Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

90620000-9 Usługi odśnieżania

2) Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15.04.2010r.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie sprzętem i materiałem własnym:

- odśnieżania i usuwania śliskości zimowej dróg gminnych i powiatowych w sezonie 2009/2010, w okresie
od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2010 r., według załącznika zawierającego wykaz wszystkich dróg podlegających zimowemu utrzymaniu:

  • posypywania nawierzchni dróg mieszanką piaskowo solną (MPS) 4% łącznie z usuwaniem warstwy śniegu
    z jezdni (przyjęta ilość do posypywania jednorazowego 150g/m2).

3.2. Czynności zimowego utrzymania dróg będą wykonywane każdego dnia, kiedy wymagać będą tego warunki atmosferyczne:

- drogi powiatowe zgodnie ze standardami i ich opisem - załącznik nr 2 do umowy

- drogi gminne na telefoniczne zgłoszenie

3.3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać w stałej gotowości przez 24 godziny/dobę:

- nośnik - przystosowany samochód ciężarowy w ilości 1-3 jednostek

- piaskarka o ładowności 4-6 ton

- pług śnieżny ( średni)

- materiał - mieszanka piaskowo solna 4%

3.4. W ofercie należy podać stawkę za posypywanie i usuwanie śniegu za 1 km bieżący jezdni

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2009r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa za 1 km bieżący nawierzchni                              waga 100%

8) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl.

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • wykażą się realizacją przynajmniej jednego zadania z ostatnich 3 lat (potwierdzonych dokumentami przez Zamawiających), stwierdzających należyte wykonanie zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

  • dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia ( samochód ciężarowy - co najmniej 1 szt.; piaskarkę o ładowności 4-6 t.; pług śnieżny)

  • zapewnią całodobowy kontakt telefoniczny Zamawiającego z Wykonawcą i kierowcami

12) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji Stanisław Chojecki tel. (071) 390 72 37 od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400 (sprawy merytoryczne)

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 8 dni, od dnia 01.12.2009 r. do dnia 09.12.2009 r.

Kąty Wrocławskie, 01.12.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM).pdf (PDF, 43.KB) 2009-12-01 14:20:22 43.KB 368 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA).pdf (PDF, 135KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-01 14:20:22 135KB 79 razy
2 ZaA_._nr_2_do_umowy.pdf (PDF, 502KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-01 14:20:55 502KB 74 razy
Wynik postępowania
1 wybA__oferty_najkorzystniejszej.pdf (PDF, 30.KB) 2009-12-16 11:40:58 30.KB 396 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 38.KB) 2009-12-16 11:38:24 38.KB 408 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 01-12-2009 14:20:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 01-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 16-12-2009 11:40:58