątach Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.?


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO
DO SIEDZIBY URZĘDU MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2010 R.
DO 31 GRUDNIA 2010 R.”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień PCV:

09135100-5

Olej opałowy

2) Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

 

3) Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego grzewczego do budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich w okresie od 1stycznia 2010 r do 31 grudnia 2010r. w ilości nie więcej niż do 40.000 l.,

o parametrach:

  • wartość opałowa - nie mniej niż 42,600 MJ/kg,

  • zawartość siarki w % - max 0,20 m/m

  • zawartość wody - max 200 mg/kg

  • gęstość w temp. 15 st. C - nie większa niż 860 Mg/m3

  • temperatura zapłonu - minimum 56 st. C

 

4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

 

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony

przez niego sposób wykonania zamówienia.

 

6) Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2009 r. godz.930.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

 

8) Nie wymaga się wnoszenia wadium

 

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

 

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • posiadają koncesję uprawniającą do obrotu paliwami płynnymi

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Tomasz Kudyba tel. (071) 390 72 23
w godz. 900 do 1400 (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 - 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 8 dni, od dnia 08.12.2009 r. do dnia 17.12.2009 r.

 

Kąty Wrocławskie, dnia 08.12.2009r.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGLOSZENIE).pdf (PDF, 35.KB) 2009-12-08 13:17:59 35.KB 387 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA).pdf (PDF, 132KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-08 13:17:59 132KB 114 razy
Wynik postępowania
1 wybA_r_oferty_i_podpisanie_umowy.pdf (PDF, 28.KB) 2009-12-21 14:54:23 28.KB 384 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 08-12-2009 13:17:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 08-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 21-12-2009 14:54:23