Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych i chodników w ramach zadania pn. Modernizacja poboczy dróg chodniki i nakładki asfaltowe 2019-06-10 15:20:12 Minął termin składania ofert
Trzykrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 2019-05-23 14:57:37 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce 2019-05-24 14:44:11 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2019-05-30 11:18:51 Minął termin składania ofert
Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej etap I 2019-03-27 12:30:02 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie prac planistycznych, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2019-04-30 14:58:00 Minął termin składania ofert
Budowa boisk do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich 2019-04-24 11:43:25 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2020r. 2019-05-22 10:06:45 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- Zabrodzie - dodatkowe odcinki 2019-03-20 09:50:56 Minął termin składania ofert
Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich 2019-04-19 12:26:42 Minął termin składania ofert
Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej - etap I 2019-03-04 15:16:35 Minął termin składania ofert
Zakup kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019, wraz z transportem 2019-03-26 13:50:55 Minął termin składania ofert
Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich 2019-04-08 10:04:06 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- Zabrodzie-dodatkowe odcinki 2019-03-20 09:49:06 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie 2019-04-26 14:41:05 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019, wraz z transportem 2019-01-25 12:47:28 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019 2019-01-23 11:00:58 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019 2019-01-07 13:17:08 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Katy Wrocławskie w roku 2019 2018-12-27 13:32:44 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 2019-01-21 15:16:05 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie 2019-01-10 10:25:49 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kąty Wrocławskie w roku 2019 - 2020 2018-11-28 15:30:03 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego - parking 2018-11-14 11:00:50 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w Wojtkowicach i Gniechowicach w ramach zadania pn. Modernizacja poboczy dróg chodniki i nakładki asfaltowe 2018-11-29 10:16:16 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Budowa chodnika przy drodze 2020 D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie 2018-11-08 14:24:06 Minął termin składania ofert
Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich 2018-12-19 10:23:56 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego - parking 2018-10-25 14:37:18 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie 2018-11-15 10:50:07 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie 2018-11-09 14:42:42 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2018r. 2018-11-23 09:48:31 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach 2018-12-10 15:11:34 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Głównej w miejscowości Samotwór 2018-09-27 08:47:01 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I 2018-10-23 10:54:57 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dębowej w miejscowości Czerńczyce 2018-08-30 09:21:25 Minął termin składania ofert
Wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach 2018-09-04 08:48:35 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dębowej w miejscowości Czerńczyce 2018-08-01 14:30:35 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Pełcznicy 2018-08-27 12:36:49 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I 2018-09-07 10:48:15 Minął termin składania ofert
Wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach 2018-07-31 10:37:10 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu 2018-09-05 13:12:06 Minął termin składania ofert
Budowa drogi wewnętrznej w ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich 2018-08-16 08:08:50 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach oświatowych Gminy Kąty Wrocławskie 2018-08-22 10:53:05 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich - etap II 2018-08-27 14:22:31 Minął termin składania ofert
Budowa parkingu przy SP 1 w Kątach Wrocławskich 2018-08-09 10:34:33 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie 2018-08-17 08:27:20 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaskółczej i Orlej w Pełcznicy 2018-07-26 14:40:10 Minął termin składania ofert
Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich 2018-07-03 13:48:24 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Kilianowie 2018-07-17 13:20:23 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowicach 2018-07-17 12:54:17 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I 2018-07-05 11:18:57 Minął termin składania ofert
Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Sadkowie 2018-07-19 08:48:05 Minął termin składania ofert
Dostawa mebli do łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 2018-07-30 14:23:07 Minął termin składania ofert
Wykonanie modernizacji placu w Smolcu w ramach zadania pn. Modernizacja placu przy ul. Kościelnej w Smolcu 2018-07-26 15:07:20 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu do łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 2018-07-17 11:13:16 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul. Wiśniowej na projektowanej działce nr 101/75 2018-09-21 08:05:42 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu 2018-07-04 11:46:11 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie 2018-07-05 12:23:23 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne 2018-09-12 12:52:09 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. " Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" z podziałem na zadania 2018-07-10 12:07:24 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach 2018-06-15 12:16:13 Minął termin składania ofert
Oczyszczenie z odpadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego 2018-05-23 10:07:11 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich 2018-06-04 12:57:01 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach 2018-05-07 12:24:42 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne 2018-05-11 13:55:48 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowicach 2018-04-17 11:20:23 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach 2018-04-16 14:03:07 Minął termin składania ofert
Remont północnej strony elewacji ratusza, wieży zegarowej oraz toalet w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich 2018-04-05 11:23:08 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2018-04-11 14:20:46 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich 2018-04-12 09:54:24 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2018-06-05 13:36:30 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowicach 2018-03-19 08:56:35 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich 2018-03-12 14:45:06 Minął termin składania ofert
Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu 2018-04-05 14:01:13 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2018-03-26 13:49:12 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich 2018-03-13 11:17:12 Minął termin składania ofert
Odbudowa boisk przy SP 1 w Kątach Wrocławskich 2018-03-12 10:39:16 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich 2018-02-12 14:14:55 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II Mokronos Dolny 2018-02-20 13:23:09 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018, wraz z transportem 2018-02-16 12:32:39 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich 2018-02-09 13:34:56 Minął termin składania ofert
Zakup lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku 2018-01-04 12:59:11 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie 2018-01-05 13:16:28 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2017-12-22 13:20:18 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz na spłatę kredytów i pożyczek 2017-12-15 11:58:31 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II Mokronos Dolny 2018-01-10 09:50:22 Minął termin składania ofert
Remont północnej strony elewacji Ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich 2017-12-13 11:57:16 Minął termin składania ofert
Zakup lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku 2017-12-08 14:44:38 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny 2019-11-15 13:15:38 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017, wraz z transportem 2017-11-23 14:27:22 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu 2017-11-15 12:46:25 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie 2018-01-05 10:50:39 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny 2017-11-14 09:12:05 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich 2017-10-24 12:38:27 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu 2017-10-19 13:28:04 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu 2017-11-28 11:21:38 Minął termin składania ofert
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie 2017-10-19 14:37:12 Minął termin składania ofert
Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu 2017-11-02 12:51:57 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu 2017-08-30 10:05:59 Minął termin składania ofert
Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu 2017-08-30 10:17:44 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich, gmina Kąty Wrocławskie 2017-09-27 14:04:43 Minął termin składania ofert
Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP Małkowice oraz OSP Zachowice 2017-08-07 08:55:15 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich 2017-09-25 15:11:04 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017 2017-08-03 08:21:42 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości: Smolec ul. Św. Floriana; Krzeptów ul. Szafranowa, Wrzosowa, Imbirowa, Koperkowa; Krzeptów ul. Główna; Krzeptów ul. Dębowa i Jarzębinowa 2017-08-17 13:19:49 Minął termin składania ofert
Wykonanie - nawierzchni chodników z dostosowaniem ich do przebiegu muru cmentarza oraz wykonanie połączenia jezdni pomiędzy ul. Starowiejską a istniejącymi drogami wewnętrznymi w Smolcu w ramach zadania pn. Modernizacja poboczy dróg chodniki i nakładki asfaltowe 2017-08-10 10:09:23 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Willowej w Smolcu 2017-08-01 13:06:42 Minął termin składania ofert
Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Krzeptów 2017-07-11 13:49:56 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich 2017-06-22 13:19:51 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap I - Zabrodzie" 2017-07-24 11:47:22 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Polna, Mokronos Dolny ul. Szczęśliwa, Pełcznica 2017-07-19 13:22:58 Minął termin składania ofert
Budowa budynku krytej pływalni z częścią dydaktyczno- biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-07-17 12:50:42 Minął termin składania ofert
Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb szkoły podstawowej w Sadkowie 2017-06-06 14:13:06 Minął termin składania ofert
Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb przedszkola przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich 2017-06-19 09:46:20 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. "Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" 2017-06-27 12:14:31 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionna 2017-07-07 08:52:42 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce 2017-07-06 15:16:42 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap I - Zabrodzie 2017-07-05 08:55:16 Minął termin składania ofert
Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór - etap II 2017-06-06 13:04:02 Minął termin składania ofert
Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Budowa dróg rowerowych w Smolcu 2017-06-13 10:05:22 Minął termin składania ofert
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2017-05-25 10:02:23 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie grupowe pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie 2017-06-27 09:17:41 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną - dokończenie 2017-06-05 10:56:55 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie 2017-05-18 14:46:55 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2017-05-16 14:37:33 Minął termin składania ofert
OcÉ'Oczenie z odpadów i dwukrotneŕ48rSmÍńo śUzí?owów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzęŇO m‘Ô´aniczPĺ` 2017-05-04 09:30:35 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich - etap I 2017-05-17 14:10:23 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2017-04-25 10:38:18 Minął termin składania ofert
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice 2017-04-14 10:53:25 Minął termin składania ofert
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu 2017-04-14 11:08:50 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Gradowa 2017-04-20 12:41:09 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Tulipanowa dz. Nr 164/30 2017-04-24 15:19:51 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-30 10:10:36 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich 2017-04-04 15:08:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi o nawierzchni brukowej bocznej ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich 2017-03-22 14:13:14 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w roku 2017, wraz z transportem 2017-03-22 14:13:00 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 2017-01-30 12:58:20 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie 2017-01-17 08:23:52 Minął termin składania ofert
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe. 2017-01-09 13:37:58 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim ( obszar 1 i 2) Gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2016/2018 w terminie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 r. 2016-12-19 14:20:33 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 2016-12-30 10:25:44 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 2016-12-30 09:28:06 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie 2016-12-30 14:12:42 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2017-01-09 13:55:55 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg, na terenie Miasta Kąty Wrocławskie 2016-12-06 09:18:49 Minął termin składania ofert
MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2016-12-29 09:26:58 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA OBSZARZE POZAMIEJSKIM (OBSZAR 1 I 2) GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W SEZONIE 2016/2018 W TERMINIE OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO 31 GRUDNIA 2018 R. 2016-11-29 12:00:58 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg, na terenie Miasta Kąty Wrocławskie 2016-11-29 12:22:39 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie 2016-12-27 09:59:57 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie 2016-11-23 10:22:43 Minął termin składania ofert
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz linią kablową średniego napięcia na działce nr 11/25 w Sadkowie w związku z rozbudową i przebudową szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym 2016-12-13 12:21:58 Minął termin składania ofert
Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP Gniechowice oraz Smolec. 2016-10-31 12:45:46 Minął termin składania ofert
Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach 2016-11-02 14:53:44 Minął termin składania ofert
Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich 2016-10-03 14:59:51 Minął termin składania ofert
Budowa cmentarza w Smolcu - przebudowa drogi pomiędzy nowym i starym cmentarzem 2017-03-21 15:10:56 Minął termin składania ofert
Gniechowice droga dojazdowa do gruntów rolnych 2016-09-27 12:31:02 Minął termin składania ofert
Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zabrodzie 2016-09-06 11:23:36 Minął termin składania ofert
Budowa cmentarza w Smolcu - przebudowa drogi pomiędzy nowym i starym cmentarzem 2016-08-18 14:25:33 Minął termin składania ofert
Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich 2016-08-23 09:34:31 Minął termin składania ofert
Nagłośnienie sali sportowej budynku Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 2017-03-21 15:05:07 Minął termin składania ofert
Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 2017-03-21 15:02:52 Minął termin składania ofert
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2017-03-21 15:00:57 Minął termin składania ofert
Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach 2017-03-21 14:58:04 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2016-07-14 14:52:28 Minął termin składania ofert
Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich 2017-03-21 14:55:37 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-21 14:53:28 Minął termin składania ofert
Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP Małkowicach 2017-03-21 14:45:41 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19? 2017-03-21 14:42:54 Minął termin składania ofert
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-21 14:41:04 Minął termin składania ofert
Oczyszczenie z odpadów i koszenie na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-21 14:38:50 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-21 14:37:27 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 2017-03-21 14:17:06 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej w miejscowości Mokronos Dolny 2017-03-21 14:15:14 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Piwnej w miejscowości Zachowice 2017-03-21 14:09:16 Minął termin składania ofert
Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2017-03-21 14:04:05 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19? 2017-03-21 13:49:20 Minął termin składania ofert
Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2017-03-21 14:06:36 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-21 13:56:43 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie 2017-03-21 13:51:37 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 45/5 w miejscowości Cesarzowice 2017-03-21 13:47:10 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 438/11, 451/1, 438/3 w miejscowości Zachowice 2016-04-05 12:26:45 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisznej w miejscowości Kąty Wrocławskie. 2016-04-01 14:32:51 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w miejscowości Smolec 2016-04-01 14:44:48 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Wiśniowej w miejscowości Sadków 2017-03-21 13:44:28 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Kalinowej w miejscowości Gądów 2017-03-21 13:43:51 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie 2017-03-21 13:43:26 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 182 w miejscowości Strzeganowice 2016-04-01 14:08:21 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2016, wraz z transportem 2017-03-21 13:34:45 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2016 2017-03-21 13:38:40 Minął termin składania ofert
ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO MIESZCZĄCEGO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ I ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2016-03-22 14:31:36 Minął termin składania ofert
Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii patcher w roku 2016 2017-03-21 13:32:52 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu, gmina Kąty Wrocławskie 2017-03-21 13:23:53 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe przy realizacji zadania Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu 2017-03-21 13:29:08 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe przy realizacji zadania Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu 2017-03-21 13:27:06 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego oraz usług wdrożeniowych - niezbędnych dla uruchomienia zapasowej serwerowni i rozbudowy środowiska SAN oraz środowiska do archiwizacji danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2015-12-16 11:12:43 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie 2016-01-04 12:59:01 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kąty Wrocławskie 2015-12-14 14:02:52 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Katy Wrocławskie w roku 2016 2015-12-22 10:27:37 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dz. nr 61/10 w miejscowości Górzyce 2015-12-07 08:28:48 Minął termin składania ofert
Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2015-11-30 14:45:03 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim gminy Kąty Wrocławskie 2015-11-10 10:51:28 Minął termin składania ofert
Budowa cmentarza w Smolcu 2015-12-02 13:40:23 Minął termin składania ofert
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-19 15:20:07 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi w ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich 2015-10-23 11:06:07 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-09-24 13:38:02 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie 2015-09-28 14:34:11 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2015-09-17 10:24:02 Minął termin składania ofert
Zamówienia dodatkowe do zadania pn.Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich 2015-07-31 14:15:45 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza oraz Modernizacja pomieszczeń Wydziału Organizacji Pozarządowych zlokalizowanych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2015-09-04 14:21:03 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2015-08-31 14:24:32 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17 + 503,24 do km 18 + 648,19 - etap I oraz etap II 2015-08-11 12:52:25 Minął termin składania ofert
Dostawa ciężkiego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z nową zabudową z napędem 4x4 zgodnie z załączoną specyfikacją dla jednostki OSP Zachowice będącej poza KSRG 2015-08-12 07:43:14 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie 2015-07-28 15:16:00 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w ul. Kwiatowej w Smolcu 2015-08-06 14:53:13 Minął termin składania ofert
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2015-07-31 12:20:40 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji deszczowej umożliwiająca odprowadzenie wody deszczowej w Sadkowie 2015-07-31 12:28:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2015-07-15 12:20:02 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich 2015-07-20 12:45:43 Minął termin składania ofert
Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu 2015-07-02 15:13:44 Minął termin składania ofert
Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP 1 w Kątach Wrocławskich 2015-06-30 14:16:16 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie 2015-07-07 13:08:34 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia parkowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Sośnica 2015-07-08 11:41:34 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe na zadaniu: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie 2015-05-22 09:09:58 Minął termin składania ofert
Zamówienia dodatkowe konieczne do wykonania zadania pn.: Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej oraz infrastrukturą towarzyszącą. 2015-05-22 08:35:44 Minął termin składania ofert
Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu 2015-06-25 10:53:08 Minął termin składania ofert
Budowa boiska i terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w Zachowicach 2015-05-26 09:27:17 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie 2015-06-02 14:46:51 Minął termin składania ofert
Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego 2015-05-07 11:53:08 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2015-06-09 12:05:39 Minął termin składania ofert
Organizacja wypoczynku letniego realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju 2015-05-05 09:28:35 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Małkowice 2015-04-08 12:33:23 Minął termin składania ofert
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec 2015-04-23 09:25:41 Minął termin składania ofert
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI JASZKOTLE - ZYBISZÓW 2015-05-05 14:52:58 Minął termin składania ofert
Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER w roku 2015 2015-04-17 13:46:05 Minął termin składania ofert
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu audiowizualnego w nowym budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Smolcu 2015-03-26 14:26:14 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Romnowie 2015-04-02 10:47:02 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich 2015-04-13 11:37:41 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2015, wraz z transportem 2015-03-23 15:03:19 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2015 2015-03-09 14:51:39 Minął termin składania ofert
Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich 2015-03-18 15:02:11 Minął termin składania ofert
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec 2015-02-12 12:34:36 Minął termin składania ofert
Dokończenie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż 2015-03-26 10:20:30 Minął termin składania ofert
Zamówienia dodatkowe do wykonania robót budowlanych Budowa drogi ul. Tymiankowej w Krzeptowie - etap I w ramach zadania Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem obejmujące wykonanie elementów kanalizacji deszczowej oraz wzmocnienie podbudowy na zjazdach na posesje 2015-02-02 10:31:10 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Owocowej i ul. Jabłoniowej w miejscowości Sadków 2015-02-19 14:54:30 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie 2015-01-26 14:45:08 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Katy Wrocławskie w roku 2015 2015-01-21 13:01:06 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim gminy Kąty Wrocławskie 2014-12-19 14:02:32 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. 2015-01-13 12:57:06 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kąty Wrocławskie 2014-12-18 13:03:55 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. 2015-02-24 11:39:10 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie 2014-11-27 13:19:31 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim gminy Kąty Wrocławskie 2014-11-17 13:04:32 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego skrzyżowania ulicy Polnej z ulicą Wrocławską w miejscowości Mokronos Górny 2014-12-16 14:59:53 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie 2014-12-23 11:58:33 Minął termin składania ofert
Zamówienia dodatkowe konieczne do wykonania zadania pn.: Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej oraz infrastrukturą towarzyszącą 2014-10-22 13:38:36 Minął termin składania ofert
Wzmocnienie podłoża gruntowego w drodze Smolec-Krzeptów 2014-10-21 14:29:29 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu oświetlenia dz. nr 38, 36 i 33 obręb Sośnica - Różaniec, Gmina Kąty Wrocławskie 2014-11-14 12:00:33 Minął termin składania ofert
Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x2 z blokadą mostu dla jednostki OSP Małkowice będącej poza KSRG 2014-11-21 09:56:43 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie 2014-10-23 10:29:23 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Klasztornej w miejscowości Małkowice 2014-12-11 13:15:59 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Szkolnej i Słonecznej w miejscowości Gniechowice 2014-12-11 12:31:03 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Brzeskiej w miejscowości Kąty Wrocławskie 2014-12-11 12:48:13 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie gmina Kąty Wrocławskie - roboty uzupełniające 2014-10-16 10:46:51 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rewitalizacja zabytkowych parków w miejscowościach na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2014-11-25 14:59:35 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy w systemie niskoenergetycznym budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie, wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego 2014-11-19 10:31:07 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Sośnica i Różaniec 2014-11-03 12:46:11 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2014-11-04 08:32:42 Minął termin składania ofert
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2014-10-23 15:03:03 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie- etap II 2014-10-14 14:52:24 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2014-10-22 13:08:00 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie i wsi Nowa Wieś Wrocławska. 2014-10-21 12:54:46 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy w systemie niskoenergetycznym budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie, wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego 2014-10-01 14:19:10 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego 2014-10-16 15:08:55 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie? 2014-09-09 11:52:39 Minął termin składania ofert
Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2014-10-13 14:35:46 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania: Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2014-09-16 13:01:10 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie 2014-10-14 14:29:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie- etap II 2014-09-09 12:06:09 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie na zadaniu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie 2014-08-19 14:33:12 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Sośnica i Różaniec 2014-09-16 12:56:29 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - etap II 2014-08-27 15:35:08 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2014-08-20 11:00:36 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Sośnica i Różaniec 2014-08-06 12:58:57 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie 2014-08-19 11:33:50 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gniechowice ul. Porzeczkowa 2014-08-28 14:14:32 Minął termin składania ofert
Budowa zasilania energetycznego przepompowni sieciowych PBa1 i PBa2 w miejscowości Baranowice-Bliż- roboty uzupełniające 2014-07-24 09:19:51 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego przystanku autobusowego w miejscowości Różaniec 2014-08-13 13:16:21 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kębłowice dz. nr 7/2 2014-08-12 14:58:47 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Romnów na drodze wojewódzkiej 362 2014-08-13 13:36:35 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania "Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2014-08-01 13:38:16 Minął termin składania ofert
Budowa drogi ul. Tymiankowej w Krzeptowie - etap I 2014-08-13 14:23:49 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 362 w miejscowości Skałka 2014-08-08 10:09:24 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń gospodarczo- magazynowych znajdujących się 2014-07-23 14:23:56 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska dz. nr 81/12 2014-08-06 15:24:26 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179 2014-07-17 09:48:51 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na szkolnych placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2014-07-08 11:48:23 Minął termin składania ofert
Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2014-06-23 15:12:28 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Topolowej i Azaliowej 2014-07-03 15:13:41 Minął termin składania ofert
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2014-07-03 09:16:37 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Słonecznej i ul. Ziołowej w miejscowości Bogdaszowice 2014-07-15 11:54:07 Minął termin składania ofert
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. 2014-07-03 12:41:25 Minął termin składania ofert
Organizacja wypoczynku letniego realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju 2014-06-12 14:18:03 Minął termin składania ofert
Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 2014-05-20 14:03:54 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Jagodowej i Truskawkowej w miejscowości Krzeptów 2014-06-04 12:28:53 Minął termin składania ofert
Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejących sieci do granic gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska) 2014-07-24 11:50:30 Minął termin składania ofert
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia do granic gminy Kąty Wrocławskie w ul. Żwirki i Wigury wraz z ich połączeniem na granicy Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec 2014-07-24 11:49:51 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Szczęśliwej, ul. Słonecznej, ul. Radosnej i ul. Stawowej w miejscowości Pietrzykowice 2014-05-22 13:13:11 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2014-05-07 12:35:08 Minął termin składania ofert
Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojtkowice Strzeganowice 2014-05-12 13:06:59 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw w Zachowicach 2014-05-12 13:07:45 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów 2014-06-04 12:27:46 Minął termin składania ofert
GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 2014-06-26 14:27:53 Minął termin składania ofert
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie dla terenów położonych w obrębach Gniechowice i Zachowice 2014-04-14 15:26:41 Minął termin składania ofert
Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej oraz infrastrukturą towarzyszącą 2014-05-20 14:03:29 Minął termin składania ofert
Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów planistycznych 2014-04-23 14:26:21 Minął termin składania ofert
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach 2014-05-16 13:42:39 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2014-04-30 15:07:41 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Żurawiej i ul. Różanej w miejscowości Zachowice 2014-04-18 11:08:02 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2014, wraz z transportem 2014-03-27 12:45:37 Minął termin składania ofert
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie 2014-04-29 13:46:22 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sośnica-Różaniec i Krobielowice 2014-04-08 08:24:41 Minął termin składania ofert
Wykonywanie prac geodezyjno - kartograficznych w 2014 r. 2014-02-27 10:32:58 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2014 2014-03-12 09:26:51 Minął termin składania ofert
Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER w roku 2014 2014-03-13 08:28:42 Minął termin składania ofert
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2014-02-28 09:17:27 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik 2014-01-24 11:28:18 Minął termin składania ofert
Korzystanie z usług pocztowych opłaconych w formie opłaty z dołu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych według kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy 2013-12-30 14:57:38 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II - dokończenie - roboty uzupełniające - Jurczyce 2013-12-17 12:23:58 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2013-12-19 13:52:51 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg, na terenie Miasta Kąty Wrocławskie w roku 2014 2013-12-17 09:49:55 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie 2013-12-19 14:06:50 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie 2013-11-20 13:13:29 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg, na terenie Miasta Kąty Wrocławskie 2013-11-08 12:19:53 Minął termin składania ofert
Transport materiałów sypkich (kruszywa drogowe, piasek, humus, destrukt asfaltowy) w roku 2013, na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - roboty uzupełniające 2013-10-24 12:22:59 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi - Smolec - droga dojazdowa do gruntów rolnych 2013-11-13 10:00:22 Minął termin składania ofert
Modernizacja nawierzchni ul. Spółdzielców w Smolcu wraz z elementami odwodnienia w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe 2013-11-19 13:15:02 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Spółdzielców w miejscowości Smolec 2013-11-19 11:36:43 Minął termin składania ofert
Wykonanie zamówień dodatkowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa dachów świetlic wiejskich w Czerńczycach i Wojtkowicach 2013-10-11 14:43:40 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Radosnej, ul. Pogodnej i ul. Słonecznej w miejscowości Mokronos Górny 2013-11-14 10:45:48 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego Alei Róż, ul. Liliowej, ul. Azaliowej, ul. Narcyzowej, ul. Konwaliowej i Alei Maków w miejscowości Mokronos Górny 2013-11-14 10:45:20 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Słonecznej w miejscowości Nowa Wieś Kącka 2013-11-14 10:46:06 Minął termin składania ofert
Modernizacja chodnika łączącego ulicę Strażacką i Krótką w Kątach Wrocławskich w Kątach Wrocławskich w ramach zadania - Modernizacja poboczy dróg , chodniki i nakładki asfaltowe 2013-11-06 13:53:04 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż 2015-01-15 09:56:05 Minął termin składania ofert
Zakup kruszywa drogowego do utwardzania nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2013-10-08 09:07:42 Minął termin składania ofert
Dostawa serwera, urządzeń drukujących, oprogramowania oraz polis serwisowych 2013-10-08 13:41:05 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi Wojtkowice - Strzeganowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych 2013-10-14 11:32:46 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2013-09-27 08:03:23 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie na zadaniu Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 2013-08-20 09:50:31 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sośnica-Różaniec i Krobielowice 2013-09-20 14:05:48 Minął termin składania ofert
Modernizacja chodnika łączącego ulicę Strażacką i Krótką w Kątach Wrocławskich w ramach zadania - Modernizacja poboczy dróg , chodniki i nakładki asfaltowe 2013-09-06 09:50:08 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza 2013-09-20 14:34:30 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie placu przy ul. Wierzbowej w Smolcu, w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe. 2013-09-10 08:19:53 Minął termin składania ofert
Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich polegająca na remoncie kotłowni 2013-09-10 10:55:59 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż zestawów fitness przy placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2013-08-23 14:34:04 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzoskwiniowej w Mokronosie Dolnym 2013-08-27 13:17:03 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sośnica-Różaniec i Krobielowice 2013-08-07 07:54:51 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza 2013-08-12 11:11:04 Minął termin składania ofert
Remont schodów drewnianych klatki schodowej bocznej w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich - roboty uzupełniające - bieg ze spocznika na poddasze 2013-07-23 10:54:41 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż 2013-09-11 13:38:26 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogdaszowicach. 2013-08-16 13:46:37 Minął termin składania ofert
Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich polegająca na remoncie kotłowni 2013-07-29 09:26:40 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów - ogrodzenie 2013-08-21 07:57:34 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków, dla obszarów w rejonie ulic Morelowej i Wiśniowej 2013-07-30 12:58:10 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie 2013-07-17 12:52:08 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących się w piwnicy budynku Ratusza 2013-07-16 10:07:58 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu 2013-07-19 12:53:53 Minął termin składania ofert
Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej w Krzeptowie - oświetlenie drogowe 2013-07-22 10:55:14 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2013-07-16 10:59:34 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe 2013-07-16 12:52:27 Minął termin składania ofert
Porządkowanie terenu po ogródkach działkowych 2013-07-10 12:06:12 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie 2013-07-17 15:01:32 Minął termin składania ofert
Modernizacja chodników i placów z kostki betonowej w miejscowościach na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, 2013-07-02 12:29:38 Minął termin składania ofert
Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu 2013-07-23 13:00:26 Minął termin składania ofert
Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego 2013-06-17 10:18:06 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie 2013-07-19 14:37:50 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe. 2013-06-07 09:52:51 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie 2013-06-19 14:39:54 Minął termin składania ofert
Organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju 2013-05-20 13:57:58 Minął termin składania ofert
Dostawa używanego ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 z blokadą mostu dla jednostki OSP w Smolcu będącej poza KSRG 2013-04-30 15:29:54 Minął termin składania ofert
Remont schodów drewnianych klatki schodowej bocznej w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2013-05-20 12:26:37 Minął termin składania ofert
Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńczycach i w Wojtkowicach 2013-05-22 15:18:29 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie 2013-05-10 13:43:28 Minął termin składania ofert
Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich 2013-05-08 12:00:33 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie na zadaniu Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik 2013-03-18 12:02:43 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2013-04-12 09:50:24 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulicy Jagodowej i Truskawkowej w miejscowości Krzeptów 2013-03-26 13:26:43 Minął termin składania ofert
Modernizacja centralnego ogrzewania - wymiana ringu zewnętrznego w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2013-02-22 11:24:16 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II - dokończenie - roboty uzupełniające - Skałka, Romnów 2013-02-20 14:41:22 Minął termin składania ofert
Zakup kruszyw drogowych do utwardzania nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2013-02-14 10:49:30 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie 2013-03-18 11:36:04 Minął termin składania ofert
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2013 2013-02-26 11:58:01 Minął termin składania ofert
Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii patcher w roku 2013 2013-02-26 12:15:58 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w Czerńczycach, gmina Kąty Wrocławskie 2013-03-15 11:25:18 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2013-02-14 14:02:19 Minął termin składania ofert
Transport materiałów sypkich (kruszywa drogowe, piasek, humus, destrukt asfaltowy) w roku 2013, na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie 2013-01-29 09:32:15 Minął termin składania ofert
Prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,50 m3, na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2013 2013-01-30 08:33:07 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie 2013-02-19 10:21:28 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie na zadaniu Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza 2012-12-21 11:50:59 Minął termin składania ofert
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach ? zamówienie dodatkowe 2012-12-06 09:59:31 Minął termin składania ofert
Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2013 2013-01-02 10:23:10 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie etap II dokończenie - roboty uzupełniające 2012-12-04 12:41:59 Minął termin składania ofert
Korzystanie z usług pocztowych opłaconych w formie opłaty z dołu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50g według kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy 2012-12-04 12:18:24 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty Wrocławskie - etap II 2012-12-20 10:58:10 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kąty Wrocławskie 2012-12-12 10:03:08 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie na zadaniu pn. Remont i modernizacja dachu i elewacji budynku Ratusza oraz przebudowa budynku w związku z montażem windy zewnętrznej 2012-11-22 09:31:48 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac projektowych pn. Budowa cmentarza komunalnego w Smolcu 2012-12-19 15:33:05 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 2012-12-17 13:50:49 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 2012-12-04 10:57:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie ewidencji dróg gminnych o długości ok. 95 km znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych 2012-11-30 13:10:41 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu i Bogdaszowicach 2012-11-30 13:27:15 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowych w ul. Klonowej, Akacjowej i Jodłowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie 2012-11-27 13:52:06 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie 2012-11-08 13:25:33 Minął termin składania ofert
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Gniechowicach 2012-10-19 10:16:02 Minął termin składania ofert
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCIACH ZYBISZÓW I JASZKOTLE, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE 2012-10-04 13:52:04 Minął termin składania ofert
Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2012-10-03 14:10:39 Minął termin składania ofert
WYBÓR KOORDYNATORA PROJEKTU PN.: KUŹNIA TALENTÓW 2012-09-12 16:02:19 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Katy Wrocławskie- etap II 2012-10-03 14:11:26 Minął termin składania ofert
MOKRONOS GÓRNY DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH (II ETAP) 2012-09-24 15:17:36 Minął termin składania ofert
Remont stropu poddasza nad pierwszym piętrem w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2012-10-25 14:29:57 Minął termin składania ofert
Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2012-08-20 12:46:58 Minął termin składania ofert
Remont mostu w Małkowicach nad rz. Bystrzycą 2012-09-10 13:38:45 Minął termin składania ofert
BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHŁOPSKIEJ W SMOLCU GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE 2012-09-06 09:06:17 Minął termin składania ofert
MODERNIZACJA PLACÓW PRZY DROGACH NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2012-09-03 15:15:29 Minął termin składania ofert
Budowa zasilania przepompowni ścieków w Jaszkotlu 2012-07-31 09:39:46 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Samotwór 2012-08-02 11:17:33 Minął termin składania ofert
Projekt i budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie 2012-09-03 14:56:22 Minął termin składania ofert
SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2012-08-20 12:44:03 Minął termin składania ofert
Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego 2012-08-03 14:17:32 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu i Bogdaszowicach 2012-08-07 10:22:51 Minął termin składania ofert
BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2012-08-08 11:07:32 Minął termin składania ofert
SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY 1-GO MAJA I RZEKI STRZEGOMKI. 2012-08-06 13:11:19 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie 2012-08-03 14:19:10 Minął termin składania ofert
BUDOWA DRÓG Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA OSIEDLU KWIATOWYM W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2012-08-10 11:30:24 Minął termin składania ofert
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 2012-07-06 13:28:42 Minął termin składania ofert
SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY LEŚNEJ 2012-07-16 08:55:11 Minął termin składania ofert
SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY 1-GO MAJA I RZEKI STRZEGOMKI 2012-06-29 07:42:53 Minął termin składania ofert
Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich - ogrodzenie 2012-07-11 13:46:46 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Słonecznej 2012-07-16 09:03:25 Minął termin składania ofert
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2012-07-12 09:56:08 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) wraz z budową ścieżki rowerowej 2012-06-21 09:36:56 Minął termin składania ofert
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w ul. Agrestowej w Smolcu 2012-07-11 08:26:09 Minął termin składania ofert
PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY LEGIONÓW W MIEJSCOWOŚCI KĄTY WROCŁAWSKIE 2012-06-21 09:36:21 Minął termin składania ofert
BUDOWA CHODNIKA W M. KROBIELOWICE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 346 2012-06-22 09:18:31 Minął termin składania ofert
Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich - ogrodzenie 2012-05-31 14:28:46 Minął termin składania ofert
Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego 2012-05-31 09:47:05 Minął termin składania ofert
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO WRAZ Z TRANSPORTEM I REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI ANTYALKOHOLOWEJ DLA 120 DZIECI W WIEKU 7-15 LAT Z TERENU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2012-05-10 13:43:01 Minął termin składania ofert
BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. ŻEROMSKIEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH WRAZ Z ROZBUDOWĄ O ŁĄCZNIK 2012-06-01 13:30:11 Minął termin składania ofert
REMONT WIEŻY RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2012-05-18 08:45:58 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładek asfaltowych na podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni do 20.000 m2, na drogach położonych na działkach gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2012-05-08 15:00:03 Minął termin składania ofert
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY SZKOLNEJ, JABŁONIOWEJ I CZYSTEJ W MIEJSCOWOŚCI GNIECHOWICE 2012-05-18 10:05:49 Minął termin składania ofert
Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach 2012-04-23 14:35:05 Minął termin składania ofert
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ FITNESS PRZY PLACACH ZABAW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2012-04-25 11:41:23 Minął termin składania ofert
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACACH ZABAW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2012-04-13 08:37:11 Minął termin składania ofert
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach 2012-04-17 10:10:05 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Mokronos Dolny 2012-04-03 10:02:22 Minął termin składania ofert
Wykonanie mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000 na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełcznica 2012-04-03 10:02:42 Minął termin składania ofert
Wykonanie mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000 na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Samotwór 2012-03-16 10:32:37 Minął termin składania ofert
Wykonanie mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000 na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gądów-Jaszkotle, dla terenów we wsi Jaszkotle 2012-03-28 13:03:44 Minął termin składania ofert
WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH W SKALI 1:1000 NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBÓW SADKÓW I SOŚNICA ? RÓŻANIEC DLA TERENÓW W REJONIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ 2012-03-28 13:03:07 Minął termin składania ofert
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JASZKOTLU 2012-03-12 13:16:39 Minął termin składania ofert
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2012 2012-02-27 15:11:20 Minął termin składania ofert
REMONTY DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W TECHNOLOGII PATCHER W ROKU 2012 2012-02-24 08:50:09 Minął termin składania ofert
TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH (KRUSZYWA DROGOWE, PIASEK, HUMUS, DESTRUKT ASFALTOWY) W ROKU 2012 NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2012-01-31 13:49:24 Minął termin składania ofert
Prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2012 2012-02-03 13:42:23 Minął termin składania ofert
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE - ETAP II - DOKOŃCZENIE. 2012-02-14 13:52:58 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, piśmiennych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 2012-01-12 15:03:44 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju opałowego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 2011-12-27 12:31:03 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2012-01-20 11:11:43 Minął termin składania ofert
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegającą na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Głównej, Chłopskiej, Ogrodowej, Dworcowej, Kolejowej. Cmentarnej, Dębowej, Polnej 2012-01-26 13:59:21 Minął termin składania ofert
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ? ETAP II - DOKOŃCZENIE 2012-10-19 14:23:11 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo ? gaśniczy na podwoziu z napędem 4x 4 dla jednostki OSP w Gniechowicach 2011-11-17 11:00:41 Minął termin składania ofert
Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Głównej, Chłopskiej, Ogrodowej, Dworcowej, Kolejowej. Cmentarnej, Dębowej, Polnej 2012-01-31 12:23:45 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2011/2012 (od 15 listopada 2011 r. do 15 kwietnia 2012 r. ). 2011-11-17 11:00:20 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, Gądów-Jaszkotle i Zabrodzie 2011-11-28 13:43:47 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice - Bliż 2011-11-18 09:34:56 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór 2011-11-28 13:44:06 Minął termin składania ofert
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w ul. Akacjowej w Smolcu 2011-11-22 12:15:03 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach: Mokronos Górny ul. Spacerowa, Gniechowice ul. Spokojna, Cesarzowice droga w dz. nr 54 i 107, Małkowice ul. Krótka, Stoszyce przy bud. 8a, 8b i 14 2011-10-26 14:46:46 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Jaszkotle - Mokronos Górny 2011-10-19 11:16:53 Minął termin składania ofert
REMONT I MODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZWIĄZKU Z MONTAŻEM WINDY ZEWNĘTRZNEJ 2011-11-18 11:32:14 Minął termin składania ofert
Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach 2011-09-21 14:25:22 Minął termin składania ofert
BUDOWA DROGI WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W UL. HEBANOWEJ W SMOLCU 2011-10-10 13:54:49 Minął termin składania ofert
OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: MOKRONOS GÓRNY UL. SPACEROWA, GNIECHOWICE UL. SPOKOJNA, CESARZOWICE DROGA W DZ. NR 54 I 107, MAŁKOWICE UL. KRÓTKA, STOSZYCE PRZY BUD. 8A, 8B I 14 2011-09-07 11:24:18 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z remontem i modernizacją dachu wieży i elewacji Ratusza 2011-09-07 08:31:24 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 3.000.000,00 ZŁ NA SFINASOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PRZEDSZKOLA W SMOLCU 2011-09-07 08:31:51 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach: Mokronos Górny ul. Spacerowa, Gniechowice ul. Spokojna, Cesarzowice droga w dz. nr 54 i 107, Małkowice ul. Krótka, Stoszyce przy bud. 8a, 8b i 14 2011-08-12 13:09:19 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II 2011-09-05 09:59:56 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.580.000,00 zł na sfinansowanie wydatków zwiazanych z budową kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach 2011-09-05 10:00:23 Minął termin składania ofert
BUDOWA UJĘCIA WODY W BOGDASZOWICACH 2011-08-23 14:23:03 Minął termin składania ofert
Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla wyposażenia biur w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2011-08-11 08:39:26 Minął termin składania ofert
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie 2011-08-30 11:44:00 Minął termin składania ofert
MODERNIZACJA POBOCZY DRÓG - CHODNIKI NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2011-08-11 08:40:37 Minął termin składania ofert
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej przy ulicy Kąteckiej 59 w Gniechowicach 2011-08-11 08:59:58 Minął termin składania ofert
BUDOWA DROGI W UL. KWIATOWEJ I JAŚMINOWEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2011-07-08 12:37:45 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2011-07-18 13:52:05 Minął termin składania ofert
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II - Romnów, Skałka 2011-07-08 12:38:57 Minął termin składania ofert
Budowa zbiornika wody czystej przy Stacji Uzdatniania Wody w Sadkowie 2011-07-14 11:18:27 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z budową budynku komunalnego 2011-08-12 11:40:48 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 710.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem nakładek asfaltowych na podbudowie tłuczniowej w gminie Kąty Wrocławskie 2011-08-12 11:41:03 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie etap II Romnów, Skałka 2012-10-19 14:23:57 Minął termin składania ofert
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie 2011-06-14 11:54:06 Minął termin składania ofert
Sporządzenie mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000 na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Samotwór, gmina Kąty Wrocławskie 2012-04-03 10:14:13 Minął termin składania ofert
Sporządzenie mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000 na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie 2011-06-08 13:20:51 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich. 2011-07-19 12:51:07 Minął termin składania ofert
Sporządzenie map zasadniczych w skali 1 : 1 000 na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, Gądów - Jaszkotle i Zabrodzie, gm. Kąty Wrocławskie 2011-05-31 09:42:34 Minął termin składania ofert
REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GĄDOWIE 2011-05-11 08:15:20 Minął termin składania ofert
NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM: MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SMOLCU POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWIE I PRZEPIĘCIU PRZYŁĄCZY W UL. WIERZBOWEJ. 2013-05-07 11:09:34 Minął termin składania ofert
WYKONANIE OGRODZENIE W SYSTEMIE PANELOWYM CMENTARZA W PEŁCZNICY 2011-05-11 08:16:08 Minął termin składania ofert
Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Wierzbowej 2011-05-13 08:40:46 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich o łącznik, w którym mieścić się będą pomieszczenia dydaktyczne, świetlice szkolne i pokój nauczycielski oraz o salę sportową z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 2011-05-13 08:41:58 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa drogi - ul. Wiśniowej na odcinku Smolec-Krzeptów gmina Kąty Wrocławskie 2011-05-05 12:07:24 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2011-04-27 09:56:31 Minął termin składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w Jaszkotlu 2011-04-19 12:16:41 Minął termin składania ofert
REMONT STROPU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIETRZYKOWICACH 2011-03-16 14:58:28 Minął termin składania ofert
WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2011-03-11 14:54:27 Minął termin składania ofert
Transport materiałów sypkich (kruszywa drogowe, piasek, humus, destrukt asfaltowy) w roku 2011, na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie 2011-02-23 12:54:14 Minął termin składania ofert
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2011 2011-02-23 12:53:41 Minął termin składania ofert
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH I FAKSÓW DLA URZĘDU MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W OKRESIE OD PODPISANIA UMOWY DO 31 GRUDNIA 2011 R. 2011-02-23 12:52:56 Minął termin składania ofert
Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii "patcher" w roku 2011 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie 2011-02-02 12:18:48 Minął termin składania ofert
Prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2011 2011-02-04 12:43:52 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w terminie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2011 r. 2011-01-13 11:53:01 Minął termin składania ofert
WYKONANIE PRAC Z ZAKRESU OCZYSZCZANIA ULIC I CHODNIKÓW NA TERENIE KĄTÓW WROCŁAWSKICH W OKRESIE OD PODPISANIA UMOWY DO 31 GRUDNIA 2012 R. 2011-01-11 12:09:12 Minął termin składania ofert
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SIEDZIBY URZĘDU MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH W OKRESIE OD PODPISANIA UMOWY DO 31 GRUDNIA 2011 2010-12-30 13:51:12 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2011 2011-01-13 11:52:21 Minął termin składania ofert
PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU PN.: ?BUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 346 I 347 W KĄTACH WROCŁAWSKICH? 2010-12-29 09:58:28 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. 2010-12-14 14:51:40 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. 2011-01-11 12:09:55 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W SEZONIE 2010/2011 2010-12-08 09:36:56 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.063.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE 2010-12-08 10:37:14 Minął termin składania ofert
WDROŻENIE INFRASTRUKTURY PKI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2010-11-26 08:43:22 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2010/2011 2010-11-22 13:50:29 Minął termin składania ofert
OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: KĄTY WROCŁAWSKIE - PARK STAROMIEJSKI ORAZ NOWA WIEŚ KĄCKA DZ. NR 524/1 2010-12-15 13:57:22 Minął termin składania ofert
REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2010-12-20 08:13:33 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich 2010-11-15 14:39:51 Minął termin składania ofert
WDROŻENIE INFRASTRUKTURY PKI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2010-10-25 12:16:28 Minął termin składania ofert
Remonty chodników na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2010-09-28 12:31:53 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi, budowa miejsc parkingowych i chodników wraz z małą architekturą i kanalizacją przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich 2010-09-28 12:32:32 Minął termin składania ofert
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stoszyce 1a i Zabrodzie dz. nr 4/5 od nr 21 do 22 2010-10-12 09:49:57 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich 2010-08-23 10:50:01 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszowice 2010-08-25 10:05:17 Minął termin składania ofert
Remont drogi - ul. Lotniczej położonej na działce nr 179 w miejscowości Czerńczyce 2010-08-27 13:15:10 Minął termin składania ofert
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2010-11-10 08:24:52 Minął termin składania ofert
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ DN. 200 - POŁĄCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ PIETRZYKOWIC I SADKOWA, GM. KĄTY WROCŁAWSKIE 2010-08-05 13:20:47 Minął termin składania ofert
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDASZOWICE 2010-08-05 13:13:35 Minął termin składania ofert
Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego w roku 2010 2010-06-29 09:15:32 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r. 2010-06-18 12:51:13 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r. 2010-06-09 14:43:10 Minął termin składania ofert
MODERNIZACJA INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ORAZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 2010-06-18 12:50:17 Minął termin składania ofert
REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2010-06-08 14:48:44 Minął termin składania ofert
Wykonanie docieplenia elewacji w świetlicy wiejskiej w Smolcu, przy ul. Głównej 47, Gm. Kąty Wrocławskie 2010-06-09 14:41:14 Minął termin składania ofert
Remont elewacji frontowych budynku usługowego przy ul .Norwida 4b i budynku mieszkalnego przy ul. Norwida 4a w Kątach Wrocławskich 2010-06-08 14:50:17 Minął termin składania ofert
Budowa drogi w ul. Kwiatowej w Kątach Wrocławskich 2010-06-23 11:11:39 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa sieci wodociągowej tranzytowej dn. 200 - połączenie sieci wodociągowej Pietrzykowic i Sadkowa, gm. Kąty Wrocławskie 2010-06-09 14:41:47 Minął termin składania ofert
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2010-05-21 14:34:41 Minął termin składania ofert
Organizacja wypoczynku letniego wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości z akwenem wodnym (jezioro lub basen) oddalonej od Kątów Wrocławskich do 200 km 2010-04-30 11:26:59 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, ul. Jarzębinowa; Zachowice, ul. Słoneczna- etap I; Pietrzykowice, ul. Parkowa; Krzeptów, ul. Akacjowa i Dębowa, Kozłów, dz. nr 160/1, 160/2; Kąty Wrocławskie, ul. Piotra Skargi 2010-04-22 14:21:39 Minął termin składania ofert
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2010-04-19 14:45:12 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2010-04-19 15:02:33 Minął termin składania ofert
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ DRÓG OSIEDLOWYCH Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM W UL. GRUSZKOWEJ, MORELOWEJ, BRZOSKWINIOWEJ, CZEREŚNIOWEJ I JABŁONIOWEJ W SMOLCU 2010-04-26 15:15:28 Minął termin składania ofert
Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Jabłoniowej w Smolcu 2010-04-23 10:19:15 Minął termin składania ofert
Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii patcher w roku 2010 2010-03-01 10:37:08 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2010 2010-02-25 11:20:58 Minął termin składania ofert
TRANSPORT SAMOCHODAMI CIĘŻAROWYMI SAMOWYŁADOWCZYMI O ŁADOWNOŚCI 26 TON ORAZ 16,5 TON, MATERIAŁÓW SYPKICH (KAMIEŃ, PIASEK, ŻUŻEL, ZIEMIA, KRUSZYWA DROGOWE, GRUZ DACHÓWKOWY) W ROKU 2010 NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2010-01-29 14:53:32 Minął termin składania ofert
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gądów, dz. nr 55; - Sadowice, ul. Kwiatowa i Dworcowa; Pietrzykowice, ul. Sportowa; Kąty Wrocławskie, ul. Akacjowa; Małkowice, ul. Szkolna; Gniechowice łącznik ul. Kąteckiej i Szkolnej; Sadków, ul. Szkolna i Pod Akacjami - etap I 2010-03-12 07:50:19 Minął termin składania ofert
PRACE SAMOJEZDNĄ ŁADOWARKĄ O POJEMNOŚCI ŁYŻKI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1,5 M3 NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2010 2010-02-10 12:29:45 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich 2010-02-10 12:27:23 Minął termin składania ofert
Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Lipowej 2010-03-01 10:36:04 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w latach 2010-2012 2009-12-21 14:55:39 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego grzewczego do siedziby Urzędu Miasta I Gminy w Kątach Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.? 2009-12-21 14:54:23 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2009-12-16 11:40:58 Minął termin składania ofert
BUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 346 I 347 W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2012-10-19 14:42:09 Minął termin składania ofert
Remont elewacji frontowych budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej 3 (od strony ul. Sikorskiego i Mireckiego), ul. Sikorskiego 26 (taras od strony kościoła) , ul. Kościelna 1 (lukarna od strony ul. Mireckiego) w Kątach Wrocławskich 2010-01-14 07:49:49 Minął termin składania ofert
Budowa drogi ul. Hebanowej w Smolcu gmina Kąty Wrocławskie - etap budowa oświetlenia ulicznego 2010-02-10 12:23:26 Minął termin składania ofert
Utrzymanie w należytym stanie zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w latach 2010-2012 2009-12-09 09:33:01 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta i Gminy 2009-12-09 09:48:39 Minął termin składania ofert
PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MAŁKOWICACH GM. KĄTY WROCŁAWSKIE 2009-12-11 13:48:43 Minął termin składania ofert
PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SMOLCU GM. KĄTY WROCŁAWSKIE 2009-12-09 09:44:52 Minął termin składania ofert
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO OPROGRAMOWANIA DO URZĘDU MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2009-10-15 08:17:44 Minął termin składania ofert
ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIETRZYKOWICACH GM. KĄTY WROCŁAWSKIE 2009-12-09 09:41:48 Minął termin składania ofert
Remont chodników na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2009-12-09 09:52:02 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie 2009-10-12 12:06:24 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z budową przedszkola w Kątach Wrocławskich 2009-08-28 08:52:43 Minął termin składania ofert
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE." 2009-09-07 14:24:32 Minął termin składania ofert
REMONT DRÓG GMINNYCH POPRZEZ WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2009-09-17 08:20:16 Minął termin składania ofert
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE 2009-08-21 13:53:21 Minął termin składania ofert
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: SMOLEC, UL. RÓŻANA; SOKOLNIKI; SKAŁKA, UL. SZKOLNA 2009-08-19 12:44:37 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PRZEDSZKOLA W KĄTACH WROCŁAWSKICH 2009-10-05 09:36:08 Minął termin składania ofert